odpowiedź na wniosek ws. udzielenia informacji publicznej przez PRZEDECZ

Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
30 stycznia 2018r. w sprawie podejmowanych w Gminie uchwał, uprzejmie informuję, że w Gminie Przedecz obowiązuje

- uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami. – bip.wokiss.pl/Przedecz/bip/informacje/ogloszenia/konsultacje z-mieszkancami..html

- Informacja o liczbie przyjętych uchwał przez radę w latach 2014 -2016

2014 rok – 64, 2015 rok 56, 2016 rok 67 – razem 187 uchwał.

W pozostałym zakresie pytania określone we wniosku uzyskały odpowiedź negatywną.

Z poważaniem

Paulina Nitecka

Sekretarz Miasta Przedecz.

(bez tematu) przez PŁOŃSK 1

W załączeniu przesyłam pismo AGP.1431.2.2018.

Marzanna Podlecka

inspektor ds. obsługi organów gminy

odp. informacja publiczna przez PLESZEW 1

Witam,

w odpowiedzi na wniosek o udostepnienie informacji publicznej:

1. Tak
<http://bip.pleszew.pl/pleszewm/bip/rada-miejska/uchwaly-rady-miejskiej1/vi-
kadencja/uchwala-nr-xxix3612013-rady-miejskiej-w-pleszewie-z-dnia-21-listopa
da-2013r.html>
http://bip.pleszew.pl/pleszewm/bip/rada-miejska/uchwaly-rady-miejskiej1/vi-k
adencja/uchwala-nr-xxix3612013-rady-miejskiej-w-pleszewie-z-dnia-21-listopad
a-2013r.html
2. Nie
3. Nie
4. Tak, ale nie ma jej na stronie BIP, ponieważ tam są tylko uchwały od
2003 r., a ta jest starsza z 1999 r.
5. W latach 2014-2016 podjętych zostało 237 uchwał RM.
6. 119
7. Tak
8. Tak
9. Tak
http://bip.pleszew.pl/pleszewm/zasoby/files/uchwaly/k05/srm028/urm028v240.pd
f
10.
http://bip.pleszew.pl/pleszewm/bip/burmistrz/zarzadzenia-burmistrza.html
11. Tak
http://bip.pleszew.pl/pleszewm/zasoby/files/zarzadzenia/2016/zb016vii2016.pd
f
12. -
13. Kwota budżetu obywatelskiego: 2014-brak, 2015-500 tys. zł, 2016- 500
tys. zł

z poważaniem

Anna Bogacz
Rzecznik prasowy Urzędu Miasta i Gminy Pleszew

tel. (62) 74 28 304

<http://www.pleszew.pl/> www.pleszew.pl

Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie,
63-300 Pleszew, ul Rynek 1, NIP: 608-00-74-221 (Miasto i Gmina Pleszew),
konto Bank Spółdzielczy w Pleszewie 78 84070003 00110011 2000 0001

Udostępnienie informacji publicznej przez SIERPC

Odpowiadając na maila z dnia 30 stycznia 2018 r. Urząd Miejski w Sierpcu
przesyła następujące informacje

1. czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
(art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
(link), pod którym jest dostępna ta uchwała,

NIE

2. czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust.
1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),

NIE

3. czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),

NIE

4. czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym
jest dostępna ta uchwała,

NIE

5. informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach
2014-2016,

2014 - 93

2015 - 146

2016 - 110

6. informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016,

2014 - 3

2015 - 2

2016 - 9

7. czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym),

NIE

8. czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym),

NIE

9. czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o
funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody
na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie
adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała
o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,

NIE

10. link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku
z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,

-

11. czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany
jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie
przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców
projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod
którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie
budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),

NIE

12. jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w
oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami,
wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny),

-

13. jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
poszczególnych latach 2014-2016.

-

Z poważaniem

A. Grzybowska

Biuro Rady

Urząd Miejski w Sierpcu

Odpowiedź przez PONIEC

W odpowiedzi na Państwa pytania uprzejmie informuję:

Ad 1. Nie

Ad 2. Nie

Ad 3. Nie

Ad 4. Nie

Ad 5. W latach 2014-2016 Rada Miejska w Poniecu podjęła 224 uchwały.

