odpowiedź na wniosek przez UNIEJÓW 1

Dzień dobry

W załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek o udostępnienie
informacji publicznej.

W odpowiedzi zawarte są następujące linki:

4) <http://www.uniejow.bip.net.pl/?c=710>
http://www.uniejow.bip.net.pl/?c=710

9) <http://www.uniejow.bip.net.pl/?a=2608>
http://www.uniejow.bip.net.pl/?a=2608

Z poważaniem

Agnieszka Nowak

Inspektor ds. kadr i obsługi samorządu

Urząd Miasta w Uniejowie

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GRODZISKO DOLNE

W związku z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej z dnia 9 stycznia 2018 r udzielam odpowiedzi na poszczególne pytania:
- uchwała ws. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej została podjęta i znajduje się pod adresem: http://prawomiejscowe.pl/UrzadGminyGrodziskoDolne/document/106362/Uchwa%C5%82a-XXXIX_323_2013,
- nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego,
- nie powołano gminnej rady oświatowej,
- podjęto uchwałę ws. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (http://prawomiejscowe.pl/UrzadGminyGrodziskoDolne/document/104016/Uchwa%C5%82a-XII_93_11),
- liczba uchwał: 2014 - 77, 2015 - 86, 2016 - 109,
- w latach 2014-2016 przeprowadzono 5 konsultacji społecznych,
- nie utworzono młodzieżowej rady gminy,
- nie utworzono gminnej rady seniorów,
- wyodrębniono fundusz sołecki (http://prawomiejscowe.pl/UrzadGminyGrodziskoDolne/document/106249/Uchwa%C5%82a-XLIII_350_2014),
- nie wydano zarządzeń związanych z funduszem sołeckim,
- nie wyodrębniono funduszu obywatelskiego,

Z poważaniem

Grzegorz Potaczała
Sekretarz Gminy

Urząd Gminy Grodzisko Dolne
37-306 Grodzisko Dolne 125a
tel.: (17) 242 82 65 | fax: (17) 243 60 38 | kom.: 604 42 82 53
www.grodziskodolne.pl

Odp. na wniosek o udost. inf. publicznej przez JASTARNIA 1

Dzień dobry,

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej Urząd Miejski w Jastarni uprzejmie informuje, że na stronie http://www.bip.jastarnia.pl/dokumenty/132 opublikowana jest obowiązująca w Gminie Jastarnia, Uchwała nr XVI/113/2012 Rady Miasta Jastarni w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
Informujemy również, że w Gminie Jastarnia nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie), nie powołano też rady oświatowej w trybie art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego, nie utworzono młodzieżowej rady gminy w trybie art. 5b ust. 2 ustawy
o samorządzie gminnym), nie utworzono gminnej rady seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym). Gmina Jastarnia na swoim terenie nie ma sołectw więc nie dotyczy nas ustawa o funduszu sołeckim. W Gminie Jastarnia nie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny). Nie obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym).

Z poważaniem

Adrian Baranowski
Sekretarz Miasta
tel.: +48 58 675 19 20

Urząd Miejski w Jastarni
ul. Portowa 24
84-140 Jastarnia
www.jastarnia.pl

Niniejsza wiadomość e-mail jest ściśle poufna. Przeznaczona jest wyłącznie dla osoby wymienionej jako adresat niniejszego przekazu. Może zawierać informacje objęte tajemnicą prawną bądź zawodową. W przypadku wadliwego przekazu prosimy o natychmiastowe skontaktowanie się z nadawcą wiadomości wskazanym w nagłówku, usunięcie oraz niewykorzystywanie jakiejkolwiek jej części. Jednocześnie informujemy, że niniejsza wiadomość e-mail została skontrolowana i nie zawiera wirusów komputerowych.

P Czy musisz drukować tę wiadomość? Pomyśl o środowisku. Zachowaj ją w swojej skrzynce odbiorczej, lub przenieś do archiwum.

