Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez RZECZNIÓW

To jest potwierdzenie dla wiadomości wysłanej przez Ciebie do
<janusz.wlodarski@rzeczniow.pl> o 2018-01-30 21:52

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze odbiorcy o 2018-01-31 07:24

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez RYJEWO

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<ug@ryjewo.pl> o 30.01.2018 21:51

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o31.01.2018 07:24

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez RYJEWO

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<ug@ryjewo.pl> o 30.01.2018 21:51

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o31.01.2018 07:24

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez MILEJEWO 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres ugmilejewo@elblag.com.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytano: Wniosek o udost?pnienie informacji publicznej przez STARY TARG

Twoją wiadomość

Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Do: sekretariat@gminastarytarg.pl
Wysłaną: 2018-01-30 21:51:19

Odczytano w dniu 2018-01-31 07:27:26

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI

Twoja wiadomość

Do: um@sedziszow-mlp.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 30.01.2018 21:52

odczytano w dniu 31.01.2018 07:28.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez PRZEWORSK

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@przeworsk.net.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-30 21:52

odczytano w dniu 2018-01-31 07:28.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez PRUSZCZ GDAŃSKI

Twoja wiadomość

Do: urzad@pruszcz-gdanski.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-30 21:51

odczytano w dniu 2018-01-31 07:29.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez PRZYŁĘK

Twoja wiadomość

Do: przylek@przylek.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-30 21:52

odczytano w dniu 2018-01-31 07:31.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez PUSZCZYKOWO 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres um@puszczykowo.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SIEDLEC

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<ug@siedlec.pl> o 30.01.2018 21:49

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o31.01.2018 07:32

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez POLICE

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@ug.police.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-30 21:49

odczytano w dniu 2018-01-31 07:33.

Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez RACIĄŻ

To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

Do: sekretariat@miastoraciaz.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłane: 2018-01-30 21:52

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez PŁOSKINIA

Twoja wiadomość

Do: ugploskinia@braniewo.net.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 30.01.2018 21:50

odczytano w dniu 31.01.2018 07:35.

odp. przez RYN

czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy > lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)
TAK - www.bip.miastoryn.pl

czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)
NIE

czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego)
NIE

czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym)
TAK - www.bip.miastoryn.pl

informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
www.bip.miastoryn.pl

informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
www.bip.miastoryn.pl

czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
NIE

czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym)
NIE

czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim)
Tak - www.bip.miastoryn.pl

link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego
w gminie,
Zmiany do budżetu Gminy Ryn
w poszczególnych latach

czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny)
NIE

Z poważaniem
B.Kowalska

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez MUROWANA GOŚLINA

Twoja wiadomość

Do: gmina@murowana-goslina.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 30.01.2018 21:49

odczytano w dniu 31.01.2018 07:34.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez RYCZYWÓŁ

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@ryczywol.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-30 21:49

odczytano w dniu 2018-01-31 07:36.

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Rzeszów

Twoja wiadomość

Do: Urząd Miasta Rzeszowa
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 30 stycznia 2018 21:52:08 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 31 stycznia 2018 07:37:00 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez STARY DZIERZGOŃ

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<urzad@starydzierzgon.pl> o 2018-01-30 21:51

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2018-01-31 07:38

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez OLSZÓWKA

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@olszowka.org.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-30 21:49

odczytano w dniu 2018-01-31 07:37.

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez TCZEW

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<urzad@gmina-tczew.pl> o 30.01.2018 21:51

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o31.01.2018 07:41

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez MORĄG 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres morag@morag.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez WIERZBINEK 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres ug@wierzbinek.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez WAŁCZ

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sod@umwalcz.pl.
Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Urząd Miasta Wałcz

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ŻERKÓW

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@zerkow.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-30 21:49

odczytano w dniu 2018-01-31 07:38.