Odpowiedź o udostępnienie informacji publicznej - Gminy Skołyszyn przez SKOŁYSZYN 1

Odpowiedź w załączeniu.

wniosek o udostępnienie danych przez RESZEL 1

W załączeniu przesyłam informację odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Pozdrawiam,
Karolina Breziuk
Referent
Urząd Gminy w Reszlu
89 755 39 09

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ŁANIĘTA

W związku ze złożonym wnioskiem o udzielenie informacji poniżej podaję odpowiedzi.
- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała, -*_nie obowiązuje _*
- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), -
*_nie utworzono gminnej rady pożytku publicznego_ *
- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),-***_nie powołano rady oświatowej_***
- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,-*_uchwała zostanie podjęta w marcu br._***
- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,-**_*w roku 2014 - 58 , 2015- 63, 2016 47 uchwał*_
- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),*_- nie utworzono_*
- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), -*_nie utworzono _*
- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,*- _nie wyodrębniano funduszu sołeckiego _*
- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),*_- nie funkcjonuje budżet obywatelski _*
- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

Z wyrazami szacunku.
Zbigniew Filipiak
Sekretarz Gminy

W dniu 2018-01-09 o 08:01, sprawa-5332@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

UM Siedlce informacja publiczna - uchwały, konsultacje, budzet obywatelski przez Siedlce 1

<html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns:m="http://schemas.microsoft.com/office/2004/12/omml" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40"><head><meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=iso-8859-2"><meta name=Generator content="Microsoft Word 12 (filtered medium)"><style><!--
/* Font Definitions */
@font-face
{font-family:"Cambria Math";
panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;}
@font-face
{font-family:Calibri;
panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
{margin:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
font-size:11.0pt;
font-family:"Calibri","sans-serif";}
a:link, span.MsoHyperlink
{mso-style-priority:99;
color:blue;
text-decoration:underline;}
a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed
{mso-style-priority:99;
color:purple;
text-decoration:underline;}
span.Stylwiadomocie-mail17
{mso-style-type:personal-compose;
font-family:"Calibri","sans-serif";
color:windowtext;}
.MsoChpDefault
{mso-style-type:export-only;}
@page WordSection1
{size:612.0pt 792.0pt;
margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt;}
div.WordSection1
{page:WordSection1;}
--></style><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1026" />
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapelayout v:ext="edit">
<o:idmap v:ext="edit" data="1" />
</o:shapelayout></xml><![endif]--></head><body lang=PL link=blue vlink=purple><div class=WordSection1><p class=MsoNormal><o:p>&nbsp;</o:p></p></div></body></html>

odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez PIASECZNO 1

Dzień dobry,
w załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek w sprawie udostępnienia informacji publicznej z dnia 30 stycznia 2018 r.

Ewelina Seroczyńska

Wydział Kadr i Administracji
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
tel. 70 17 575

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie inf. publicznej Gmina Zbójna przez ZBÓJNA 1

Dzień Dobry, w załączniku przekazuję odp. na wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Z poważaniem, Marta Poreda UG Zbójna

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez NOWY STAW 1

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 30.01.2018 r.

Anna Majewska
Sekretarz Gminy
82-230 Nowy Staw
ul. Gen. Józefa Bema 1
tel. 55 271 51 10 w. 25
e-mail: sekretarz@nowystaw.pl

Re: Wniosek oudostępnienieinformacji publicznej przez WIERZBNO

Wierzbno, dnia 9 lutego 2018 r.OR.1431.8.2018Sieć Obywatelska Watchdog Polskaul. Ursynowska 22/202-605 WarszawaW odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 30 stycznia 2018 r. uprzejmie informuje, iż w Gminie Wierzbno:1) nie obowiązuje uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
(art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie);2) nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego (art. 41e
ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie);3) nie powołano rady oświatowej (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego);4) obowiązuje uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym). Treść uchwały została opublikowana pod adresem: http://bip.gminawierzbno.pl/tmp/51692279-ucwaXNa_nr_171.pdfTreść str. 1 załącznika do uchwały została opublikowana pod adresem: http://bip.gminawierzbno.pl/tmp/51692769-zaXNzecznik_nr_1_do_uchwaXNy_171.pdfTreść str. 2 załącznika do uchwały została opublikowana pod adresem: http://bip.gminawierzbno.pl/tmp/51693070-zaXNzecznik_nr_1_do_ucwaXNy_171_1.pdf5) Rada Gminy podjęła:a) w 2014 roku 40 uchwał, b) w 2015 roku - 47 uchwał, c) w 2016 roku - 69 uchwał;6) przeprowadzono a) w 2014 roku - 1 konsultacje, b) w 2015 roku - 2 konsultacje, c) w 2016 roku - 1 konsultacje;7) nie utworzono młodzieżowej rady gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym);8) nie utworzono gminnej rady seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym);9) nie wyodrębniono funduszu sołeckiego. Treść uchwały Rady Gminy Wierzbno w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2017 rok została opublikowana pod adresem http://bip.gminawierzbno.pl/tmp/2880117160-uchwala_XIV_74_2016_z_dnia_30_marca_2016.pdf 10) nie posiada wydzielonych zarządzeń Wójta wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego;11) nie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny);12) nie dotyczy;13) nie dotyczy.Z poważaniem,Monika GrabowskaReferent ds. sekretariatu i obsługi organów gminy-- Urząd Gminy w WierzbnieWierzbno 9007-111 Wierzbnotel. 25 793 44 95

