Wysyłanie wiadomości e-mail: UG.1431.5.2018 przez ŚWIEKATOWO 1

Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami
(plikami lub linkami):
UG.1431.5.2018

--
Z poważaniem

Andrzej Januszewski
Urząd Gminy w Świekatowie
ul. Dworcowa 20A
86-182 Świekatowo
tel. 52 3322280 w 36

odpowiedź przez MIELEC 1

Dzień dobry.
W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostepnienie informacji publicznej z dnia 30.01.2018 r.
Pozdrawiam
Stanisława Wrażeń
Biuro Rady Gminy Mielec

Fwd: Fwd: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez LUBOWIDZ 1

Dzień Dobry,
W załączeniu przesyłam informacje. Proszę o potwierdzenie otrzymania
wiadomości.

Z poważaniem
Monika Kotłowska
Sekretarz Gminy Lubowidz

----- Oryginalna wiadomość -----

Od: skarbnik uglubowidz.home.pl <skarbnik@uglubowidz.home.pl>
Do: sekretarz@uglubowidz.com.pl
Data: 2018-02-01 11:49
Temat: Fwd: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


-------- Oryginalna wiadomość --------Od:
sprawa-6752@fedrowanie.siecobywatelska.plDo:
skarbnik@ewidencja.uglubowidz.comData: 30 stycznia 2018 o 21:52Temat:
Wniosek o udostępnienie informacji publicznejStowarzyszenie Sieć Obywatelska
Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:czy
obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art.
19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest
dostępna ta uchwała,czy utworzono gminną radę działalności pożytku
publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie),czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa
oświatowego),czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
(link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,informacji o liczbie
przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,informacji o
liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach
2014-2016,czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym),czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2
ustawy o samorządzie gminnym),czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki
(art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o
wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest
obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego;
jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym
dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na
wyodrębnienie funduszu sołeckiego,link do obowiązujących zarządzeń organu
wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany
jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie
przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców
projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod
którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie
budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),jeżeli w gminie funkcjonuje budżet
obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę
konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany
jest budżet obywatelski (partycypacyjny),jaka była kwota budżetu
obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.Wnosimy
o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres
sprawa-6752@fedrowanie.siecobywatelska.plSzymon Osowski, Bartosz Wilk -
członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji--Sieć Obywatelska
Watchdog Polskaul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawatel: 22 844 73 55 | fax:
22 207 24
09www.siecobywatelska.plwww.watchdogportal.plwww.funduszesoleckie.plwww.informacjapubliczna.orgNIP 526282872KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

informacja przez SZTUTOWO 1

Proszę o potwierdzenie obioru e-maila.

Iwona Cich

Dziękuje

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ZARZECZE 1

W dniu 2018-01-30 o 21:52, sprawa-6748@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

Decyzja nr Or.1431.2.2018 przez DAMASŁAWEK 1

Szanowni Państwo!

Urząd Gminy Damasławek przesyła decyzję nr Or.1431.2.2018 z dnia 6
lutego br.

z poważaniem

--
*Marta Sońta-Mirecka*
/Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy i Promocji Gminy/
Urząd Gminy Damasławek
ul. Rynek 8, 62-110 Damasławek
tel. (67) 26-13-611, fax. (67) 26-13-627
marta.sm@damaslawek.nowoczesnagmina.pl, www.damaslawek.nowoczesnagmina.pl

Odpowiedź na wniosek przez MOSKORZEW

-- Dzień dobry

W odpowiedzi na Wniosek przesyłam żądane informacje:

1. W gminie nie istnieje uchwała dotycząca trybu i szczegółowych
kryteriów oceny wniosków
o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

2. Nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego.

3. Nie powołano w gminie rady oświatowej.

4. w gminie nie obowiązuje uchwała dotycząca zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami.