Ad 6. W latach 2014-2016 przeprowadzono 60 konsultacji z mieszkańcami miasta
i sołectw.

Ad 7. Nie

Ad 8. http://www.bip.poniec.pl/dokument/3471

Ad 9. http://www.bip.poniec.pl/dokumenty/89

Ad 10. Nie

Ad 11. Nie dotyczy

Ad 12. Nie dotyczy

Z poważaniem

Marcin Pazdaj

UM Poniec

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SŁUBICE 1

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej,

pozdrawiam,

Agata Gościniak

UG Słubice

odpowiedź na wniosek o udostępnie informacji publicznej- UM Węgorzewo przez WĘGORZEWO

Witam,

Poniżej przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej
z dnia 30 stycznia 2018 r. (kolor czerwony), link do aktów prawnych min.
zarządzeń Burmistrza Węgorzewa oraz uchwał Rady Miejskiej w Węgorzewie.

"Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie
następujących informacji:

NIE - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
(art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
(link), pod którym jest dostępna ta uchwała,

NIE - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e
ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),

NIE - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa
oświatowego),

TAK - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym
jest dostępna ta uchwała,

2014-98; 2015-102; 2016-115 - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez
radę w poszczególnych latach 2014-2016,

7- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016,

TAK - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym),

NIE- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym),

TAK- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o
funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody
na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie
adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała
o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,

http://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwWegorzewie/tabBrowser/mainPage -
link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z
realizacją funduszu sołeckiego w gminie,

NIE- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) -
rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w
sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez
mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www
(link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w
sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),

ND - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w
oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami,
wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny),

ND- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
poszczególnych latach 2014-2016.

Odpowiedź sporządziła R. Rogala

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na
adres <mailto:sprawa-6465@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
sprawa-6465@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami
reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa

tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09

<http://www.siecobywatelska.pl> www.siecobywatelska.pl

<http://www.watchdogportal.pl> www.watchdogportal.pl

<http://www.funduszesoleckie.pl> www.funduszesoleckie.pl

<http://www.informacjapubliczna.org> www.informacjapubliczna.org

NIP 526282872

KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego"

Pozdrawiam,

Barbara Wus

Wydział Organizacyjny
Urząd Miejski w Węgorzewie
ul. Zamkowa 3
11-600 Węgorzewo

tel. 87/427-54-06

fax 87/427-54-01

www.wegorzewo.pl

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Szczecin 1

Dzień dobry,

w załączeniu przekazuję odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Pozdrawiam

Adriana Zwolińska

Główny Specjalista

Odpowiedź na wniosek przez SIEMIĄTKOWO 1

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez NIEBYLEC 1

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznejz dnia 30
stycznia br. informuję że:

W Gminie Niebylec nie obowiązuje uchwała dot. trybu i szczegółowych
kryteriów ocen wniosków o realizację zadania publicznego w ramach
inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie).

W Gminie Niebylec nie ma utworzonej gminnej rady dzielności pożytku
publicznego na podstawie art. 41e ust. 1 ust. o pożytku publ. i o
wolontariacie). Nie jest również powołana gminna rada oświatowana
podstawie art. 78ust. 1 Prawa oświatowego.

W gminie obowiązuje uchwała Nr XXII/98/04 Rady Gminy Niebylec z dnia
4 grudnia 2004 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia
konsultacji z mieszkańcami Gminy Niebylec (skan w załączeniu). W latach
2014-2016 Rada Gminy podjęła 160 uchwał (2014 r. – 51, 2015 r. – 48,
2016 r. – 61). W tych latach nie były przeprowadzone konsultacje z
mieszkańcami.

W gminie nie została utworzona młodzieżowa rada gminy ani gminna rada
seniorów.

