odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez RUDNIK NAD SANEM

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej otrzymany
mailem dnia 30.01.2018 r. przesyłam następujące informacje:

* W gminie Rudnik nad Sanem obowiązuje uchwała dot. trybu i
szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania
publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Dostępna jest pod
następującym linkiem: http://bip.rudnik.pl/pdf/uchwaly/2015/62.pdf

* Nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego.

* Nie powołano w gminie rady oświatowej.

* W gminie Rudnik nad Sanem obowiązuje uchwała dot. zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami. Dostępna jest pod
następującym linkiem: http://bip.rudnik.pl/pdf/uchwaly/2013/135.pdf

* Liczba przyjętych uchwał:

-        -     2014 r. – 52,

-            -    2015 r. – 76,

-            -    2016 r. – 82.

* Liczba przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami:

    -2014 r. – 0,

    -2015 r. – 11,

    -2016 r. – 5.

* Nie utworzono młodzieżowej rady gminy.

* Nie utworzono gminnej rady seniorów.

* W gminie Rudnik nad Sanem obowiązuje uchwała dot. funduszu
sołeckiego. Dostępna jest pod następującym linkiem:
http://bip.rudnik.pl/pdf/uchwaly/2014/144.pdf

* Nie ma linku do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego
wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego.

* W gminie Rudnik nad Sanem nie funkcjonuje budżet obywatelski i nie
funkcjonuje budżet obywatelski w oparciu o inną konstrukcję prawną
niż formę konsultacji z mieszkańcami.

* W związku z brakiem budżetu obywatelskiego brak kwot tego budżetu w
latach 2014-2016.

Odpowiedż na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez OLEŚNICA

Urząd Gminy w Oleśnicy w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przekazuje następujące informacje:

- w Gminie Oleśnica nie obowiązuje uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art.

19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

- nie utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),

- w gminie nie powołano radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),

- tak w gminie obowiązuje uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), http://www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/2482

- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,

2014 -72 uchwały

2015 - 78 uchwał

2016 - 76 uchwał

- w latach 2014-2016 przeprowadzano konsultacji z mieszkańcami, w 2014 r. – 1; 2015-2; 2016-3

- nie utworzono młodzieżowej radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),

- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),

- w gminie wyodrębniono fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), http://www.bip.gminaolesnica.pl/artykuly/1479

- w gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,

- w gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),

- nie dotyczy - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

Pozdrawiam
---------------------
Sekretarz Gminy Oleśnica
Joanna Skórska
tel. 41 377 40 36 wew.32

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez RYMANÓW 1

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 30 stycznia 2018 roku.
Z poważaniem : Marek Penar Sekretarz Gminy

Wysłane z aplikacji Poczta dla Windows 10

wniosek o inf. publiczną-odpowiedź przez NIEMCE 1

Dzień dobry,
w załączniku przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Iwona Prażmo
Urząd Gminy Niemce

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez LUZINO

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@luzino.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 30.01.2018 21:51

odczytano w dniu 05.02.2018 14:51.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez POSTOMINO

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@postomino.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-30 21:49

odczytano w dniu 2018-02-05 15:17.

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez RZĄŚNIK 1

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej .

Pozdrawiam,

Karolina Jasińska-Kasjaniuk

Sekretarka

--
Urząd Gminy Rząśnik
ul. Jesionowa 3
07-205 Rząśnik
tel. (29) 59 29 260
www.rzasnik.pl
www.bip.rzasnik.pl

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ŁĄCK

Urząd Gminy w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej
informuje:

Ad. 1 W Gminie Łąck obowiązuje uchwała dot. kryteriów oceny wniosków o
realizację zadania publicznego, zgodnie z art. 19 c ust. 1 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Adres strony www.
http://uglack.bip.org.pl/pliki/uglack/xxii-223-2017.pdf ,

Ad.2 W Gminie Łąck nie utworzono gminnej rady działalności pożytku
publicznego zgodnie z art. 41 e ust. 1 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie,

Ad. 3 W Gminie Łąck nie powołano Gminnej Rady Oświatowej

Ad. 4 W Gminie Łąck obowiązuje uchwała Rady Gminy Łąck dot. zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami, adres strony
http://uglack.bip.org.pl/pliki/uglack/vi-56-2011ebe0.pdf ,

