Informacja publiczna przez POŚWIĘTNE 1

Poświętne, 1 lutego 2018 r.

AG.1431.4.2018

Wnioskodawca: Sieć Obywatelska Watchog Polska

ul. Ursynowska 22/2

02-605 Warszawa

e-mail: sprawa-6628@fedrowanie.siecobywatelska
<mailto:sprawa-6628@fedrowanie.siecobywatelska>.pl

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie
udostępnienia informacji publicznej w imieniu Gminy Poświętne informuję,
co następuje:

1. W Gminie Poświętne nie obowiązuje uchwała dot. trybu i szczególnych
kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach
inicjatywy lokalnej.

2. W Gminie Poświętne nie została utworzona gminna rada działalności
pożytku publicznego.

3. W Gminie Poświętne nie powołano gminnej rady oświatowej.

4. W Gminie Poświętne obowiązuje uchwała dot. zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami. Link do uchwały:
http://bip.ug.poswietne.wrotapodlasia.pl/pramie/uchrad/XVIII11905.html

5. Rada Gmina podjęła następującą liczbę uchwał w latach 2014-2016.

- rok 2014 -- 49

- rok 2015 -- 45

- rok 2016 -- 41

6. W Gminie Poświętne Poświętne w latach 2014 -- 2016 nie były
przeprowadzane konsultacje z mieszkańcami.

7. W Gminie Poświętne nie utworzono młodzieżowej rady gminy.

8. W Gminie Poświętne nie utworzono gminnej rady seniorów.

9. W Gminie Poświętne nie został wyodrębniony fundusz sołecki. Uchwała w
sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2018
r. w załączeniu.

10. W Gminie Poświętne nie funkcjonuje budżet obywatelski.

Alfred Dobrzyński

Zastępca Wójta

Informacja publiczna przez POŚWIĘTNE 1

Poświętne, 1 lutego 2018 r.

AG.1431.4.2018

Wnioskodawca: Sieć Obywatelska Watchog Polska

ul. Ursynowska 22/2

02-605 Warszawa

e-mail: sprawa-6628@fedrowanie.siecobywatelska
<mailto:sprawa-6628@fedrowanie.siecobywatelska>.pl

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie
udostępnienia informacji publicznej w imieniu Gminy Poświętne informuję,
co następuje:

1. W Gminie Poświętne nie obowiązuje uchwała dot. trybu i szczególnych
kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach
inicjatywy lokalnej.

2. W Gminie Poświętne nie została utworzona gminna rada działalności
pożytku publicznego.

3. W Gminie Poświętne nie powołano gminnej rady oświatowej.

4. W Gminie Poświętne obowiązuje uchwała dot. zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami. Link do uchwały:
http://bip.ug.poswietne.wrotapodlasia.pl/pramie/uchrad/XVIII11905.html

5. Rada Gmina podjęła następującą liczbę uchwał w latach 2014-2016.

- rok 2014 -- 49

- rok 2015 -- 45

- rok 2016 -- 41

6. W Gminie Poświętne Poświętne w latach 2014 -- 2016 nie były
przeprowadzane konsultacje z mieszkańcami.

7. W Gminie Poświętne nie utworzono młodzieżowej rady gminy.

8. W Gminie Poświętne nie utworzono gminnej rady seniorów.

9. W Gminie Poświętne nie został wyodrębniony fundusz sołecki. Uchwała w
sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2018
r. w załączeniu.

10. W Gminie Poświętne nie funkcjonuje budżet obywatelski.

Alfred Dobrzyński

Zastępca Wójta

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SKÓRCZ 1

Skórcz, dnia 31.01.2018 r.

OR.1431.1.2018

Sieć Obywatelska
Watchdog Polska

ul. Ursynowska 22/2
02-605 Warszawa

Dotyczy odpowiedź dla Stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog na wniosek o
udostępnienie informacji publicznej z dnia 31.01.2018r.

