Potwierdzenie odczytania wiadomości przez SZTUTOWO

To jest potwierdzenie dostarczenia dla wiadomości e-mail, którą wysłałeś dnia 30
stycznia 2018 do "info sztutowo.ug.gov.pl" <info@sztutowo.ug.gov.pl> z tematem
"Wniosek o udostępnienie informacji publicznej".

Uwaga: to potwierdzenie dostarczenia potwierdza jedynie, że wiadomość została
wyświetlona na komputerze odbiorcy. Nie ma gwarancji, że odbiorca przeczytał
wiadomość lub zrozumiał jej treść.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez UJŚCIE 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres ujscie@ujscie.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez OLSZANICA

To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

Do: gmina@olszanica.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Data: 2018-01-30 21:52

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SIEDLCE

Twoja wiadomość

Do: gmina@gminasiedlce.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-30 21:52

odczytano w dniu 2018-01-31 07:49.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SŁUPCA

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@gmina.slupca.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 30.01.2018 21:49

odczytano w dniu 31.01.2018 07:50.

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez NOWE MIASTO n. PILICĄ

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<nowemiasto@nowemiasto.pl> o 2018-01-30 21:52

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2018-01-31 07:52

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ŻYRAKÓW

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@zyrakow.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-30 21:52

odczytano w dniu 2018-01-31 07:52.

Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez NASIELSK

To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

Do: um@nasielsk.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Data: 2018-01-30 21:52

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez WIELICZKI

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@wieliczki.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-30 21:50

odczytano w dniu 2018-01-31 07:56.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ROZOGI 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekretarz@rozogi.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez STARE JUCHY

Twoja wiadomość

Do: ug@stare-juchy.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-30 21:50

odczytano w dniu 2018-01-31 07:55.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ŁYSE

Twoja wiadomość

Do: ug_lyse@wp.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-30 21:52

odczytano w dniu 2018-01-31 07:57.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez RECZ

Twoja wiadomość

Do: recz@recz.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-30 21:49

odczytano w dniu 2018-01-31 07:58.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez MIELNIK 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres gmina@mielnik.com.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez WYSOKA

Twoja wiadomość

Do: office@gminawysoka.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-30 21:49

odczytano w dniu 2018-01-31 07:59.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ŚRODA WIELKOPOLSKA

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@sroda.wlkp.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-30 21:49

odczytano w dniu 2018-01-31 08:00.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SOMIANKA

Twoja wiadomość

Do: somianka@somianka.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 30.01.2018 21:52

odczytano w dniu 31.01.2018 07:57.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SUCHEDNIÓW

Twoja wiadomość

Do: suchedniow@poczta.fm
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-30 21:50

odczytano w dniu 2018-01-31 07:59.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SZYDŁOWIEC 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres urzad@szydlowiec.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez STANISŁAWÓW

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<urzad.gminy@stanislawow.pl> o 2018-01-30 21:52

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2018-01-31 08:08

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez PRZYKONA

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<przykona@przykona.pl> o 2018-01-30 21:49

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2018-01-31 08:00

Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ŁEBA

To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

Do: sekretariat@leba.eu
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Data: 2018-01-30 21:51

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez STARGARD SZCZECIŃSKI

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@gmina.stargard.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 30.01.2018 21:49

odczytano w dniu 31.01.2018 08:01.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez MIASTKOWO 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres gmina.miastkowo@gmail.com.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez STRZAŁKOWO

Twoja wiadomość

Do: ug@strzalkowo.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-30 21:49

odczytano w dniu 2018-01-31 08:03.