Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SECEMIN

RA.1431.4.2018.

W odpowiedzi na wniosek skierowany do Urzędu Gminy Secemin udzielam stosownych odpowiedzi na niżej zadane pytania.

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała - NIE

- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) - NIE

- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego - NIE

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała.
http://www.secemin.eobip.pl/_gAllery/66/03/6603/Uchwala_Nr_XXXIX_252_2014.pdf

http://www.secemin.eobip.pl/_gAllery/72/96/7296/7_50_15.pdf

- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
2014 r. - 69 uchwały
2015 r. - 73 uchwały
2016 r. - 59 uchwały

- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016, - brak

- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), - NIE

- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),- NIE

- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,

http://www.secemin.eobip.pl/_gAllery/62/87/6287/Uchwala_Nr_XXXIV_219_14.pdf

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,- BRAK

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),- NIE FUNKCJONUJE

- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny),- NIE DOTYCZY
- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016 -NIE DOTYCZY

Z poważaniem
Małgorzata Dudek

OIK.1431.90.2017/2018 przez Świętochłowice 1

Dzień dobry,

w imieniu Pani Ewy Jakubowskiej, Sekretarza Miasta Świętochłowice w
załączeniu przesyłam uzupełnienie odpowiedzi z dnia 18.12.2017 r. na
przesłany drogą elektroniczną do tut. Urzędu w dniu 4 grudnia 2017 r.
wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Z poważaniem

Violetta Pradela

Tel.: 32 3491 - 848, mail: v.pradela@swietochlowice.pl
<mailto:v.pradela@swietochlowice.pl>

Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym i Kadr

Urząd Miejski w Świętochłowicach

ul. Katowicka 54

41-600 Świętochłowice

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez NURZEC-STACJA 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres ug_nurzecst@zetobi.com.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez MIASTKÓW KOŚCIELNY

To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

Do: gmina@miastkowkoscielny.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłane: 2018-01-30 21:52

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że
wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej
gwarancji, że odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez PODKOWA LEŚNA 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres urzadmiasta@podkowalesna.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Tarnobrzeg

Twoja wiadomość

Do: um@um.tarnobrzeg.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 30.01.2018 21:52

odczytano w dniu 31.01.2018 13:57.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SYPNIEWO 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekretarz@sypniewo.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez MRĄGOWO 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres poczta@gminamragowo.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

FW: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez PIECHOWICE

W załączeniu przesyłamy odpowiedź na pytania:
- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,

Uchwała nr 207/XXXIV/2017 Rady Miasta Piechowice z dnia 30 marca 2017r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miejskiej Piechowice, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego poz. 2163 z dnia 27.04.2017 r. Link do strony www BIP : http://piechowice.bip.pbox.pl/public/get_file_contents.php?id=178415

- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016, Kadencja 2010-2014 (uchwały w 2014 r.) - 47 Kadencja 2014-2018 (uchwały od 2014 r. do 2016 r.) - 192

- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016,
- W 2015 r. odbyły się konsultacje społeczne z mieszkańcami Piastowa i
Pakoszowa. Celem konsultacji było poznanie opinii mieszkańców dotyczącej
zmiany obszaru i nazwy Osiedla Piastów.
- W 2016 r. przeprowadzono konsultacje w sprawie uchwalenia statutów Osiedla
Górzyniec, Osiedla Michałowice oraz Osiedla Piastów-Pakoszów.

Z poważaniem
Natalia Marcinkiewicz
Podinspektor ds. obsługi Rady Miasta
tel. 75 75 48 919

-----Oryginalna wiadomość-----

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez OLSZTYNEK

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@olsztynek.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 30.01.2018 21:50

odczytano w dniu 31.01.2018 14:20.

---
Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast.
https://www.avast.com/antivirus

Gmina Gardeja - uzupełnienie do pisma znak:RG.1431.1.2018 odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez GARDEJA 2

Dzień dobry.

W załączeniu przesyłam skan odpisu uchwały nr XXIX/204/2001 Rady Gminy w
Gardei z dnia 29 sierpnia 2001 roku w sprawie zasad i trybu
przeprowadzenia konsultacji w sprawach ważnych dla gminy - uzupełnienie
do odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

Pozdrawiam

Beata Kalinowska

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez NOWOGRÓD

To jest potwierdzenie dla wiadomości wysłanej przez Ciebie do umnowogrod@wp.pl z datą Wtorek, 30 stycznia 2018 21:51.

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze odbiorcy w dniu Środa, 31 stycznia 2018 14:32

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez POŁAJEWO

Twoja wiadomość

Do: ug@polajewo.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-30 21:49

odczytano w dniu 2018-01-31 14:37.

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BISKUPICE

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<ug@biskupice.pl> o 09.01.2018 08:01

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o31.01.2018 15:00

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez PRUSZCZ GDAŃSKI 2

-----Oryginalna wiadomość-----

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SIEMIĄTKOWO

Twoja wiadomość

Do: ug@siemiatkowo.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-30 21:52

odczytano w dniu 2018-01-31 15:05.

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez NOWA SARZYNA

W dniu 2018-01-30 o 21:52, sprawa-6688@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
Potwierdzam odbiór w/w e-maila w dniu 31.01.2018r.

--
*Pozdrawiam
Jadwiga Leja-Szaluś*

______ ****** ______
Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie
Tel.: (17) 24 13 177 wew. 204
www.nowasarzyna.eu
_____________________
/Dokument ten zawiera informacje poufne, które mogą być również objęte
tajemnicą służbową. Jest on przeznaczony do wyłącznego użytku adresata.
Jeśli nie są Państwo jego adresatem, to wszelkie rozpowszechnianie,
dystrybucja, reprodukcja, kopiowanie, publikacja lub wykorzystanie tego
dokumentu lub informacji jest zabronione. Jeśli otrzymali Państwo tę
wiadomość przez pomyłkę, prosimy o bezzwłoczne skontaktowanie się z nami
oraz usunięcie wiadomości z Państwa komputera./

/This e-mail may contain confidential and/or privileged information. If
you are not the intended recipient (or have received this e-mail by
mistake) please notify the sender immediately and destroy this e-mail.
Any unauthorized copying, disclosure or distribution of the material in
this e-mail is strictly forbidden./

Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ŁĘKA OPATOWSKA

To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

Do: sekretarz@leka-opatowska.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Data: 2018-01-30 21:49

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SANNIKI 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sanniki@zgwrp.org.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SKÓRZEC

Twoja wiadomość

Do: gminaskorzec@wp.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-30 21:52

odczytano w dniu 2018-02-01 07:19.

Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez PAKOSŁAW

To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

Do: sekretarz@pakoslaw.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłane: 2018-01-30 21:49

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że
wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej
gwarancji, że odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez TUROŚŃ KOŚCIELNA

Twoja wiadomość

Do: turosn_koscielna@zgwrp.org.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-30 21:51

odczytano w dniu 2018-02-01 08:05.

Przeczytane: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez NOWA SŁUPIA

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<sekretarz@nowaslupia.pl> o 2018-01-30 21:50

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2018-01-31 17:26

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez RZĄŚNIK

Twoja wiadomość

Do: sekretarz.rzasnik@bazagmin.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-30 21:52

odczytano w dniu 2018-02-01 08:11.

Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez RUCIANE-NIDA

To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

Do: sekretarz@ruciane-nida.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Data: 2018-01-30 21:50

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.