BRM.1431.1.2018odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 9.01.2018 r. przez STRZELIN 1

Witam. W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie
informacji publicznej z dnia 9 stycznia 2018 r.
Proszę o potwierdzenie otrzymania wiadomości.

--
Z poważaniem,

Monika Marcinkowska
Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie
Tel: 71 392 19 71 w. 153

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BABOSZEWO 1

W załączeniu przekazuję odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

Z poważaniem,

Beata Wiechowska

Sekretarz Gminy

odpowiedź przez KONOPNICA 1

Urząd Gminy Konopnica w załączeniu przekazuje odpowiedź na zapytanie w
trybie ustawy z dnia

6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Proszę o
potwierdzenie otrzymania wiadomości.

Z poważaniem

Anna Glapa

Sekretarz Gminy

Odp: FW: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SZCZANIEC 1

<html><head><style>blockquote {padding-left: 1ex; margin: 0px 0px 0px 0.8ex; border-left: #cccccc 1px solid;} p {margin: 0px;padding: 0px;} </style>&#13;</head><body><p>Witam</p>&#13;<p>Odp udost&#281;pnienie informacji publicznej (odp odnosz&#261; sie do kolejno zadawanych pyta&#324;)</p>&#13;<p>ad. 1) Tak http://bip.szczaniec.pl/system/obj/3694_uchwala_289.pdf</p>&#13;<p>ad. 2) Nie</p>&#13;<p>ad. 3) Nie</p>&#13;<p>ad. 4) Tak (uchwa&#322;a w za&#322;aczeniu)</p>&#13;<p>ad. 5) 2014r - 70 szt; 2015r - 134 szt; 2016r - 67 szt</p>&#13;<p>ad. 6) 2014r - 1 szt; 2015r -1 szt; 2016r - 1 szt</p>&#13;<p>ad. 7) Nie</p>&#13;<p>ad. 8) Nie</p>&#13;<p>ad. 9) Tak http://bip.szczaniec.pl/system/obj/2260_40.pdf</p>&#13;<p>ad. 10) Nie wydawano</p>&#13;<p>ad. 11) Nie</p>&#13;<p>ad. 12) Nie dotyczy</p>&#13;<p>ad. 13) Nie dotyczy</p>&#13;<p>Pozdrawiam</p>&#13;<p>Czes&#322;aw S&#322;odnik - Sekretarz Gminy Szczaniec&#160;</p>&#13;<p>&#160;</p>&#13;<p>&#160;</p>&#13;<p>Dnia Czwartek, 11 Stycznia 2018 09:13 Gmina Szczaniec &lt;ug@szczaniec.pl&gt; napisa&#322;(a)</p>&#13;<p><br><br></p>&#13;<p>&#160;</p><br></body></html>

Informacja publiczna - Gmina Płużnica przez PŁUŻNICA

W odpowiedzi na zapytanie Stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska
przesyłam informacje na zadane przez Pańśtwa pytania:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art.
19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest
dostępna ta uchwała,
Nie istnieje
- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust.
1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
Tak utworzono
- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
Nie powołano
- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym
jest dostępna ta uchwała,
Tak istniej VII/134/2012
http://bip.pluznica.pl/?app=uchwaly&nid=2625&y=2012
- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach
2014-2016,
2014-90, 2015-91, 2016-79, 2017-96
- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016,
2014-2
2015-7
2016-8
- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym),
Tak utworzono
- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym),
Nie
- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu
sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link),
pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na
wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu
strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
Tak wyodrębniono
XXXV/277/2014
http://bip.pluznica.pl/?app=uchwaly&nid=3693&y=2014
- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z
realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
Brak
- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany
jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie
przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców
projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod
którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie
budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
Nie
- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu
o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o
wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny),
Nie dot.
- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych
latach 2014-2016.
Nie dot.

Z poważaniem
--
Elżbieta Wiśniewska

Kierownik Biura Inicjatyw Społecznych i Promocji Gminy
www.pluznica.pl, e-mail: e.wisniewska@pluznica.pl
tel.: +48 56 687 52 09,
Urząd Gminy w Płużnicy, 87-214 Płużnica

Zainwestuj w gminie Płużnica!
W pełni uzbrojone tereny inwestycyjne przy autostradzie A1:
www.inwestuj.pluznica.pl

Undelivered Mail Returned to Sender przez KRAŚNIK

This is the mail system at host zmb.exorigo-upos.pl.

I'm sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. It's attached below.

For further assistance, please send mail to postmaster.

If you do so, please include this problem report. You can
delete your own text from the attached returned message.

