Odp. na wniosek o udostępnienie informacji przez ŚMIGIEL 3

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

Z poważaniem

Danuta Szczepaniak

Kierownik Wydziału Organizacyjnego

tel. 65-518-69-06

dszczepaniak@smigiel.pl <mailto:dszczepaniak@smigiel.pl>

----------------------------------------------------------------------

Urząd Miejski Śmigla

Pl. Wojska Polskiego 6

64-030 Śmigiel

tel. 65-518-00-03

fax. 65-518-98-23

mailto:urzadmiejski@smigiel.pl

http://www.smigiel.pl <http://www.smigiel.pl/>

Chroń środowisko! Nie drukuj tego e-maila, jeżeli nie musisz.

Please take care of the environment! Print only if necessary.

Odpowiedz na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez TUROŚŃ KOŚCIELNA 1

Odpowiedz w załączniku

Pozdrawiam,

Sylwia Fiedorczuk

Sekretariat

Urząd Gminy Turośń Kościelna

ul. Białostocka 5

18-106 Turośń Kościelna

tel. 85-715-80-00

ODPOWIEDŹ NA WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ przez ZIĘBICE 1

Witam,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek o udostępnienie
informacji publicznej.

Proszę o przesłanie potwierdzenia otrzymania niniejszej wiadomości wraz
z załącznikiem.

Z poważaniem,

--
Aneta Sikorska
Referent ds. Administracyjno-Organizacyjnych
Urząd Miejski w Ziębicach
ul. Przemysłowa 10
57-220 Ziębice
tel. 74 8163 848
@: urzad@ziebice.pl

SKM_C25818020714400.pdf przez SIANÓW 2

Urząd Gminy i Miasta w Sianowie  przesyła w załączeniu  skan odpowiedzi
na wniosek o udzielenie informacji  publicznej. Teresa Soróbka

--

LOGOTeresa Soróbka

Sekretarz
Urząd Gminy i Miasta w Sianowie
ul. Armii Polskiej 30
76-004: Sianów
tel. 94 346 95 14

Odp: Przekazana: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez RADOWO MAŁE 2

Witam,
w odpowiedzi na Państwa e-maila w załączeniu wysyłam odpowiedzi na
zadane pytania.
Pozdrawiam

Edyta Bartosik
Urząd Gminy Radowo Małe
) +48 913972222
( tel:913972222) | * ebartosik@radowomale.pl
( mailto:iebartosik@radowomale.pl)

>>> Wiesław Mały 2018-02-01 11:18 >>>

Wiesław Mały- Zastępca Wójta Radowa Małego
Urząd Gminy Radowo Małe
)+48 91 3972222
( tel:913972222) | * wmaly@radowomale.pl
( mailto:ewmaly@radowomale.pl)

>>> <sprawa-6251@fedrowanie.siecobywatelska.pl> 30.01.2018 21:49 >>>
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie
następujących informacji:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
(link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e
ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa
oświatowego),
- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link)
BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych
latach 2014-2016,
- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016,
- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym),
- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym),
- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o
funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony
www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to
wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna
jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
funduszu sołeckiego,
- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w
związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) -
rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w
sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez
mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony
www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie
(uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego
(partycypacyjnego),
- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w
oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami,
wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny),
- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
poszczególnych latach 2014-2016.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej
na adres sprawa-6251@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami
reprezentacji

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

odpowiedź na wniosek przez SIEMYŚL

**     witam **
**

*
    W odpowiedzi na Państwa wniosek informuję:
1)  czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
(link), pod którym jest dostępna ta uchwała - brak uchwały,

2) czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e
ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) -
nie utworzono,

 3) czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa
oświatowego) - nie powołano,

4) czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link)
BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała - uchwała Nr 233/XLIII/10 Rady
Gminy Siemyśl w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami Gminy Siemyśl (Dz. Urz. Woj.
Zachodniopomorskiego z 2010 r. Nr 72, poz. 1325 oraz z 2015 r. poz. 1116) -
bip.siemysl.pl/index.php?id=58119

5)  informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych
latach 2014-2016 -
w 2014 r. Rada Gminy Siemyśl podjęła 56 uchwał,
w 2015 r. Rada Gminy Siemyśl podjęła 57 uchwał,
w 2016 r. rada Gminy Siemyśl podjęła 66 uchwał,

6) informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016 - w latach 2014-2016 przeprowadzane były
co roku konsultacje, przedmiotem konsultacji były projekty uchwał Rady
Gminy Siemyśl w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Siemyśl z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

7) czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym) - nie utworzono,

 8) czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym) - nie utworzono,*

*9) czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o
funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony
www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to
wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna
jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
funduszu sołeckiego - nie wyodrębniono funduszu sołeckiego
http://bip.siemysl.pl/index.php?id=196845,

10) link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w
związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie - brak zarządzeń,

11) czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) -
rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w
sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez
mieszkańców projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony
www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie
(uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego
(partycypacyjnego) - w Gminie Siemyśl nie funkcjonuje budżet obywatelski,

12) jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w
oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami,
wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny) - w Gminie Siemyśl nie funkcjonuje budżet obywatelski,

 13) jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
poszczególnych latach 2014-2016 - nie było kwoty budżetu obywatelskiego.

Wójt Marek Dołkowski

*

*Urząd Gminy Siemyśl*
ul. Kołobrzeska 14
78-123 Siemyśl
http://www.siemysl.pl

(bez tematu) przez NIECHANOWO 1

Urząd Gminy w Niechanowie

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Urząd Gminy w Niechanowie
Tomczak Danuta

Informacja publiczna przez ROGOŹNO 1

FW: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SKALBMIERZ 1

Urząd Miasta i Gminy w Skalbmierzu przesyła odpowiedzi na pytania zawarte we wniosku o udostępnienie informacji publicznej :

Ad.1. nie
Ad.2. nie
Ad.3. nie
Ad.4. Uchwała Rady Miejskiej w Skalbmierzu Nr VII/24/2015 z dnia 26 marca 2015 r, link : http://www.skalbmierz.eobip.pl/bip_skalbmierz/index.jsp?place=Menu02&news_cat_id=1882&layout=1&page=0

Ad.5. liczba uchwała przyjętych przez Radę Miejską w Skalbmierzu :
- rok 2014 - 36 szt.
- rok 2015 - 58 szt.
- rok 2016 - 49 szt.
Ad.6. liczba przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami :
- rok 2014 - 0
- rok 2015 - 0
- rok 2016 - 2
Ad.7. nie
Ad.8. nie
Ad.9. Uchwała Rady Miejskiej w Skalbmierzu Nr VII/28/2015 z dnia 26 marca 2015 r, link : http://www.skalbmierz.eobip.pl/bip_skalbmierz/index.jsp?place=Menu02&news_cat_id=1886&layout=1&page=0

Ad.10. nie dotyczy
Ad.11. nie
Ad.12 nie dotyczy
Ad.13 nie dotyczy

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez MAJDAN KRÓLEWSKI 5

W odpowiedzi na wniosek informuję ;
1. W gminie obowiązuje uchwała dotycząca kryteriów oceny wniosków o realizacje zadania publicznego - Uchwała Nr XXVII.223.2017 z dnia 21 listopada 2017r. www.majdankrolewski.pl BIP zakładka Prawo, Uchwały Rady Gminy ,

2. Nie utworzono Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego
3. Nie powołano w Gminie Rady Oświatowej,
4. Obowiązuje w Gminie Uchwała dot. konsultacji z mieszkańcami Uchwała Rady Gminy Nr XXXII.256.2013 z dnia 14 października 2013r.- www.majdankrolewski.pl BIP zakładka Prawo, Uchwały Rady Gminy,

5. Liczba podjętych Uchwał :
Początek kadencji 2014r. - 23 , 2015r.- 56, 2016r. - 81
5. W latach 2014-2016 przeprowadzono 7 konsultacji

6. Nie utworzono młodzieżowej rady gminy
7. Nie utworzono gminnej rady seniorów
8. Wyodrębniono fundusz sołecki - Uchwała nr XXXVII.299.2014 z dnia 25 marca 2014r. www.majdankrolewski.pl BIP zakładka prawo, Uchwały Rady Gminy
9. Zarządzenie Wójta Gminy w załączeniu
10. Nie funkcjonuje w Gminie budżet obywatelski

Janina Wójtowicz
Urząd Gminy
Majdan Królewski

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznych przez SOCHACZEW 1

Witam,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez MAGNUSZEW

Dzień dobry,

W odpowiedzi na Państwa pismo Urząd Gminy w Magnuszewie informuje:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała, - NIE

- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), - NIE

- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego), - NIE

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała, - TAK - http://ugmagnuszew.bip.org.pl/pliki/ugmagnuszew/uchwala_nr_vii_263_17.pdf

- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016, - 2014 – 74, 2015 – 72, 2016 - 73

- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016, - 3

- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),- NIE

- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), - NIE

- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego, - NIE - http://ugmagnuszew.bip.org.pl/pliki/ugmagnuszew/uchwala_nr_vii_199_17.pdf

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie, - NIE DOTYCZY

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego), - NIE

- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny), - NIE DOTYCZY

- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016 – NIE DOTYCZY.

