Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GIDLE 1

Witam,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

Urząd Gminy Gidle
ul. Pławińska 22
97-540 Gidle

Odpowiedź na wniosek przez JANÓW

Urząd GminyJanów, dnia 25.01. 2018 r.

Janów

Or.1431.5.2018

W związku z wnioskiem z  dnia 09.01. 2018 r. dotyczącym udzielenia
informacji niniejszym informuję,iż:

- w gminie nie obowiązuje uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
lokalnej;

- w gminie nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego;

- w gminie nie powołano w gminnej rady oświatowej;

- w gminie obowiązuje uchwała nr XXVII/186/10 Rady Gminy Janów z dnia 25
października 2010 r. dot. w sprawie określeniaszczegółowego sposobu
konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub
 organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacieprojektów aktów
prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych
organizacji.

- liczbaprzyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach: 2014 r. –
38, 2015 r. – 50 i

2016 r. 58:

- liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych
latach: 2014 r. – 1,

2015 r. – 1 i 2016 r. – 1;

- nie utworzono młodzieżowej rady gminy;

-nie utworzono gminnejrady seniorów;

- w gminie nie wyodrębniono funduszu sołeckiego na 2018 r.:
http://bip.ug.janow.wrotapodlasia.pl/rejestry/uchwal/2017.html;

- w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie nie wydawano
zarządzeń;

- w gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny).

Z up. Wójta

Jerzy Pogorzelski

Sekretarz Gminy

RE: Fwd: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KŁODZKO 2

Dzień dobry,

w załączniku przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Pozdrawiam

Bożena Simlat

Sekretarz Gminy Kłodzko

tel. 74 64 74 102

uzupełnienie odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez Leszno 1

Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłam uzupełnienie odpowiedzi do wniosku z dnia 9.01.2018
r., konkretnie do punktu 4 oraz 6.
Przepraszam za zaistniałą sytuację.

z poważaniem

Paulina Janowicz
-----
Biuro Prasowe
Urząd Miasta Leszna
tel. 65 529 81 28

Fw: Odpowiedź do wniosku przez BISKUPICE 1

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam odpowiedź do wniosku o udzielenie informacji publicznej.

Z poważaniem

Wioletta Wicher
Sekretariat Urzędu Gminy Biskupice
12 289 70 70, Fax 12 250 67 66

Odpowiedź na wniosek przez DUBIENKA 1

<html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns:m="http://schemas.microsoft.com/office/2004/12/omml" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40"><head><meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=iso-8859-2"><meta name=Generator content="Microsoft Word 14 (filtered medium)"><style><!--
/* Font Definitions */
@font-face
{font-family:Calibri;
panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
{margin:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
font-size:11.0pt;
font-family:"Calibri","sans-serif";
mso-fareast-language:EN-US;}
a:link, span.MsoHyperlink
{mso-style-priority:99;
color:blue;
text-decoration:underline;}
a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed
{mso-style-priority:99;
color:purple;
text-decoration:underline;}
span.Stylwiadomocie-mail17
{mso-style-type:personal-compose;
font-family:"Calibri","sans-serif";
color:windowtext;}
.MsoChpDefault
{mso-style-type:export-only;
font-family:"Calibri","sans-serif";
mso-fareast-language:EN-US;}
@page WordSection1
{size:612.0pt 792.0pt;
margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt;}
div.WordSection1
{page:WordSection1;}
--></style><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1026" />
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapelayout v:ext="edit">
<o:idmap v:ext="edit" data="1" />
</o:shapelayout></xml><![endif]--></head><body lang=PL link=blue vlink=purple><div class=WordSection1><p class=MsoNormal><o:p>&nbsp;</o:p></p></div></body></html>

Fwd: Re: Fwd: Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej- sprawa 4956 przez ZBICZNO

