informacja publiczna przez ZŁOTÓW 2

Burmistrz Miasta Złotowa przesyła w załączeniu odpowiedź na Państwa
wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Pozdrawiam,
Aleksandra Mołdrzyk
Urząd Miejski w Złotowie

Tel. 67 263 26 40

Gmina Rychwał przez RYCHWAŁ

Dzień dobry,

nawiązując do pisma z 31.01.2018 r. udzielam odpowiedzi:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art.
19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest
dostępna ta uchwała,
Tak, istnieje uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o
realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
<http://bip.rychwal.pl/?a=3592> http://bip.rychwal.pl/?a=3592

- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust.
1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
Nie, nie utworzono w gminie rady działalności pożytku publicznego

- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
Nie, nie powołano

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym
jest dostępna ta uchwała,

- tak, UCHWAŁ A Nr IV/20/02 RADY MIEJSKIEJ W RYCHWALE z dnia 30 grudnia 2002
r. w sprawie konsultacji z mieszkańcami gminy Rychwał
<http://bip.rychwal.pl/?a=215> http://bip.rychwal.pl/?a=215

- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach
2014-2016,

2014 roku - 97 2015 roku - 80 2016 roku - 73


- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016,
2014-2016 - 3 konsultacje w sprawie programu współpracy

- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym),

- w 2015 roku utworzono młodzieżową radę gminy.


- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym),
Nie, gmina ma przedstawiciela w Powiatowej Radzie Seniorów.

- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o
funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody
na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie
adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała
o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,

- w gminie Rychwał wyodrębniono fundusz sołecki. Stanowi i tym uchwała nr
IV/25/15 z dnia 12 lutego 2015 roku - <http://bip.rychwal.pl/?a=3170>
http://bip.rychwal.pl/?a=3170


- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku
z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
Realizacja funduszu sołeckiego na podstawie uchwały.

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany
jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie
przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców
projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod
którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie
budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
Nie.

- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu
o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o
wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny),
- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
poszczególnych latach 2014-2016.

pozdrawiam

Marzena Grubska

Kierownik Referatu

Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu

Urząd Gminy i Miasta w Rychwale

tel.(63) 2481001 w.42, 782 985 730

m.grubska@rychwal.pl

FW: watchdog - odpowiedź przez OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI 1

Odpowiadając na Państwa wniosek z dnia 30 stycznia br. o udostępnienie
informacji publicznej, w załączeniu przesyłam skan odpowiedzi we
wnioskowanym przez Państwa zakresie.

Anna Niedbała

Sekretarz Miasta

Ostrowca Świętokrzyskiego

Odpowiedź na wniosek przez SEJNY 1

Urząd Gminy Sejny w załączeniu przesyła odpowiedź Wójta Gminy Sejny na
wniosek o udostępnienie informacji z dnia 30.01.2018 r.

(-) Grzegorz Wiśniewski
Sekretarz

--
Sekretariat Gminy Sejny
ul.Jerzego Grodzińskiego 1
16-500 Sejny
tel 087 516 20 45
fax 087 516 26 76
www.gmina.sejny.pl

odpowiedź przez Orla 1

Dzień dobry, w załączeniu odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej.

Z poważaniem
Mariola Kubajewska
inspektor Urzędu Gminy Orla

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez MIEJSKA GÓRKA 1

Pozdrawiam

Karina Zawidzka

Urząd Miejski w Miejskiej Górce

---
Ta wiadomość e-mail została sprawdzona pod kątem wirusów przez oprogramowanie AVG.
http://www.avg.com

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej. przez MIŁOSŁAW 1

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam odpowiedzi na pytania zadane we wniosku.

Z poważaniem,

Anna Zaworska

Podinspektor ds. obsługi Rady

Urząd Gminy Miłosław

Fwd: odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 30 stycznia 2018r. przez OSTRÓW MAZOWIECKA 1

Dzień dobry,

w załączeniu odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej
z dnia 30 tycznia 2018 r.

--

Marta Pietrzykowska
Zespół ds. obywatelskich oraz organizacji
i funkcjonowania urzędu

tel. 29 679 54 77

Wydział Organizacji, Spraw Obywatelskich i Promocji
Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka
07-300 Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66

tel. 29 679 54 50 fax 29 679 54 22

www.ostrowmaz.pl

Odpowiedź na wniosek z dnia 30 stycznia 2018 r. przez RUTKA-TARTAK

Odpowiadając na Wasz wniosek o udostępnienie informacji publicznej poniżej podaję informację:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała -*NIE*
- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),-*NIE*
- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),*NIE*
- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,*NIE*
- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
*2014 r - 14 uchwał,****2015 r. -50 uchwał,****2016 r. -50 uchwał,****2017 r. -36 uchwał*
 - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,*NIE DOTYCZY*
- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),*NIE*
- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),*NIE*
- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,*NIE*
- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,*NIE DOTYCZY*
- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),*NIE DOTYCZY*
- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),*NIE DOTYCZY*
- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.*NIE DOTYCZY*

Wójt Gminy
Piotr Sinkiewicz

Odp. na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SIDRA 1

W odpowiedzi na e-maila z dnia 30 stycznia 2018 r. o udostępnienie
informacji publicznej w załączeniu przysyłam odpowiedź.