UM Sieradz - odpowiedź organizacje przez SIERADZ

W odpowiedzi na pismo z dnia 09.01.2018 roku, nr 798, przekazuję
następującą odpowiedź:

Ad1. Tak.
http://sieradz.eu/sites/default/files/pliki/organizacje_pozarzadowe/program_wspolpracy_z_organizacjami_pozarzadowymi_na_2018_r.pdf
Ad2. Nie
Ad3. Nie
Ad4. Nie
Ad5.2014 -96, 2015 - 104, 2016 - 83
Ad.6 Odpowiedź w tym zakresie zostanie przekazana do 11.02.2018 roku, ze
względu na konieczność zebrania informacji z różnych wydziału i ze
względu na nieobesność niektórych kierowników.
AD7. Tak
Ad.8 Nie
Ad.9 NIe
Ad.10 Nie
Ad.11 Nie
Ad.12 Nie
Ad.13 Nie dotyczy
--
Serdecznie pozdrawiam

Żanetta Marzuchowska
tel. 504 059 595

Wysyłanie wiadomości e-mail: Odpowiedź na informacje publiczną przez LIBIĄŻ 1

Dzień dobry,
w załączeniu przekazuję odpowiedź na informację publiczną która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Libiążu.
Agnieszka Dobrowolska
Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami (plikami lub linkami):
Odpowiedź na informacje publiczną

Odpowiedź na wniosek z dnia 9 stycznia 2018 r. przez RZEZAWA 1

Odpowiedź na wniosek z dnia 9 stycznia 2018 r.

(bez tematu) przez GRÓJEC 2

Dzień dobry.

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek.

Z poważaniem

Justyna Lewandowska

Inspektor

Sekretariat Burmistrza Gminy i Miasta Grójec

Tel. /48/ 664 23 01

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KALISZ POMORSKI

Dotyczy odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,- brak uchwał.

- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),-nie.

- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),- nie.

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,-brak uchwały.

- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,- w roku 2014 - podjęto 109 uchwał , w roku 2015-podjeto 94 uchwały, w 2016 roku podjęto -86 uchwał.

- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,- konsultacje w sprawie przyjęcia " Rocznego Programu Współpracy Gminy Kalisz Pomorski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2014, 2015, 2016.

- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),-nie.

- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),- nie.

- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,- nie wyrażono zgody na Fundusz Sołecki: BiP Kaliszpom, uchwały: Uchwała XXXVI/264/13 , Uchwała LVI/397/14, Uchwała Nr VI/31/15.

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,-brak.

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),- nie.

- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),-nie.

- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.- brak.

Sporządził:k.Szałkowska Ins. ds.obsługi RM tel. 943617775

Fwd: Fwd: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez DOBRYSZYCE

Witam,

 w związku z wnioskiem przesłanym  pocztą elektroniczną (e-mail )z dnia
09.01.2018r. ( data wpływu 11.01.2018r.) w sprawie udostępnienia
informacji publicznej poniżej przesyłam odpowiedzi.

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,\
Odp. Uchwała Nr XLVI/283/10 z dnia 28.10.2010r.
- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
Odp. Nie
- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
Odp. Nie
- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
Odp. Tak obowiązuje Uchwała Nr XV/78/11 z dnia 28 września 2011 r.
- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
Odp. W roku 2014 przyjęto 96 Uchwał.
W roku 2015 przyjęto 74 Uchwały.
W roku 2016 przyjęto 70 Uchwał.
- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
Odp. Przeprowadzono 3 konsultacje z mieszkańcami w latach 2014-2016
- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
Odp. Nie utworzono.
- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
Odp. Nie utworzono.
- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
Odp. Wyodrębniono fundusz sołecki na rok 2018 zgodnie z ustawą z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim §2 pkt.3 " uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu ma zastosowanie do kolejnych lat budżetowych następujących po roku , w którym została podjęta " Uchwała Nr VII/32/15 z dnia 27 marca 2015 r. https://dobryszyce.i-bip.pl/index.php?lang=1&cat=12&z_dnia=128&subcat=846
Uchwała Nr IX/42/15 z dnia 22 kwietnia 2015 r. https://dobryszyce.i-bip.pl/index.php?lang=1&cat=12&find_number=IX%2F42%2F15&find_w_sprawie=&find_tresc=&find_sesja=&find=SZUKAJ
- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
Odp. Gmina nie posiada wydzielonych zarządzeń.
- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
Odp. Nie funkcjonuje.
- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
Odp. Nie dotyczy.
- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.
Odp. Nie dotyczy.

