odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 9 stycznia 2018 r. przez KROŚCIENKO WYŻNE 1

W załączeniu do niniejszej wiadomości przesyłam skan odpowiedzi na
wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 9 stycznia 2018 r.

Z poważaniem
Łukasz Lorens
Urząd Gminy Krościenko Wyżne

udostępnienie informacji publicznej przez ŚWIEBODZIN 2

Witam serdecznie,
Z upoważnienia Burmistrza Świebodzina przekazuję odpowiedź na wniosek z dnia 9
stycznia 2018 r. (data wpływu do Urzędu Miejskiego w Świebodzinie 9 stycznia
2018 r.) o udostępnienie informacji publicznej.
Z poważaniem
Beata Amrogowicz
Sekretarz Gminy Świebodzin
tel. 684750904

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GÓRA ŚW. MAŁGORZATY

Urząd Gminy
99-122 Góra św. Małgorzaty

SR.1431.2.2018

Urząd Gminy Góra św. Małgorzaty odpowiadając na Pana wniosek udziela
odpowiedzi jak niżej:

> 1. czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała, -nie została podjeta taka uchwała,
> 2. czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),nie utworzono takiej rady
> 3. czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),nie powołano takiej rady,
> 4. czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwałahttp://bip.uggoraswmalgorzaty.nv.pl/Article/id,87.html,
> 5. informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,2014 -49 uchwał, 2015 - 61 uchwał, 2016 - 60 uchwał, 2017 - 56 uchwał,
> 6. informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,nie prowadzono,
> 7. czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),nie utworzono takiej rady,
> 8. czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),nie utworzono takiej rady,
> 9. czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,http://bip.uggoraswmalgorzaty.nv.pl/Article/get/id,15926.html
> 10. link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,fundusz niewyodrębniony,
> 11. czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),- nie funkcjonuje budżet obywatelski
> 12. jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),nie funkcjonuje,
> 13. jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

       Michał Czekalski
       Sekretarz Gminy
       Urząd Gminy
       99-122 Góra św. Małgorzaty
       tel. 24 389-24-00
>
>

--
Email sprawdzony przez Arcabit Internet Security
This email was scanned by Arcabit Internet Security

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez CZERNIEJEWO 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres czerniejewopl-poczta@czerniejewo.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

odpowiedź na informacje publiczną przez Jelenia Góra 2

Witam!

W załączeniu przesyłam odpowiedź na informacje publiczna z dnia 09.01.2018r.

--
Leszek Wierzbicki, Z-ca Naczelnika , Wydział Obsługi Mieszkańców Urząd
Miasta Jelenia Góra, Ptasia 6A, 58-500 Jelenia Góra, tel. +48 75 754 9860

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GÓRA ŚW. MAŁGORZATY

Urząd Gminy
99-122 Góra św. Małgorzaty

SR.1431.3.2018

Urząd Gminy Góra św. Małgorzaty odpowiadając na Pana wniosek udziela
odpowiedzi jak niżej:

       Michał Czekalski
       Sekretarz Gminy
       Urząd Gminy
       99-122 Góra św. Małgorzaty
       tel. 24 389-24-00

--
Email sprawdzony przez Arcabit Internet Security
This email was scanned by Arcabit Internet Security

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez CZERNIEJEWO 1

Dzień dobry,

Urząd Miasta i Gminy Czerniejewo w załączeniu przesyła odpowiedź na
wniosek o udostępnieniu informacji publicznej.

Z poważaniem

Ewa Gubańska

Kierownik Referatu Organizacyjnego i Edukacji, tel. 61429 13 51

W dniu 2018-01-09 o 07:56, sprawa-3946@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KARLINO 2

Dzień dobry!
W załączeniu przesyłamy odpowiedz na informację publiczną.

Pozdrawiam

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez NIEDRZWICA DUŻA 1

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej, który wpłynął do Urzędu Gminy Niedrzwica Duża w dniu 9
stycznia 2018 r.

