RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SKAWINA 2

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie w załączeniu przesyła odpowiedź na email z dnia 9.01.2018 r.

odpowiedz na wniosek przez SĘKOWA

W odpowiedzi na wniosek z dnia 9 stycznia 2018 Urząd Gminy Sękowa
przesyła następujące informacje:

1. NIE

2. NIE

3. NIE

4. NIE

5. Rada Gminy Sękowa w latach 2014-2016 przyjęła 302 uchwały

6 - 5

7 - NIE

8 - NIE

9 - uchwała dostępna na BIP :  XXVII/377/2014

10 - zarządzenie dostępne na BIP

11 - NIE

12 - ND

13 - ND

--
Krzysztof Matusik
Urząd Gminy Sękowa
18 3518016 w.30

odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji z dnia 09.01.2018r. przez Gdynia 5

Dzień dobry,

w imieniu Pana Wiceprezydenta Michała Gucia, w załączeniu przesyłam
pismo z odpowiedzią na złożony przez Państwa w dniu 09.01.18r. wniosek o
udzielenie informacji.

Z poważaniem,

Ewelina Kuncewicz

--

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie inf.publicznej przez NOWY KAWĘCZYN

Urząd Gminy w Nowym Kawęczynie w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie
informacji publicznej z dnia 9 stycznia 2018 r.: przekazuje poniżej
informacje dotyczące przesłanych zapytań:

1. W Gminie Nowy Kawęczyn nie obowiązuje uchwała w sprawie trybu i
szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w
ramach inicjatywy lokalnej.

2. W Gminie Nowy Kawęczyn nie utworzono gminnej rady działalności
pożytku publicznego.

3. W Gminie Nowy Kawęczyn nie powołano rady oświatowej.

4. W Gminie Nowy Kawęczyn obowiązuje uchwała w sprawie zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami. Link do uchwały:
<http://ugkaweczyn.bip2nd.maxus.com.pl/public/get_file_contents.php?id=39337
7>
http://ugkaweczyn.bip2nd.maxus.com.pl/public/get_file_contents.php?id=393377

5. Liczba uchwał podjętych przez Radę Gminy w Nowym Kawęczynie:

2014 r. - 56, 2015 r. - 51, 2016 r. - 54

6. Liczba przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami:

2014 r. - 0, 2015 r. - 0, 2016 r. -0

7. W Gminie Nowy Kawęczyn nie funkcjonuje młodzieżowa rada gminy.

8. W Gminie Nowy Kawęczyn nie funkcjonuje gminna rada seniorów.

9. W Gminie Nowy Kawęczyn nie został wyodrębniony fundusz sołecki. Link
do uchwały w sprawie funduszu sołeckiego:
<http://ugkaweczyn.bip2nd.maxus.com.pl/public/get_file_contents.php?id=35638
6>
http://ugkaweczyn.bip2nd.maxus.com.pl/public/get_file_contents.php?id=356386

10. Nie dotyczy.

11. W Gminie Nowy Kawęczyn nie funkcjonuje budżet obywatelski.

12. Nie dotyczy.

13. Nie dotyczy.

Z poważaniem,

Sylwia Pijanka
Sekretarz Gminy

Urząd Gminy w Nowym Kawęczynie
Nowy Kawęczyn 32
96-115 Nowy Kawęczyn
tel/fax 46 831 42 89
<http://www.ugkaweczyn.pl> www.ugkaweczyn.pl