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Fwd: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Data: Thu, 11 Jan 2018 09:58:13 +0100
Nadawca: Urząd Gminy Dobryszyce <wojt.dobryszyce.era@gminypolskie.pl>
Adresat: Paulina Kuliberda <p.kuliberda@dobryszyce.pl>

--

----------------------------------------------------
Urząd Gminy Dobryszyce
(044) 681-11-93
www.dobryszyce.i-bip.pl
----------------------------------------------------

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Data: Tue, 09 Jan 2018 06:56:32 -0000
Nadawca: sprawa-4012@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Odpowiedź-Do: sprawa-4012@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Adresat: wojt.dobryszyce.era@gminypolskie.pl

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adressprawa-4012@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

odpowiedź przez WIELKA NIESZAWKA 1

Dzień dobry

W załączeniu przesyłam odpowiedz na udostępnienie informacji publicznej

Sekretariat Wójta

Beata Borzęcka

Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce

tel. 56 678-10-19 , tel/fax 56 678-12-12

sekretariat@wielkanieszawka.pl

RE: Odpowiedz na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez WÓLKA

Dzień Dobry ,
W odpowiedzi na pytania zawarte we wniosku, przesyłam informacje uzyskane od pracowników Urzędu Gminy Wólka.

Pytanie:
Czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
Odpowiedz:
Uchwała Nr XII.76.2015 z dnia 9 września 2015 r. w sprawie w określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej jest dostępna pod linkiem:
http://bip.wolka.pl/wiadomosci/638/wiadomosc/282662/uchwala_nr_xii762015_rady_gminy_wolka_z_dnia_9_wrzesnia_2015r_w_

Czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
Odpowiedz:
W Gminie Wólka nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego.

Pytanie:
Czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
Odpowiedz:
W Gminie Wólka nie powołano rady oświatowej.

Pytanie:
Czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
Odpowiedz:
Uchwała nr X.66.2015 z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na ternie Gminy Wólka jest dostępna pod linkiem:
https://bip-files.idcom-web.pl/sites/3136/wiadomosci/271592/files/uch_66_2015.pdf

Żądana informacja:
Informacja o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
Odpowiedz:
W latach 2014-2016 Rada Gminy podjęła 185 uchwał.

Żądana informacja:
Informacja o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
Odpowiedz:
W Gminie Wólka w latach 2014-2015 przeprowadzono 12 konsultacji społecznych.

Pytanie:
Czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
Odpowiedz:
W Gminie Wólka nie utworzono młodzieżowej rady gminy.

Pytanie:
Czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
Odpowiedz:
W Gminie Wólka nie utworzono gminnej rady seniorów.

Pytanie:
Czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
Odpowiedz:
Uchwała Nr VII.37.2015 z dnia 2 marca 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki jest dostępna pod linkiem:
http://bip.wolka.pl/wiadomosci/638/wiadomosc/258409/uchwala_nr_vii372015_rady_gminy_wolka_z_dnia_2_marca_2015r_w_spr

Żądana informacja:
Link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
Odpowiedz:
Zarządzenie Nr 16.2016 Wójta Gminy z dnia 17.03.2016 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wólka oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wólce, za 2015 rok. zawierającego informacje związane z realizacją funduszu sołeckiego jest dostępne pod linkiem:
http://bip.wolka.pl/wiadomosci/642/wiadomosc/320608/zarzadzenie_nr_1616_wojta_gminy_wolka_z_dnia_17_marca_2016r_w_sp
Zarządzenie Nr 21.2017Wójta Gminy Wólka z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wólka oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wólce, za 2016 rok.
zawierającego informacje związane z realizacją funduszu sołeckiego jest dostępne pod linkiem:
http://bip.wolka.pl/wiadomosci/642/wiadomosc/371624/zarzadzenie_nr_2117_wojta_gminy_wolka_z_dnia_31_marca_2017_r_w_s

Pytanie:
Czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
Odpowiedz:
W Gminie Wólka nie funkcjonuje budżet obywatelski

Żądana Informacja:
Jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
Odpowiedz:
Nie dotyczy

Żądana Informacja:
Jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.
Odpowiedz:
Nie dotyczy

Pozdrawiam
Agnieszka Rybka
Inspektor ds. Rady Gminy i Kadr

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez RUJA 1

Urząd Gminy Ruja przesyła w załączeniu
odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej

--
pozdrawiam,
Joanna Ciąpała
Inspektor ds.
funduszy europejskich
i promocji gminy
tel. 76 85 80 311 wew. 24

---
Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast.
https://www.avast.com/antivirus