Z poważaniem

Barbara Sobota

Sekretarz Urzędu Gminy w Magnuszewie

udostępnienie informacji publicznej przez WIŚLICA 3

W załączeniu przesyłamy wnioskowane informacje.

--
Anna Kafara
Urząd Miasta i Gminy
28-160 Wiślica
ul. Okopowa 8
tel. 41 369 09 04
fax. 41 369 09 01
www.wislica.pl

odpowiedź na wniosek o informację publiczną - Wodzisław przez WODZISŁAW 1

A.1431.4.2018

*Pan Szymon Osowski, Pan Bartosz Wilk*

*Sieć Obywatelska Watchdog Polska *

*Warszawa *

Dzień Dobry , w załączeniu przekazuję odpowiedź na wniosek o
udostępnienie informacji w trybie ustawy o dostępie do informacji
publicznej otrzymany w dniu 31.01.2018  roku.

pozdrawiam

--
Sekretarz Gminy - Renata Koziara
Urząd Gminy w Wodzisławiu
ul. Krakowska 6
28-330 Wodzisław
tel. 41 3806118 , 698906946

EB.1431.06.2018.8 zestawienie Stargard przez STARGARD SZCZECIŃSKI 1

Witam, w załączniku odpowiedź na wniosek.

Pozdrawiam serdecznie

Marcin Rumiński
Biuro Prezydenta Miasta Stargardu
kom. 601 970 528
tel. +48 91 579 27 85

Urząd Miejski Stargard
ul. Czarnieckiego 17
www.stargard.pl

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez NARUSZEWO 1

Urząd Gminy w Naruszewie przesyła w załączeniu odpowiedź w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej

Z poważaniem
Tomasz Koczewski
UG Naruszewo

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez STAREMIASTO

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@stare-miasto.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-30 21:49

odczytano w dniu 2018-02-07 20:40.

Read: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez WOŁOMIN

Twoja wiadomość

Do: Urząd Miejski w Wołominie
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 30 stycznia 2018 21:52:52 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Berno, Rzym, Sztokholm, Wiedeń

została przeczytana: 8 lutego 2018 08:37:26 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Berno, Rzym, Sztokholm, Wiedeń.

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ORCHOWO

Orchowo, dnia 08.02.2018 r.
Wójt Gminy Orchowo

S.1431.7.2018
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa

Dotyczy wniosku z dnia 29 stycznia 2018 r. o udostępnienie informacji publicznej.

1) Czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
Odp. Nie.

2) Czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
Odp. Nie..

3) Czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
Odp. Nie.

4) Czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
Odp. Tak - http://orchowo.nowoczesnagmina.pl/?c=432

5) informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
Odp. 2014 – 115 uchwał, 2015 – 73 uchwały, 2016 – 76 uchwał.

6) informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
Odp. 2014 – 1, 2015 – 0, 2016 – 0.

7) czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
Odp. Nie.

8) czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
Odp. Nie.

9) czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
Odp. Tak - http://orchowo.nowoczesnagmina.pl/?a=4633

10) link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
Odp. Nie wydawano zarządzeń w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie.

11) czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
Odp. Nie.

12) jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
Odp. Nie funkcjonuje taki budżet.

13) jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.
Odp. Nie było takiego budżetu.

Z poważaniem

Z up. Wójta
/-/ Grzegorz Matkowski
Sekretarz Gminy

Odpowiedź na wniosek przez OPATÓW

Urząd Miasta i Gminy w Opatowie w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 30.01.2018r. podaje poniżej następujące informacje : -

- w gminie Opatów nie obowiązuje uchwała dotycząca trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej ( art. 19c
ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ),

- w gminie Opatów nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego ( art. 41 e
ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),

- w gminie Opatów nie powołano rady oświatowej ( art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),

- w gminie Opatów nie obowiązuje uchwała dotycząca zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami ( art. 5 a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym). Tryb
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami zawiera załącznik Nr 9 do Statutu Gminy
Opatów.