info publ 04 2018 przez DĘBICA

OK.1431.04.2018.SM Dębica, 23.01.2018.
Sieć Obywatelska Watchdog Polska – Warszawa
W odpowiedzi na Państwa pytania zawarte we wniosku o udostępnienie informacji
publicznej uprzejmie informujemy:
1 - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
> oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
> lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
> wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
> (link), pod którym jest dostępna ta uchwała - NIE
2. - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e
> ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), - NIE
3. - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego), - NIE
4. - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
> konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
> a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod
> którym jest dostępna ta uchwała, – TAK , UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY
MIEJSKIEJ W DĘBICY JEST DOSTĘPNA NA STRONIE URZĘDU MIEJSKIEGO
W BIP W ZAKŁADCE ‘UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ’
5 - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych
> latach 2014-2016,
ROK 2014 (VI KADENCJA) - 102 UCHWAŁY
ROK 2014 (VII KADENCJA - 8 UCHWAŁ
ROK 2015 - 132 UCHWAŁY
ROK 2016 - 151 UCHWAŁ
6 - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
> poszczególnych latach 2014-2016, – W TYCH LATACH PRZEPROWADZONO
JEDNE KONSULTACJE Z MIESZKAŃCAMI DOT. UTWORZENIA OSIEDLI
NA TERENIE GMINY MIASTA DĘBICA i UCHWALENIA STATUTÓW OSIEDLI
7 - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o
> samorządzie gminnym), - NIE
8 - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie
> gminnym), - NIE
9 - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o
> funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
> BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu
> zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o
> wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest
> obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu
> sołeckiego, – W GMINIE MIASTA DĘBICA NIE WYODRĘBNIONO FUNDUSZU
SOŁECKIEGO – BRAK UCHWAŁY
10. - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku
> z realizacją funduszu sołeckiego w gminie, – BRAK FUNDUSZU SOŁECKIEGO
11. - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany
> jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie
> przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez
> mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www
> (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia)
> w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego), - TAK , LINK :
https://budzetobywatelskidebicy.pl/src/index.php
12 - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w
> oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami,
> wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
> (partycypacyjny), - NIE
13 - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
> poszczególnych latach 2014-2016.
PIERWSZY BUDŻET OBYWATELSKI REALIZOWANY BYŁ W 2016 ROKU
KWOTA : 800.000 zł
Z poważaniem,
Stanisław Malinowski
Naczelnik Wydziału OK
Urząd Miejski w Dębicy
39-200 Dębica, ul. Ratuszowa 2

Udzielenie informacji publicznej przez KALISKA 1

Witam,

W załączniku przesyłam plik z odpowiedziami dot. Pisma z dn. 09.01.2018.

Pozdrawiam,

Mateusz Konkel

Urząd Gminy Kaliska

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez JANÓW PODLASKI

Na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie
do informacji publicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) odpowiadając na Pana wniosek z dnia
9 stycznia 2018 r. podaję stosowne informacje:

1) w gminie nie obowiązuje uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie);
2) nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie);
3) nie powołano w gminie rady oświatowej (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego);
4) w gminie obowiązuje uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
http://ugjanowpodlaski.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//0197.pdf
5) liczba przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016: 2014 - 57; 2015 -74; 2016 - 56 uchwał.
6) informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016 - po 2 konsultacje w każdym roku (ale nie w trybie uchwały, o której mowa w pkt 4 niniejszego pisma);
7) nie utworzono młodzieżowej rady gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym);
8) nie utworzono gminnej rady seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym);
9) wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), nie wydawano żadnych zarządzeń w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie;
http://ugjanowpodlaski.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//1161.pdf

10) w gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,
11) w gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszkańcami.

Z poważaniem
Adam Byszko

odp na wniosek o udip przez INOWŁÓDZ 1

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek o udostępnienie
informacji publicznej.

Z poważaniem,

Małgorzata Mierzwa

Inspektor ds. obsługi organów gminy

Urząd Gminy Inowłódz,

ul. Spalska 2, 97-215 Inowłódz

tel. (44) 710 12 33 wew. 16

Odpowiedź na wniosek o udostepnienie infromacji publicznej przez BŁASZKI 1

Dokumenty: WOR-A.ZD-000002/18
Rej. koresp. wych.: rkwe-mail-000026/18
Wysłane przez: Agnieszka Opora

--
Wysłano z systemu FINN 8 SQL

Odpowiedź na wniosek o udostepnienie infromacji publicznej przez BŁASZKI 1

Dokumenty: WOR-A.ZD-000003/18
Rej. koresp. wych.: rkwe-mail-000027/18
Wysłane przez: Agnieszka Opora

--
Wysłano z systemu FINN 8 SQL

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez WIELUŃ 1

Szanowni Państwo,

W załączeniu pismo będące odpowiedzią na Państwa wniosek z dnia 9 stycznia
br.

Pozdrawiam,


Joanna Skotnicka-Fiuk
Kierownik Biura Burmistrza


tel. 48 43 886 02 28, 792 237 907
fax. 48 43 886 02 60
e-mail: <mailto:skotnickaj@um.wielun.pl> skotnickaj@um.wielun.pl

Urząd Miejski w Wieluniu
Plac Kazimierza Wielkiego 1
98-300 Wieluń
<http://www.wielun.pl/> www.wielun.pl

Odpowiedź na wniosek przez JERZMANOWICE-PRZEGINIA

Dzień dobry,

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej,
Urząd Gminy Jerzmanowice-Przeginia wskazuje poniżej odpowiedzi:

-Nie.