odpowiedź na wniosek przez RASZKÓW 1

informacja publiczna przez KŁODAWA

Kłodawa, 09.02.2018r.

    W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Burmistrz Kłodawy informuje co następuje:

- w gminie nie funkcjonuje uchwała dotycząca trybu i szczegółowych
kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach
inicjatywy lokalnej,
- nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego,
- w gminie nie powołano rady oświatowej,
- w gminie funkcjonuje uchwała dotycząca konsultacji z mieszkańcami,
- w latach 2014-2016 Rada Miejska w Kłodawie przyjęła 273 uchwały,
- w latach 2014-2016 przeprowadzono 2 razy konsultacje z mieszkańcami,
- w gminie nie funkcjonuje młodzieżowa rada gminy,
- w gminie nie utworzono rady seniorów,
- w budżecie gminy wyodrębniono środki na fundusz sołecki,
- od roku 2016 w gminie funkcjonuje budżet obywatelski. Konsultacje z
mieszkańcami oparte są na zarządzeniu burmistrza,
- budżet obywatelski w roku 2016 wynosił 300.000 zł.

Równocześnie informuję, że wszelkie uchwały, zarządzenia dotyczące w/w
kwestii dostępne są na stronie BIP Gminy Kłodawa -
http://bip.klodawa.wlkp.pl/.

Z poważaniem
Dawid Pudło
Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Sportu
Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie
ul. Dąbska 17, 62-650 Kłodawa
tel. /63/ 2730622 w. 110

Re: Fwd: Fwd: Fwd: Fwd: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez RAWICZ

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej informuję, że w gminie Rawicz nie powołano rady oświatowej w myśl art. 78 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze zm. 949 i 2203).

Z poważaniem
Anna Nowak
Urząd Miejski Gminy Rawicz
Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

W dniu 08.02.2018 o 13:10, Biuro Rady Miejskiej Gminy Rawicz pisze:

(bez tematu) przez PUCK 3

W załączeniu przesyłam odpowiedzi na wniosek.
pozdrawiam

Bernadeta Thrun
Urząd Gminy Puck
ul. 10 Lutego 29
84-100 Puck
tel. 58 673-56-40

Fw: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez OSINA

W odpowiedzi na Państwa wniosek przekazuję poniższe odpowiedzi:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art.
19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest
dostępna ta uchwała,
Odp. Uchwała taka nie została podjęta

- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust.
1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
Odp. Nie utworzono takiej rady

- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
Odp. Nie powołano takiej rady

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym
jest dostępna ta uchwała,
Odp. Uchwała Nr XL /233/2010 Rady Gminy Osina z dnia 9 września 2010 roku w
sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych
organizacji oraz projektów rocznych programów współpracy z tymi
organizacjami.
http://bip.osina.pl/strony/532.dhtml

- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach
2014-2016,
Odp. 2016 r. – 60 uchwał,
2015 r. – 43 uchwały,
2014 r. – 61 uchwał,

- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016,
Odp. 2016 r. – 1,
2015 r. – 1,
2014 r. – 1,

- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym),
Odp. Nie utworzono takiej rady

- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym),
Odp. Nie utworzono takiej rady

- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu
sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link),
pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na
wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu
strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
Odp. Uchwała Nr XXXII-195-2014 z dnia 31 marca 2014 r w sprawie wyrażenia
zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego
http://bip.osina.pl/unzip/1173.dhtml

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z
realizacją funduszu sołeckiego w gminie
Odp. Zarządzenie Nr 190/2014 Wójta Gminy Osina z dnia 18 kwietnia 2014
roku w sprawie ustanowienia Zasad wydatkowania Funduszu Sołeckiego w Gminie
Osina
http://bip.osina.pl/strony/2160.dhtml

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany
jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie
przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców
projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod
którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie
budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
Odp. Nie funkcjonuje taki budżet

- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu
o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o
wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny),
Odp. Nie funkcjonuje taki budżet

- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych
latach 2014-2016.
Odp. Nie dotyczy

Z poważaniem
Emilian Pisarek
Sekretarz Gminy Osina

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez WIĄZOWNICA

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@wiazownica.com
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-30 21:52

odczytano w dniu 2018-02-12 08:08.