Ad. 5 W latach 2014-2016 Rada Gminy Łąck podjęła 251 uchwał

Ad. 6 W latach 2014-2016 przeprowadzono 15 konsultacji z mieszkańcami Gminy
Łąck

Ad. 7 Gmina Łąck utworzyła Młodzieżową Radę Gminy

Ad. 8 W Gminie Łąck nie utworzono Gminnej Rady Seniorów

Ad. 9 W Gminie Łąck nie wyodrębniono funduszu sołeckiego

Ad. 10 W Gminie Łąck nie funkcjonuje budżet obywatelski

Z poważaniem

Agnieszka Woźniak

Sekretarz Gminy Łąck

Odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez LATOWICZ

Latowicz, 02 lutego 2018 r.

S.1431.2.2018

*Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska*

Na podstawie art. 10 ust.1 i art. 14 ust.1w związku z art. 4 ust.1 pkt 4
ustawy z dnia 6 września 2011 r. o dostępie do informacji publicznej
(Dz. U.z 2016 r. poz.1764 z późn. zm.), odpowiadając na wniosek z dnia
2018-01-09 o udzielenie informacji publicznej informuję, co następuje:

► na terenie Gminy Latowicz nie obowiązuje uchwała dotycząca trybu i
szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego
w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie);

► w gminie Latowicz nie utworzono gminnej rady działalności pożytku
publicznego ( art. 41 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i
o wolontariacie);

► w gminie Latowicz nie została powołana rada oświatowa (art. 78 Prawa
oświatowego);

► w gminie Latowicz obowiązuje uchwała

Nr XVII/111/12 Rady Gminy Latowicz z dnia 30 października 2012 r. w
sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy
Latowicz (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z 2013 r. poz. 1352) link
http://latowicz.samorzady.pl/(Uchwały Rady Gminy ; 2011-2012);

► w okresie 2014 – 2016Rada Gminy Latowicz przyjęła następującą liczbę
uchwał,
w rozbiciu na poszczególne lata:

2014 – 62,

2015 – 62,

2016 – 106;

►liczba konsultacji przeprowadzona w poszczególnych latach w okresie
2014-2016:

2014 – 2,

2015 – 4,

2016 - 3;

► w gminie Latowicz nie została utworzona młodzieżowa rada gminy (art.
5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym);

► w gminie Latowicz nie została utworzona rada seniorów ( art. 5 c ust.
2 ustawy o samorządzie gminnym);

►w gminie został wyodrębniony fundusz sołecki(art. 2 ust. 1 ustawy o
funduszu sołeckim) – uchwała Nr XXIX/214/14 Rady Gminy Latowicz z dnia31
marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie
Gminy środków stanowiących fundusz sołecki; strona BIP link
http://latowicz.samorzady.pl/(Uchwały Rady Gminy ; 2013-2014)

►link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego , wydanych w związku
z realizacją funduszu sołeckiego w gminie
http://latowicz.samorzady.pl/(zarządzenia Wójta)

► w gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) rozumiany
jakokonsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniuani w innej
formie prawnej;

► z uwagi na nie funkcjonowanie w gminiebudżetu obywatelskiegojego kwota
w poszczególnych latach 2014-2016 wynosiła o złotych.

Lilla Barbara Zgódka

sekretarz gminy

udostępnienie informacji publicznej - odp. przez ZAKRZEWO

Witam serdecznie, w załączeniu przesyłam odpowiedzi

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację™ zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
a jeś›li tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostę™pna ta uchwała,- *NIE*
- czy utworzono gminna rada działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),- *NIE*
- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),- *NIE*

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
a jeś›li tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwał‚a, -*http://bip.wokiss.pl/zakrzewo/bip/uchwaly-rady-gminy/kadencja-2010-20141/2011-rok1.html?pid=790&searched=konsultacje&highlight=ajaxSearch_highlight+ajaxSearch_highlight1*

- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę™ w poszczególnych latach 2014-2016,
*2014 r. - 22 2015 r. - 69 2016 r. - 66 2017 r. - 53 *
 - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
****2014 r. - 1 2015 r. - 1 2016 r. - 16 2017 r. - 1* *  - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),- *NIE*

- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),- *NIE*

- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki(art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie
funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrę™bnienie funduszu soł‚eckiego,*http://bip.wokiss.pl/zakrzewo/bip/uchwaly-rady-gminy/kadencja-2010-20141/2014-rok1.html?pid=1456*

 - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją
funduszu sołeckiego w gminie,- *NIE DOTYCZY*

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkań„ców projekty,
a jeś›li tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostę™pna jest uchwał‚a/zarządzenie (uchwał‚y/zarzaądzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),- *NIE*

- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną
konstrukcję™ prawną
niż formę™ konsultacji z mieszań„cami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),- *NIE DOTYCZY*

- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.- *NIE DOTYCZY*

--
Pozdrawiam
Marlena Ziółkowska
referent

Biuro Rady Gminy Zakrzewo
rada.gminy@zakrzewo.org.pl
tel. 600 969 262

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ŚWIĄTKI

ROS.1431.6.2018

W nawiązaniu do Państwa wniosku z dnia 30.01.2018 roku udzielam żądanych
informacji:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała.
Odpowiedź - nie obowiązuje taka uchwała.
- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
Odpowiedź - nie utworzono.
 - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego).
Odpowiedź - nie powołano.
 - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
Odpowiedź - obowiązuje uchwała pod adresem (http://bip.swiatki.nowoczesnagmina.pl/?a=1466).
 - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016.
Odpowiedź - 2014 rok - 62 uchwały, 2015 rok - 76 uchwał, 2016 rok - 82 uchwały.
 - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
Odpowiedź - 3 konsultacje.
 - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
Odpowiedź - nie utworzono.
 - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
Odpowiedź - nie utworzono.
 - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
Odpowiedź - na 2018 rok nie wyodrębniono (http://bip.swiatki.nowoczesnagmina.pl/?a=3084)
 - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
Odpowiedź - nie dotyczy.
 - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
Odpowiedź - nie funkcjonuje
 - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
Odpowiedź - nie dotyczy
 - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.
Odpowiedź - nie dotyczy.

 Sekretarz Gminy - Jarosław Milewski

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej. przez ŁAPY 6

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 30 stycznia 2018 r.
Uprzejmie proszę o potwierdzenie otrzymania wiadomości.
Pozdrawiam

Justyna Wasilewska
Obsługa sekretariatu

--------------------------------------------------------------------------------

URZĄD MIEJSKI W ŁAPACH
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24, 18-100 Łapy
tel.: 85 715 22 51 w. 103, 85 715 27 49, 85 715 26 47
fax: 85 715 22 56
e-mail: sekretariat@um.lapy.pl

odpowiedź na wniosek przez WILCZYCE 1

W załączniku

Odpowiedź na wniosek przez SOKOŁY 1

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostepnienie informacji
publicznej z dnia 30.01.2018 r.

Wanda Barbara Idźkowska

Urząd Gminy Sokoły

Odpowiedź na wniosek przez WIELICHOWO 1

Urząd Miejski w Wielichowie w załączeniu przesyła skan odpowiedzi na
wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

--
Z poważaniem,

Kamila Pluskota

-----------------------------
Urząd Miejski w Wielichowie
ul. Rynek 10, 64-050 Wielichowo
tel. 061 4433001
www.wielichowo.pl

Re: Fwd: Wniosek oudostępnienie informacji publicznej przez WILCZYN 1

W załączeniu przesyłam odpowiedź na ww. wniosek o udostępnienie
informacji publicznej.

--
Magdalena Nowakowska
Urząd Gminy Wilczyn
tel. 63 26 83 032 wew. 18

Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez PIECKI 1

Szanowni Państwo,
w załączeniu przekazuję odpowiedź na pytania zawarte we wniosku o udostępnienie informacji publicznej z 31.01.2018 r.

Z poważaniem
Hubert Sadownikow
Urząd Gminy Piecki
tel. 504 919 266
e-mail: h.sadownikow@piecki.com.pl

Gmina Sierakowice/RSO.1431.8.2018 przez SIERAKOWICE 2

Szanowni Państwo

w załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek o udostępnienie
informacji publicznej z dnia 30.01.2018r.