Z poważaniem,

Agnieszka Babicz

Urząd Gminy w Sidrze

ul. Rynek 5

16-124 Sidra

Tel. (85) 722 09 80

Fax. (85) 722 09 84

Udostępnienie informacji publicznej przez SANDOMIERZ 1

IP.1431.9.2018.JSZ2

Stowarzyszenie
Sieć Obywatelska Watchdog
w Warszawie

W odpowiedzi na wniosek z dnia 30 stycznia 2018 r. (wpł. 31.01.2018 r.), udzielam informacji publicznej o treści, jak w załączniku.

Jacek Szkodziński – inspektor ds. informacji publicznej w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu

Sandomierz, 07 lutego 2018 r.

FW: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej- GMINA ZDUNY przez ZDUNY 1

Dzień Dobry

W załączniku przesyłam odpowiedzi na wniosek o dostępnie do informacji
publicznej dotyczącej funduszu sołeckiego: zduny@zduny.pl

Z poważaniem

Barbara Fornal

Inspektor ds obsługi Rady Miejskiej

Urząd Miejski w Zdunach

Ul. Rynek 2, 63-760 Zduny

tel. (+48) 62-72 15 001 w. 23 fax. (+48) 62 72 15 243

<mailto:barbara.fornal@zduny.pl> barbara.fornal@zduny.pl <http://www/>
http://www. zduny.pl

ESP EPUAP: /umzduny/skrytka

Odpowiedźna wniosek oudostępnieniuinformacji publicznej przez ŻELECHÓW 1

W załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek o udostępnieniu informacji publicznejdotyczący&nbsp; zadań Gminy&nbsp; Żelechów.B. Lewandowska - insp.

informacja publiczna przez TROJANÓW

Dzień dobry,

w odpowiedzi na zadane pytania uprzejmie informuję, że:

1. Dotychczas nie była podejmowana uchwała w sprawie trybu i
szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego.
Kwestie te zawarte były w załączniku do Zarządzeń Wójta o powołaniu komisji
konkursowej.
Ostatnie Zarządzenie Wójta Gminy Trojanów Nr 11/2017 z dnia 19.06.2017r.
(www.trojanow.pl <http://www.trojanow.pl> - BIP zakładka Prawo).

2. Nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego.

3. Nie powoływano gminnej rady oświatowej.

4. Podjęto uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
z mieszkańcami ( Uchwała nr XII/42/2011 z dnia 26.08.2011r. www.trpjanow.pl
<http://www.trpjanow.pl> - BIP zakładka Prawo).

5. W roku 2014 podjęto 36 uchwał, w roku 2015 - 52 uchwały, w roku
2016 - 53 uchwały.

6. W roku 2014 przeprowadzono 1 konsultację, w roku 2015 - 2
konsultacje, w roku 2016 - 1 konsultację

7. Nie utworzono młodzieżowej rady gminy.

8. Nie utworzono gminnej rady seniorów.

9. W gminie wyodrębniono fundusz sołecki ( Uchwała nr XLVI/180/2014 z
dnia 31.03.2014r. www.trojanow.pl <http://www.trojanow.pl> - BIP, zakładka
Prawo).

10. W gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski

Pozdrawiam

Jarosław Ryszkowski

Re: Fwd: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej gm.Osiek Mały przez OSIEK MAŁY 1

Urząd Gminy w Osieku Małym przesyła w załączeniu odpowiedź na n/w meila
W dniu 2018-02-01 o 13:40, UG Osiek Mały pisze:

odpowiedź na wniosek przez SKARŻYSKO-KAMIENNA

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej
informuję:
1. Tak link: http://umskarzysko.bip.doc.pl/index.php?wiad=20201&t=1
2. Nie
3. Nie
4. Tak link: http://umskarzysko.bip.doc.pl/index.php?wiad=20205&t=1
5. 2014 - 114 uchwały; 2015 - 170 uchwał; 2016 - 123 uchwały
6. 2014 - 2; 2015 - 3; 2016 - 6
7. Tak
8. Nie
9. Nie
10. nie dotyczy
11. Tak linki:
http://umskarzysko.bip.doc.pl/upload/doc/11449_20140929_105600.pdf

http://umskarzysko.bip.doc.pl/upload/doc/37778_20160727_110231.pdf

http://umskarzysko.bip.doc.pl/upload/doc/37781_20160728_130601.pdf
12. nie dotyczy
13. 2014 - 00zł; 2015 - 00zł; 2016 - 400000zł

Agnieszka Jarosińska
Urząd Miasta
w skarżysku-Kamiennej
tel. 41 2520106

Urząd Miasta Tarnowa przez Tarnów 3

Dzień dobry, w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek z dnia 9 stycznia
2018 r. - wersja podpisana i edytowalna oraz skan uchwały.