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BORNE SULINOWO

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@bornesulinowo.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 07:56

odczytano w dniu 2018-01-24 14:49.

odpowiedź na wniosek przez KUTNO 3

W załączeniu przesyłamy odpowiedź na wnioski o udostępnienie informacji
publicznej tej samej treści, nadesłane z następujących adresów poczty
elektronicznej:

- sprawa-4560@fedrowanie.siecobywatelska.pl

- sprawa 5324@fedrowanie.siecobywatelska.pl

*Z poważaniem*

Joanna Brylska
Kierownik
Biuro Prasowe
24 253 11 14
aaa

informacja publiczna przez RYKI

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej Urząd
Miejski w Rykach przedstawia poniżej odpowiedzi na zapytania:

Ad 1. Uchwała nr *VI/33/2015* w sprawie określenia trybu i szczegółowych
kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach
inicjatywy lokalnej. --->
http://umryki.bip.lubelskie.pl/index.php?id=416&p1=szczegoly&p2=956158

Ad. 2. Uchwała nr _*LVI/373/2014*_ w sprawie przyjęcia „Programu
współpracy Gminy Ryki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2015 –
2018. --->
http://umryki.bip.lubelskie.pl/index.php?id=395&p1=szczegoly&p2=918712

Ad. 3. W gminie Ryki nie powołano rady oświatowej, w gminie funkcjonuje
komisja oświaty,

Ad. 4. Uchwała nr *IV/22/2007* w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia
konsultacji z mieszkańcami osiedli i sołectw na terenie Gminy Ryki. --->
http://umryki.bip.lubelskie.pl/index.php?id=67&p1=szczegoly&p2=834353

_Ad. 5. Ilość uchwał w latach 2014-2016:_

*ROK 2014:*
VI Kadencja - 123 uchwały
VII Kadencja - 9 uchwał

*ROK 2015: *
109 uchwał

*ROK 2016:*
93 uchwały

Ad. 6. W latach 2014 – 2016 przeprowadzono 2 konsultacje,

Ad. 7. Nie utworzono młodzieżowej rady gminy,

Ad. 8. Nie utworzono gminnej rady seniorów,

Ad. 9. W gminie Ryki wyodrębniono fundusz sołecki --->
http://bip.ryki.pl/upload/pliki/uchw_XLVI-270-2014.pdf

Ad. 10. Na stronie bip.ryki.pl w zakładce budżet i finanse dostępne są
sprawozdania budżetu za dany rok łącznie z tabelą kwot wydatkowanych na
fundusz sołecki,

Ad. 11. W gminie Ryki nie funkcjonuje budżet obywatelski,

Ad. 12. Nie dotyczy,

Ad. 13. Nie dotyczy.

Pozdrawiam

Marzena Jędrych

818657151

informacja publiczna przez SUCHA BESKIDZKA

Dzień dobry

Odpowiadając na Państwa wniosek o udostepnienie informacji z dnia 9
stycznia br. informuję:


1. Czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
(art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
(link), pod którym jest dostępna ta uchwała,

Tak funkcjonuje - link do uchwały:

https://bip.malopolska.pl/umsuchabeskidzka,a,529099,uchwala-nr-xliv28410-rad
y-miejskiej-w-suchej-beskidzkiej-z-dnia-28-pazdziernika-2010-r-w-sprawie-ust
.html


2. Czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e
ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
Nie powołano

3. Czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa
oświatowego),
Nie powołano

4. Czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym
jest dostępna ta uchwała,
Tak funkcjonuje:

https://bip.malopolska.pl/umsuchabeskidzka,a,528873,uchwala-nr-xliii27110-ra
dy-miejskiej-w-suchej-beskidzkiej-z-dnia-21-wrzesnia-2010-r-w-sprawie-konsul
.html

5. Informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych
latach 2014-

2016,

2014 - 105 uchwał,

2015 - 109 uchwał

2016 - 80 uchwał

6. informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami
w poszczególnych
latach
2014 - 5 konsultacji
2015 - 6 konsultacji
2016 - 3 konsultacje

7. Czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o
samorządzie
gminnym),
Nie utworzono


8. Czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym),
Nie utworzono

9. Czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy
o funduszu sołeckim),
a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
BIP (link), pod którym
dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na
wyodrębnienie funduszu
sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu
strony www BIP (link), pod
którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie
wyrażenia zgody na
wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
Gmina Sucha Beskidzka nie posiada sołectw.