The mail system

<kancelaria@um.krasnik.pl>: host poczta.webserwer.pl[176.32.162.209] said: 451
Temporary local problem - please try later (in reply to RCPT TO command)
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-5036@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

informacja publiczna przez BLEDZEW

W odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej informuję:

1. W Gminie Bledzew nie obowiązuje uchwała dotycząca trybu i
szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w
ramach inicjatywy lokalnej.
2. Nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego.
3. Nie utworzono gminnej rady oświatowej.
4. Uchwała jest dostępna pod linkiem
http://www.bip.bledzew.pl/cms_inc/cms_pobierz_dokument.php?id=1013
<http://www.bip.bledzew.pl/cms_inc/cms_pobierz_dokument.php?id=1013&dok_id=1
522> &dok_id=1522
5. W poszczególnych latach przyjęto następująca liczbę uchwał: 2014 -
79, 2015 - 82, 2016 - 79.
6. Konsultacji nie przeprowadzano.
7. Nie utworzono młodzieżowej rady gminy.
8. Nie utworzono gminnej rady seniorów.
9. Uchwala jest dostępna pod linkiem:
http://www.bip.bledzew.pl/cms_inc/cms_pobierz_dokument.php?id=1224
<http://www.bip.bledzew.pl/cms_inc/cms_pobierz_dokument.php?id=1224&dok_id=3
263> &dok_id=3263
10. W gminie nie funkcjonuje budżet partycypacyjny.

Sekretarz Gminy

Wojciech Andrzejewski

957436613

Nie przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GALEWICE

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@galewice.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 07:56

usunięto w dniu 2018-01-16 07:51.

Odpowiedz na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez JAWOR 1

W załączeniu przesyłamy pismo OR.1431.3.2018 z dnia 17 grudnia 2018 r.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez LISIA GÓRA 1

--
Beata Bogdańska-Lis Urząd Gminy Lisia
mgr Beata Bogdańska-Lis
Urząd Gminy Lisia Góra
ul. 1 Maja 7; 33-140 Lisia Góra
tel.: 14 678 48 86 wew. 127
beata.lis@lisiagora.pl <mailto:beata.lis@lisiagora.pl>
www.lisiagora.pl <http://www.lisiagora.pl>

udostępnienie informacji publicznej przez LIPKA 1

<html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns:m="http://schemas.microsoft.com/office/2004/12/omml" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40"><head><meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=iso-8859-2"><meta name=Generator content="Microsoft Word 15 (filtered medium)"><style><!--
/* Font Definitions */
@font-face
{font-family:"Cambria Math";
panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;}
@font-face
{font-family:Calibri;
panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
{margin:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
font-size:11.0pt;
font-family:"Calibri",sans-serif;
mso-fareast-language:EN-US;}
a:link, span.MsoHyperlink
{mso-style-priority:99;
color:#0563C1;
text-decoration:underline;}
a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed
{mso-style-priority:99;
color:#954F72;
text-decoration:underline;}
span.Stylwiadomocie-mail17
{mso-style-type:personal-compose;
font-family:"Calibri",sans-serif;
color:windowtext;}
.MsoChpDefault
{mso-style-type:export-only;
font-family:"Calibri",sans-serif;
mso-fareast-language:EN-US;}
@page WordSection1
{size:612.0pt 792.0pt;
margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt;}
div.WordSection1
{page:WordSection1;}
--></style><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1026" />
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapelayout v:ext="edit">
<o:idmap v:ext="edit" data="1" />
</o:shapelayout></xml><![endif]--></head><body lang=PL link="#0563C1" vlink="#954F72"><div class=WordSection1><p class=MsoNormal><o:p>&nbsp;</o:p></p></div></body></html>

odpowiedź przez RZECZYCA 1

Szanowni Państwo,

przesyłamy odpowiedź do pisma z dnia 9.01.2018 r.

--
-----------------------------------------------
Monika Wieteska
Inspektor ds.
Kancelaryjno-Organizacyjnych
Urząd Gminy w Rzeczycy
ul. Tomaszowska 2
97-220 Rzeczyca
tel. 44 7105 111