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Re: Fwd: Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej- sprawa 4956
Data: Wed, 24 Jan 2018 12:05:04 +0100
Nadawca: Sieć Obywatelska Watchdog Polska <biuro@siecobywatelska.pl>
Firma/Organizacja: Sieć Obywatelska Watchdog Polska
Adresat: SEKRETARIAT UG ZBICZNO <sekretariat2@zbiczno.pl>

Szanowna Pani,

będę wdzięczna za przesłanie odpowiedzi na wskazany w naszym wniosku
adres tj. sprawa-4956@fedrowanie.siecobywatelska.pl. Państwa odpowiedź
nie doszła, ponieważ błędnie w adresie wpisali Państwo słowo
"federowanie" zamiast "fedrowanie".

pozdrawiam

Agnieszka Zdanowicz

---
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.informacjapubliczna.org.pl
www.funduszesoleckie.pl
NIP 5262842872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

UMiGKórnik przez KÓRNIK 1

Szanowni Państwo,
Przekazuję materiały przygotowane przez Wydział Ochrony Środowiska i
Rolnictwa oraz Wydział Inwestycji. W przypadku pytań pozostajemy do
dyspozycji.
Wniosek oraz odpowiedź została opublikowana w rejestrze wniosków pod adresem:
http://bip2.wokiss.pl/kornikm/bip/publikacja-wnioskow-o-udostepnienie-informacji-publicznej.html

Ukłony,
Robert Jankowski
Tel. 61 8 170 411 wew. 611

sprawa-5037 - udostępnienie informacji publicznej przez KRAŚNIK 1

Witam

W załączeniu przekazuję odpowiedz (plik PDF) odpowiedz na Państwa wniosek w
przedmiocie udostępnienie informacji publicznej.

Łukasz Janik
Kierownik Referatu Organizacyjnego
Urząd Gminy Kraśnik
tel. 81 826 41 65

Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu,
do którego jest zaadresowana i może zawierać treści chronione przepisami prawa.
Wgląd w treść wiadomości otrzymanej omyłkowo, dalsze jej przekazywanie,
rozpowszechnianie lub innego rodzaju wykorzystanie, bądź podjęcie jakichkolwiek
działań w oparciu o zawarte w niej informacje przez osobę lub podmiot
nie będący adresatem, jest niedozwolone. Odbiorca korespondencji,
który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o zawiadomienie nadawcy i usunięcie
tego materiału z komputera.

odpowiedź - informacja publiczna przez GOSTYNIN 1

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek.

Marzena Bulińska

sekretarz gminy

24 2350753

Urząd Gminy Gostynin

odp. na maila z dnia 9.01.2018 przez BOGATYNIA

SBR.1431.1.2018

Bogatynia, 25.01.2018r.

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

ul. Ursynowska 22/2

02-605 Warszawa

dotyczy: maila z dnia 09.01.2018r.

W odpowiedzi na powyższego maila uprzejmie informuję:

· w Gminie Bogatynia nie obowiązuje uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,

· nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego

· nie powołano w gminie rady oświatowej,

· uchwała Nr XXIX/252/05 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta i Gminy Bogatynia - http://bip.bogatynia.pl/?a=1547,

· w 2014 roku przyjęto 0 Uchwał Rady Miejskiej (podjęto 140),

· w 2015 roku przyjęto 0 Uchwał Rady Miejskiej (podjęto 171),

· w 2016 roku przyjęto 0 Uchwał Rady Miejskiej (podjęto 218),

· w 2014 przeprowadzono 0 konsultacji z mieszkańcami,

· w 2015 przeprowadzono 1 konsultację z mieszkańcami,

· w 2016 przeprowadzono 1 konsultację z mieszkańcami,

· nie utworzono młodzieżowej rady gminy,

· nie utworzono gminnej rady seniorów,

· uchwała Nr LV/465/17 w sprawie nie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2018 roku http://bip.bogatynia.pl/?a=9081 ,

· w gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski.