Z poważaniem
Ryszard Próchnicki
Urząd Gminy Niedrzwica Duża

wniosek o informację publiczną przez KRASNYSTAW 2

<HTML><HEAD></HEAD>
<BODY dir=ltr>
<DIV dir=ltr>
<DIV style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Calibri'; COLOR: #000000">
<DIV>&nbsp;</DIV></DIV></DIV></BODY></HTML>

odpowiedź na wniosek przez UJAZD 1

Dotyczy: wniosku o udostępnienie informacji publicznej

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przesłany
drogą elektroniczną w dniu 9 stycznia 2018 r. informuję, że w gminie Ujazd:

- nie uchwalona została uchwała dotycząca trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
lokalnej;

- nie powołano gminnej rady działalności pożytku publicznego;

- nie powołano rady oświatowej;

- obowiązuje uchwała nr XXIV/158/16 Rady Gminy Ujazd z dnia 8 lutego 2016 r.
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy
Ujazd dostępna pod adresem:


<http://www.ujazd.bip.cc/council/uchwaly_tresc/176_478f99ec_SKMBT_2831602150
9050.pdf>
http://www.ujazd.bip.cc/council/uchwaly_tresc/176_478f99ec_SKMBT_28316021509
050.pdf;

- liczba uchwał podjętych przez radę gminy: 2014 r. - kadencja 2010-2014 -
80 uchwał, kadencja 2014-2018 - 23 uchwały; 2015 r. - 120 uchwał; 2016 r. -
134 uchwały;

- liczba przeprowadzonych konsultacji - 2016 r. - 2 konsultacje;

- nie utworzono młodzieżowej rady gminy;

- utworzono gminną radę seniorów;

- wyodrębniono w gminie fundusz sołecki, uchwała nr XLVII/411/14 Rady Gminy
Ujazd z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w
budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki dostępna jest pod
adresem:
<http://www.ujazd.bip.cc/council/uchwaly_tresc/140_8ca53df3_411-14.pdf>
http://www.ujazd.bip.cc/council/uchwaly_tresc/140_8ca53df3_411-14.pdf;

- link do zarządzeń związanych z realizacją funduszu sołeckiego w gminie:
<http://www.ujazd.bip.cc/authorities/bos/zarzadzenia_akty/973_144.pdf>
http://www.ujazd.bip.cc/authorities/bos/zarzadzenia_akty/973_144.pdf,
<http://www.ujazd.bip.cc/authorities/bos/zarzadzenia_akty/zalaczniki/973_zal
.%20144.pdf>
http://www.ujazd.bip.cc/authorities/bos/zarzadzenia_akty/zalaczniki/973_zal.
%20144.pdf
<http://www.ujazd.bip.cc/authorities/bos/zarzadzenia_akty/86d331_155.pdf>
http://www.ujazd.bip.cc/authorities/bos/zarzadzenia_akty/86d331_155.pdf
<http://www.ujazd.bip.cc/authorities/bos/zarzadzenia_akty/zalaczniki/980_155
%20zal1.pdf>
http://www.ujazd.bip.cc/authorities/bos/zarzadzenia_akty/zalaczniki/980_155%
20zal1.pdf;

- nie funkcjonuje budżet obywatelski.

Skan pisma w załączeniu

Z poważaniem

Honorata Bogus

Kierownik Referatu

Organizacyjno-Administracyjnego

Urząd Gminy w Ujeździe

Pl. Kościuszki 6, 97-225 Ujazd

Tel.: +48 44719 21 29

GSM: +48 502 589 580

e-mail: h.bogus@ujazd.com.pl <mailto:h.bogus@ujazd.com.pl>

Fwd: Fwd: FW: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez LISZKI 2

Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłam pismo dotyczące udostępnienia informacji publicznej.

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt tel. 12 257 65 48

Z poważaniem,

Agnieszka Pyla
Kierownik Referatu Kultury, Promocji i Sportu
Urzędu Gminy Liszki

------ Oryginalna wiadomość --------
Od: "j.jakubaszek@liszki.pl" <j.jakubaszek@liszki.pl>
Do: a.pyla@liszki.pl
Data: 23 styczeń 2018 o 12:39
Temat: Fwd: FW: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

odpowiedź na informację publiczną przez GOSTYNIN 1

<HTML><HEAD></HEAD>
<BODY dir=ltr>
<DIV dir=ltr>
<DIV style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Calibri'; COLOR: #000000">
<DIV>&nbsp;</DIV></DIV></DIV></BODY></HTML>

odp. na informację publiczną UG Iwanowice SG.1431.5.2018 przez IWANOWICE 3

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 9
stycznia br. w załączeniu przesyłam odpowiedź wraz z załącznikiem.