1. Pyt. W Gminie Skórcz obowiązuje uchwała Rady Gminy w Skórczu Nr
IX/61/2016 z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie trybu i szczegółowych
kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy
lokalnej link do uchwały poniżej:


<http://www.prawomiejscowe.pl/UrzadGminywSkorczu/document/157414/Uchwa%C5%82
a-IX_61_2016>
http://www.prawomiejscowe.pl/UrzadGminywSkorczu/document/157414/Uchwa%C5%82a
-IX_61_2016

2. Pyt. W Gminie Skórcz nie utworzono gminnej rady działalności pożytku
publicznego jednak zapis o możliwości jej powołania zamieszczony został w
uchwale Rady Gminy w Skórczu Nr XXII/152/2017 z dnia 29.11.2017r. w sprawie
"Programu współpracy Gminy Skórcz z organizacjami pozarządowymi i
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie - na rok 2018" link do uchwały poniżej:


<http://www.prawomiejscowe.pl/UrzadGminywSkorczu/document/456292/Uchwa%C5%82
a-XXII_152_2017>
http://www.prawomiejscowe.pl/UrzadGminywSkorczu/document/456292/Uchwa%C5%82a
-XXII_152_2017

3. Pyt. W Gminie Skórcz nie powołano rady oświatowej.

4. Pyt. W Gminie Skórcz obowiązuje Uchwała Rady Gminy w Skórczu Nr
XIX/154/2012 z dnia 29.11.2012r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu
konsultowania z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności

pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w
dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji - link do
uchwały poniżej:


<http://www.prawomiejscowe.pl/UrzadGminywSkorczu/document/155230/Uchwa%C5%82
a-XIX_154_2012>
http://www.prawomiejscowe.pl/UrzadGminywSkorczu/document/155230/Uchwa%C5%82a
-XIX_154_2012

5. Pyt. Informacja o liczbie pojętych uchwał przez Radę Gminy w Skórczu
w poszczególnych latach

a. 2014 - 53

b. 2015 - 44

c. 2016 - 51

6. Pyt. Liczba przeprowadzonych konsultacji

a. 2014 - 1

b. 2015 - 3

c. 2016 - 2

7. Pyt. W Gminie Skórcz nie utworzono młodzieżowej rady gminy.

8. Pyt. W Gminie Skórcz nie utworzono gminnej rady seniorów.

9. Pyt. W gminie nie wyodrębniono funduszu sołeckiego - link do uchwały
poniżej:


<http://www.prawomiejscowe.pl/UrzadGminywSkorczu/document/158479/Uchwa%C5%82
a-XIX_124_2017>
http://www.prawomiejscowe.pl/UrzadGminywSkorczu/document/158479/Uchwa%C5%82a
-XIX_124_2017

10. Pyt. Brak zarządzeń odnośnie funduszu sołeckiego.

11. Pyt. W gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski.

12. Pyt. W gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski w innej konstrukcji
prawnej.

13. Pyt. Nie było zabezpieczonej kwoty w budżecie gminy na budżet
obywatelski.

------------------------

Janina Klin

Inspektor d/s obsługi Rady Gminy, promocji i rozwoju lokalnego oraz
kultury, sportu i rekreacji

Tel. 58 582 42 36

Email: j.klin@gminaskorcz.pl

Urząd Gminy w Skórczu

www.gminaskorcz.pl <http://www.gminaskorcz.pl>

http://www.gminaskorcz.biuletyn.net/

https://pl-pl.facebook.com/Gmina-Skórcz-219958798127882/

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ŁAGÓW

Twoja wiadomość

Do: urzad@lagowgmina.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-30 21:50

odczytano w dniu 2018-02-01 13:18.

Odpowiedź na Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ŁĄCZNA

*ODPOWIEDŹ NA WNIOSEK*

*o dostęp do informacji publicznej*

*W odpowiedzi na Państwa Wniosek o udostępnienie informacji publicznej z
dnia 30 stycznia 2018r. zgodnie z postanowieniami ustawy o dostępie do
**informacji****publicznej** z dnia 6 września 2001 r. ( Dz.U. z 2015r.
poz. 2058 z późn. zm. ) niniejszym informuję, że w Gminie Łączna* :

- uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o
realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c
ust. 1 ustawy) nie była podejmowana,
- nie powołano gminnej rady działalności pożytku publicznego (art. 41e
ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
- nie powołano rady oświatowej (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
- link do uchwały dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z
mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym) :
http://www.uglaczna.bip.doc.pl/index.php?wiad=61415
- liczba przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach :     2014
-  65         2015 -  61         2016 -  57    ,
- liczba przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w latach 2014-2016 : 2,
- dotychczas nie utworzono młodzieżowej rady gminy (art. 5b ust. 2
ustawy o samorządzie gminnym),
- dotychczas nie utworzono gminnej rady seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy
o samorządzie gminnym),
- dotychczas nie wyodrębniono w gminie funduszu sołeckiego (art. 2 ust.
1 ustawy o funduszu sołeckim),
- w gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny).