W Gminie Niebylec został wyodrębniony fundusz sołecki na podstawie art.
2 ust. 3 ustawy z dnia 21lutego 2014 r. o funduszu sołeckim – Uchwała Nr
V/20/2015 Rady Gminy Niebylec z dnia 6 marca 2015 r.
(http://bip.niebylec.pl/atach/3/82/3369/20.pdf). Nie ma zarządzeń organu
wykonawczego w związku z realizacją funduszu sołeckiego.

W Gminie Niebylec nie funkcjonuje budżet obywatelski, dlatego też nie
było wyodrębnianych środków na jego realizację w latach 2014-2016.

Z poważaniem

Antoni Chuchla

Sekretarz Gminy

FW: Odpowiedź na informację publiczną przez PISZ 1

Urząd Miejski w Piszu
Wydział Spraw Obywatelskich Promocji i Turystyki ul. G. Gizewiusza 5 12-200 Pisz

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Gmina Miedziana Góra przez MIEDZIANAGÓRA 1

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: skan
Data: Fri, 9 Feb 2018 11:55:02 +0100
Nadawca: Michał Tokar Urząd Gminy Miedziana Góra
<michal@miedziana-gora.pl>
Adresat: justyna.kundera@miedziana-gora.pl

--
Michał Tokar UG Miedziana Góra
Treść tej wiadomości zawiera informacje przeznaczone tylko dla adresata.
Jeżeli nie jesteście Państwo jej adresatem, bądź otrzymaliście ją przez pomyłkę,
prosimy o powiadomienie o tym nadawcy oraz trwałe jej usunięcie.

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez MIŃSK MAZOWIECKI

IN.1431.10.2018.AW
Dzień dobry,
Odpowiadając na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 20.01.2018r. (data wpływu do tut. Urzędu - 31.01.2018r.) niniejszym informuję, że:
Ad. 1) http://archiwum.bip.minskmazowiecki.pl/PDF/UCHWA_A_XI_71_15_2015_10_22.PDF
Ad. 2)
W Gminie Mińsk Mazowiecki nie została utworzona Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego.
Ad. 3)
W Gminie Mińsk Mazowiecki nie powołano Rady Oświatowej.
Ad. 4)
http://archiwum.bip.minskmazowiecki.pl/PDF/UCHWA_A_XXIX_261_13_2013_09_26.PDF
Ad. 5)
Rada Gminy Mińsk Mazowiecki podjęła:
- w 2014 roku - 104 uchwały
- w 2015 roku - 84 uchwały
- w 2016 roku - 98 uchwał
Ad. 6)
Ilość przeprowadzonych konsultacji społecznych:
- 2014 rok - 2
- 2015 rok - 1
- 2016 rok - 1
Ad. 7)
W Gminie Mińsk Mazowiecki nie utworzono Młodzieżowej Rady Gminy.
Ad. 8)
W Gminie Mińsk Mazowiecki nie utworzono Rady Gminy Seniorów
Ad. 9)
http://archiwum.bip.minskmazowiecki.pl/PDF/UCHWA_A_V_22_15_2015_02_19.PDF
Ad. 10)
Nie dotyczy
Ad. 11)
W Gminie Mińsk Mazowiecki nie funkcjonuje Budżet Obywatelski (Partycypacyjny)
Ad. 12)
Nie dotyczy
Ad. 13)
Nie dotyczy
Z poważaniem,
Albert Woźnica
Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych
tel. (25) 756 25 38

UrządMiasta i Gminy w Suchedniowie -Udostępnienieinformacji publicznej przez SUCHEDNIÓW 1

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd">
<html><body><br data-mce-bogus="1"> </public_gallery_body></body></html>

re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SYPNIEWO

Witam, poniżej odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej:

* czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu
strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała
o Nie
* czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e
ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
o Nie
* czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa
oświatowego),
o Nie
* czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
(link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
o http://www.bip.sypniewo.pl/images/upload/syp_uchw_nr_XXXIV_185_2014.pdf
* informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych
latach 2014-2016,
o Kadencja 2010-2014 (w okresie od stycznia do 07 listopada) - 42
uchwały
o Kadencja 2014-2018: 2014 - 15 uchwał, 2015 - 57 uchwał, 2016 -
49 uchwał.
* informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016,
o 2014 - 1
o 2015 - 0
o 2016 - 0
* czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym)
o Nie
* czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym),
o Nie
* czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o
funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu
strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała
o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie,
to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym
dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na
wyodrębnienie funduszu sołeckiego
o http://www.bip.sypniewo.pl/images/upload/syp_uchw_nr_XXX_170_2014.pdf
*  link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w
związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie
o Brak
*  czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) -
rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu,
w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane
przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres
strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie
(uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego
(partycypacyjnego)
o Nie
*  jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w
oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z
mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest
budżet obywatelski (partycypacyjny)
o Nie dotyczy
*  jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
poszczególnych latach 2014-2016
o Nie dotyczy.

--
Sekretariat
Urząd Gminy Sypniewo
Katarzyna Zakrzewska
tel. 29 71 77 783

odpowiedź na wniosek o udostepnienie informacji publicznej przez WĄSEWO

Szanowni Państwo,

Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 30 stycznia 2018 r. informuję:

1) W gminie Wąsewo obowiązuje uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. http://bip.wasewo.eur.pl/public/get_file_contents.php?id=249924,
zmiana uchwały http://bip.wasewo.eur.pl/public/get_file_contents.php?id=252914
2) Nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego,
3) Nie powołano w gminie rady oświatowej,
4) W gminie obowiązuje uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami http://bip.wasewo.eur.pl/public/get_file_contents.php?id=261915,
5) Iiczba podjętych uchwał przez Radę Gminy Wąsewo:
2014-63
2015-75
2016- 60
6) Liczba przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami:
2014-3
2015-2
2016-6
7) Nie utworzono młodzieżowej rady gminy ani gminnej rady seniorów,
8) W roku 2018 nie wyodrebiono w gminie Funduszu sołeckiego,
9) W gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski.

Proszę o potwierdzenie otrzymania informacji.

Z poważaniem
Barbara Trojanowska
Sekretarz Gminy
Urząd Gminy Wąsewo
ul. Zastawska 13, 07-311 Wąsewo
29 645 80 00 wew. 22

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ŚREM 2

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielnie informacji publicznej poniżej przesyłamy odpowiedzi na przedmiotowe kwestie:

1) czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,

- W gminie Śrem nie obowiązuje przedmiotowa uchwała.

2) czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),

- W gminie Śrem nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego.

3) czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),

- W gminie Śrem nie powołano gminnej rady oświatowej.

4) czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,

- W gminie Śrem obowiązuje uchwały dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami:

Uchwala Rady Miejskiej w Śremie Nr 188/XIX/2016 z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie przeprowadzania konsultacji dotyczących budżetu obywatelskiego

Uchwała Rady Miejskiej w Śremie Nr 380/XLVI/98 z dnia 6 maja 1998r. w sprawie zasad i tryby przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Śrem (w załączeniu).

Obecnie trwają prace nad nową uchwałą w przedmiotowym zakresie. Zmiana uchwały planowana jest w marcu 2018 roku.

5) informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,

Rada Miejska w Śremie:

w 2014 r. w okresie od stycznia do listopada - podjęto 127 uchwał; od listopada – grudnia ( nowa kadencja) podjęto 21 uchwał = RAZEM –podjęto 148 uchwał;

w 2015 r. podjęła 148 uchwał;

w 2016 r. podjęła 111 uchwał.

6) informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,

W przedmiotowym przedziale czasu w gminie Śrem przeprowadzono wyłącznie trzy konsultacje dotyczące budżetu obywatelskiego

7) czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),

W gminie Śrem nie utworzono młodzieżowej rady gminy.

8) czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),

W gminie Śrem nie utworzono gminnej rady seniorów.

9) czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,

W gminie Śrem wyodrębniono fundusz sołecki - Uchwała nr 446/XLIV/2014 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2015 roku (http://umsrem.bip.eur.pl/public/get_document_contents.php?id_contents=41848) zmieniona uchwałą nr 471/XLV/2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r (http://umsrem.bip.eur.pl/public/get_document.php?id=37814&id_contents=41846)

10) link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,

ZARZĄDZENIE NR 171/2017 BURMISTRZA ŚREMU z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zasad i trybu wykonywania przez sołtysów przedsięwzięć wynikających z ustawy o funduszu sołeckim (http://umsrem.bip.eur.pl/public/get_document_contents.php?id_contents=49220)

11) czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),

W gminie Śrem funkcjonuje Budżet Obywatelski Śremu. Uchwała regulujące w załączeniu. Strona internetowa poświęcona Budżetowi Obywatelskiemu Śremu - budzetobywatelski.srem.pl

12) jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie

realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),

jw.

13) - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

Kwoty i kryterium podziału wniosków Budżetu Obywatelskiego Śremu

Pierwsza edycja

Głosowanie 20 do 29 listopada 2015 r. – realizacja wybranych projektów 2016 r.

Pula Budżetu Obywatelskiego Śremu – 500.000 zł

- Projekt o charakterze ogólnogminnym - spełnia przynajmniej jedno z poniższych kryteriów: szacunkowy koszt realizacji przekracza kwotę środków projektu lokalnego, dotyczy potrzeb mieszkańców więcej niż jednego obszaru gminy Śrem, miejsce realizacji nie jest przypisane do jednego
z obszarów gminy Śrem. - 250.000 zł
- Projekt o charakterze lokalnym to taki, który dotyczy głównie potrzeb mieszkańców jednego z dwóch wyodrębnionych obszarów gminy Śrem:

- obszaru miejskiego: teren w granicach administracyjnych miasta Śrem 125.000 zł
-obszaru wiejskiego: teren w granicach sołectw. 125.000 zł

Druga edycja

głosowanie 16 września do 25 września 2016 r. – realizacja wybranych projektów 2017 r.

Pula Budżetu Obywatelskiego Śremu – 600.000 zł

- Projekt o charakterze ogólnogminnym - spełnia przynajmniej jedno z poniższych kryteriów: szacunkowy koszt realizacji przekracza kwotę środków projektu lokalnego, dotyczy potrzeb mieszkańców więcej niż jednego obszaru gminy Śrem, miejsce realizacji nie jest przypisane do jednego
z obszarów gminy Śrem. - 300.000 zł

- Projekt lokalny miejski - dotyczy potrzeb mieszkańców obszaru miejskiego - teren w granicach administracyjnych miasta Śrem - 150.000 zł
- Projekt lokalny wiejski - dotyczy potrzeb mieszkańców obszaru wiejskiego - teren w granicach sołectw - 150.000 zł

Trzecia edycja

głosowanie 15 września do 24 września 2017 r. – realizacja wybranych projektów nastąpi w 2018 r.

Pula Budżetu Obywatelskiego Śremu – 700.000 zł

- Projekt o charakterze ogólnogminnym - spełnia przynajmniej jedno z poniższych kryteriów: szacunkowy koszt realizacji przekracza kwotę środków projektu lokalnego, dotyczy potrzeb mieszkańców więcej niż jednego obszaru gminy Śrem, miejsce realizacji nie jest przypisane do jednego
z obszarów gminy Śrem. - 350.000 zł

- Projekt lokalny miejski - dotyczy potrzeb mieszkańców obszaru miejskiego - teren w granicach administracyjnych miasta Śrem - 175.000 zł
- Projekt lokalny wiejski - dotyczy potrzeb mieszkańców obszaru wiejskiego - teren w granicach sołectw - 175.000 zł

Adrian Wartecki

Pion Obsługi Inwestorów i Informatyzacji

Zespół Obsługi Inwestorów i Komunikacji Społecznej

Urząd Miejski w Śremie

Pl. 20 Października 1

63 - 100 Śrem

tel. +48 61 28 47 116

fax. +48 61 28 35 337

srem.pl

facebook.com/Gmina Śrem

Odpowiedź - informacja publiczna przez RESKO 1

Witam,

1) ad. pytanie nr 1 - tak, uchwała znajduje się na bip.resko.pl/prawo
lokalne/uchwały rady miejskiej/uchwały rady miejskiej 2010/sesja rady
miejskiej z dnia 30 września 2010 r./uchwała nr XLVI/299/10 w sprawie
określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację
zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
link:
http://bip.resko.pl/unzip/resko_3300/09_02_2018_12_30_09DOC090218-09022018125952.pdf