5. Liczba uchwał przyjętych przez radę gminy w poszczególnych latach :

- 2014 r.: 55 uchwał
- 2015 r.: 44 uchwały
- 2016 r.: 43 uchwały

6. Nie przeprowadzono konsultacji z mieszkańcami w latach 2014 -2016.

7. Nie utworzono młodzieżowej rady gminy.

8. Nie utworzono gminnej rady seniorów.

9. W gminie został wyodrębniony fundusz sołecki.

Aktualna uchwała znajduje się na stronie bip.moskorzew.pl

10. Nie zostały wydane zarządzenia organu wykonawczego w związku z
realizacją funduszu sołeckiego w gminie.

11. W gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski.

12 Inny budżet obywatelski ( partycypacyjny)również nie funkcjonuje.

13. Kwota budżetu obywatelskiego- brak

Iwona Ptaszek
tel.34 3542003 wew.24

ORA.1431.5.2018 - dot. wniosku o udzielenie informacji publicznej z dn. 31.01.2018r. przez STĄPORKÓW

Dzień dobry,

W nawiązaniu do złożonego wniosku o udzielenie informacji publicznej,
odpowiadając na zadane pytania, informuję co następuje:

Ad. 1. NIE.
Ad. 2. TAK.
Ad. 3. NIE.
Ad. 4. TAK.
<http://bip.staporkow.pl/?p=document&action=show&id=3738&bar_id=2502>
http://bip.staporkow.pl/?p=document&action=show&id=3738&bar_id=2502
Ad. 5. 2014 - 105, 2015 - 79, 2016 - 85.
Ad. 6. 2014 - 1, 2015 - 1, 2016 - 3.
Ad. 7. TAK.
Ad. 8. NIE.
Ad. 9. NIE. http://bip.staporkow.pl/?p=document
<http://bip.staporkow.pl/?p=document&action=show&id=10666&bar_id=6242>
&action=show&id=10666&bar_id=6242
Ad. 10. Nie dotyczy.
Ad. 11. NIE.
Ad. 12. Nie dotyczy.
Ad. 13. Nie dotyczy.

Z poważaniem,

Wojciech Ślefarski

Sekretarz Gminy

Urząd Miejski w Stąporkowie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 132A, 26-220
Stąporków

tel. (+48 41) 374 11 22, fax (+48 41) 374 18 60, www.staporkow.pl
<http://www.staporkow.pl>

Odpowiedź na wniosek o u.i.p przez PRZEWORSK 1

*Panowie Szymon Osowski, Bartosz Wilk Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa* Poniżej odpowiedzi na zawarte we
wniosku pytania: - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i
szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego
w ramach inicjatywy lokalnej - *taka uchwała nie została uchwalona w
naszej gminie.* - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1
Prawa oświatowego) - *nie powołano* - czy obowiązuje w gminie uchwała
dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami - *taka
uchwała nie została uchwalona w naszej gminie.* - informacji o liczbie
przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016 - Rada
Miasta Przeworska podjęła 100 uchwał w 2014 roku, 121 uchwał w 2015 roku
i 129 uchwał w 2016 roku. - informacji o liczbie przeprowadzonych
konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016 - *nie
zostały przeprowadzone * - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b
ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym) - *nie utworzono* - czy utworzono
gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym) -
*nie utworzono* - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust.
1 ustawy o funduszu sołeckim) - *w naszej gminie nie ma sołectw, w
związku z tym nie**wyodrębniono funduszu sołeckiego* - link do
obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z
realizacją funduszu sołeckiego w gminie - *nie dotyczy* - czy w gminie
funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako
konsultacje społeczne, oparte na uchwale - *nie fun**kcjonuje* - jeżeli
w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o
inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o
wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny) - *nie dotyczy* - jaka była kwota budżetu
obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016. -
*nie dotyczy. *

z poważaniem

z up. Burmistrza

Marek Frączek
Kierownik Referatu Organizacyjnego i Informatyki
Urząd Miasta Przeworska
ul. Jagiellońska 10
37-200 Przeworsk
tel. 16 648-78-44 wew. 103

Odpowiedź na wniosek przez PAPROTNIA

W odpowiedzi na wniosek z 30 stycznia 2018 roku Wójt Gminy Paprotnia informuje:
- W Gminie Paprotnia nie obowiązuje uchwała dotycząca trybu i szczegółowych
kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy (
art. 19 c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)
- w Gminie Paprotnia nie powołano Rady Oświatowej.
- Rada Gminy Paprotnia podjęła uchwałę dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami adres: www.e-bip.pl/Start/31/Information/19722
- w latach 2014-2016 podjęto 6 uchwał konsultowanych na podstawie uchwały dot.
zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami
- Nie utworzono młodzieżowej Rady Gminy
-Nie utworzono gminnej rady seniorów
- w Gminie Paprotnia Wyodrębniono fundusz sołecki adres do strony :
www.e-bip.pl/Start/31/ActDetails/102366
- W Gminie Paprotnia nie funkcjonuje budżet obywatelski


z poważaniem
Stanisław Łądziak
Wójt Gminy Paprotnia

odpowiedż na wniosek o udostepnienie informacji publicznej przez SZCZUTOWO 1

<!DOCTYPE html>
<html><head>
<meta charset="UTF-8">
</head><body><p>Dzień dobry !<br></p><p>&#160;W załączeniu przesyłam dane&#160; zgodnie z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej .<br></p><p>Inspektor ds. obsługi Rady Gminy <br></p><p>Celina Szczepańska <br></p></body></html>

