Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez WOLANÓW 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres gmina@wolanow.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez RADZANÓW

Twoja wiadomość

Do: gmina@radzanow.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 30.01.2018 21:52

odczytano w dniu 31.01.2018 08:58.

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez TUREK

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<ug@gmina.turek.pl> o 30.01.2018 21:49

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o31.01.2018 08:45

Przeczytane / Displayed:Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez WIERZBNO 1

Twoja wiadomość została wyświetlona 2018-01-31 09:01:26

Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Czas dostarczenia: 2018-01-30 21:52:53
Odbiorca: ugwierzbno@interia.pl

--

Your message was displayed on 2018-01-31 09:01:26

Subject: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Delivery time: 2018-01-30 21:52:53
Recipient: ugwierzbno@interia.pl

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SUWAŁKI 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekretariat@gmina.suwalki.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez RYMANÓW

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<gmina@rymanow.pl> o 2018-01-30 21:52

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2018-01-31 09:05

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SZEPIETOWO

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<um@szepietowo.pl> o 2018-01-30 21:51

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2018-01-31 09:06

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez TRZEBOWNISKO

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@trzebownisko.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 30.01.2018 21:52

odczytano w dniu 31.01.2018 09:08.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez MAŁKINIA GÓRNA

Twoja wiadomość

Do: poczta@malkiniagorna.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-30 21:52

odczytano w dniu 2018-01-31 09:03.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez WAPNO 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres wapno@wokiss.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ŁOBŻENICA

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<gmina@lobzenica.pl> o 2018-01-30 21:49

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2018-01-31 09:09

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SITKÓWKA-NOWINY

Twoja wiadomość

Do: nowiny@nowiny.com.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-30 21:50

odczytano w dniu 2018-01-31 09:14.

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez PIONKI

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<burmistrz@pionki.pl> o 2018-01-30 21:52

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2018-01-31 09:00

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SANDOMIERZ

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<um@um.sandomierz.pl> o 2018-01-30 21:50

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2018-01-31 09:16

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ŚWIESZYNO 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres gmina@swieszyno.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez PŁOŃSK 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres ugplonsk@ugplonsk.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) -Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez PŁOŃSK 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres ugplonsk@ugplonsk.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ZŁOTÓW

Twoja wiadomość

Do: zlotow@gminazlotow.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-30 21:49

odczytano w dniu 2018-01-31 09:18.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ZABŁUDÓW 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres um@zabludow.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez PURDA 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres ug@purda.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ROŹWIENICA

Twoja wiadomość

Do: ug_rozwienica@pro.onet.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-30 21:52

odczytano w dniu 2018-01-31 09:21.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez NADARZYN

Twoja wiadomość

Do: gmina@nadarzyn.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-30 21:52

odczytano w dniu 2018-01-31 09:21.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez TUCZNO

Twoja wiadomość

Do: urzad@tuczno.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018.01.30 21:49

odczytano w dniu 2018.01.31 09:24.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ZDUNY

Twoja wiadomość

Do: zduny@zduny.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-30 21:49

odczytano w dniu 2018-01-31 09:24.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez STARA BIAŁA

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@starabiala.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-30 21:52

odczytano w dniu 2018-01-31 09:26.