Z poważaniem

stopka75 ewelina lila v2

Gmina Wapno przez WAPNO

Dzień dobry

Odpowiadam na maila z dnia 31.01.2018 r.

1. Czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
lokalnej - nie

2. Czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego - nie

3. Czy powołano w gminie radę oświatową - nie

4. Czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami - nie

5. Informacja o liczbie podjętych uchwał przez radę w poszczególnych
latach - 2016 - 33 uchwały,

            2015 - 58 uchwał,

            2014 - 36 uchwał.

6. Informacja o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
latach 2014 - 2016 -  2016 r - 2 konsultacje

                                     2015 r.  - 2 konsultacje

7. Czy utworzono młodzieżową radę gminy - nie

8. Czy utworzono gminna rade seniorów - nie

9. Czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki - nie

http://bip.wapno.pl/content.php?cms_id=2837  - link do uchwały o odmowie
wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego

10. Czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski - nie

Pozdrawiam

Stefan Grzegorski

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez REWAL

Dzień dobry,
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 30 stycznia 2018r. uprzejmie informuję, iż:
Ad. 1 http://www.bip.rewal.pl/dokumenty/9075
UCHWAŁA Nr LV/304/17 RADY GMINY REWAL z dnia 30 listopada 2017 r.
w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Rewal z organizacjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 integralną częścią uchwały jest załącznik nr 1 w którym wskazano w Rozdziale 11 TRYB POWOŁANIA I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI KONKURSOWYCH DO OPINIOWANIA OFERT W OTWARTYCH KONKURSACH.
Ad. 2 W Gminie Rewal nie powołano Rady Pożytku Publicznego.
Ad. 3 W Gminie Rewal nie powołano Rady Oświatowej (art. 78 ust. 1 Prawo Oświatowe).
http://www.bip.rewal.pl/dokumenty/6365
UCHWAŁA II/5/14 Rady Gminy Rewal z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Stałych Komisji Rady Gminy oraz ustalenia składów osobowych i przedmiotu działania
Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) powołano Komisję Społeczno – Oświatową.
Ad. 4 http://www.bip.rewal.pl/dokumenty/7321
Uchwała Nr XXI/101/15 Rady Gminy Rewal z dnia 6 listopada 2015r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Rewal.
Ad. 5 http://www.bip.rewal.pl/dokumenty/6300 - Rejestr uchwał Rady Gminy VII kadencji 2014-2018. 2014r. – 11, 2015r. – 99, 2016r. – 100, 2017r. – 113,
http://www.bip.rewal.pl/dokumenty/2840 - Rejestr uchwał Rady Gminy VI kadencji 2010 – 2014.
2014r. – 88.
Ad. 6 http://www.bip.rewal.pl/dokumenty/menu/121 - Rejestr konsultacji społecznych.
http://www.bip.rewal.pl/dokumenty/8511 - Rejestr Konsultacji Społecznych rok 2017 – 5 konsultacji społecznych.
http://www.bip.rewal.pl/dokumenty/8510 - Rejestr Konsultacji Społecznych rok 2016 – 1 konsultacja społeczna.
Ad. 7 W Gminie Rewal nie utworzono Młodzieżowej Rady Gminy.
Ad. 8 http://www.bip.rewal.pl/dokumenty/7545 - Zarządzenie nr 5/2016 Wójta Gminy Rewal z dnia 08 lutego 2016 roku w sprawie ogłoszenia składu osobowego Rady Seniorów Gminy Rewal.
http://www.bip.rewal.pl/dokumenty/7206 Uchwała Nr XVIII/81/2015 Rady Gminy Rewal z dnia 14 września 2015r. w sprawie powołania Rady Seniorów Gminy Rewal oraz nadania jej statutu.
Ad. 9 http://www.bip.rewal.pl/dokumenty/8448 Uchwała Nr XLIII/234/17 Rady Gminy Rewal
z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2018 roku.
Zgodnie z art. 240 a Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2013 roku poz. 885) w okresie realizacji postępowania naprawczego jednostka samorządu terytorialnego nie może tworzyć funduszu sołeckiego. W związku z powyższym niewyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2018 roku jest zasadne.
Ad. 10 Nie dotyczy.
Ad. 11 w Gminie Rewal nie funkcjonuje budżet obywatelski.
Ad. 12 Nie dotyczy.
Ad. 13 Nie dotyczy.

