Wysyłanie wiadomości e-mail: OR.1431.11.2018 odpowiedź na wniosek Stowarzyszenia Sieć Obywatelska przez WEJHEROWO 1

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź Urzędu Gminy Wejherowo na wniosek z
dnia 30 stycznia 2018 r.

Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami
(plikami lub łączami):
OR.1431.11.2018 odpowiedź na wniosek Stowarzyszenia Sieć Obywatelska

--
Z poważaniem

Maria Waszkiewicz
Kierownik Referatu Organizacyjnego i Kadr

Urzad Gminy Wejherowo
Referat Organizacyjny i Kadr
tel. 58 677 97 11

Odpowiedź na wniosek. przez ZANIEMYŚL 2

Dzień dobry,
W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek z dnia 30 stycznia 2018 r. dotyczący udostępnienia informacji publicznej.

Z poważaniem,
Agata Kubasiewicz

Sekretariat
tel. 61 285-75-80
e-mail: sekretariat@zaniemysl.pl
---------------------------------------------------------------------------
Urząd Gminy Zaniemyśl
63-020 Zaniemyśl, ul. Średzka 9
tel. 61 285-75-80, fax. 61 285-74-74
www.zaniemysl.pl

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - UG Wieprz przez WIEPRZ 1

Dzień dobry,

W odpowiedzi na informację publiczną przesyłamy poniżej odpowiedzi na
zadane pytania:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
(link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
*nie obowiązuje*

 - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e
ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
*nie utworzono*

 - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa
oświatowego),
*nie powołano*

 - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link)
BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
*tak
(https://bip.malopolska.pl/ugwieprz,a,151744,uchwala-nr-xlvii30410-rady-gminy-wieprz-z-dnia-8-pazdziernika-2010r-w-sprawie-okreslenia-szczegolowe.html)*

 - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych
latach 2014-2016,
*2014-77, 2015-95, 2016-90*

 - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016,
*2014-1, 2015-1, 2016-1*

 - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym),
*nie utworzono*

 - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym),
*nie utworzono*

 - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o
funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony
www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to
wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna
jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
funduszu sołeckiego,
*tak wyodrębniono
(https://bip.malopolska.pl/ugwieprz,a,871848,uchwala-nr-xxxii3092014-rady-gminy-wieprz-z-dnia-26-marca-2014r-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-wyodreb.html)**
*
 - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w
związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
*(https://bip.malopolska.pl/ugwieprz,m,297684,2017.html?page=4&limit=10&offset=10)*

 - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) -
rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w
sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez
mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony
www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie
(uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
*nie funkcjonuje*

 - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w
oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami,
wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny),
*n/d**
***
 - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
poszczególnych latach 2014-2016.
*n/d*

--
Pozdrawiam

Szymon Bogunia
Urząd Gminy Wieprz
ul. Centralna 5
34-122 Wieprz
Tel. 33/8755118 w. 14
Fax/tel. 33/8755599

W dniu 2018-01-09 o 08:02, sprawa-5599@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez NURZEC-STACJA 1

Urząd Gminy w Nurcu-Stacji w załączeniu przesyła odpowiedź na wniosek z
dnia 30 stycznia 2018 r., o udostępnienie informacji publicznej.

Udostepnienie informacji Gmina Kamień przez KAMIEŃ 2

W odpowiedzi na email dotyczący wniosku o udostepnienie informacji
publicznej odpowiadamy:

1.W Gminie Kamień kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego
oceniane są ujęte są w rozporządzeniach podejmowanych corocznie przez Wójta
Gminy Kamień .

2.W Gminie Kamień nie utworzono gminnej rady działalności pożytku
publicznego.

3.W Gminie Kamień nie powołano radę oświatową

4.W Gminie Kamień obowiązuje uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami:

https://ugkamien.bip.lubelskie.pl/index.php?id=344&p1=szczegoly&p2=995956

5.Liczba uchwał podjętych przez Radę Gminy Kamień w :

-2014r. -79 uchwał

-2015r. -58 uchwał

-2016r. -55 uchwał

6.Liczba konsultacji z mieszkańcami: nie przeprowadzono w latach 2014-2016

7.W Gminie Kamień nie utworzono młodzieżowej rady gminy

8.W gminie Kamień nie utworzono rady seniorów

9.W Gminie Kamień wyodrębniono fundusz sołecki:

https://ugkamien.bip.lubelskie.pl/index.php?id=359
<https://ugkamien.bip.lubelskie.pl/index.php?id=359&p1=szczegoly&p2=1110269>
&p1=szczegoly&p2=1110269

10.Link do zarządzeń w związku z realizacją funduszu sołeckiego:

https://ugkamien.bip.lubelskie.pl/index.php?id=214
<https://ugkamien.bip.lubelskie.pl/index.php?id=214&p1=szczegoly&p2=1233371>
&p1=szczegoly&p2=1233371

11.W Gminie Kamień nie funkcjonuje budżet obywatelski.