Mirosław Kopytek
Sekretarz Gminy
Łączna

wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez MIESZKOWICE 1

Witam!

W załączeniu przekazuję odpowiedź na wniosek z dnia 30 stycznia 2018 r.

O udostepnienie informacji publicznej.

Odpowiedź na wniosek sporządzona została na podstawie informacji

z ref. Ogólno-Organizacyjnego i Obsługi Organów Gminy Urzędu Miejskiego

w Mieszkowicach.

Pozdrawiam

Lilia Głowacka

Inspektor ds. organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Mieszkowicach

Tel. 914666901

Informacja publiczna Gmina Różan przez RÓŻAN 2

Urząd Gminy w Różanie w załączeniu przesyła odpowiedz na wniosek o
informacji publicznej.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Urząd Gminy w Różanie

Wiesława Olkowska

Insp. ds. działalności gospodarczej,

archiwum zakładowego,

kultury i zdrowia

tel. 29 7679139

Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez WYSZKI

Wyszki, 1.02.2018 r.

Or.1431.7.2018

Sieć Obywatelska

Watchdog Polska

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 30 stycznia 2018 r. o udzielenie informacji publicznej informuję:

 W Gminie Wyszki obowiązuje uchwał dotycząca trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) <http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/#/legalact/2010/3021/> http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/#/legalact/2010/3021/;

 nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego;

 nie powołano rady oświatowej;

 w przypadku konieczności przeprowadzenia konsultacji społecznych każdorazowo jest podejmowana uchwała w sprawie przeprowadzenia konsultacji w konkretnej sprawie uchwały są dostępne na <http://www.ugwyszki.bip.podlaskie.pl/index.php?dz=4&id=12311> http://www.ugwyszki.bip.podlaskie.pl/index.php?dz=4&id=12311;

 w latach 2014-2016 Rada Gminy Wyszki podjęła następującą ilość uchwał: 2014 – 86, 2015 – 71, 2016 – 87;

 przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami: 2014 – 1, 2015 – 4, 2016 – 8;

 Młodzieżową Radę Gminy Wyszki utworzono w 2014 roku;

 nie utworzono rady seniorów;

 w budżecie gminy nie wyodrębniono funduszu sołeckiego;

 w Gminie Wyszki nie funkcjonuje budżet obywatelski.

Tadeusz Wielanowski – Sekretarz Gminy

--

Urząd Gminy Wyszki

17-132 Wyszki

ul. Piórkowska 2

tel. 85 7305890

fax 85 7305899

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Świnoujście

BIK.1431.13.1.2018 Świnoujście,dn.31 stycznia 2018.

Panowie
Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2
02-605 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej, który wpłynął do Urzędu Miasta Świnoujście w dniu 30 stycznia br. informuję, iż w gminie Miasto Świnoujście :

- nie obowiązuje uchwała dotycząca trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej;
- utworzono Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego;
- nie powołano Rady Oświatowej;
-obowiązuje uchwała dotycząca zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (treść http://bip.um.swinoujscie.pl/index.php?app=uchwaly&nid=20256&y=2016&q=XXI%2F177%2F2016 );

- liczba przyjętych uchwał przez Radę Miasta Świnoujście wyniosła :
rok 2014 - 92
rok 2015 - 133
rok 2016 - 97
- liczba przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami wyniosła:
rok 2014 – 14;
rok 2015 - 9;
rok 2016 - 7;
- utworzono Młodzieżową Radę Miasta;
- nie powołano Gminnej Rady Seniorów (brak zainteresowania środowisk emerytów i rencistów);
- nie wyodrębniono w gminie funduszu sołeckiego (brak sołectw);
- w gminie funkcjonuje Budżet Obywatelski – rozumiany, jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty (zarządzenia: http://bip.um.swinoujscie.pl/?cid=3567 ),
- kwota budżetu obywatelskiego wynosiła :
- rok 2014 - 2,0 mln złotych;
- rok 2015 - 2,5 mln złotych;
- rok 2016 - 2,5 mln złotych.