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez NOWOGARD 2

Dzień dobry,

w załączniku przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

Pozdrawiam

W dniu 30.01.2018 o 21:49, sprawa-6238@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--
Sekretariat UM
Plac Wolności 1
72-200 Nowogard
tel 91 39 26 200/201
fax 91 39 26 206

PG.140.1.10.2018 przez RUCIANE-NIDA 1

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">

<HTML><HEAD>

<META content="text/html; charset=utf-8" http-equiv=content-type>

<META name=GENERATOR content="MSHTML 11.00.9600.18639"></HEAD>

<BODY>

<P><FONT size=2 face="">Dzień dobry,<BR>w załączeniu przesyłam odpowiedzi na

wniosek o udostępnienie informacji publicznej.<BR><BR><BR>Z

pozdrowieniami:<BR>Inspektor ds. Promocji Gminy<BR>Grzegorz Stanisław

Albin<BR>Urząd Miasta i Gminy Ruciane-Nida<BR>Al. Wczasów 4<BR>12-220

Ruciane-Nida<BR>e-mail: grzegorz.albin@ruciane-nida.pl<BR>tel. 87 42 54

431<BR><BR><BR></P></FONT></BODY></HTML>

Wysyłanie wiadomości e-mail: Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska -odpowiedź na wniosek przez MASZEWO 1

Dzień dobry!
W załączeniu odpowiedź na Państwa wniosek.

Pozdrawiam
Elżbieta Ptasznik
Biuro Rady Miejskiej w Maszewie

Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami (plikami
lub łączami):

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska -odpowiedź na wniosek

Informacja na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez TYCZYN

W związku z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej
Stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska z dnia 30 stycznia 2018
r., Urząd Miejski w Tyczynie informuje w odpowiedzi na pytania:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
(link), pod którym jest dostępna ta uchwała,

Odp. Nie obowiązuje w/w uchwała.

- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e
ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)

Odp. Nie utworzono.

- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),

Odp. Nie powołano.

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link)
BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,

Odp. http://www.bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokazTresc-1010-2406

- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych
latach 2014-2016,

Odp. 2014-14, 2015-104, 2015-50.

- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016,

Odp. W 2015 roku -1.

- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym),

Odp. Tak, utworzono.

- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym),

Odp. Nie utworzono.

- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o
funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony
www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to
wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna
jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
funduszu sołeckiego,

Odp. http://www.bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokazTresc-1010-1843

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w
związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,

Odp. http://www.bip.tyczyn.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1011

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) -
rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w
sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez
mieszkańców projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony
www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie
(uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),

Odp. Nie funkcjonuje.

- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w
oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami,
wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny),

Odp. Nie funkcjonuje.

- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
poszczególnych latach 2014-2016,

Odp. Nie dotyczy.

--
___________________
Krystyna Knutel
Urząd Miejski w Tyczynie
ul. Rynek 18
36-020 Tyczyn

odpowiedź przez RZGÓW

Podaję poniżej odpowiedzi na pytania zawarte we wniosku o udostępnienie informacji publicznej
z dnia 31 stycznia 2018r.
- nie ma uchwały w sprawie trybu i kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego,
- nie utworzono rady działalności pożytku publicznego,
- nie powołano rady oświatowej,
- obowiązuje w gminie uchwała w sprawie trybu i zasad przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami,http://bip.gminarzgow.pl/wiadomosci/9276/uchwaly_rady_gminy
- liczba uchwał – http://bip.gminarzgow.pl/wiadomosci/9276/uchwaly_rady_gminy
- nie przeprowadzano konsultacji z mieszkańcami w latach 2014-16,
- utworzono młodzieżową radę gminy,
- nie utworzono gminnej rady seniorów,
- wyodrębniono w gminie fundusz sołecki,http://bip.gminarzgow.pl/wiadomosci/9276/uchwaly_rady_gminy
- zarządzenia wójta – http://bip.gminarzgow.pl/wiadomosci/9280/zarzadzenia_wojta_gminy
- w gminie nie tworzy się budżetu obywatelskiego,

inspektor Maria Pakulska
stanowisko ds. Obsługi Organów Gminy
tel: (63) 241 90 18 wew. 27
e-mail: biurorady@gminarzgow.pl

FW: odpowiedź na informację publiczną przez MILANÓWEK 4

Dzień dobry,
Przesyłam Państwu odpowiedź (w części dotyczącej pracy Referatu Budżetowo-Księgowego) na wniosek o dostęp do informacji publicznej.
z poważaniem
Bożena Sehn
Skarbnik Miasta Milanówka

Urząd Miasta Milanówka, ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek
tel. 22 758 30 61 wew. 288 | fax 22 755 81 20
skarbnik @milanowek.pl@@http://skarbnik%20@milanowek.pl@@ | www.milanowek.pl

[Opis: http://milanowek.pl/img/umm_bar_email.jpg]

[Opis: http://milanowek.pl/img/think2.jpg]

Pomyśl, zanim wydrukujesz!
W Milanówku Mieście-ogrodzie przywiązujemy szczególną wagę do spraw związanych z ochroną naszego środowiska.
Zastanów się, czy koniecznie musisz wydrukować tę wiadomość. Jeśli tak, użyj funkcji druku dwustronnego i oszczędzania tonera.