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez PYRZYCE

Dzień dobry,

liczba podjętych uchwał przez Radę Miejską w Pyrzycach w latach 2014 - 2016:
ROK 2014 – 113
ROK 2015 – 147
ROK 2016 - 116

Pozdrawiam,
Aneta Mróz
Sekretariat Burmistrz Pyrzyc
tel. 91 39 70 310
sekretariat@pyrzyce.um.gov.pl

Urząd Miejski w Pyrzycach
Plac Ratuszowy 1
74-200 Pyrzyce
Urząd Miejski w Pyrzycach

-----Oryginalna wiadomość-----

sprawa 6831 przez PRZESMYKI

Dzień dobry,

W odpowiedzi na Wniosek z dnia 31 stycznia 2018 r. roku informuję:

- w gminie nie obowiązuje wspomniana uchwała;

- nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego;

- w gminie nie powołano rady oświatowej;

- w gminie nie obowiązuje wspomniana uchwała;

- rok 2014 - 60; rok 2015 - 64; 2016 - 82;

- rok 2014 - 1; rok 2015 - 1; 2016 - 24;

- nie utworzono młodzieżowej rady gminy;

- nie utworzono gminnej rady seniorów;

- <http://www.bip.przesmyki.pl> www.bip.przesmyki.pl zakładka Archiwum
<http://e-bip.pl/Start/6/ActDetails/108621>
http://e-bip.pl/Start/6/ActDetails/108621 ;

- organ wykonawczy nie wydawał zarządzeń w związku z realizacją funduszu
sołeckiego;

- w gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny);

- nie dotyczy;

- nie dotyczy.

Pozdrawiam,

Grażyna Paprocka

Inspektor ds. obsługi Rady Gminy i jednostek pomocniczych

Urząd Gminy Przesmyki

Ul.11 Listopada 13

08-109 Przesmyki

Informacja publiczna przez RACZKI 1

Urząd Gminy Raczki

Raczki dn. 05.02.2018 r.

Plac Kościuszki 14

16-420 Raczki

ORG.1431.6.2018

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska

Ul. Ursynowska 22/2

02-605 Warszawa

Urząd Gminy Raczki na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.) w załączeniu przesyła odpowiedź na wniosek z dnia 30 stycznia 2018 roku.

- nie obowiązuje uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej;

- nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego;

- nie powołano w gminie rady oświaty;

- obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (BIP Raczki, uchwała NR XV/80/12 uchwały Rady Gminy (2010-2014);

- przyjęte uchwały 155;

- liczba konsultacji 2;

- nie utworzono młodzieżowej rady gminy;

- nie utworzono gminnej rady seniorów;

- obowiązuje UCHWAŁA NR XX/170/17 RADY GMINY RACZKI z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2018 roku, link do uchwały http://www.bip.raczki.pl/upload/uchw_XX_170_17.pdf

Natomiast uchwała dotycząca roku 2019 zostanie podjęta w stosownym czasie, zgodnie z obowiązującym terminem podanym w ustawie o funduszu sołeckim.

- w gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski.

Proszę o potwierdzenie otrzymania i odczytania niniejszej wiadomości. W przypadku nie potwierdzenia otrzymania wiadomości w terminie 7 dni odpowiedź zostanie udzielona również w wersji tradycyjnej.

z poważaniem

Emilia Tertel
Podinspektor
___________________
Urząd Gminy Raczki
Plac Kościuszki 14
16-420 Raczki
875686413

Odpowiedź - informacja publiczna przez WYSZOGRÓD 1

Dzień dobry.

W załączeniu przesyłam odpowiedź na informację publiczną z dnia 30
stycznia 2018r.