Z poważaniem
Kierownik Biura Informacji i Konsultacji Społecznych UM Świnoujście
Robert Karelus

odpowiedź na wniosek SG.1431.5.2018 przez MOKOBODY 2

Gmina Mokobody w załączeniu przesyła odpowiedź na wniosek z dnia
30.01.2018 r.

--

Z poważaniem
Aneta Gizińska
stanowisko ds.obsługi Rady Gminy i jej organów
oraz sekretariatu i spraw organizacyjnych.
Plac Chreptowicza 25
08-124 Mokobody
www.mokobody.pl
25/6411315 wew. 32

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez PISZ 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekretarz@pisz.home.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

odpowiedź przez MIŁORADZ 2

A.1431.6.2018

Wczoraj wysłałem Państwu odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji
publicznej. Pominąłem odpowiedź na pytanie:

informacja o liczbie przyjętych uchwał przez radę w latach 2014 - 2016,

2014 - 80 uchwał,

2015 - 65 uchwał,

2016 - 84 uchwały,

informacje o przeprowadzonych konsultacjach z mieszkańcami w latach 2014 -
2016,

nie przeprowadzano konsultacji.

Rajmund Kossarzecki

Sekretarz Gminy

Urząd Gminy w Miłoradzu

ul. Żuławska 9

82-213 Miłoradz

NIP 579-001-50-78

<http://www.miloradz.malbork.pl/> www.miloradz.malbork.pl

tel. 55 271 15 31 wew. 12

tel. 669 330 262

informacja publiczna przez WITKOWO 2

Przesyłam w załączeniu odpowiedź na Państwa pismo o udzielenie informacji
publicznej. Pozdrawiam

Halina Koźniewska

Urząd Gminy i Miasta w Witkowie
ul. Gnieźnieńska 1
62-230 Witkowo
tel. 61 477 81 94 (wew. 23)
faks 61 477 88 55

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez NOWY DWÓR

Urząd Gminy w Nowym Dworze w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie
informacji publicznej uprzejmie informuje:
1. W gminie nie obowiązuje uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie.
2. Nie utworzono gminnej rady pożytku publicznego.
3. Nie powołano gminnej rady oświatowej.
4. Obowiązuje uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z
mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym)-
http://ug-nowydwor.pbip.pl/.
5. liczba uchwał:
-2014r.- 18 uchwał;
-2015r.- 42 uchwały;
-2016r. - 43 uchwały.
6. konsultacje społeczne:
-2014r.- nie było;
-2015r. - nie było;
-2016r. - 1.
7. Nie utworzono młodzieżowej rady.
8. Nie utworzono rady seniorów.
9. Nie wyodrębniono funduszu sołeckiego.
10. Nie funkcjonuje budżet obywatelski.
Z poważaniem
Inspektor Joanna Siemienowicz

Gmina Obrzycko przez OBRZYCKO

Dzień dobry

Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 30
stycznia 2018 r. Urząd Gminy w Obrzycku informuje:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
(link), pod którym jest dostępna ta uchwała – *Nie obowiązuje*

- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e
ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) –
*Nie utworzono*

- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa
oświatowego) – *Nie powołano *

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link)
BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała – *Uchwała Nr XII/57/2004*
*Rady Gminy Obrzycko z dnia 13.02.2004 r.*

*http://bip.obrzycko.mserwer.pl/content.php?cms_id=131*

*http://www.poznan.uw.gov.pl/system/files/dzienniki/dziennik_nr_24_2004.pdf*

- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych
latach 2014-2016: *2014 (61); 2015 (77); 2016 (61);*

**

- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016: *Nie przeprowadzono *

- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym)**– *Nie utworzono*

- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym) – *Nie utworzono*

- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o
funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony
www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to
wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna
jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
funduszu sołeckiego – *Uchwała XXXV/211/14 Rady Gminy Obrzycko z dnia
25.03.2014 r.*

**

*http://bip.obrzycko.pl/informacje/uchwaly-z-xxxv-sesji-rady-gminy-obrzycko-z-dnia--marca-r*

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w
związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie *– Brak zarządzeń
wykonawczych (uchwała budżetowa)*

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) -
rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w
sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez
mieszkańców projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony
www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie
(uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego
(partycypacyjnego)- *Nie funkcjonuje*

- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w
oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami,
wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny)- *Nie dotyczy *

- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
poszczególnych latach 2014-2016 - *Nie dotyczy*

Z up. Wójta

UG Obrzycko

Joanna Rusinek

61 2913065

odp. na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ZAGÓRÓW 1

Zagórów, dn. 02.02.2018 r.