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez JAŚLISKA

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej informuję,
że:
- nie obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
lokalnej;
- w Gminie Jaśliska nie ma utworzonej gminnej rady działalności pożytku
publicznego;
- nie ma powołanej rady oświatowej;
- obowiązuje uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z
mieszkańcami -
http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=jasliska/&strona=submenu_aktualnosci.asp&typ=podmenu&menu=39&podmenu=127&str=1&id=1419
- Rada Gminy Jaśliska w latach 2014-2016 podjęła łącznie 222 uchwały;
- w latach 2014-2016 przeprowadzono 8 konsultacji z mieszkańcami gminy;
- nie została utworzona młodzieżowa rada gminy;
- nie utworzono gminnej rady seniorów;
- w gminie został wyodrębniony fundusz sołecki:
http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=jasliska/&strona=submenu_aktualnosci.asp&typ=podmenu&menu=39&podmenu=98&str=1&id=1082
- brak zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją
funduszu sołeckiego;
- w gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski.
--
Z poważaniem
Monika Dubiel

tel. 13 43 10 581

URZĄD GMINY JAŚLISKA
38-485 Jaśliska 171

Informacja publiczna przez KARCZEW 1

W nawiązaniu do wniosku o udostępnienie informacji publicznej przesyłam w załączeniu odpowiedź Burmistrza Karczewa.

Z poważaniem
Krzysztof Szczegielniak
Sekretarz Gminy Karczew
****************************
e-mail. sekretarz@karczew.pl
tel. (22)7806516 wew. 108
fax. (22)7806536
****************************

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SKOROSZYCE 1

W załączeniu wnioskowane informacje

Bernard Rudkowski
Z-ca Wójta Skoroszyc
Sekretarz
Gmina Skoroszyce
z siedziba w Skoroszycach

ul. Powstańców Śląskich 17
48-320 Skoroszyce
NIP:753-24-06-077
Regon: 531412941
e-mail: b.rudkowski@skoroszyce.com.pl
Tel. bezpośredni 0774318975
Komórkowy: 507608667
tel. 0 77 431 80 82, 077 431 80 83 wew. 75
fax. 0 77 431 80 29
http://www.skoroszyce.pl

Odpowiedz na wniosek o dostęp do informacji publicznej przez CELESTYNÓW 1

Witam,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o dostęp do informacji
publicznej.

z poważaniem

Katarzyna Świderska
inspektor ds. obsługi Biura Rady
Urząd Gminy w Celestynowie

Wysyłanie wiadomości e-mail: Udostępnienie informacji przez IWKOWA 1

Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami pliku lub łącza:
Udostępnienie informacji

Uwaga: W celu ochrony przed wirusami komputerowymi programy poczty e-mail mogą zapobiegać wysyłaniu i odbieraniu pewnych typów załączników plików. Sprawdź ustawienia zabezpieczeń poczty e-mail, aby określić obsługę załączników.

FW: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez DESZCZNO

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 9 stycznia 2018 roku informujemy:

1)w gminie nie obowiązuje uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
2)nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego
3)nie powołano rady oświatowej
4)obowiązuje uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami link: http://www.bip.deszczno.pl/unzip/deszczno_2432/22_06_2016_13_09_43XXII.188.2016_konsultacje.pdf
5)liczba przyjętych uchwał w 2014 r.-118 szt., 2015 r.-115 szt., 2016 r.-97 szt., 2017 r.-120szt.
6)w latach 2014-2016 nie przeprowadzano konsultacji z mieszkańcami
7)nie utworzono młodzieżowej rady gminy
8)utworzono gminną radę seniorów, link:
http://www.bip.deszczno.pl/unzip/deszczno_2319/01_03_2016_09_54_44XIX.148.2016_GRS.pdf
9)wyodrębniono fundusz sołecki link:
http://www.bip.deszczno.pl/unzip/deszczno_1546/01_04_2014_09_17_47LIII.417.2014_fundusz_solecki.pdf
10) brak zarządzeń w związku z realizacją funduszu sołeckiego
11) nie funkcjonuje budżet obywatelski

_______________________________________________

Julita Ziomek
Urząd Gminy Deszczno
ul. Lubuska 90
66-446 Deszczno
e-mail: radagminy@deszczno.pl
Tel.: 95 728 76 50
Fax: 95 728 76 51

FW: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez DESZCZNO

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 9 stycznia 2018 roku informujemy:

1)w gminie nie obowiązuje uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
2)nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego
3)nie powołano rady oświatowej
4)obowiązuje uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami link: http://www.bip.deszczno.pl/unzip/deszczno_2432/22_06_2016_13_09_43XXII.188.2016_konsultacje.pdf
5)liczba przyjętych uchwał w 2014 r.-118 szt., 2015 r.-115 szt., 2016 r.-97 szt., 2017 r.-120szt.
6)w latach 2014-2016 nie przeprowadzano konsultacji z mieszkańcami
7)nie utworzono młodzieżowej rady gminy
8)utworzono gminna radę seniorów, link:
http://www.bip.deszczno.pl/unzip/deszczno_2319/01_03_2016_09_54_44XIX.148.2016_GRS.pdf
9)wyodrębniono fundusz sołecki link:
http://www.bip.deszczno.pl/unzip/deszczno_1546/01_04_2014_09_17_47LIII.417.2014_fundusz_solecki.pdf
10) brak zarządzeń w związku z realizacją funduszu sołeckiego
11) nie funkcjonuje budżet obywatelski