-Nie.

-Nie.

-Nie.

-2014r. VIkadencja – przyjęto 75 uchwał,

2014r. VII kadencja - przyjęto 16 uchwał,

*2014r. razem- przyjęto 91 uchwał,*

2015r.- przyjęto 97 uchwał,

2016r.- przyjęto 80 uchwał.

-6.

-Nie.

-Nie.

-Tak. Poniżej link do uchwały w sprawie wyodrębnienia funduszu
sołeckiego w Gminie Jerzmanowice-Przeginia:

https://bip.malopolska.pl/ugjerzmanowiceprzeginia,a,872139,uchwala-nr-xlix2812014-w-sprawie-rozstrzygniecia-o-wyodrebnieniu-w-budzecie-gminy-jerzmanowice-przeg.html

-https://bip.malopolska.pl/ugjerzmanowiceprzeginia,m,296085,2017.html

-Tak. Poniżej link do zarządzeń w sprawie budżetu obywatelskiego:

http://www.jerzmanowice-przeginia.pl/aktualnosci/2430-budzet-obywatelski-na-2018-rok

https://bip.malopolska.pl/ugjerzmanowiceprzeginia,a,958564,o1112014-w-sprawie-ustalenia-regulaminu-budzetu-obywatelskiego-na-rok-2015-gminy-jerzmanowice-przegi.html

-Nie.

-Na realizację Budżetu Obywatelskiego na rok 2018 została
wygospodarowana kwota 240 000,00 złotych

Na realizację Budżetu Obywatelskiego na rok 2015 została wygospodarowana
kwota 120 000,00 złotych

--
z poważaniem
Marta Baran

Podinspektor ds. promocji gminy
i spraw organizacyjnych
==============================================
Urząd Gminy Jerzmanowice - Przeginia
32-048 Jerzmanowice ul. Rajska 22, wew. 131

tel. 12 38 95 247, wew. 126
fax 12 38 95 521
e-mail: mbaran@jerzmanowice-przeginia.pl
http://www.jerzmanowice-przeginia.pl

NIP: 677-20-19-451
REGON: 000535043
==============================================

Zanim klikniesz "drukuj", zastanów się, czy warto? Razem chrońmy Ziemię!
Before you click "print", consider if it’s worth? Protect the Earth together!

Wiadomość ta oraz wszelkie załączone do niej pliki są tajemnica nadawcy i mogą być prawnie chronione. Jeżeli nie jest Pan/Pani zamierzonym adresatem niniejszej wiadomości, nie może Pan/Pani jej ujawniać, kopiować, dystrybuować ani tez w żaden inny sposób udostępniać lub wykorzystywać. O błędnym zaadresowaniu wiadomości prosimy niezwłocznie poinformować nadawcę i usunąć wiadomość.

This email and any attached files are confidential and may be legally privileged. If you are not the intended recipient, any disclosure, reproduction, copying, distribution, or other dissemination or use of this communication is strictly prohibited. If you have received this transmission in error please notify the sender immediately and then delete this email

Odp. na wniosek o udzielenie inf. publicznej przez KŁODZKO 1

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej z dnia 9 stycznia br.