(bez tematu) przez SURAŻ

Suraż,dn.12.02.2018 r. W odpowiedzi na Wniosek o udostępnienie  informacji publicznej Urząd Miejski w Surażu informuje, iż w Gminie Suraż -nie obowiązuje uchwała dot.trybu i szczegółowych  kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, -w gminie Suraż nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego, - nie powołano  w gminie rady oświatowej, - w gminie nie obowiązuje uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami, - w 2014 roku podjęto 64 uchwały Rady Miejskiej w Surażu, - w 2015 roku podjęto 53 uchwały Rady Miejskiej w Surażu, -w 2016 roku podjęto 58 uchwał Rady Miejskiej w Surażu, - w latach 2014 -2016  nie przeprowadzano konsultacji z mieszkańcami, - nie utworzono młodzieżowej rady gminy, - nie utworzono gminnej rady seniorów, - w 2017 roku podjęto uchwałę o nie wyrażeniu zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków finansowych przeznaczonych na fundusz sołecki w roku 2018 - bip.um.suraz.wrotapodlasia.pl bip.um.suraz.wrotapodlasia.pl - w 2018 r. podjęto uchwałę o nie wyrażeniu zgody na wyodrębnianie w budżecie gminy na rok 2019 środków finansowych przeznaczonych na fundusz sołecki - bip.um.suraz.wrotapodlasia.pl bip.um.suraz.wrotapodlasia.pl - w zarządzeniach  Burmistrza Suraża brak jest zarządzeń związanych z realizacją funduszu sołeckiego, -w gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski, Sekretarz Gminy Marianna Rogalska

Odpowiedz na wniosek o udostępnienie informacji publicznej. przez ZARĘBY KOŚCIELNE 1

Zaręby Kościelne 09.02.2018r.

ORO.1431.3.2018

Sieć
Obywatelska Watchdog Polska

ul.
Ursynowska 22/2


02-605 Warszawa

Odpowiadając na wniosek z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie udzielenia
informacji publicznej, Gmina Zaręby Kościelne uprzejmie informuję:

- Rada Gminy nie podjęła Uchwały dotyczącej trybu i szczegółowych kryteriów
oceny

wniosków o realizacje zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej;

- nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego;

- w gminie nie powołano rady oświatowej;

- w gminie obowiązuje uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
z

mieszkańcami Uchwała Nr V/25/15 z dnia 11 marca 2015 roku - adres strony
pod którym

uchwała jest dostępna: <http://zareby.ornet.pl/d/zareby/99uchwala26.pdf>
http://zareby.ornet.pl/d/zareby/99uchwala26.pdf ;

- liczba przyjętych uchwał w latach 2014r. - 60 Uchwał, 2015r. - 65 Uchwał,
2016r. - 65 Uchwał;

- liczba przeprowadzonych konsultacji w latach 2014-2016 - 31 konsultacji;

- nie utworzono młodzieżowej rady gminy;

- nie utworzono gminnej rady seniorów;

- nie wyodrębniono w gminie funduszu sołeckiego - Uchwała Nr XX/155/17 z
dnia 15 lutego

2017 roku - adres strony pod którym uchwała jest dostępna:

<http://zareby.ornet.pl/d/zareby/77uchwala155.pdf>
http://zareby.ornet.pl/d/zareby/77uchwala155.pdf

- w gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski


Z poważaniem


Joanna Rukat

(bez tematu) przez MAŁOGOSZCZ 1

--
Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu
ul. Jaszowskiego 3a
28-366 Małogoszcz

41-38-60-100
malogoszcz@eobip.pl
www.malogoszcz.pl

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez NOWE PIEKUTY 2

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 30.01.2018 r. Urząd Gminy Nowe Piekuty niniejszym informuje:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
Nie obowiązuje

- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
Nie utworzono

- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
Nie powołano

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
Tak, skan w załączeniu

- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
2014 - 12
2015 - 63
2016 - 38

- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
2014 - 0
2015 - 0
2016 - 0

- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
Nie utworzono

- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
Nie utworzono

- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
Nie wyodrębniono

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
Nie wyodrębniono

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
Nie funkcjonuje

- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
Nie funkcjonuje

- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.
2014 - 0
2015 - 0
2016 - 0

Z poważaniem
Ewa Pruszyńska
Sekretarz Gminy