2) ad. pytanie nr 4 - tak, uchwała znajduje się na bip.resko.pl/prawo
lokalne/uchwały rady miejskiej/uchwały rady miejskiej 2005/sesja rady
miejskiej z 09.03.05/uchwała nr XXX/200/05 w sprawie zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy
link:
http://bip.resko.pl/pliki/resko/uchwaly/2005/XXX_200_05.pdf?PHPSESSID=8ed2d355f26ce3973516d3ff6b10f6f3

3) ad. pytanie nr 6 - informacje dostępne są na
bip.resko.pl/informacje/obwieszczenia i ogłoszenia

4) ad.pytanie nr 7 - tak, utworzono Młodzieżową Radę Miejską uchwałą
Rady Miejskiej w Resku nr VIII/54/15 z dnia 24 czerwca2015 r.

Z poważaniem
Joanna Kondrat

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez WOLSZTYN 1

W załączeniu odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

-----Oryginalna wiadomość-----

Miasto i Gmina Radoszyce - Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez RADOSZYCE 1

Dzień dobry,

Szanowni Państwo,

w załączeniu przekazuję odpowiedź Burmistrza Miasta i Gminy Radoszyce
Pana Michała Pękali - znak: OOG.1431.3.2018 na wniosek Członków Zarządu
Stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska o udostępnienie
informacji publicznej z dnia 30 stycznia 2018 roku.

Uprzejmie proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszego maila.

Z poważaniem

mgr Damian Rozmus

Podinspektor ds. Rady Miejskiej

Urząd Miasta i Gminy w Radoszycach
ul. Żeromskiego 28, 26 - 230 Radoszyce
tel. (41) 37-35-083 wew. 230, fax (41) 37-35-084

Wysyłanie wiadomości e-mail: 20180209131624484 przez SOBKÓW 1

Przesyłam w załączeniu odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej z dnia 30.01.2018 r.
Marta Kwiecień
41 387 10 22 wewn. 13

Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami (plikami
lub linkami):

20180209131624484

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji przez RAWICZ 2

Witam

Przesyłam w załączniku odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji.
Proszę o zwrotne potwierdzenie jego otrzymania.

Podaję linki zawarte w załączonym piśmie:

http://bip.rawicz.pl/artykul/825/6353/uchwala-nr-vii-39-15-rady-miejskiej-gminy-rawicz-z-dnia-25-marca-2015-roku

http://bip.rawicz.pl/artykul/825/6423/uchwala-nr-xii-106-2015-rady-miejskiej-gminy-rawicz-z-dnia-30-wrzesnia-2015r

http://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiGminyRawicz/document/236742/Uchwa%C5%82a-XXXVI_383_17

http://bip.rawicz.pl/artykul/189/1065/uchwala-nr-xvii-131-12-rady-miejskiej-gminy-rawicz-z-dnia-28-marca-2012-roku

http://bip.rawicz.pl/artykul/825/6341/uchwala-nr-vi-31-15-rady-miejskiej-gminy-rawicz-z-dnia-4-marca-2015-roku

https://rawicz.budzet-obywatelski.org/

--

Pozdrawiam,
Anna Hamrol

Inspektor ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich i Organizacji Społecznych
ul. Piłsudskiego 21
63-900 Rawicz
e-mail: ahamrol@rawicz.eu
tel. 65 546 76 69
www.rawicz.pl
www.facebook.pl/rawicz.otwarty

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez MACIEJOWICE 1

Dzień dobry,
W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 30 stycznia 2018 r.
Z poważaniem
Milena Rogulska
podinspektor ds. obsługi Rady Gminy
Urząd Gminy w Maciejowicach
tel. 25 682 57 37 wew. 37