Z poważaniem
Izabela Fiedukowicz -Pabin
Urząd Gminy Rewal
Ul. Mickiewicza 19
72-344 Rewal
Tel. 91 38 49 020

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BOJANOWO 1

Dzień dobry,
w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnieniu informacji
publicznej.
Z poważaniem
Justyna Wolsztyniak

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ŁUBOWO

Witam

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Urząd Gminy w Łubowie, w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej złożonej przez Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska, udzielając odpowiedzi na zadane pytania w treści wniosku pytania, przekazuje następujące informacje:

Ad1. Nie obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Ad2. Nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego

Ad3. Nie powołano w gminie rady oświatowej

Ad4. Obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami nr uchwały XXVII/2017/2011- z dnia 7-07-04-2017r link:http://lubowo.nowoczesnagmina.pl/?a=3114

Ad5. Przyjęto 202 uchwał przez radę w latach 2014-2016,

Ad6. Nie przeprowadzono konsultacji z mieszkańcami w latach 2014-2016,

Ad7.Nie utworzono młodzieżowej rady gminy

Ad8.Nie utworzono gminnej rady seniorów

Ad9.Nie wyodrębniono w gminie funduszu sołeckiego

Ad10.W gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski

Pozdrawiam
Joanna Budziszewska
Urząd Gminy Łubowo

--- Treść przekazanej wiadomości --- Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Data: Tue, 30 Jan 2018 20:49:54 -0000
Nadawca: sprawa-6291@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Odpowiedź-Do: sprawa-6291@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Adresat: sekretariat@lubowo.pl

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-6291@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ŚWIDWIN 1

Dzień dobry

odpowiedź w załączniku

Urząd Miasta Świdwin
Plac Konstytucji 3 Maja 1
78-300 Świdwin

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez WIELKIE OCZY 3

Informacja publiczna

Urząd Gminy Wielkie Oczy przedkłada odpowiedź na wniesiony wniosek o
udostępnienie informacji publicznej:

ad.1: nie
ad.2: nie
ad.3: nie
ad.4: nie
ad.5: rok 2014 - 57 uchwał
         rok 2015 - 85 uchwał
         rok 2016 - 70 uchwał
ad.6: rok 2014 - 6
         rok 2015 - 6
         rok 2016 - 11
ad.7: nie
ad.8: nie
ad.9: tak, link:
Uchwała Nr XXI/4/2017 Rady Gminy Wielkie Oczy z dn. 30.01.2017 r. w
sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego
<cid:part1.105D50F5.198EE59F@wielkieoczy.info.pl>
ad.10: tak, linki:
Zarządzenie Nr 44/2014 Wójta Gminy Wielkie Oczy z dn. 02.07.2014 r. w
sprawie ustanowienia Regulaminu       oraz Zasad wydatkowania Funduszu
Sołeckiego w Gminie Wielkie Oczy
<http://bip.wielkieoczy.pl/upload/Zarz%C4%85dzenie.44.2014.2014-07-02.pdf>
Zarządzenie Nr 45/2014 Wójta Gminy Wielkie Oczy, z dn. 02.07.2014 r. w
sprawie powołania komisji, do oceny wniosków sołectw Gminy Wielkie Oczy,
dotyczących przeznaczenia środków funduszu, sołeckiego przypadających
sołectwom <cid:part3.AEB4CDEF.2727D3ED@wielkieoczy.info.pl>
Zarządzenie Nr 56/2017 Wójta Gminy Wielkie Oczy, z dn. 05.07.2017 r. w
sprawie powołania komisji przetargowej
<cid:part4.18E58740.0220736B@wielkieoczy.info.pl>
ad.11: nie
ad.12: nie dotyczy
ad.13: nie dotyczy

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez STANISŁAWÓW 1

Witam
W załączniku odpowiedzi na pytania.
Tomasz Zdanowicz
Urząd Gminy Stanisławów