--

Z poważaniem

Sylwia Ziętara

Urząd Gminy i Miasta Wyszogród

tel.:(24) 267 26 20

---
avast! antywirus: Wychodzace wiadomosc czysta.
Baza sygnatur wirusow (VPS): 180206-0, 2018-02-06
Przetestowano na: 2018-02-06 13:14:14
avast! - copyright (c) 1988-2018 AVAST Software.
https://www.avast.com/antivirus

odpowiedz na wniosek przez SZUMOWO 1

Małgorzata Głębocka

Sekretariat Urzędu Gminy Szumowo


Gmina Szumowo, ul. 1 Maja 50, 18-305 Szumowo
Tel. 86 2244140, 86 2244141, 86 4768011, 86 4768012
Sekretariat: sekretariat@szumowo.pl
Poczta ogólna: szumowo@szumowo.pl

www: http://szumowo.pl

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej. przez TARNOWIEC 1

Dzień dobry

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej,

który wpłynął do tut. urzędu gminy 31 stycznia 2018r.

Z poważaniem

--
Elżbieta Kania
Obsługa Rady Gminy - Urząd Gminy w Tarnowcu
tel. 13 44 369 37

S.1431.2.2018 przez MICHAŁOWICE 2

Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłam pismo, znak: S.1431.2.2018.

Z wyrazami szacunku

Beata Podbielska

Podinspektor ds. kancelaryjnych


<outbind://8-000000005B51EC53A7D74C48877248998C8492A704DF2500/www.michalowic
e.pl> www.michalowice.pl

GMINA MICHAŁOWICE - powiat pruszkowski - woj.mazowieckie

Urząd Gminy Michałowice - Reguły, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 - 05-816
Michałowice - tel. 22 350 91 91

fax. 22 350-91-01

odp na wniosek przez ROZOGI 1

W załączeniu odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej
z dnia 30 stycznia 2018 r.
Monika Grudziądz - Sekretarz Gminy

FW: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez STARE JUCHY

Witam
Zgodnie z przesłanym wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej
informuję, że:

1) czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
(art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
(link), pod którym jest dostępna ta uchwała,

- W Gminie Stare Juchy nie została podjęta uchwała dotycząca trybu i
szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w
ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie). Na temat inicjatywy lokalnej mówi Uchwała Nr
XXXVII.231.2017 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 15 listopada 2017r.w sprawie
przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Stare Juchy z sektorem
pozarządowym w zakresie działalności pożytku publicznego na 2018 rok,
Uchwała dostępna jest na Biuletynie Informacji Publicznej w Menu podmiotowym
- Uchwały, Uchwały Rady Gminy 2017,
http://stare-juchy.bipgminy.pl/public/get_file.php?id=414413

2) czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e
ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),

- W Gminie Stare Juchy nie utworzono takiej rady.

3) czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),

- W Gminie Stare Juchy nie utworzono takiej rady.

4) czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym
jest dostępna ta uchwała, dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej w Menu
podmiotowym - Uchwały, Uchwały Rady Gminy 2008,

- W Gminie Stare Juchy została podjęta taka uchwała. Jest to Uchwała Nr
XXVIII/146/08 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie
zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy Stare
Juchy, http://stare-juchy.bipgminy.pl/public/get_file.php?id=159901.

5) informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych
latach 2014-2016,

- 2014 - 78, 2015 - 77, 2016 - 65

6) informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016,

- 2014 - 3, 2015 - 2, 2016 - 2

7) czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym),

- W Gminie Stare Juchy nie utworzono takiej rady.

8) czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym),

- W Gminie Stare Juchy nie utworzono takiej rady.

9) czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o
funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody
na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie
adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała
o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,

- W ubiegłym roku podjęto uchwałę o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
funduszu sołeckiego na 2018r., Uchwała dostępna jest na Biuletynie
Informacji Publicznej w Menu podmiotowym - Uchwały, Uchwały Rady Gminy 2017,
http://stare-juchy.bipgminy.pl/public/get_file.php?id=392197

10) link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w
związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,

- Nie dotyczy.

11) czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) -
rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w
sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez
mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www
(link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w
sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),

- W Gminie Stare Juchy nie funkcjonuje budżet obywatelski.

12) jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w
oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami,
wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny),

- Nie dotyczy

13) jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
poszczególnych latach 2014-2016.

- Nie dotyczy.