Z poważaniem

Kierownik Wydziału Obsługi Urzędu i Rady Miejskiej

Barbara Gargasz

Tel. 74-8654620

Odpowiedź na wniosek z dnia 9 stycznia 2018r. przez KOBYŁKA

<!DOCTYPE html>
<html><head>
<meta charset="UTF-8">
</head><body><div class="io-ox-signature"><p><strong><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">ZRP.1431.18.2018</span></strong></p><p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><strong>Kobyłka, dnia 23 stycznia2018r.</strong> </span></p>Szanowny Pan<br>Szymon Ossowski<br>Sieć Obywatelska Watchdog Polska</div><div class="io-ox-signature"><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">w odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 9 stycznia 2018r. o dostępo do informacji publicznej uprzejmie informuję, iż na terenie Miasta Kobyłka:<br></span></p><p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">-&#160; uchwała dot trybu i zasad oceny wniosk&#243;w o real. zad. publicznego w ramach inicjaty&#160; lokalnej obowiązuje&#160; i znajduje się pod adresem www <strong><a href="http://kobylka.bipgmina.pl/struktura/100/1154/dokumenty/4950/wiadomosc/166376/uchwala_w_sprawie_trybu_i_szczegolowych_kryteriow_oceny_wnioskow">http://kobylka.bipgmina.pl/struktura/100/1154/dokumenty/4950/wiadomosc/166376/uchwala_w_sprawie_trybu_i_szczegolowych_kryteriow_oceny_wnioskow</a></strong><br></span></p><p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">- nie utworzono rady działalności pożytku publicznego;<strong> </strong></span></p><p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">- nie powołano rady oświatowej;<br></span></p><p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">- nie obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym);</span></p><p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">- w latach 2014-2016 przyjęto 388 uchwał;<br></span></p><p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">- w latach 2014-2016 przeprowadzono 8 konsultacji z mieszkańcami;<br></span></p><p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">- nie utworzono młodzieżowej rady gminy;<br></span></p><p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">&#160;- nie utworzono gminnej rady senior&#243;w;<br></span></p><p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">&#160;- nie wyodrębniono funduszu sołeckiego;<br></span></p><p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">&#160;- nie funkcjonuje budżet obywatelski; <br></span></p><p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><br></span></p><p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">Z poważaniem, </span></p><p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">Rafał Solis</span><br><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">Zesp&#243;ł Radc&#243;w Prawnych </span></p><p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">Urząd Miasta Kobyłka </span><br><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">ul. Wołomińska 1 </span><br><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">05-230 Kobyłka</span><br><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">tel.: 22 760 07 51 </span></p><p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><strong><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><a href="http://www.kobylka.pl">www.kobylka.pl&#160;</a> </span></strong></span></p><p style="text-align: justify;">Wszelkie informacje i dokumenty zawarte w niniejszej korespondencji elektronicznej są przeznaczone wyłącznie dla wskazanych w tej korespondencji adresat&#243;w, zawierają informacje chronione tajemnica korespondencji i powinny być traktowane jako poufne. Jeśli nie jesteście Państwo adresatami tej wiadomości i trafiła ona do Państwa przez pomyłkę, proszę poinformować mnie o tym odpowiadając na niniejszą korespondencję. W takiej sytuacji proszę o trwałe usunięcie wiadomości i jakiejkolwiek jej kopii z Państwa systemu. Tak samo proszę postąpić z wydrukami tej korespondencji.</p></div></body></html>

Odpowiedź na wniosek ws. informacji publicznej przez BRWINÓW 1

Dzień dobry,

w związku z wnioskiem z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie udostępnienia
informacji publicznej przesyłam załączoną odpowiedź.

Z poważaniem

Anna Kozłowska

Sekretarz Gminy Brwinów

tel. 22 738 26 21

e-mail: sekretarz@brwinow.pl

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez JAROCIN 2

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

Z poważaniem

Daria Kasztelan

Urząd Miejski w Jarocinie

Wydział Kultury

Al. Niepodległości 10

63-200 Jarocin

tel. 62 749 96 63

logo jarocin poziome bez hasla_email

Odowiedz na wniosek z dnia 9 stycznia 2018r. przez KOBYŁKA

<!DOCTYPE html>
<html><head>
<meta charset="UTF-8">
</head><body><div class="io-ox-signature"><p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">ZRP.1431.18.2018</span></p><p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">Kobyłka 23 stycznia 2018r. </span></p><p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">Szanowny Pan Szymon Ossowski </span></p><p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">W odpowiedzi na wniosek z dnia 9 stycznia 2018r. o dostęp do informacji publicznej, uprzejmie informuję iż na terenie Miasta Kobyłka; </span></p><p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">- obowiązuje ustawa dot. trybu i kryteri&#243;w oceny wniosk&#243;w o realizację zadania publicznego (link : <a href="http://kobylka.bipgmina.pl/struktura/100/1154/dokumenty/4950/wiadomosc/166376/uchwala_w_sprawie_trybu_i_szczegolowych_kryteriow_oceny_wnioskow">http://kobylka.bipgmina.pl/struktura/100/1154/dokumenty/4950/wiadomosc/166376/uchwala_w_sprawie_trybu_i_szczegolowych_kryteriow_oceny_wnioskow) </a>Z</span></p><p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">- nie utworzono gminnej rady działalności p.p.;<br></span></p><p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">- nie powołano gminnej rady oświatowej;<br></span></p><p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">- nie obowiązuje na podstawie art. 5 ust. ustawy o samorządzie gminnym uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji<br></span></p><p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">- liczba przyjętych uchwał to 388;<br></span></p><p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">- liczba przeprowadzonych konsultacji to 8; <br></span></p><p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">- nie utworzono rady senior&#243;w, młodzieżowej rady, funduszu sołeckiego anie budżetu obywatelskiego.<br></span></p><p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><br></span></p><p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">Z poważaniem, </span></p><p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">Rafał Solis</span><br><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">Zesp&#243;ł Radc&#243;w Prawnych </span></p><p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">Urząd Miasta Kobyłka </span><br><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">ul. Wołomińska 1 </span><br><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">05-230 Kobyłka</span><br><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">tel.: 22 760 07 51 </span></p><p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><strong><span style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><a href="http://www.kobylka.pl">www.kobylka.pl&#160;</a> </span></strong></span></p><p style="text-align: justify;">Wszelkie informacje i dokumenty zawarte w niniejszej korespondencji elektronicznej są przeznaczone wyłącznie dla wskazanych w tej korespondencji adresat&#243;w, zawierają informacje chronione tajemnica korespondencji i powinny być traktowane jako poufne. Jeśli nie jesteście Państwo adresatami tej wiadomości i trafiła ona do Państwa przez pomyłkę, proszę poinformować mnie o tym odpowiadając na niniejszą korespondencję. W takiej sytuacji proszę o trwałe usunięcie wiadomości i jakiejkolwiek jej kopii z Państwa systemu. Tak samo proszę postąpić z wydrukami tej korespondencji.</p></div></body></html>