Otrzymują:

1. Adresat

2.SBR a/a.

odpowiedź na wniosek przez SŁAWNO 1

<!DOCTYPE html>
<html><head>
<meta charset="UTF-8">
</head><body><p>Przesyłam ponownie odpowiedź na wniosek. Nie wiem czy pierwszy przeszedł.<br></p><p><br></p><div class="io-ox-signature"><p>-----------------------------------------<br>Z poważaniem<br>Alina Kr&#243;l<br>Kierownik Referatu Organizacyjno-Prawnego<br>tel. 44 755 18 69<br>e-mail: <a href="mailto:kadry@ugsawno.p">kadry@ugslawno.pl</a><br></p><p><span style="font-size: 8pt;">Urząd Gminy w Sławnie</span><br><span style="font-size: 8pt;">ul. Marszałka J&#243;zefa Piłsudskiego 31</span><br><span style="font-size: 8pt;">tel. 44 755 18 50</span><br><span style="font-size: 8pt;">fax 44 755 18 51</span><br><span style="font-size: 8pt;">www.ugslawno.pl</span><br></p></div></body></html>

odpowiedź na wniosek z dnia 09.01.2018 r. przez DOBRZYNIEWO DUŻE 1

Witam
W załączeniu przesyłam odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji
publicznej z dnia 09.01.2018r.

Pozdrawiam

Wojciech Cybulski
Sekretarz Gminy Dobrzyniewo Duże
Urząd Gminy Dobrzyniewo Duże
ul. Białostocka 25
16-002 Dobrzyniewo Duże
tel. 85 742 81 55

Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami (plikami
lub linkami):

odpowiedź na wniosek z dnia 09.01.2018 r.

odpowiedź na wniosek przez KIJE 1

Dzień dobry

Przesyłam w załączeniu odpowiedź na wniosek.

Anna Janas Sekretarz Gminy Kije

---
Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast.
https://www.avast.com/antivirus

Wniosek oudostępnienie informacji publicznej. przez GRABOWIEC

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2
02-605 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 9 stycznia 2018 r. o
udostępnienie informacji publicznej udzielam następujących odpowiedzi:
Ad 1. W Gminie Grabowiec nie została podjęta uchwała dotycząca trybu i
szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego
w ramach inicjatywy lokalnej.
Ad 2. Nie utworzono gminnej rady pożytku publicznego.
Ad 3. W Gminie nie powołano rady oświatowej.
Ad 4. Rada Gminy podjęła uchwałę Nr XIII/65/2016 w sprawie zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Grabowiec -
http://www.grabowiec.pl/bip1/uchwaly_2016/XIII/65/akt.pdf
Ad 5. Rada Gminy Grabowiec podjęła w 2014 r. - 50 uchwał, w 2015 r. - 45
uchwał, 2016 r. - 47 uchwał.
Ad 6. W 2016 r. przeprowadzono z mieszkańcami Gminy tylko jedna
konsultację dotyczącą utworzenia nowego sołectwa.
Ad 7. Nie utworzono młodzieżowej rady gminy.
Ad 8. Nie utworzono gminnej rady seniorów.
Ad 9. Wyodrębniono fundusz sołecki -
http://grabowiec.pl/bip1/uchwaly-2010-2014/sesja-XXXI/188.pdf
Ad 10. Nie ma zarządzeń organu wykonawczego w tym zakresie.
Ad 11. W gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski.

Wójt Gminy Grabowiec

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez STOCZEK ŁUKOWSKI

W oparciu o art. 13 ust. 2 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie
do informacji publicznej  (Dz. U. 2016 r. poz. 1764) informuję, że w
związku z skumulowaniem prac związanych z rozliczaniem zadań
realizowanych w roku 2017, nie jest możliwe odpowiedzenie na Pana
wniosek w ustawowym terminie.

Informacje żądane w Pana wniosku zostaną udostępnione do 09 luty 2018 r.