- liczba przyjętych uchwał w 2014 roku - 108
- liczba przyjętych uchwał w 2015 roku - 124
- liczba przyjętych uchwał w 2016 roku - 94

- w latach 2014 – 2016 nie były przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami,

- nie została utworzona młodzieżowa rada gminy ( art.5 b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
- nie została utworzona gminna rada seniorów ( art. 5 c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym ) ,
- w gminie Opatów nie wyodrębniono funduszu sołeckiego, uchwała o nie wyodrębnieniu
funduszu dostępna jest pod adresem :

http://www.bip.umopatow.pl/upload/201704041328346lpuco7du0lr.pdf

- w gminie Opatów nie funkcjonuje budżet obywatelski ( partycypacyjny),

Z poważaniem
Barbara Kłosińska
Sekretarz Gminy

Odpowiedź na wniosek przez PODKOWA LEŚNA 2

Szanowni Państwo,

 w załączeniu przekazuję odpowiedź na Państwa wniosek o udostępnienie
informacji publicznej.

--

UG Łyse - odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ŁYSE

Łyse, dnia 08.02.2018r.

SEK. 1431.3.2018

Sieć Obywatelska

Watchdog Polska

ul. Ursynowska 22/2

02-605 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 31 stycznia 2018r. Urząd Gminy Łyse udziela następujących odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1.

„- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,”

Odpowiedź:

W Gminie Łyse nie obowiązuje uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Pytanie 2.

„- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),”

Odpowiedź:

W Gminie Łyse nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego.

Pytanie 3.

„ - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),”

Odpowiedź:

Nie utworzono.

Pytanie 4.

„ - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,”

Odpowiedź:

W gminie Łyse nie obowiązuje uchwała dotycząca zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami.

Pytanie 5.

„- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,”

Odpowiedź:

W latach 2014 – 2016 Rada Gminy Łyse przyjęła następująca liczbę uchwał:

- w 2014 roku – 48

- w 2015 roku – 91

- w 2016 roku – 93

Pytanie 6.

„ - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,”

Odpowiedź:

W latach 2014-2016 Gmina Łyse przeprowadziła łącznie 6 konsultacji z mieszkańcami.

Pytanie 7.

„- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),”

Odpowiedź:

Nie utworzono.

Pytanie 8.

„- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),”

Odpowiedź:

Nie utworzono.

Pytanie 9.

„ - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,”

Odpowiedź:

Link do uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki:

http://www.uglyse.e-bip.eu/index.php?id=216&p1=szczegoly&p2=234108

Pytanie 10.

„ - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,”

Odpowiedź:

Organ wykonawczy nie wydawał zarządzeń w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie.

Pytanie 11.

„ - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),”

Odpowiedź:

W Gminie Łyse nie funkcjonuje budżet obywatelski.

Pytanie 12.

„ - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),”

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie 11.

Pytanie 13.

„ - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.”

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie 11.

Jarosław Parda - Sekretarz Gminy
Urząd Gminy Łyse
ul. Ostrołęcka 2
07-437 Łyse
tel.(029)7725003 wew. 36

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej - Gmina Narol przez NAROL 1

*GMINA NAROL*

*ul. Rynek 1, 37-610 Narol*

Tel. (016) 631-70-86; (016) 631-70-87; Fax. (016) 631-71-04,

e-mail: urzad@narol.pl;www.narol.pl <http://www.narol.pl/>

Znak sprawy:Narol, 05.02.2018 r.

OR. 1431.4.2018

*Sz. P.*

*Szymon Osowski, Bartosz Wilk*

*Członkowie Zarządu*

**

*Sieć Obywatelska Watchdog Polska*

*ul. Ursynowska 22/2*

*02-605 Warszawa*

*ODPOWIEDŹ*

*na wniosek o udostępnienie informacji *

Odpowiadając na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej,
Urząd Miasta i Gminy Narol udziela odpowiedzi na poniższe pytania:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
(link), pod którym jest dostępna ta uchwała,

*Odp. Niestety. Rada Miejska w Narolu nie podjęła jeszcze tej uchwały. W
niedługim czasie uchwała ta zostanie podjęta.*

- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e
ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),

*Odp. Nie utworzono Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.*

- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),

*Odp. Nie powołano Rady Oświatowej w Gminie Narol.*

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link)
BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,

*Odp. Niestety. Rada Miejska w Narolu nie podjęła jeszcze tej uchwały. W
niedługim czasie uchwała ta zostanie podjęta.*

- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych
latach 2014-2016,

*Odp. Rada Miejska w Narolu podjęła:*

*- w roku 2014 – 90 uchwał,*

*- w roku 2015 - 77 uchwał,*

*- w roku 2016 – 96 uchwał.*

- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016,

*Odp. *

*1) Na podstawie uchwały nr 58/VII/2011 Rady Miejskiej w Narolu z dnia
288 kwietnia 2011 w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji z radą
działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów
aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności
statutowej tych organizacji – przeprowadzono trzy konsultacje społeczne:
w roku 2014, w roku 2015 i w roku 2016.*

*2) W 2017 r. przeprowadzane były konsultacje społeczne w ramach
projektu: „Szkoła świadomego planowania przestrzennego – partnerska
współpraca samorządu, projektantów i środowisk społecznych w procesach
planowania przestrzennego” dla zadania – zmiana 1/2016 studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy
Narol.*

*3) w 2016 r. odbyły się konsultacje społeczne w sprawie uchwały
dotyczącej Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Narol na lata
2016-2020.*

*4) w 2017 r. odbyły się konsultacje społeczne w sprawie uchwały
dotyczącej Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Narol na lata
2016-2020.*

*5) w 2017 r. odbyły się konsultacje społeczne dotyczące wyznaczenia
obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Narol.*

*6) w 2017 r. odbyły się konsultacje społeczne dotyczące wyznaczania
składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.*

**

*7) Oprócz powyższych poważniejszych konsultacji w tym okresie odbywały
się zebrania wiejskie w każdej z 16 miejscowości sołeckich w Gminie
Narol. Podczas tych zebrań omawiane są często różne sprawy dotyczące
gospodarki gminnej i nie tylko, mające w pewnym sensie charakter
konsultacji. Na spotkaniach z mieszkańcami władze gminychcą poznać
opinię społeczną na temat różnych spraw z zakresu działalności gminy.
Trudno jest jednak czasem jednoznacznie określić, czy omówienie pewnej
sprawy z mieszkańcami ma charakter konsultacji czy tylko opiniotwóczy,
tak więc trudno jest w tym zakresie oszacować ich liczbę.*

- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym),

*Odp. Nie utworzono młodzieżowej rady gminy.*

- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym),

*Odp. Nie utworzono gminnej rady seniorów.*

- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o
funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony
www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to
wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna
jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
funduszu sołeckiego,

*Odp. Tak. Wyodrębniono w Gminie Narol fundusz sołecki. Uchwała w sprawie
wyodrębnienia środków stanowiących fundusz sołecki znajduje się na
stronie Biuletynu Informacji Publicznej BIP – www.bip.narol.pl
<http://www.bip.narol.pl> menu – organizacja urzędu – prawo lokalne –
uchwały 2014 r. - Sesja nr XXXVIII Rady Miejskiej w Narolu z dnia 27
marca 2014 r.
<http://www.bip.narol.pl/index.php?page=position2.php&id=955&grp=2> -
Uchwała Nr 349/XXXVIII/2014 Rady Miejskiej w Narolu z dnia 27 marca 2014
r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków
stanowiących fundusz sołecki. (plik pdf)
<http://www.bip.narol.pl/atach/4/955/3128/uchwala_nr_349_XXXVIII_2014.pdf>.*

*Link: http://www.bip.narol.pl/index.php?page=position2.php&id=955&grp=2*

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w
związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,

*Odp. Nie wydano zarządzeń w sprawie funduszu sołeckiego.*

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) -
rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w
sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez
mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony
www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie
(uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),

*Odp. W Gminie Narol nie funkcjonuje jeszcze budżet obywatelski.*

- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w
oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami,
wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny),

*Odp. -------------- nie dotyczy*

- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
poszczególnych latach 2014-2016.

*Odp. -------------- nie dotyczy.*

Otrzymują:

1)Adresat.

2)a/a.

Odpowiedź o udostępnienie informacji publicznej - sieć obywatelska przez NAROL 1

Przesyłam w załączeniu odpowiedź. Być może poprzednia była mało czytelna.

Odpowiedź o udostępnienie informacji publicznej - sieć obywatelska

Daniel Lomber
Sekretarz
tel: 16 6317186 wew. 22

Informacja publiczna-odpowiedź przez MIELEC 1

Dzień dobry,

przesyłam w załączeniu odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej

Z poważaniem

Barbara Duda