Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez PIŁA

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<um@um.pila.pl> o 2018-01-30 21:49

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2018-01-31 11:07

Re: FW: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez TERESPOL

Witam, w odpowiedzi na złożony wniosek o udzielenie informacji publicznej
informuję, że:
Ad- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c
ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli
tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna
ta uchwała, - NIE;
Ad- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), - NIE
Ad- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego), NIE
Ad - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest
dostępna ta uchwała, TAK- https://umterespol.e-biuletyn.pl/index.php
id=70&rok=2012&miesiac=9&p1=szczegoly&p2=10059
Ad- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach
2014-2016: 2014 - 56; 2015-72; 2016-60
Ad - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016: 2014-0; 2015-0; 2016-0;
Ad - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym), TAK
Ad - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym), NIE
Ad- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu
sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod
którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie
funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP
(link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody
na wyodrębnienie funduszu sołeckiego, NIE
Ad - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z
realizacją funduszu sołeckiego w gminie, BRAK
Ad - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany
jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie
przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców
projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym
dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu
obywatelskiego (partycypacyjnego), NIE
Ad - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o
inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie
w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny), NIE
Ad - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych
latach 2014-2016.BRAK

Pozdrawiam
Józef Paderewski
Sekretarz Miasta Terespol

Miastkowo - skan przez MIASTKOWO 1

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez TULISZKÓW

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@tuliszkow.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-30 21:49

odczytano w dniu 2018-01-31 11:12.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SZAMOTUŁY

Twoja wiadomość

Do: umig@szamotuly.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-30 21:49

odczytano w dniu 2018-01-31 11:13.

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ZŁOTÓW

Urząd Gminy Złotów udziela poniżej odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 31.01.2018 r.

Ad 1) Rada Gminy nie podjęła uchwały w sprawie realizacji zadań i oceny wniosków w ramach inicjatywy lokalnej.
Ad 2)Nie utworzono rady działalności pożytku publicznego.
Ad 3) Nie powołano w gminie rady oświatowej.
Ad 4) Tak obowiązuje uchwała Nr XIII/96/03 Rady Gminy Złotów z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy Złotów. Z uwagi na to, że archiwum uchwał Rady Gminy w BIP funkcjonuje od roku 2004 pozwolę sobie wysłać ksero uchwały na adres podany we wniosku. Uchwała jest ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Ad 5) Rada Gminy w poszczególnych latach podjęła następujące ilości uchwał: 2014 rok - 105, 2015 rok - 128 i 2016 rok - 94.
Ad 6) Liczba przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami gmin: 2014 rok - 4, 2015 rok - 1 i 2016 rok - 0.
Ad 7) Nie utworzono młodzieżowej rady gminy.
Ad 8) Nie utworzono gminnej rady seniorów.
Ad 9) W gminie wyodrębniono fundusz sołecki Uchwałą Nr XLIII/441/14 Rady Gminy Złotów z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. Uchwała dostępna jest na stronie www.bip.gminazlotow.pl w zakładce Archiwum Rady 2010 - 2014. W gminie fundusz sołecki funkcjonuje już od roku 2011 na podstawie poprzedniej uchwały rady Gminy.
Ad 10) Organ wykonawczy wydał Zarządzenie Nr 27.15 Wójta Gminy Złotów z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji ds. oceny wniosków sołectw o przyznanie środków funduszu sołeckiego oraz regulamin Komisji. Ksero Zarządzenia prześle na adres podany we wniosku.
Ad 11) W gminie do chwili obecnej nie funkcjonuje budżet obywatelski.
Ad 12) Negatywnie.
Ad 13) Negatywnie
Z poważaniem Zastępca Wójta Gminy

Ryszard Wiński

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SKARŻYSKO-KAMIENNA

Twoja wiadomość

Do: poczta@um.skarzysko.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-30 21:50

odczytano w dniu 2018-01-31 11:16.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez OŻARÓW MAZOWIECKI

Twoja wiadomość

Do: umig@ozarow-mazowiecki.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-30 21:52

odczytano w dniu 2018-01-31 11:34.