12.Nie dotyczy.

13.Nie dotyczy.

Z poważaniem

Andrzej Krycki
Urząd Gminy Kamień
ul. Diamentowa 15
22-113 Kamień
tel. (82) 567 03 02
andrzej.krycki@kamien.gmina.pl

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez LUBOŃ 1

Szanowni Państwo

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

Z poważaniem

Monika Pigłowska

--
Monika Pigłowska
Z-ca Kierownika Wydziału Organizacyjnego
Urząd Miasta w Luboniu

tel. 61 8130 011 wew. 13 lub 697-630-812
mail monika.piglowska@umlubon.pl

odpowiedź na informację publiczną - Gmina Łukta przez ŁUKTA

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej wysłany na
adres lukta@lukta.com.pl poniżej podaję odpowiedź na zadane pytania:

Pyt. 1. Czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych
kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach
inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie
adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała.

Odp. 1. Tak, link do uchwały:

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/Compatible/Details?Oid=6374

Pyt. 2. Czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art.
41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)?

Odp. 2. Nie.

Pyt. 3. Czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa
oświatowego)?

Odp. 3.Nie.

Pyt. 4. Czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony
www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała.

Odp. 4. Nie.

Pyt. 5. Informacje o liczbie przyjętych uchwał przez radę w
poszczególnych latach 2014-2016.

Odp. 5. 2014 - 64, 2015- 83, 2016 - 75.

Pyt. 6. Informacja o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami
w poszczególnych latach 2014-2016.

Odp.6. Brak.

Pyt. 7. Czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym).

Odp.7. Nie.

Pyt. 8. Czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym)?

Odp. 8. Nie.

Pyt. 9. Czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy
o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony
www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to
wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest
obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu
sołeckiego.

Odp. 9. Tak, link do uchwał:

http://bip.lukta.com.pl/akty/14/557/w_sprawie_3A_wyrazenia_zgody_na_wyodrebnienie_w_budzecie_gminy_Lukta_srodkow_stanowiacych_fundusz_solecki__0D_0A/

http://bip.lukta.com.pl/akty/14/565/w_sprawie_3A_zmiany_uchwaly_Rady_Gminy_Lukta_Nr_XXXIV_2F191_2F2017_z_dnia_31_marca_2017_roku_w_sprawie_wyrazenia_zgody_na_wyodrebnienie_w_budzecie_gminy_Lukta_srodkow_stanowiacych_fundusz_solecki__0D_0A/

Pyt. 10. Link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych
w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie.

Odp. 10. Brak.

Pyt. 11. Czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) -
rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w
sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez
mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony
www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie
(uchwały/zarządzenia)
w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego).

Odp. 11. Nie.

Pyt. 12. Jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny)
w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami,
wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny).

Odp. 12. Brak.

Pyt. 13.  Jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
poszczególnych latach 2014-2016.

Odp. 13. Nie dotyczy.

Z poważaniem,

Anna Morenc-Sulewska

Urząd Gminy Łukta

ul. Mazurska 2

14-105 Łukta

tel./fax. 089 647 50 70

odpowiedź na informacje publiczną przez KWIDZYN 2

Dzień Dobry,

w załączeniu wysyłam Państwu odpowiedź na informację publiczną.