Pozdrawiam
Agnieszka Łempicka
Inspektor ds. rozwoju gminy
Urząd Gminy Stare Juchy
19-330 Stare Juchy, ul. Plac 500-lecia 4
tel. 87 619 90 53 wew. 32

Gmina Miejska Ostróda (sprawa – 6435@fedrowanie.siecobywatelska.pl) przez OSTRÓDA 2

<html>
<head>

<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">
</head>
<body text="#000000" bgcolor="#FFFFFF">
<p><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:OfficeDocumentSettings>
<o:RelyOnVML/>
<o:AllowPNG/>
</o:OfficeDocumentSettings>
</xml><![endif]--></p>
<p><!--[if gte mso 9]><xml>
<w:WordDocument>
<w:View>Normal</w:View>
<w:Zoom>0</w:Zoom>
<w:TrackMoves/>
<w:TrackFormatting/>
<w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone>
<w:PunctuationKerning/>
<w:ValidateAgainstSchemas/>
<w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>
<w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>
<w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>
<w:DoNotPromoteQF/>
<w:LidThemeOther>PL</w:LidThemeOther>
<w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian>
<w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript>
<w:Compatibility>
<w:BreakWrappedTables/>
<w:SnapToGridInCell/>
<w:WrapTextWithPunct/>
<w:UseAsianBreakRules/>
<w:DontGrowAutofit/>
<w:SplitPgBreakAndParaMark/>
<w:DontVertAlignCellWithSp/>
<w:DontBreakConstrainedForcedTables/>
<w:DontVertAlignInTxbx/>
<w:Word11KerningPairs/>
<w:CachedColBalance/>
</w:Compatibility>
<m:mathPr>
<m:mathFont m:val="Cambria Math"/>
<m:brkBin m:val="before"/>
<m:brkBinSub m:val="--"/>
<m:smallFrac m:val="off"/>
<m:dispDef/>
<m:lMargin m:val="0"/>
<m:rMargin m:val="0"/>
<m:defJc m:val="centerGroup"/>
<m:wrapIndent m:val="1440"/>
<m:intLim m:val="subSup"/>
<m:naryLim m:val="undOvr"/>
</m:mathPr></w:WordDocument>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true"
DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99"
LatentStyleCount="267">
<w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/>
<w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/>
</w:LatentStyles>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]>
<style>
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:Standardowy;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:"Calibri","sans-serif";
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
</style>
<![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1026"/>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapelayout v:ext="edit">
<o:idmap v:ext="edit" data="1"/>
</o:shapelayout></xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:OfficeDocumentSettings>
<o:RelyOnVML/>
<o:AllowPNG/>
</o:OfficeDocumentSettings>
</xml><![endif]--></p>
<p><!--[if gte mso 9]><xml>
<w:WordDocument>
<w:View>Normal</w:View>
<w:Zoom>0</w:Zoom>
<w:TrackMoves/>
<w:TrackFormatting/>
<w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone>
<w:PunctuationKerning/>
<w:ValidateAgainstSchemas/>
<w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>
<w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>
<w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>
<w:DoNotPromoteQF/>
<w:LidThemeOther>PL</w:LidThemeOther>
<w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian>
<w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript>
<w:Compatibility>
<w:BreakWrappedTables/>
<w:SnapToGridInCell/>
<w:WrapTextWithPunct/>
<w:UseAsianBreakRules/>
<w:DontGrowAutofit/>
<w:SplitPgBreakAndParaMark/>
<w:DontVertAlignCellWithSp/>
<w:DontBreakConstrainedForcedTables/>
<w:DontVertAlignInTxbx/>
<w:Word11KerningPairs/>
<w:CachedColBalance/>
</w:Compatibility>
<m:mathPr>
<m:mathFont m:val="Cambria Math"/>
<m:brkBin m:val="before"/>
<m:brkBinSub m:val="--"/>
<m:smallFrac m:val="off"/>
<m:dispDef/>
<m:lMargin m:val="0"/>
<m:rMargin m:val="0"/>
<m:defJc m:val="centerGroup"/>
<m:wrapIndent m:val="1440"/>
<m:intLim m:val="subSup"/>
<m:naryLim m:val="undOvr"/>
</m:mathPr></w:WordDocument>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true"
DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99"
LatentStyleCount="267">
<w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/>
<w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/>
</w:LatentStyles>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]>
<style>
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:Standardowy;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:"Calibri","sans-serif";
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:"Times New Roman";
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
</style>
<![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1026"/>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapelayout v:ext="edit">
<o:idmap v:ext="edit" data="1"/>
</o:shapelayout></xml><![endif]--><br>
<span
style="mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin"></span></p>
</body>
</html>

Udostępnienie informacji publicznej- do wysyłki przez PSZCZÓŁKI 2

URZĄD GMINY W PSZCZÓŁKACH Pszczółki, dnia 6 lutego 2018 r.