_______________________________________________

Julita Ziomek
Urząd Gminy Deszczno
ul. Lubuska 90
66-446 Deszczno
e-mail: radagminy@deszczno.pl
Tel.: 95 728 76 50
Fax: 95 728 76 51

Odpowiedz na wniosek przez BEDLNO 1

<html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns:m="http://schemas.microsoft.com/office/2004/12/omml" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40"><head><META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=us-ascii"><meta name=Generator content="Microsoft Word 12 (filtered medium)"><style><!--
/* Font Definitions */
@font-face
{font-family:"Cambria Math";
panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;}
@font-face
{font-family:Calibri;
panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
{margin:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
font-size:11.0pt;
font-family:"Calibri","sans-serif";}
a:link, span.MsoHyperlink
{mso-style-priority:99;
color:blue;
text-decoration:underline;}
a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed
{mso-style-priority:99;
color:purple;
text-decoration:underline;}
span.Stylwiadomocie-mail17
{mso-style-type:personal-compose;
font-family:"Calibri","sans-serif";
color:windowtext;}
.MsoChpDefault
{mso-style-type:export-only;}
@page WordSection1
{size:612.0pt 792.0pt;
margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt;}
div.WordSection1
{page:WordSection1;}
--></style><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1026" />
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapelayout v:ext="edit">
<o:idmap v:ext="edit" data="1" />
</o:shapelayout></xml><![endif]--></head><body lang=PL link=blue vlink=purple><div class=WordSection1><p class=MsoNormal><o:p>&nbsp;</o:p></p></div></body></html>

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 9 stycznia 2018 roku przez DZIERZKOWICE 1

<html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns:m="http://schemas.microsoft.com/office/2004/12/omml" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40"><head><meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=iso-8859-2"><meta name=Generator content="Microsoft Word 15 (filtered medium)"><style><!--
/* Font Definitions */
@font-face
{font-family:"Cambria Math";
panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;}
@font-face
{font-family:Calibri;
panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
{margin:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
font-size:11.0pt;
font-family:"Calibri",sans-serif;
mso-fareast-language:EN-US;}
a:link, span.MsoHyperlink
{mso-style-priority:99;
color:#0563C1;
text-decoration:underline;}
a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed
{mso-style-priority:99;
color:#954F72;
text-decoration:underline;}
span.Stylwiadomocie-mail17
{mso-style-type:personal-compose;
font-family:"Calibri",sans-serif;
color:windowtext;}
.MsoChpDefault
{mso-style-type:export-only;
font-family:"Calibri",sans-serif;
mso-fareast-language:EN-US;}
@page WordSection1
{size:612.0pt 792.0pt;
margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt;}
div.WordSection1
{page:WordSection1;}
--></style><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1026" />
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapelayout v:ext="edit">
<o:idmap v:ext="edit" data="1" />
</o:shapelayout></xml><![endif]--></head><body lang=PL link="#0563C1" vlink="#954F72"><div class=WordSection1><p class=MsoNormal><o:p>&nbsp;</o:p></p></div></body></html>

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KOMARÓWKA PODLASKA 2

Dzień dobry.

W załączeniu Gmina Komarówka Podlaksa przesyła odpowiedź na wniosek o
udostępnienie informacji publicznej z dnia 9 stycznia 2018 roku.

Link do uchwały: http://edziennik.lublin.uw.gov.pl/#/legalact/2010/2306/

Sekretarz Gminy

Elżbieta Zienkiewicz

tel. 083 353-50-04

Opis: 100px-POL_gmina_Komarówka_PodlaskaCOA.svg

FW: informacja publiczna przez ZAKOPANE 1

Szanowni Państwo,

Urząd Miasta Zakopane w załączeniu do niniejszej wiadomości przesyła skan
pisma z dnia 23 stycznia 2018 r., znak: ORG-I.1431.1.2018, stanowiące
odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Z poważaniem

Anna Łapsa

p.o. Naczelnika Wydziału Organizacyjnego

Urząd Miasta Zakopane

ul. Kościuszki 13

34-500 Zakopane

tel. 18 20 20 466

dot. udzielena informacji publicznej przez BYTÓW

Bytów, dn. 23 stycznia 2018 r.