Z poważaniem
Iwona Bieńkowska
Główny Specjalista
Wydział Organizacyjny
Urząd Miasta Tarnowa

Tarnów, dnia 23 stycznia 2018 r.
WOR-ROR.1431.9.2018

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowa 22/2
02-605 Warszawa

W związku z Państwa wnioskiem, który wpłynął do Urzędu Miasta Tarnowa w dniu
9 stycznia 2018 r. o udostępnienie informacji publicznej, na podstawie art.
13 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (Dz. U. 2016 r., poz. 1764 z późn. zm.), informuję, iż ze
względu na obszerny zakres danych zawartych we wniosku odpowiedź zostanie
udzielona Państwu w terminie do dnia 16 lutego 2018 r.

Z poważaniem
Iwona Bieńkowska
Główny Specjalista
Wydział Organizacyjny
Urząd Miasta Tarnowa

[ePUAP] Nowa korespondencja przez WĄGROWIEC

Na Twoją wirtualną skrzynkę ePUAP wpłynął nowy dokument. Aby go odczytać skorzystaj z odnośnika:

* do dokumentu: https://epuap.gov.pl/wps/portal/aplikacje/skrzynka?documentGuid=5358772c-812b-473c-a214-7ff9e2e3ce90
--
http://epuap.gov.pl

odpowiedź na wniosek przez PŁASKA 2

Urząd Gminy Płaska w załączeniu przesyła odpowiedź na wniosek udostępnienie
informacji

pozdrawiam

Maciej Zdancewicz

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SOBOLEW 1

Witam,
przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art.
19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest
dostępna ta uchwała - NIE,
- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust.
1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) - NIE,
- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego) -
NIE,
- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym
jest dostępna ta uchwała - NIE,
- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach
2014-2016
a) w roku 2014 - podjęto 86 uchwał,
b) w roku 2015 - podjęto 90 uchwał,
c) w roku 2016 - podjęto 66 uchwał.
- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016,
a) w 2014 r. ogłaszane były trzykrotnie konsultacje z mieszkańcami
- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym) – tak, ale kadencja Młodzieżowej Rady upłynęła z dniem 31 sierpnia
2014 r.
http://www.bip.sobolew.pl/upload/Uchwa%C5%82a.XXIII.179.2013.2013-04-18.pdf,
- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym) - NIE,
- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu
sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link),
pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na
wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu
strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego - TAK uchwała
nr VIII/45/2015
http://www.bip.sobolew.pl/upload/uchwa%C5%82a%20wyodr%C4%99bnienie%20%C5%9Brodk%C3%B3w%20na%20fundusz%20so%C5%82ecki.pdf,
- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z
realizacją funduszu sołeckiego w gminie – w załączeniu przesyłam zarządzenie
nr 14/2012,
- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany
jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie
przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców
projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod
którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie
budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) - NIE,
- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu
o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o
wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny) – w Gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski,
- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych
latach 2014-2016 – nie było takiej kwoty.

Pozdrawiam
Mariola Kępka

-----Oryginalna wiadomość-----

dostęp do informacji przez SIEDLEC

W odpowiedzi na Państwa meil uprzejmie informuję :
1) w gminie nie obowiazuje uchwała dotyczaca trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,
2) w gminie nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego,
3) w gminie nie powołano gminnej rady oświatowej.
4) w gmnie nie utworzono młodzieżowej rady gminy,
5) w gminie nie utworzono gminnej rady seniorów.
Jesli chodzi o informacje dotyczace podejmowanych uchwał w poszczególnych latach znajdują się one w : www.siedlec.bip.net.pl/ zakładka organy gminy- rada gminy.

Jolanta Żurek
inspektor ds obsługi organów gminy

Wysyłanie wiadomości e-mail: OR.1431.3.2018 przez ŻUKOWO 2

W załączeniu odpowiedź na wniosek z dnia 30.01.2018r.
Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami
(plikami lub łączami):
OR.1431.3.2018

--
Pozdrawiam,
Brygida Markowska
Sekretarz Gminy Żukowo

Urząd Gminy w Żukowie
ul. Gdańska 52
tel.: (58) 685 83 01
fax.: (58) 685 83 30
<http://www.zukowo.pl>

Odpowiedź na wniosek o udostępnieni informacji publicznej. przez STAROGARD GDAŃSKI 1

Dzień dobry!
W załączniku odpowiedź dot. wniosku o udostępnienie informacji publicznej.
Pozdrawiam
Anna Gracz

--
Anna Gracz

Wydział Informacji Społecznej
Urząd Miasta Starogard Gdański
83-200 Starogard Gdański, ul. Gdańska 6
Tel.: 58-530-60-93