ORG.1431.1.2018.DG

STOWARZYSZENIE

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

02-605 Warszawa, ul. Ursynowska 22/2

mail: <mailto:sprawa-6563@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
sprawa-6563@fedrowanie.siecobywatelska.pl

W załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek o udostępnienie
informacji publicznej.

sporz. Dorota Gromadzka

Z poważaniem

Anna Gołkowska

Z-ca Wójta

odpowiedź Przewodniczącej RM Szczecinek na wniosek o udzielenie informacji przez MANOWO 1

Witam, przesyłam w załączeniu odpowiedź Przewodniczącej RM Szczecinek na
wniosek o udzielenie informacji, pozdrawiam Dariusz Krupski Biuro Rady
Miasta Szczecinek

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Data: Tue, 06 Feb 2018 15:03:37 +0100
Nadawca: ksero@um.szczecinek.pl
Adresat: d.krupski@um.szczecinek.pl

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez PRZYKONA

Przykona, dnia 2 lutego 2018 r.
ROO. 1431.1.2018

Sieć
Obywatelska Watchdog Polska
ul.
Ursynowska 22/2
02 -605
Warszawa

Odpowiadając na wniosek dotyczący udzielenia informacji publicznej Urząd
Gminy Przykona przesyła następujące dane :
1. Nie obowiązuje – uchwała nie podjęta
2. Nie utworzono.
3. Nie powołano.
4. Uchwała dot: zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami

Uchwała Nr XXXVII/203/2005 z dnia 26 października 2005 r.
Strona www:
http://www.przykona.pl/biuletyn-informacji-publicznej/prawo-lokalne/uchwaly-rady-gminy/rok-2005.html?pid=277

5. Liczba podjętych uchwał przez radę gminy w latach :
- 2014 - 75
- 2015 - 88
- 2016 - 66

6. Liczba przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych
latach 2014 - 2
2015 - 1
2016 - 1

7.Nie utworzono.

8.Nie utworzono.

9. Wyodrębniono fundusz sołecki – uchwała Nr VI.38.2015 z dnia
25.03.2015 r. adres strony www:
http://www.przykona.pl/biuletyn-informacji-publicznej/prawo-lokalne/uchwaly-rady-gminy/rok-2015.html?pid=7298

10. Zarządzeń do Funduszu sołeckiego nie wydano.

11. Budżet obywatelski funkcjonował w 2014 roku.
Adres strony www: http://www.przykona.pl/pl/Budzet-Obywatelski.html

12. Kwota funduszu obywatelskiego w 2014 roku wynosi 500.000 zł.

Maria Bednarek
Inspektor
Urząd Gminy Przykona

-----Oryginalna wiadomość-----

Fw: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez WIELBARK

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej udzielam nastęującyh odpowiedzi:
- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała, - NIE POSIADAMY TAKIEJ UCHWAŁY
- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), - NIE UTWORZONO
- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego), - NIE POWOŁANO
- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała, - OBOWIĄZUJĄCA UCHWAŁA ZNAJDUJE SIĘ POD LINKIEM http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/WDU_N/2014/3891/pozycja.xml
- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016, - W 2014 r. - 62 UCHWAŁY, W 2015 r. - 71 UCHWAŁY, W 2016 r. - 52 UCHWAŁY
- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016, - W 2014 r. - 1, W 2015 r. - 1, W 2016 r. - 0
- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), - NIE UTWORZONO
- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), - NIE UTWORZONO
- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego, - NIE WYODRĘBNIONO FUNDUSZU SOŁECKIEGO W GMINIE WIELBARK, OBOWIĄZUJĄCA UCHWAŁA ZNAJDUJĘ SIĘ POD LINKIEM http://wielbark-ug.bip-wm.pl/public/get_file_contents.php?id=309381
- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie, - NIE POSIADAMY
- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego), - NIE FUNKCJONUJE
- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny), - NIE FUNKCJONUJE
- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016. - NIE DOTYCZY

Z poważaniem
Agnieszka Dziczek
Sekretarz Gminy
Urząd Gminy Wielbark
tel. 89/621 83 12 w. 12