BRK.1431.1.2018.JP

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

ul. Ursynowska 22/2

02-605 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 9 stycznia
2018 r. przekazuję następujące informacje:

1. Czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
(art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
(link), pod którym jest dostępna ta uchwała.

Odpowiedź: TAK - link poniżej:

<http://bip.bytow.com.pl/Article/get/id,17689.html>
http://bip.bytow.com.pl/Article/get/id,17689.html

2. Czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e
ust. 1 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)

Odpowiedź: NIE

3. Czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa
oświatowego).

Odpowiedź: NIE

4. Czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji
z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak,
to wnosimy
o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta
uchwała.

Odpowiedź: TAK - link poniżej:

<http://bip.bytow.com.pl/Article/get/id,16323.html>
http://bip.bytow.com.pl/Article/get/id,16323.html

lub bip.bytow.com.pl - Rada Miejska - Prawo miejscowe - Uchwały - Kadencja
2010 - 2014 - Pokaż Archiwalne - Nr Uchwały XXIX/249/2013 z dnia 27.03.2013
rok.

5. Informacja o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych
latach 2014-2016:

Odpowiedź: Liczba przyjętych uchwał przez Radę Miejską w Bytowie w
poszczególnych latach:

Rok 2014 - 116 przyjętych uchwał

Rok 2015 - 108 przyjętych uchwał

Rok 2016 - 121 przyjętych uchwał

6. Informacja o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016 -

Odpowiedź: Liczba przeprowadzonych konsultacji w poszczególnych latach:

Rok 2014 - 2

Rok 2015 - 1

Rok 2016 - 1

7. Czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym) Odpowiedź: NIE.

8. Czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym)
Odpowiedź: NIE.

9. Czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o
funduszu sołeckim),
a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym
dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie
funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP
(link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia
zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego.

Odpowiedź: TAK - link poniżej:

- Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Bytów
środków stanowiących fundusz sołecki

<http://bip.bytow.com.pl/Article/get/id,16559.html>
http://bip.bytow.com.pl/Article/get/id,16559.html

10. Link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w
związku
z realizacją funduszu sołeckiego w gminie.

Odpowiedź: linki poniżej do zarządzeń Burmistrza związanych z realizacją
funduszu sołeckiego w gminie Bytów:

- powołanie komisji do spraw oceny wniosków funduszu sołeckiego

<http://bip.bytow.com.pl/Article/get/id,17059.html>
http://bip.bytow.com.pl/Article/get/id,17059.html

- regulamin wydatkowania środków funduszu sołeckiego

<http://bip.bytow.com.pl/Article/get/id,17059.html>
ttp://bip.bytow.com.pl/Article/get/id,17059.html

- zmiana zarządzenia w sprawie ustanowienia regulaminu wydatkowania środków
z funduszu sołeckiego w gminie Bytów

<http://bip.bytow.com.pl/Article/get/id,17377.html>
http://bip.bytow.com.pl/Article/get/id,17377.html

11. Czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) -
rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w
sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez
mieszkańców projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www
(link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w
sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego).

Odpowiedź: TAK - linki poniżej:

<http://bip.bytow.com.pl/Article/get/id,16559.html>
http://bip.bytow.com.pl/Article/get/id,16559.html

<http://bip.bytow.com.pl/Article/get/id,16581.html>
http://bip.bytow.com.pl/Article/get/id,16581.html

<http://bip.bytow.com.pl/Article/get/id,16833.html>
http://bip.bytow.com.pl/Article/get/id,16833.html
<http://bip.bytow.com.pl/Article/get/id,17148.html>
http://bip.bytow.com.pl/Article/get/id,17148.html

<http://bip.bytow.com.pl/Article/get/id,17448.html>
http://bip.bytow.com.pl/Article/get/id,17448.html

12. Jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w
oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami,
wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny).

Odpowiedź: nie dotyczy.

13. Jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
poszczególnych latach 2014-2016.

Odpowiedź: Kwoty budżetu obywatelskiego w poszczególnych latach:

L.p.

ROK

Planowana kwota budżetu obywatelskiego

Wykorzystana kwota budżetu obywatelskiego

1.

2014

0,00 zł

0,00 zł

2.

2015

700 000,00 zł

699 995,77 zł

3.

2016

700 000,00 zł

638 484,13 zł

Pozdrawiam

----------------------------

Urząd Miejski w Bytowie

Joanna Piekarska - Kierownik Wydziału Organizacyjnego

Tel. 59 822 89-17

e-mail: <mailto:j.piekarska@bytow.com.pl> j.piekarska@bytow.com.pl