Z poważaniem,

Anna Tarko

Sekretarz Gminy

______________________________________________

Urząd Gminy Iwanowice

Iwanowice Włościańskie 99

tel. 12 388 40 03 wew. 30

fax. 12 388 40 30 wew. 23

www.iwanowice.pl

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez DUSZNIKI

W odpowiedzi na wniosek z dnia 9 stycznia br. informuję co następuje:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała

Tak. Link bezpośredni do treści uchwały zamieszczonej w BIP Gminy Duszniki: <http://bip.duszniki.eu/duszniki/zasoby/files/uchwaly_2010/uchwaly_2011/uchw61.pdf> http://bip.duszniki.eu/duszniki/zasoby/files/uchwaly_2010/uchwaly_2011/uchw61.pdf

- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)

Nie.

- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego)

Nie.

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała

Tak. Uchwała nr LXV/476/10 z 26.10.2010 r. Link do uchwał Rady Gminy Duszniki w BIP: <http://bip.duszniki.eu/duszniki/bip/baza-prawa-lokalnego/uchwaly-rady-gminy/uchwaly-kadencji-2006-2010/uchwaly-2010/> http://bip.duszniki.eu/duszniki/bip/baza-prawa-lokalnego/uchwaly-rady-gminy/uchwaly-kadencji-2006-2010/uchwaly-2010/

- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016

Podjęte w latach 2014-2016 uchwały:

2014: 66 uchwał podjętych w poprzedniej kadencji 2010-2014 kadencji oraz 13 uchwał w trakcie trwania aktualnej kadencji 2014-2018

2015: 113 uchwał

2016: 110 uchwał

- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016

W podanym okresie, w ramach realizacji ww. uchwały nr LXV/476/10 z 26.10.2010 r. odbyły się 3 konsultacje (po jednej w każdym roku).

- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym)

Tak.

- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym)

Nie.

- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego

Tak. Link bezpośredni do uchwały nr XLVI/316/14 z 25.03.2014 w BIP Gminy Duszniki: <http://bip.duszniki.eu/duszniki/zasoby/files/uchwaly_2010/uchwaly_2014/uch.316.pdf> http://bip.duszniki.eu/duszniki/zasoby/files/uchwaly_2010/uchwaly_2014/uch.316.pdf

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie:

Aktualnie obowiązujące zarządzenie nr 75/17 Wójta Gminy Duszniki z dnia 30.08.2017 – link bezpośredni w BIP Gminy Duszniki: <http://bip.duszniki.eu/duszniki/zasoby/files/zarzadzenia2010/2017/zarzadzenie-75.17.pdf> http://bip.duszniki.eu/duszniki/zasoby/files/zarzadzenia2010/2017/zarzadzenie-75.17.pdf

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego)

Nie.

- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny)

Nie dotyczy.

- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016

Nie dotyczy.

Z poważaniem

Emilia Gogołkiewicz-Kołecka

Urząd Gminy Duszniki

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej ( sprawa SG.1431.6.2018) przez DŁUGOŁĘKA 1

Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek z dnia 09 stycznia 2018 r. o
udostępnienie informacji publicznej, potwierdzając jednocześnie jego
otrzymanie.

--

Z poważaniem
Anna Borecka

Sekretarz Gminy
tel. (71) 323 02 01
sekretarz@gmina.dlugoleka.pl
<mailto:sekretarz@gmina.dlugoleka.pl><http://www.gmina.dlugoleka.pl>

RE: Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SZPROTAWA 9

Dzień dobry, poniżej przesyłam odpowiedzi na Państwa zapytania złożone w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej:

Ad. 1. W Gminie Szprotawa nie obowiązuje uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ad. 2. W Szprotawie utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

Ad. 3. w Gminie Szprotawa nie powołano rady oświatowej (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego).

Ad. 4. W gminie obowiązuje uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), adres strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna: http://szprotawa.bip.pbox.pl/public/get_file_contents.php?id=166271

Ad. 5. Liczba przyjętych uchwał przez radę w latach 2014-2016:

- 2014 – 106

- 2015 – 115

- 2016 – 96

Ad. 6. Liczba przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w latach 2014-2016:

- 2014 – 4

- 2015 – 5

- 2016 – 5

Ad. 7. W Szprotawie utworzono Młodzieżową Radę Miejską (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym).

Ad. 8. Nie utworzono gminnej rady seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), przedłożenie pod obrady Rady miejskiej projektu uchwały w tej sprawie jest planowane w lutym br.

