Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez MILANÓWEK

Twoja wiadomość

Do: Renata Soliwoda
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 30 stycznia 2018 21:52:46 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana o godzinie 31 stycznia 2018 08:15:17 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez MSZCZONÓW 1

Witam!

List na adres "urzad.miejski@mszczonow.pl" datowany 30 January 2018 (21:52:46),
został przeczytany. Jeśli odpowiedź okaże się niezbędna,
urzad.miejski@mszczonow.pl odpowie w najbliższym czasie.

The Bat! Voyager - automatyczna obsługa potwierdzeń

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez PELPLIN 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres urzad@pelplin.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SKARŻYSKO-KOŚCIELNE

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<koscielne@skarzysko.com.pl> o 2018-01-30 21:50

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2018-01-31 08:01

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez STAROŹREBY

Twoja wiadomość

Do: gmina@starozreby.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-30 21:52

odczytano w dniu 2018-01-31 08:09.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez STUBNO 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres ugstubno@pro.onet.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Orla 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres ugorla@orla.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SZUMOWO

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<sekretariat@szumowo.pl> o 2018-01-30 21:51

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2018-01-31 08:14

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SUCHOŻEBRY

Twoja wiadomość

Do: gmina@suchozebry.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-30 21:52

odczytano w dniu 2018-01-31 08:21.

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez STRZEGOWO-OSADA

Szanowni Państwo,

       W związku z rezygnacją z utrzymywania domeny bazagmin.pl
<http://bazagmin.pl>, Firma IDcom Group Sp. z o.o. informuje, że wkrótce
przestaną działać wszystkie konta e-mail w domenie bazagmin.pl
<http://bazagmin.pl>.

*W związku z tym wszelką korespondencję prosimy kierować na prawidłowy
adres: ug@strzegowo.pl*

W przypadku pytań prosimy o kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta pod
numerem telefonu: 61 662 88 43 lub pisząc na adres e-mail:
biuro@idcom.pl <mailto:biuro@idcom.pl>.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Pozdrawiam.

--
--
Z poważaniem,

Jolanta Rumak
Specjalista Biura Obsługi Klienta
e-mail: jolanta.rumak@idcom.pl <mailto:jolanta.rumak@idcom.pl>

*IDcom Group Sp. z o.o.*
ul. Winna 12/2
61-658 Poznań
tel.: 61 662 88 43
e-mail: biuro@idcom.pl <mailto:biuro@idcom.pl>
web: www.idcom.pl <http://www.idcom.pl>
W dniu 2018-01-30 o 21:52, sprawa-6894@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez NOWE PIEKUTY

Twoja wiadomość

Do: ugpiekuty@pro.onet.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-30 21:51

odczytano w dniu 2018-01-31 08:21.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez MIASTECZKO KRAJEŃSKIE

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@miasteczkokrajenskie.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-30 21:49

odczytano w dniu 2018-01-31 08:19.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez POŚWIĘTNE 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekretariat@ug.poswietne.wrotapodlasia.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SOKOŁY

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@ug.sokoly.wrotapodlasia.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-30 21:51

odczytano w dniu 2018-01-31 08:21.

Sienno odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SIENNO

Udzielam odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z 30
stycznia 2018 r.:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art.
19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest
dostępna ta uchwała - brak informacji

- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust.
1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) - brak
informacji

- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego) -
brak informacji

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym
jest dostępna ta uchwała - brak informacji

- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach
2014-2016- 2014 r. - 55, 2015 r. - 70, 2016 r. - 65

- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016 - brak informacji

- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym) - brak informacji

- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym) - brak informacji

- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o
funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody
na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie
adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała
o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego -
https://bip.sienno.pl/index.php?ids=860

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z
realizacją funduszu sołeckiego w gminie - brak informacji

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany
jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie
przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców
projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod
którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie
budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) - brak informacji

- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu
o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o
wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny) - brak informacji

- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
poszczególnych latach 2014-2016.- brak informacji

--

Piotr Dąbrowski - sekretarz gminy

483786011 w.26

504464895

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez WIELICHOWO 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekretarz@wielichowo.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez PRZEDECZ

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<przedecz@konin.lm.pl> o 30.01.2018 21:49

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o31.01.2018 08:26

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez REDA

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@reda.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-30 21:51

odczytano w dniu 2018-01-31 08:26.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ZIELONKA 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres um@zielonka.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez RADOMYŚL NAD SANEM

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@radomysl.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-30 21:52

odczytano w dniu 2018-01-31 08:28.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SIEROSZEWICE

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@sieroszewice.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 30.01.2018 21:49

odczytano w dniu 31.01.2018 08:29.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ZAKRZEWO 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekretarz@zakrzewo.org.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez OLEŚNICA

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<sekretariat@gminaolesnica.pl> o 2018-01-30 21:50

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2018-01-31 08:29

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez LUBOŃ 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres office@lubon.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ORCHOWO

To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

Do: g.matkowski@orchowo.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Data: 30.01.2018 21:49

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.