10. Link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w
związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
Gmina Sucha Beskidzka nie posiada sołectw.

11. Czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) -
rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w
sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez
mieszkańców projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www
(link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w
sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
Obecnie nie funkcjonuje budżet obywatelski

12. jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w
oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami,
wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny),
Nie dotyczy

13. - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
poszczególnych latach 2014-2016.
Budżet funkcjonował w roku 2015 ( tylko jeden rok ) jego kwota 100 000 zł


Tadeusz Woźniak
Sekretarz Gminy

Fwd: Odp na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez CHĘCINY

Znak: OR-I.1431.3.2018.MS

W odpowiedzi na wniosek dotyczący udostępnienia informacji publicznej z
dnia 9 stycznia 2018 r. Gmina Chęciny informuje, że wszystkie uchwały są
publikowane na BIP pod adresem
http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=checiny/&strona=13&typ=podmenu&typmenu=13&menu=95&podmenu=95&str=1
gdzie można dokładnie zliczyć ich liczbę w poszczególnych latach, które
interesują wnioskodawcę.

Na wszystkie pozostałem zapytania zawarte we wniosku odpowiedź jest
negatywna.

--
Z poważaniem

Paweł Brola
Sekretarz Gminy i Miasta Chęciny

e-mail: sekretarz@checiny.pl
tel: 41 3153 125, centrala 41 3151 006

Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach
26-060 Chęciny, Pl. 2 Czerwca 4
http://www.checiny.pl

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GRODKÓW 1

Przesyłam odpowiedź na wniosek

Andrzej Romian
Sekretarz gminy
tel. 77 4040324

FW: Odpowiedź przez BIAŁA RAWSKA 2

Odpowiedż na informację publiczną przez WARTA 4

<!DOCTYPE html>
<html><head>
<meta charset="UTF-8">
</head><body><p>Pozdrawiam <br></p></body></html>

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KROSNO ODRZAŃSKIE 2

<html><head><title>Re: Wniosek o udost&#281;pnienie informacji publicznej</title>
</head>
<body>
<span style=" font-family:'arial narrow'; font-size: 10pt;">Witam,<br>
<br>
w za&#322;&#261;czeniu przekazuj&#281; odpowied&#378; na wniosek o udost&#281;pnienie informacji publicznej w zakresie utworzenia funduszu so&#322;eckiego, m&#322;odzie&#380;owej rady miejskiej, rady senior&#243;w, bud&#380;etu obywatelskiego itp.<br>
prosz&#281; o potwierdzenie otrzymania wiadomo&#347;ci.<br>
<br>
pozdrawiam,<br>
<br>
Renata Piwowarczyk<br>
Podinspektor<br>
Wydzia&#322; Organizacyjny<br>
tel. (68) 410 9702, fax (68) 383 5122<br>
e-mail: </span><a style=" font-family:'arial narrow'; font-size: 10pt;" href="mailto:sekretariat@krosnoodrzanskie.pl">sekretariat@krosnoodrzanskie.pl</a><br>
<br>
<span style=" font-family:'arial narrow'; font-size: 10pt;">Urz&#261;d Miasta w Kro&#347;nie Odrza&#324;skim<br>
ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrza&#324;skie<br>
</span><a style=" font-family:'arial narrow'; font-size: 10pt;" href="http://www.krosnoodrzanskie.pl">www.krosnoodrzanskie.pl</a><br>
<img width=200 height=69 alt="" style="padding : 1px;" src="cid:C99413E1.01D39522.657A9FFD.25D417F6_csseditor"></body></html>

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BRODNICA 4

*Urząd Gminy Brodnica*

ul. Mazurska 13, 87-300 Brodnica

tel.: 056 494 16 10, fax.: 056 494 16 40

e-mail: sekretariat@brodnica.ug.gov.pl
<mailto:sekretariat@brodnica.ug.gov.pl>

Brodnica,dnia 23 stycznia 2018r.

*SeGB.1431.3.2018.JK*

*Pan Szymon Osowski, Pan Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z
zasadami reprezentacji*

*Sieć Obywatelska Watchdog Polska*

*ul. Ursynowska 22/2, 02-605 Warszawa*

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 9
stycznia 2018r. uprzejmie informuję, co następuje:

- W Gminie Brodnica nie podjęto uchwały dot. trybu i szczegółowych
kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach
inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie).