--

Z poważaniem

Natalia Krieger

Urząd Miejski Kwidzyn
tel(+4855) 6464 737

odpowiedź rejestr wnisoków 14/2018 - Pyrzyce przez PYRZYCE

Odpowiadając na Państwa wniosek dotyczący udostępnienia informacji publicznej informuję że:

1. W Gminie Pyrzyce obowiązuje uchwała dotycząca trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadanai w ramach inicjatywy lokalnej
http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/#/legalact/2017/5042/

2. Nie utworzono Gminnej Rady Pożytku Publicznego

3. Zarządzeniem nr 1107/2017 z dnia 29 listopada 2017 roku utworzono Radę Oświatową.

Anna Wyzińska
Pełnomocnik Burmistrza ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, mniejszościami narodowymi i etnicznymi
Inspektor
Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu
Urzędu Miejskiego w Pyrzycach
tel. 913970358

odpowiedź na wniosek przez WIERZBINEK

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji: - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała, - jest na stronie bip@wierzbinek.pl W ZAKŁADCE BAZA DOKUMENTÓW LOKALNYCH - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), NIE UTWORZONO - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego), NIE POWOŁANO - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała, bip@wierzbinek.pl W ZAKŁADCE BAZA DOKUMENTÓW LOKALNYCH - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016, LICZBA UCHWAŁ 252 - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016, 1 KONSULTACJA - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), NIE UTWORZONO - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), NIE UTWORZONO - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego, NIE WYODRĘBNIONO - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie, NIE MA FUNDUSZU SOŁECKIEGO - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego), NIE MA - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny), NIE MA - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016. NIE BYŁO
--
Urząd Gminy w Wierzbinku
Plac Powstańców Styczniowych 110
62-619 Sadlno
inspektor ds obsługi rady
Ewa Gołębiewska
tel. 63/26-11-380 wew. 202

wniosek o udostępnienie informacji przez WIERZBINEK

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji: - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków
o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie
adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała, -
jest na stronie bip@wierzbinek.pl W ZAKŁADCE BAZA DOKUMENTÓW LOKALNYCH - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego
(art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), NIE UTWORZONO - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego), NIE POWOŁANO - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy
o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest
dostępna ta uchwała, bip@wierzbinek.pl W ZAKŁADCE BAZA DOKUMENTÓW LOKALNYCH - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach
2014-2016, LICZBA UCHWAŁ 252 - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych
latach 2014-2016, 1 KONSULTACJA - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym), NIE UTWORZONO - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym), NIE UTWORZONO - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu
sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu
zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o
wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest
obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
funduszu sołeckiego, NIE WYODRĘBNIONO - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych
w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie, NIE MA FUNDUSZU SOŁECKIEGO - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) -
rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu,
w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na
wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o
wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest
uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu
obywatelskiego (partycypacyjnego), NIE MA - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny)
w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami,
wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny), NIE MA - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego)
w poszczególnych latach 2014-2016. NIE BYŁO
 
--
Urząd Gminy w Wierzbinku
Plac Powstańców Styczniowych 110
62-619 Sadlno
inspektor ds obsługi rady
Ewa Gołębiewska
tel. 63/26-11-380 wew. 202

(bez tematu) przez KONDRATOWICE 1

Witam w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielnie informacji publicznej.

Z poważaniem

Paweł Silniewicz
Urząd Gminy w Kondratowicach

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez POŁCZYN-ZDRÓJ 3

W załączeniu przesyłamy odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

-------------------

z poważaniem

Marcin Bieńkowski

Biuro Obsługi Interesanta

herb003

URZĄD MIEJSKI

Plac Wolności 3-4

78-320 Połczyn-Zdrój

tel: (94) 36 66 114

fax: (94) 36 66 105

e-mail: <mailto:eboi@polczyn-zdroj.pl> eboi@polczyn-zdroj.pl

NIP URZĘDU 672-10-00-246, Regon Urzędu 000523880

NIP GMINY 672-202-34-27, Regon Gminy 330920860

Niniejsza informacja elektroniczna lub jej załączniki mogą zawierać poufne
lub chronione prawem informacje, które są przeznaczone wyłącznie dla
wskazanego w nich adresata. Jeżeli nie jesteś adresatem wiadomości, prosimy
o jej nieujawnianie, zawiadomienie nadawcy o jej otrzymaniu oraz usunięcie
wraz ze wszystkimi załącznikami. Dziękuję.