Ad. 9. W gminie jest wyodrębniony fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), adres strony www BIP (link), pod którym dostępna jest uchwała: http://szprotawa.bip.pbox.pl/public/get_file_contents.php?id=159912

Ad. 10. Nie zostały podjęte zarządzenia odnośnie funduszu sołeckiego.

Ad. 11, 12, 13. W Gminie Szprotawa funkcjonuje budżet obywatelski. Szczegółowe informacje znajdują się w aktach prawnych zamieszczonych w BIP-ie Urzędu Miejskiego w Szprotawie oraz w zakładce „DLA MIESZKAŃCÓW” na stronie <http://www.szprotawa.pl> www.szprotawa.pl. Jako, że zakładka poświęcona BO została utworzona w 2016 roku znajdują się w niej dane z dwóch ostatnich lat, wszystkie jednak protokoły, utworzone na potrzeby Urzędu Miejskiego w Szprotawie, dołączone są do elektronicznej korespondencji w formie skanów.:

a. Zarządzenia Burmistrza Szprotawy odnoszące się do Budżetu Obywatelskiego można odszukać na stronie BIP w zakładce „Archiwum BIP do końca 2016 r.”, a bieżące na stronie BIP w zakładce „Akty prawne” . Oto ich numery:

- 0050/73/2014 z 16.06.2014 r. w sprawie powołania zespołu opiniującego …

- 0050/76/2015 z 11.06.2015 r. w sprawie powołania zespołu opiniującego…

- 0050/151/2015 z 22.09.2015 r. w sprawie zasad głosowania do BO

- 0050/78/2016 z 10.06.2016 r. w sprawie powołania zespołu opiniującego…

- 0050/116/2016 z 30.08.2016 r. w sprawie zasad głosowania do BO

- 0050/66/2017 z 22.06.2017 r. w sprawie powołania zespołu opiniującego…

- 0050/97/2017 z 31.08.2017 r. w sprawie zasad głosowania do BO

b. Protokoły z posiedzeń zespołu opiniującego do weryfikacji zadań z lat 2015-2017 przedkładam w załącznikach (w 2014 r. nie powstał taki protokół).
c. Protokoły ustalenia zbiorczych wyników z przeprowadzonych konsultacji do budżetu obywatelskiego Gminy Szprotawy z czterech lat przedkładam w załącznikach.
d. Uchwały Rady Miejskiej w Szprotawie w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w przedmiocie Budżetu Obywatelskiego w ramach budżetu Gminy Szprotawy z okresu do końca 2016 roku można odszukać na stronie BIP w zakładce „Archiwum BIP do końca 2016 r.” gdzie menu podmiotowe wskazuje Radę Miejską w Szprotawie z zakładką „Uchwały Rady Miejskiej w Szprotawie”. Bieżącą ewidencję, od 2017 roku można znaleźć w zakładce „Akty prawne”. Uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w przedmiocie Budżetu Obywatelskiego w ramach budżetu Gminy Szprotawa w kolejnych latach:

- 2014 rok: LII/379/2014 z 28.03.2014 r.

- 2015 rok: XI/54/2015 z 30.04.2015 r.

- 2016 rok: XXIV/154/2016 z 31.03.2016 r.

- 2017 rok: XXXIX/254/2017 z 31.03.2017 r.

Środki budżetowe na realizację BO wynikają z podjętych uchwał i są każdorazowo określane kwotowo po uzgodnieniach między radnymi. W latach 2014 – 2016 była to kwota po 300 tyś zł na każdy rok.

Beata Radziszowska

Wydz. Administracyjno-Organizacyjny

tel. +48 68 376 07 77, 795 557 100

e-mail: b.radziszowska@szprotawa-um.pl <mailto:b.radziszowska@szprotawa-um.pl>

Urząd Miejski w Szprotawie

ul. Rynek 45, 67-300 Szprotawa

tel./fax +48 68 376 38 11

www.szprotawa.pl <http://www.szprotawa.pl/>

Treść niniejszej wiadomości oraz jej załączniki mogą zawierać informacje poufne lub inne, chronione przepisami prawa, które przeznaczone są wyłącznie do użytku osób i jednostek, do których wiadomość została adresowana. Jeśli nie jesteś zamierzonym odbiorcą tej wiadomości, prosimy o natychmiastowe powiadomienie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, nadawcy o pomyłkowym otrzymaniu tej wiadomości i usunięcie jej z komputera. Przypominamy, że ujawnianie, kopiowanie, przesyłanie lub podejmowanie jakichkolwiek działań w związku z treścią wiadomości, zawierającej informacje chronione przepisami prawa przez osoby inne niż adresat jest surowo wzbronione.