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SZYDŁOWO

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<sekretarz@szydlowo.pl> o 30.01.2018 21:49

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o31.01.2018 11:37

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez OSTRORÓG

Twoja wiadomość

Do: ostrorog_umig@wokiss.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-30 21:49

odczytano w dniu 2018-01-31 11:46.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez TYCZYN 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres tyczyn@tyczyn.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ŻURAWICA

To jest potwierdzenie dla wiadomości wysłanej przez Ciebie do zuragmina@wp.pl z datą Wtorek, 30 stycznia 2018 21:52.

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze odbiorcy w dniu Środa, 31 stycznia 2018 11:48

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez MIŁAKOWO 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekretarz@milakowo.eu.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez TROSZYN

To jest potwierdzenie dla wiadomości wysłanej przez Ciebie do
<gmina@troszyn.pl> o 2018-01-30 21:52

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze odbiorcy o 2018-01-31 12:01

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez MORYŃ 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres um@moryn.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

dot odpowiedzi na informację publiczną przez Elbląg 23

_____

Maciej Pietrzak

Pełnomocnik Prezydenta d/s Organizacji Pozarządowych

tel. +48 55 239 34 49
e-mail: <mailto:maciej.pietrzak@umelblag.pl> maciej.pietrzak@umelblag.pl

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez MYŚLIBÓRZ

To jest potwierdzenie dla wiadomości wysłanej przez Ciebie do
<mysliborz@mysliborz.pl> o 2018-01-30 21:49

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze odbiorcy o 2018-01-31 12:17

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SIENIAWA

Twoja wiadomość

Do: umig_sieniawa@pro.onet.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-30 21:52

odczytano w dniu 2018-01-31 12:21.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GOLUB-DOBRZYŃ 1

Anita Leszczyńska-Dębiec

Biuro Rady Gminy Golub-Dobrzyń

tel. 531 459 399

e-mail: biurorady@uggolub-dobrzyn.pl

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez PIEKOSZÓW

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<gmina@piekoszow.pl> o 2018-01-30 21:50

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2018-01-31 12:47

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez PIEKOSZÓW

Witam,
Potwierdzam odbiór wiadomości, Beata Kowalska pracownik sekretariatu Urzędu
gminy

-----Oryginalna wiadomość-----

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez RYJEWO 1

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam pismem odpowiedzi na pytania.

Z poważaniem
Ewa Wadecka

-----Oryginalna wiadomość-----

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej - Gmina Smyków przez SMYKÓW

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 30 stycznia 2018 roku Gmina Smyków informuje, że:

- w latach 2014-2016 Rada Gminy podjęła 178 uchwał (2014r. - 54 , 2015r. -
69, 2016 - 55),

- w gminie wyodrębniono Fundusz Sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu
sołeckim), link, pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu
zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego:
http://bip.smykow.pl/bip/index6d44.html?id=131,

- nie było zarządzeń, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w
gminie,

- w gminie nie obowiązuje uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art.
19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),

- nie utworzono Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego (art. 41e ust.
1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),

- w gminie nie powołano Rady Oświatowej (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),

- w gminie nie obowiązuje uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),

- w latach 2014-2016 nie przeprowadzono konsultacji z mieszkańcami,

- nie utworzono Młodzieżowej Rady Gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym),

- nie utworzono Gminnej Rady Seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym),

- w gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany
jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie
przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców
projekty,

-w gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny).

Ewa Mijas - Inspektor ds. księgowości podatkowej

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez RASZYN

Twoja wiadomość

Do: ratusz@raszyn.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-30 21:52

odczytano w dniu 2018-01-31 13:33.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez MIELEC

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@um.mielec.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-30 21:52

odczytano w dniu 2018-01-31 13:38.