*Sieć Obywatelska Watchdog Polska**
**ul. Ursynowska 22/2**
**02-604 Warszawa*

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej otrzymany w dniu 31.01.2018 r.

Z poważaniem

Anna Parus
Inspektor ds. obsługi organów gminy

Urząd Miejski w Zagórowie
ul. Kościelna 4
62 – 410 Zagórów
tel. (63) 274 88 01
e – mail: rada_umg@zagorow.pl <mailto:rada_umg@zagorow.pl>

odpowiedz na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez PADEW NARODOWA 1

Urząd Gminy w Padwi Narodowej przesyła odpowiedz na wniosek o udzielenie
informacji publicznej

Z poważaniem

Ryszard Gancarz

Odpowiedź- informacja publiczna przez ŁUBNICE 1

<html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns:m="http://schemas.microsoft.com/office/2004/12/omml" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40"><head><meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=iso-8859-2"><meta name=Generator content="Microsoft Word 14 (filtered medium)"><style><!--
/* Font Definitions */
@font-face
{font-family:"Cambria Math";
panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;}
@font-face
{font-family:Calibri;
panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
{margin:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
font-size:11.0pt;
font-family:"Calibri","sans-serif";
mso-fareast-language:EN-US;}
a:link, span.MsoHyperlink
{mso-style-priority:99;
color:blue;
text-decoration:underline;}
a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed
{mso-style-priority:99;
color:purple;
text-decoration:underline;}
span.Stylwiadomocie-mail17
{mso-style-type:personal-compose;
font-family:"Calibri","sans-serif";
color:windowtext;}
.MsoChpDefault
{mso-style-type:export-only;
font-family:"Calibri","sans-serif";
mso-fareast-language:EN-US;}
@page WordSection1
{size:612.0pt 792.0pt;
margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt;}
div.WordSection1
{page:WordSection1;}
--></style><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1026" />
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapelayout v:ext="edit">
<o:idmap v:ext="edit" data="1" />
</o:shapelayout></xml><![endif]--></head><body lang=PL link=blue vlink=purple><div class=WordSection1><p class=MsoNormal><o:p>&nbsp;</o:p></p></div></body></html>

Odpwoedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez WIELICZKI 1

Urząd Gminy w Wieliczkach w załączeniu przesyła odpowiedź na wniosek o
udostępnienie informacji publicznej.

Anna Zdancewicz

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez WIELICZKI 1

Urząd Gminy w Wieliczkach w załączeniu przesyła odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.
Anna Zdancewicz

Gmina Osieczna - udzielenie informacji publicznej przez OSIECZNA 1

Dzień dobry
W odpowiedzi na wniosek w sprawie udzielenia informacji publicznej, Gmina
Osieczna w załączeniu przesyła informację na podstawie art. 10 ustawy z dnia
6 stycznia 2001 o dostępie do informacji publicznej.
Pozdrawiam
Sławomir Kosmalski
UMIG Osieczna

Re: Wniosek oudostępnienieinformacji publicznej przez WIŻAJNY 2

Wiżajny, 02 lutego 2018 r.
SG.1431.8.2018
W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.
Sekretarz Gminy
Jadwiga Markowska
Urząd Gminy Wizajny

GminaSkórzec Odp: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SKÓRZEC 1

Gmina Skórzec w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o
udostępnienie informacji publicznej

Sprawę prowadzi :
Anna Wiśniewska
tel. 25 631 28 91

Inf. publiczna przez PŁOSKINIA 1

Urząd Gminy w Płoskini przesyła w załączeniu odpowiedź na wniosek z dnia
30.01.2018r. w sprawie udzielenia informacji publicznej

Pozdrawiam: Stefan Hrybek

----------------------------------

Urząd Gminy Płoskinia

Płoskinia 8

14-526 Płoskinia

tel. 556208608

faks 556208600

---
Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast.
https://www.avast.com/antivirus