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SULMIERZYCE 1

Dzień dobry,
Urząd Gminy w Sulmierzycach w załączeniu niniejszej wiadomości przesyła odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 09.01.2018r.

Z poważaniem

-Emilia Olczak-
Podinspektor ds. obsługi sekretariatu
Tel. 44 684-60-56 wew. 132

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BOLESŁAW 1

W załączniku przesyłamy odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 09.01.2018r.

Urząd Gminy Bolesław
ul. Główna 58
32-329 Bolesław
www.gminaboleslaw.pl

W dniu 09.01.2018 o 07:56, sprawa-3776@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez WIERZCHOSŁAWICE 1

Dzień dobry,

W związku ze złożonym przez Państwa wnioskiem o udostępnienie informacji
publicznej przesyłamy odpowiedź.

Prosimy o potwierdzenie odbioru wiadomości

Z poważaniem

Zbigniew Drąg
Wójt Gminy Wierzchosławice

Tel. 14 631-90-12
www.wierzchoslawice.pl

Odpowiedź na wniosek w sprawie udost. inf. publ. z dnia 9 stycznia 2018 r. przez PRÓSZKÓW

Urząd Miejski w Prószkowie

ul. Opolska 17

46-060 Prószków

RO.1431.3.2018.ORM
Prószków, 23.01.2018 r.

Sieć obywatelska Watchdog Polska

ul. Ursynowska 22/2

02 - 605 Warszawa

Dotyczy: wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 9 stycznia
2018 r. (przekazanego pocztą elektroniczną z adresu:
sprawa-5665@fedrowanie.siecobywatelska.pl
<mailto:sprawa-5665@fedrowanie.siecobywatelska.pl> ).

Odpowiadając na poszczególne zapytania umieszczone w przedmiotowym wniosku
wyjaśniam co następuje:

1. Nie, Rada Miejska w Prószkowie nie podjęła uchwały w oparciu o art.
19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

2. Nie, Rada Miejska w Prószkowie nie podjęła uchwały w oparciu o art.
41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

3. Nie, w gminie Prószków nie powołano rady oświatowej w rozumieniu
art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego.

4. Tak, uchwała Rady Miejskiej w Prószkowie nr XVII/126/2004 z dnia 17
lutego 2004 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z
mieszkańcami Gminy Prószków. Link do uchwały:

http://proszkow.pl/download/attachment/7364/uchwala-rady-miejskiej-w-proszko
wie-w-sprawie-trybu-przeprowadzania-konsultacji.pdf

5. Liczba uchwał przyjętych przez Radę Miejską w Prószkowie:

- w roku 2014 - 121,

- w roku 2015 - 84,

- w roku 2016 - 88.

6. We wskazanym we wniosku okresie przeprowadzono jedne konsultacje z
mieszkańcami, które odbyły się w roku 2016.

7. Nie, w gminie Prószków nie utworzono młodzieżowej rady gminy w
rozumieniu art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym.

8. Nie, w gminie Prószków nie powołano rady seniorów w rozumieniu art.
5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym.

9. Tak, w gminie Prószków Rada Miejska w Prószkowie w drodze uchwały
nr XXVI/210/2017 z dnia 24 lutego 2017 r. wyodrębniła fundusz sołecki na rok
2018. Link do uchwały:
http://www.bip.proszkow.pl/download/attachment/6673/uchwala-nr-xxvi-210-2017
.pdf

10. Nie dotyczy - Burmistrz Prószkowa nie wydał zarządzeń w związku z
realizacją funduszu sołeckiego gminy.

11. Nie, w chwili obecnej w gminie Prószków nie funkcjonuje budżet
obywatelski.

12. Nie dotyczy.

13. Nie dotyczy.

Z up. Burmistrza

/-/

Edyta Gogol-Fuhl

Kierownik Referatu Organizacyjnego

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KSAWERÓW 1

Dzień dobry,
w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek.
z poważaniem
Marzena Idczak
Kierownik Referatu Organizacyjnego
Urząd Gminy Ksawerów

-----Oryginalna wiadomość-----

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KŁAJ 1

-----Oryginalna wiadomość-----

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KŁAJ 1

-----Oryginalna wiadomość-----