Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ORŁY 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres urzad@ugorly.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez PRUSZCZ GDAŃSKI

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<sekretarz@pruszczgdanski.pl> o 2018-01-30 21:51

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2018-01-31 09:29

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez WĄGROWIEC 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres wagrow@wokiss.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez OSTRÓW WIELKOPOLSKI

Twoja wiadomość

Do: kancelaria@ostrowwielkopolski.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-30 21:49

odczytano w dniu 2018-01-31 09:37.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez OSTRZESZÓW

Twoja wiadomość

Do: org@ostrzeszow.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 30.01.2018 21:49

odczytano w dniu 31.01.2018 09:38.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ŚREM

Twoja wiadomość

Do: umiejski@srem.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-30 21:49

odczytano w dniu 2018-01-31 09:38.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ORNETA 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres umig@orneta.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez RADZIEJOWICE

Twoja wiadomość

Do: urzad@radziejowice.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-30 21:52

odczytano w dniu 2018-01-31 09:38.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez OSIEK MAŁY 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres osiek.maly@wokiss.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Read: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez TARNOWO PODGÓRNE

Twoja wiadomość

Do: Urząd Gminy Tarnowo Podgórne
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 30 stycznia 2018 21:49:56 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 31 stycznia 2018 09:45:56 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ŁĄCZNA 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres m.kopytek@bip.doc.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Informacja publiczna przez TYRAWA WOŁOSKA

R.Org.1431.4.2018 Tyrawa Wołoska,
31.01.2018 r.

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska
Watchdog Polska

W odpowiedzi na złożony wniosek o udostępnienie informacji
publicznej informuję:
1. Corocznie podejmowana jest uchwała Rady Gminy dot. " Programu
współpracy Gminy Tyrawa Wołoska z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego"
( na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym oraz
art. 5a ust. 1 i 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie ). Uchwały są dostępne na stronie www.bip.tyrawa.pl (
zakładka: rada gminy, uchwały rady ).
2. Nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego.
3. Nie powołano rady oświatowej.
4. W Gminie obowiązuje uchwała ws. szczegółowego sposobu konsultowania z
radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi
i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tycz
organizacji ( dostępna na stronie www.bip.tyrawa.pl - zakładka: rada
gminy, uchwały rady ).
5. Rozumiem, że chodzi o liczbę wszystkich uchwał. Liczba uchwał w:
2014 - 32;
2015 - 60;
2016 - 62.
6. Nie było w tych latach uchwały dot. konsultacji, więc należy przyjąć,
że liczba konsultacji wynosi 0.
7. Nie utworzono młodzieżowej rady gminy ( brak zainteresowania ).
8. Nie utworzono gminnej rady seniorów ( brak zainteresowania ).
9. W Gminie został wyodrębniony fundusz sołecki ( dostępna na stronie
www.bip.tyrawa.pl - zakładka: rada gminy, uchwały rady ).
10. Brak zarządzeń w tej sprawie. Fundusz sołecki zawarty jest w
budżecie na rok 2018.
11. W Gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski.
12. odpowiedź jak w pkt-cie 11.
13. Nie było budżetu obywatelskiego.

Sekretarz Gminy
Marian Kurasz

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SŁAWOBORZE

Twoją wiadomość

Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Do: ug@slawoborze.pl
Wysłaną: 2018-01-30 21:49:26

Odczytano w dniu 2018-01-31 09:54:16

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez RACIECHOWICE

Dzień Dobry,

W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 09.01.2018 r. dotyczący udostępnienia informacji publicznej, Urząd Gminy Raciechowice informuje, że w Gminie:

- nie utworzono gminnej radę działalności pożytku publicznego,
- nie powołano w gminie rady oświatowej,
- nie obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami,
- informacja o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016 - 213 uchwał,
- informacja o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016 - brak,
- utworzono młodzieżową radę gminy),
- utworzono gminną radę seniorów,
- nie wyodrębniono w gminie funduszu sołeckiego,
- w gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny),

Z poważaniem,

Wojciech Grela

mgr inż. Wojciech Grela
Sekretarz Gminy
wojciech.grela@raciechowice.pl
Urząd Gminy Raciechowice
32-415 Raciechowice 277
woj. małopolskie

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez POKRZYWNICA

Wiadomość przeczytano 2018-01-31 09:55:06

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez NOWOGRÓDEK POMORSKI 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekretariat.gm@nowogrodekpomorski.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez MIEŚCISKO

Twoja wiadomość

Do: ak@miescisko.nowoczesnagmina.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-30 21:49

odczytano w dniu 2018-01-31 10:11.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez OSTRÓW WIELKOPOLSKI

Twoja wiadomość

Do: um@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 30.01.2018 21:49

odczytano w dniu 31.01.2018 10:00.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez STĘŻYCA 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres stezyca@gminastezyca.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

odp na wniosek Wiśniewo przez WIŚNIEWO

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej informujemy:

  - w gminie nie obowiązuje uchwała dot. trybu i szczegółowych
kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach
inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie),
 - nie utworzono  gminnej rady działalności pożytku publicznego (art.
41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
 - nie  powołano w gminie rady oświatowej (art. 78 ust. 1 Prawa
oświatowego),
 - nie  obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
 -  liczba przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
2014 -49
2015- 50
2016- 36

 -  nie przeprowadzono konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych
latach 2014-2016,
 - nie utworzono młodzieżowej rady gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym),
 - nie utworzono gminnej rady seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym),
 - nie  wyodrębniono w gminie funduszu sołeckiego (art. 2 ust. 1 ustawy
o funduszu sołeckim), link -
http://wisniewo.bipgmina.pl/wiadomosci/629/wiadomosc/371826/uchwala_nr_xxiv10817

-  w gminie  nie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) -
rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w
sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez
mieszkańców projekty,

Iwona Rejniak
Sekretarz Gminy
236557024

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez MARKI

Twoja wiadomość

Do: sekretariat
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 30 stycznia 2018 21:52:46 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 31 stycznia 2018 10:29:23 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez MIESZKOWICE

Twoja wiadomość

Do: gmina@mieszkowice.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-30 21:49

odczytano w dniu 2018-01-31 10:30.

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez OSTROWITE

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<sekretarz@ostrowite.pl> o 2018-01-30 21:49

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2018-01-31 10:31

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez WIELOPOLE SKRZYŃSKIE

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@wielopole.itl.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-30 21:52

odczytano w dniu 2018-01-31 10:45.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ZAKROCZYM 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres urzad@zakroczym.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.