- W Gminie Brodnica nie podjęto uchwały dot. utworzenia gminnej rady
działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie).

- Nie mamy uchwały w sprawie powołania w gminie rady oświatowej (art. 78
ust. 1 Prawa oświatowego).

- W Gminie Brodnica obowiązuje uchwała Nr V/30/07 Rady GminyBrodnica
zdnia 16 lutego 2007r. w sprawie przyjęcia procedury konsultacji
społecznych w GminieBrodnica (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym), dostępna pod adresem:
http://archiwum.brodnica.ug.biuletyn.net/index.php?akcja=art_zobacz&art_id=752
oraz uchwała nr XVII/91/08 Rady Gminy Brodnica z dnia 28 kwietnia 2008r.
zmieniająca uchwałęw sprawie przyjęcia procedury konsultacji społecznych
w Gminie Brodnica, dostępna pod adresem:
http://archiwum.brodnica.ug.biuletyn.net/index.php?akcja=art_zobacz&art_id=861

- Rada Gminy Brodnica przyjęła: 68 uchwał w 2014 roku, 62 uchwały w 2015
roku i 66 uchwał w 2016r.

- w Gminie Brodnica przeprowadzono: w 2014r. - 1 konsultacje z
mieszkańcami, w 2015r. – 1 konsultacje i w 2016r. – 2 konsultacje z
mieszkańcami.

- W Gminie Brodnica nie podjęto uchwały dot. utworzenia młodzieżowej
rady gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym).

- W Gminie Brodnica nie podjęto uchwały dot. utworzenia gminnej rady
seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym).

- W Gminie Brodnica wyodrębniono fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o
funduszu sołeckim) uchwałą nr XXXI/201/14 Rady Gminy Brodnica z dnia 31
marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu
sołeckiego, która jest dostępna pod adresem:

http://brodnica.ug.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2014_07/BIPF4FE2594288FF5Z/XXXI-201-14.pdf
.

- W zakresie realizacji funduszu sołeckiego Wójt Gminy Brodnica nie
wydawał żadnych zarządzeń.

- W Gminie Brodnica nie podjęto uchwały czy zarządzenia dot.
funkcjonowania budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) rozumianego
jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie
przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez
mieszkańców projekty i nie funkcjonuje u nas budżet obywatelski
(partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę
konsultacji z mieszańcami. W związku z powyższym nie wyodrębnialiśmy
środków na funkcjonowanie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
poszczególnych latach 2014-2016.

Z poważaniem

Justyna Klimowska
Sekretarz Gminy Brodnica

W dniu 2018-01-09 o 07:56, sprawa-3805@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

odpowiedz na informacje przez JEŻEWO 1

<html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns:m="http://schemas.microsoft.com/office/2004/12/omml" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40"><head><meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=iso-8859-2"><meta name=Generator content="Microsoft Word 12 (filtered medium)"><style><!--
/* Font Definitions */
@font-face
{font-family:"Cambria Math";
panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;}
@font-face
{font-family:Calibri;
panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
{margin:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
font-size:11.0pt;
font-family:"Calibri","sans-serif";}
a:link, span.MsoHyperlink
{mso-style-priority:99;
color:blue;
text-decoration:underline;}
a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed
{mso-style-priority:99;
color:purple;
text-decoration:underline;}
span.Stylwiadomocie-mail17
{mso-style-type:personal-compose;
font-family:"Calibri","sans-serif";
color:windowtext;}
.MsoChpDefault
{mso-style-type:export-only;}
@page WordSection1
{size:612.0pt 792.0pt;
margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt;}
div.WordSection1
{page:WordSection1;}
--></style><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1026" />
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapelayout v:ext="edit">
<o:idmap v:ext="edit" data="1" />
</o:shapelayout></xml><![endif]--></head><body lang=PL link=blue vlink=purple><div class=WordSection1><p class=MsoNormal><o:p>&nbsp;</o:p></p></div></body></html>

Re: informacja publiczna przez BRÓJCE 3

W dniu 23.01.2018 o 17:26, Bogusława Szczecińska pisze:
W nawiązaniu do odpowiedzi udzielonej w dniu 23.01.2018 r. przesyłam
skan uchwały w sprawie konsultacji społecznych w Gminie Brójce.