odpowiedź na informację publiczną przez LUBIN

Lubin, dnia 23.01.2018 r.
OR.1431.4.2018Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2
02-605 Warszawa


W odpowiedzi na wniosek z dnia 09.01.2018 r. w sprawie udostępnienia informacji publicznej informuję co następuje:
- gmina nie posiada uchwały dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej;
- nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego;
- nie powołano rady oświatowej;
- w gminie obowiązuje uchwała dot. trybu i zasad przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami, link : http://www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl/dokument,iddok,6449,idmp,202,r,o;
- Rada Gminy Lubin podjęła w 2014 r. - 145 uchwały, w 2015 r. - 150 uchwał, w 2016 r. - 123 uchwały;
- w latach 2014 -2016 przeprowadzono 5 konsultacji z mieszkańcami w następujących sprawach:
1/ Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
2/ Obowiązek nakładania kagańców
3/ Program ochrony środowiska
3/ Strategia Rozwoju Gminy Lubin na lata 2015-2030
5/ Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Lubin;
- nie utworzono młodzieżowej rady gminy;
- utworzono gminną radę seniorów (Uchwała Rady Gminy Lubin Nr XXX/195/2016 z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie powołania rady Seniorów Gminy Lubin oraz nadania jej Statutu), link: http://www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl/dukument,iddok,8366,idmp,202,r,o;
- Gmina Lubin posiada wyodrębniony fundusz solecki – link:
http://www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl/dokument,iddok,5146,idmp,136,r,o;
- aktualne Zarządzenie nr 1164/2017 z 20 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości funduszu sołeckiego w roku budżetowym 2018 - link:
http://www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl/dokument,iddok,10401,idmp,234,r,o
- w gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny).

Agnieszka Wrona
Referat Organizacyjny
Urząd Gminy w Lubinie
ul. Władysława Łokietka 6
Email: wrona@ug.lubin.pl
tel.: 76/ 84-03-145

---
Urząd Gminy w Lubinie
ul. Łokietka 6, 59-300 Lubin
tel. +48 (76) 8403-100
fax: +48 (76) 8403-140
http://www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl/
http://www.ug.lubin.pl/

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KOŚCIERZYNA 3

Dzień Dobry,
W załączeniu przekazuję odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.
Z poważaniem,
Anna Górecka
Sekretariat Urzędu Miasta w Kościerzynie

Odpwiedź Kożuchów przez KOŻUCHÓW 1

W załączeniu przesyłam odpowiedz na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

Pozdrawiam

Magdalena Zwolińska

Sekretarz Gminy Kożuchów

UM Sieradz - odpowiedź organizacje przez SIERADZ

W odpowiedzi na pismo z dnia 09.01.2018 roku, nr 798, przekazuję
następującą odpowiedź:

Ad1. Tak.
http://sieradz.eu/sites/default/files/pliki/organizacje_pozarzadowe/program_wspolpracy_z_organizacjami_pozarzadowymi_na_2018_r.pdf
Ad2. Nie
Ad3. Nie
Ad4. Nie
Ad5. Odpowiedź do dnia 26.01.2018
Ad.6 j.w
AD7. Tak
Ad.8 Nie
Ad.9 NIe
Ad.10 Nie
Ad.11 Nie
Ad.12 Nie
Ad.13 Nie dotyczy

Brakujące informacje zostaną przekazane tą samą drogą jako mail
uzupełniający do 26 stycznia 2018 roku, ze względu na konieczności
zebrania informacji.