Z poważaniem

Tomasz Kruk

Sekretarz

Gminy Stoczek Łukowski
W dniu 2018-01-09 o 07:59, sprawa-5118@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

odpowiedź na wniosek przez KRYPNO 2

W załączeniu przesyłamy odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej. (dodatkowo załączam dokument w wordzie, gdzie są aktywne linki
do stron BIP)

Z poważaniem

Anna Markowska

Urząd Gminy Krypno

Krypno Kościelne 23 B

19-111 Krypno Kościelne

Tel. 85 716-90-42

Fax 85 716-90-35

<mailto:anna.markowska@ug.krypno.wrotapodlasia.pl>
anna.markowska@ug.krypno.wrotapodlasia.pl

odpowiedź na wniosek przez KRYPNO 2

W załączeniu przesyłamy odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej. (dodatkowo załączam dokument w wordzie, gdzie są aktywne linki
do stron BIP)

Z poważaniem

Anna Markowska

Urząd Gminy Krypno

Krypno Kościelne 23 B

19-111 Krypno Kościelne

Tel. 85 716-90-42

Fax 85 716-90-35

<mailto:anna.markowska@ug.krypno.wrotapodlasia.pl>
anna.markowska@ug.krypno.wrotapodlasia.pl

Odpowiedz przez DZIADKOWICE 1

Dzień dobry,
w załączeniu przesyłam odpowiedz na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 09.01.2018 r.
z poważaniem
Sekretariat Urzędu Gminy Dziadkowice

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez WYMIARKI

W odpowiedzi na wniosek informuję, że w o Gminie Wymiarki:

1.

nie obowiązuje uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

2.

nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego

3.

nie powołano w gminie rady oświatowej

4.

uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami
http://www.bip.wymiarki.pl/system/obj/2392_uchwala_nr_XXXI.128.2017.pdf

5. w 2014 roku Rada Gminy Wymiarki VII kadencji podjęła 12 uchwał, w
2015 roku - 50 uchwał, w 2016 roku - 63 uchwały,
6.  nie przeprowadzono konsultacji z mieszkańcami w  latach 2014-2016,
ale konsultacje były w 2017 roku
7.

nie utworzono młodzieżowej rady gminy

8.

nie utworzono gminnej rady seniorów

9.

nie wyodrębniono w gminie funduszu sołeckiego

10.

w gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski

Agnieszka Rebryna

W dniu 2018-01-09 o 08:00, sprawa-5246@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

odpowiedź na wniosek przez CIECHOCINEK 1

W załączeniu przesyłamy odpowiedź na wniosek.
Biuro Organizacyjne
Renata Paczkowska

odp na pismo z dnia 10.01.2018r. przez IGOŁOMIA-WAWRZEŃCZYCE 1

Urząd Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce w załączeniu przesyła odpowiedź na pismo z dnia 10.01.2018r. Proszę o potwierdzenie odbioru.
Iwona Kubik
Sekretarz Gminy

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - Gmina Bierzwnik przez BIERZWNIK 2

Witam
poniżej odpowiedzi na zapytania wniosku.

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
*NIE MA TAKIEJ UCHWAŁY *
- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
*NIE*
- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
*NIE *
- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
*w załączeniu Uchwała Nr XXXII/243/10 z dnia 29 kwietnia 2010r*
- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
2*014-52, 2015-49, 2016-52 *
- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
*2*
- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
*NIE *
- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
*NIE*
- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
*w załączeniu Uchwała Nr XXV/122/17 z dnia 29 marca 2017r w sprawie
wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków przeznaczonych
na fundusz sołecki *
- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
*NIE MA ZARZĄDZENIA *
- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
*NIE*
- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
*BUDŻET NIE FUNKCJONUJE *
- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.
*BUDŻET NIE FUNKCJONUJE*

Pozdrawiam
Urząd Gminy Bierzwnik