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez PEŁCZYCE

Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 31 stycznia 2018 roku Urząd Miejski w Pełczycach uprzejmie informuje, że:

- w gminie Pełczyce nie podjęto uchwały dotyczącej trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,

- nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego,

- nie powołano rady oświatowej,

- w gminie obowiązuje uchwała dotycząca określania zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Pełczyce ( uchwała Nr XXIII.174.2017 Rady Miejskiej w

Pełczycach z dnia 30.11.2017r.); adres strony pod, którym jest dostępna uchwała: http://bip.pelczyce.pl/strony/3368.dhtml

- liczba przyjętych uchwał przez Radę w latach 2014-2016:

a/ 2014 rok – od 27.02.2014-23.10.2014 – 44 uchwały, od 01.12.2014-22.12.2014 – 12 uchwał,

b/ 2015 rok – 53 uchwały,

c/ 2016 rok 60 uchwał,

- przeprowadzono 3 konsultacje dotyczące przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku

publicznego,

- nie utworzono młodzieżowej rady gminy,

- nie utworzono gminnej rady seniorów,

- wyodrębniono w gminie fundusz sołecki uchwałą Nr XI.69.2016 Rady Miejskiej z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków

stanowiących fundusz sołecki (link: http://bip.pelczyce.pl/strony/2661.dhtml)

- w związku z realizacją funduszu sołeckiego podejmowane są zarządzenia dotyczące zmian w budżecie na wydatki dot. funduszu sołeckiego (ze względu na ilość zarządzeń proszę o informację, czy zarządzenia zmieniające budżet też są w obrębie państwa zainteresowania i jeśli tak, wówczas odpowiedź na wniosek uzupełnimy)

- w gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski.

odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej - Urząd Gminy Parchowo przez PARCHOWO 1

Wysłane z aplikacji Poczta dla Windows 10

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez STARE CZARNOWO 1

Witam,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na poniższy wniosek na udostępnienie informacji publicznej.

__________
Pozdrawiam

Paweł Kuźniar
Kierownik Referatu Organizacyjnego, Spraw Obywatelskich, Promocji i Oświaty

Urząd Gminy Stare Czarnowo
ul. Św. Floriana 10, 74-106 Stare Czarnowo
tel. 693 368 827
tel. (91) 485 70 50
fax (91) 485 70 60
e-mail: pkuzniar@stareczarnowo.pl
www.stareczarnowo.pl

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez UJŚCIE 1

Szanowni Państwo,

w załączeniu przekazuję odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej.

--
Z poważaniem
Marta Górzna
Urząd Miejski w Ujściu
tel. 67 2840 003

odpowiedź na prośbę o udostępnienie informacji publicznej sprawa 6638 przez SEJNY 1

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłamy odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

Z poważaniem

*
Bożena Renata Miszkiel*

Skarbnik  Miasta  Sejny

URZĄD  MIASTA  SEJNY

Ul. Piłsudskiego  25 , 16-500 Sejny

tel. (87) 516 31 13,

www.um.sejny.pl <http://www.bzwbk.pl/>

Re: Fwd: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez HAJNÓWKA

Odpowiadając na Państwa wniosek informuję:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała, - NIE

 - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), - NIE

 - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego), - NIE

 - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała, - TAK
http://www.hajnowka.pl/urzad1/konsultacje-spoleczne/1039-regulamin-konsultacji-spolecznych.html

 - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
2014-81
2015-76
2016-64

 - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
2014-1
2015-6
2016-3

 - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), - NIE

 - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), - NIE

 - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link),
pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link),
pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego, - NIE, JESTEŚMY GMINĄ MIEJSKĄ

 - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie, - NIE DOTYCZY

 - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków
 z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia)
 w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego), - TAK
http://www.hajnowka.pl/urzad1/konsultacje-spoleczne.html

 - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie
 realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny), - NIE DOTYCZY

 - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

2014-0
2015-120000,00 ZŁ
2016-120000,00 ZŁ

z poważaniem

Jarosław Grygoruk

sekretarz Miasta Hajnówka

W dniu 2018-01-18 o 07:52, Urząd Miasta Hajnówka pisze:

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KŁAJ 2

Urząd Gminy w załączeniu przesyła odpowiedź na wniosek o udzielenie
informacji publicznej

Urząd Gminy Kłaj
Sekretariat
tel./fax 12 2841108/12 2841133

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KŁAJ 2

Urząd Gminy w załączeniu przesyła odpowiedź na wniosek o udzielenie
informacji publicznej

Urząd Gminy Kłaj
Sekretariat
tel./fax 12 2841108/12 2841133

odp. na wniosek przez PRZODKOWO 1

Dzień Dobry

W załączeniu odpowiedź na wniosek.