--
Serdecznie pozdrawiam
specjalista w Wydziale
Promocji i Rozwoju
Urzędu Miasta Sieradza
Żanetta Marzuchowska
tel. 504 059 595

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej OK.1431.5.2018 przez ŁĘCZYCA 1

*Sieć Obywatelska Watchdog Polska*

**

*email:sprawa-5334@fedrowanie.siecobywatelska.pl*

**

W odpowiedzi na Pana wniosek o udostępnienie informacji publicznejz dnia
9 stycznia 2018 roku przesyłam poniżej odpowiedzi:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
(link), pod którym jest dostępna ta uchwała –

http://bip.leczyca.info.pl/?p=document&action=show&id=51&bar_id=49.

- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e
ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) –
*Nie utworzono*

- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa
oświatowego) – *Nie powołano*

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji
z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli
tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym
jest dostępna ta uchwała –

http://bip.leczyca.info.pl/?p=document&action=show&id=55&bar_id=50

- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych
latach 2014-2016:

*Liczba uchwał w 2014 r. -76; 2015 r.- 102; 2016 r. – 126 uchwał.*

- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016:

*Liczba konsultacji w 2014 r. - 1; 2015r. – 1; 2016 -2 konsultacja.*

- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym) - *nie utworzono*

- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym) *nie utworzono*

- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o
funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony
www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to
wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna
jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
funduszu sołeckiego - *nie wyodrębniono*

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w
związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie *– nie dotyczy*

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) -
rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w
sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez
mieszkańców projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony
www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie
(uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego
(partycypacyjnego) *– nie funkcjonuje*

- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w
oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami,
wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny) – *nie dotyczy*

- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
poszczególnych latach 2014-2016 – *nie dotyczy*

*Z poważaniem,***

--
Małgorzata Sadokierska
/Sekretariat Burmistrza Miasta/

**

*Wydział Kadr i Organizacji Urzędu*
Urząd Miejski w Łęczycy | ul. Marii Konopnickiej 14 | 99-100 Łęczyca
telefon: +48 24 721-03-42 | fax: +48 24 721-03-01
msadokierska@leczyca.info.pl <mailto:msadokierska@leczyca.info.pl> |
www.leczyca.info.pl <http://www.leczyca.info.pl>

 Królewskie Miasto Łęczyca

-----
Czy musisz drukować tę wiadomość? Pomyśl o środowisku.

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Włocławek 1

Dzień dobry,
W załączniku przesyłam pismo znak: OPIK.1431.4.2018 z dnia 22 stycznia 2018 r. dotyczące wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

Z poważaniem
Marcin Szarpak
Kierownik Referatu Obsługi Urzędu
Wydział Organizacyjno-Prawny i Kadr
Urząd Miasta Włocławek
Zielony Rynek 11/13
87-800 Włocławek
pok. 4 / parter
tel. 54 414-47-03
tel. kom. 512 892 199
email: mszarpak@um.wloclawek.pl<mailto:mszarpak@um.wloclawek.pl>
www.wloclawek.pl<http://www.wloclawek.pl/>
www.bip.um.wlocl.pl<http://www.bip.um.wlocl.pl/>

informacja publiczna przez BRÓJCE 1

SG. 1431.4.2018

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przesyłam
następujące dane dotyczące działalności naszej gminy:

ad. 1 - nie obowiązuje,

ad. 2 - nie utworzono,

ad. 3 - nie powołano,

ad 4. - tak w gminie obowiązuje taka uchwała (skan zostanie dosłany w
terminie późniejszym),

ad. 5 - 2014 - 74 uchwały, 2015 - 84 uchwały, 2016 - 111 uchwały,

ad. 6 - 2014 jedna konsultacja,

ad. 7 - nie utworzono,

ad. 8 - nie utworzono,

ad. 9 - nie wyodrębniono,

ad. 10 - www.bip.brojce.pl  (zakładka Wójt Gminy Brójce),

ad. 11 - nie funkcjonuje.

Bogusława Szczecińska
Sekretarz Gminy Brójce