Z poważaniem

Izabela Kloskowska

Sekretarz Gminy

Urząd Gminy Przodkowo

ul. Kartuska 21

83-304 Przodkowo

tel. +48 58 5001604

fax. +48 58 5001601

e-mail: izabela.kloskowska@przodkowo.pl

www.przodkowo.pl

-------------------------------

Uwaga:

Wiadomość jest przeznaczona tylko dla jej adresata. Dostęp osób trzecich do

tej wiadomości jest zabroniony. Jeśli nie jest Pan/i adresatem niniejszej

wiadomości, informujemy, że jej rozpowszechnianie, kopiowanie,

rozprowadzanie lub inne działanie o podobnym charakterze jest zabronione i

może być nielegalne. Prosimy o poinformowanie nadawcy oraz usunięcie

wiadomości bez otwierania załączników.

Attention:

This email is intended solely for the addressee. Access to this email by

anyone else is unauthorised. If you are not the intended recipient, any

disclosure, copying, distribution or any action taken or omitted to be

taken in reliance on it, is prohibited and may be unlawful.Should you

receive this message by mistake, you are hereby notified that any

disclosure, reproduction, distribution or use of this message is strictly

prohibited. Please inform the sender by reply transmission and delete the

message without opening the attachments.

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez NOWOGRÓDEK POMORSKI

Witam,
przesyłam odpowiedzi na pytania zawarte we wniosku otrzymanym dnia 31.01.2018 r.:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
*Odp.: NIE * - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
*Odp.: NIE*

- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
*Odp.: NIE*

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała
*Odp.: http://bip.nowogrodekpomorski.pl/dokumenty/1135*

- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
*Odp.: 2014 r - 75 uchwał, 2015 r. - 73 uchwały, 2016 r. - 50 uchwał*

- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
*Odp.: 2014 r - 1 konsultacje, 2015 r. - 3 konsultacje, 2016 r. - 1
konsultacje * - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
*Odp.: NIE*

- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
*Odp.: NIE*

- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
*Odp.: WYODRĘBNIONO, **http://bip.nowogrodekpomorski.pl/dokumenty/3019 *

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
*Odp.: Brak zarządzeń w tym zakresie.*

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
*Odp.: NIE*

- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
*Odp.: NIE* *DOTYCZY*

- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.
*Odp.: NIE* *DOTYCZY*

--
Kamila Bieniaszewska
Urząd Gminy Nowogródek Pomorski
tel. 957471760

W dniu 2018-01-30 o 21:49, sprawa-6239@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--

odp. na pismo Gmina Mirsk przez MIRSK 1

OAG.1431.9.2018.MM przez SZTABIN

OAG.1431.9.2018.MM

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
31.01.2018 r. informuję, że;

Ad.1- w Gminie Sztabin obowiązuje uchwała w sprawie określenia trybu i
szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego
w ramach inicjatywy lokalnych -
http://bip.ug.sztabin.wrotapodlasia.pl/ORGANY/Rada_Gminy/Rada_5/Uchw_Rady5/Teksty_Uch5/uchw_r_1109_xxx_195_2010.html

Ad.2- nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego

Ad.3-  nie powołano w gminie rady oświatowej

Ad.4- tak obowiązuje uchwała w sprawie wprowadzenia Regulaminu
konsultacji społecznych projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych i innych
podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego -
http://bip.ug.sztabin.wrotapodlasia.pl/ORGANY/Rada_Gminy/Rada_5/Uchw_Rady5/Teksty_Uch5/uchw_r_0831_xxix_189_2010.html

Ad.5- 2014- 51 , 2015- 52 , 2016- 50

Ad.6-  2 konsultacje z mieszkańcami

Ad.7- nie utworzono młodzieżowej rady gminy

Ad.8-nie utworzono gminnej  rady seniorów

Ad.9 - nie  wyodrębniono w gminie funduszu sołeckiego na rok 2018

Ad.10- nie dotyczy

Ad.11- nie funkcjonuje budżet obywatelski rozumiany jako konsultacje
społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu

Ad.12- nie funkcjonuje budżet obywatelski w oparciu o inną konstrukcję
prawną niż formę konsultacji z mieszańcami

Ad.13- nie dotyczy

--
Urząd Gminy Sztabin
ul.Augustowska 53
16-310 Sztabin
tel. 87 6439750
fax. 87 6439751Ad.2