Odp: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez MAŁDYTY 2

Dzień dobry,

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej
przesyłam pismo, w którym zawarto odpowiedzi na zawarte w nim pytania.

Z poważaniem,

Joanna Jarząbek

Urząd Gminy Małdyty

Tel. 89 758 61 24 w. 33

odpowiedź na wniosek o informację publiczną /9/ przez MIROSŁAWIEC 1

Dzień dobry

w załączniku przesyłam odpowiedź na wniosek o informację publiczną z
dnia 2.02.2018 r.

--
Pozdrawiam
------------------------------------------------------------------------
*Monika Kędzia*
Kierownik Referatu Organizacyjno - Prawnego

Urząd Miejski w Mirosławcu, ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec.
tel: +48 67 259 62 64; +48 67 259 50 42
*e-mail:* urzad@miroslawiec.pl <mailto:urzad@miroslawiec.pl> ||
www.miroslawiec.pl <http://www.miroslawiec.pl>
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
Mirosławiec

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez MALBORK 1

W dniu 30.01.2018 o 21:51, sprawa-6541@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
Odpowiedź na wniosek znajduje się w załączniku

--
Grzegorz Koniszewski
Administrator Bezpieczeństwa Informacji
Urząd Miasta Malborka
pl. Słowiański 5
82-200 Malbork
tel. 55 629 04 03

odp. na wniosek o udz. inf. publ przez PYZDRY 2

Urząd Miejski w Pyzdrach
ul. Taczanowskiego 1
62-310 Pyzdry

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

z poważaniem

Aleksander Ciesielski

odpowiedź na wniosek przez WIERZBICA 1

Witam,

w załączeniu przekazuję odpowiedź na Państwa wniosek z dnia 30.01.2018r

--
Magdalena Spasińska
Urząd Gminy w Wierzbicy
ul. Kościuszki 73, 26-680 Wierzbica
tel. 48 618-36-10, fax. 48 618-36-11

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez REPKI

Sz.P.
Szymon Osowski, Bartosz Wilk
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej Urząd Gminy Repki udziela odpowiedzi:
- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała, - NIE OBOWIĄZUJE w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), - NIE UTWORZONO
- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego), - NIE POWOŁANO
- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała, - NIE OBOWIĄZUJE
- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016, - w 2014 r. Rada Gminy przyjęła 86 uchwał, w 2015 r. Rada Gminy przyjęła 74 uchwały, w 2016 r. Rada Gminy przyjęła 67 uchwał
- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016, - w 2014 r. - 1 konsultacja z mieszkańcami, w 2015 r. - 1 konsultacja z mieszkańcami, w 2016 r. - 1 konsultacja z mieszkańcami
- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), - NIE UTWORZONO
- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), - NIE UTWORZONO
- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego, - W GMINIE REPKI WYODREBNIONO FUNDUSZ SOŁECKI, UCHWAŁA ZNAJDUJE SIĘ POD ADRESEM http://repki.bip.net.pl/?a=350
- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie, - BRAK ZARZĄDZEŃ WYKONAWCZYCH DOT. FUNDUSZU SOŁECKIEGO
- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego), - W GMINIE NIE FUNKCJONUJE BUDŻET OBYWATELSKI
- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny), - NIE DOTYCZY
- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.- NIE DOTYCZY

Z poważaniem
Iwona Wasilewska - zca Wójta
Urząd Gminy Repki
ul. Parkowa 7
08-307 Repki
Tel. 25 787 50 23

Odpowiedź na wniosek przez SZCZAWIN KOŚCIELNY 1

Dzień dobry,

W odpowiedzi na Państwa wniosek Gmina Szczawin Kościelny informuje:

1. czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
(art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
(link), pod którym jest dostępna ta uchwała,

Odpowiedź - nie obowiązuje i nie podjęto takiej ustawy

2. czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e
ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),

Odpowiedź - nie utworzono

3. czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),

Odpowiedź - nie utworzono

4. czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym
jest dostępna ta uchwała,

Odpowiedź - nie obowiązuje

5. informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych
latach 2014-2016,

Odpowiedź - w latach 2014 - 2016 rada gminy przyjęła 205 uchwał

6. informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016,

Odpowiedź - nie przeprowadzano takich konsultacji w tych latach

7. czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym),

Odpowiedź - nie utworzono

8. czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym),

Odpowiedź - nie utworzono

9. czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o
funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody
na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie
adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała
o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,

Odpowiedź - nie wyodrębniono

10.link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku
z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,

jak wyżej

11.czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany
jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie
przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców
projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod
którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie
budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),

Odpowiedź - nie funkcjonuje

12.jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu
o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o
wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny),

jak wyżej

13.jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
poszczególnych latach 2014-2016.

jak wyżej

Z poważaniem

Teresa Rutkowska - Sekretarz Gminy

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez USTRZYKI DOLNE

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej Urząd Miejski
w Ustrzykach Dolnych informuje, że:

- uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej znajduje się pod adresem:

http://www.bip.ustrzyki-dolne.pl/atach/4/5146/12868/Uchwala%20XXXV-458-17%20z%20dnia%2013%20lipca%202017%20r.pdf

- w gminie Ustrzyki Dolne została utworzona Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego;

- w gminie Ustrzyki Dolne nie powołano Rady Oświatowej;

- uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami znajduje się pod adresem:

http://www.bip.ustrzyki-dolne.pl/atach/4/4600/11902/Uchwala%20XXVI-348-16%20z%20dnia%2029%20listopada%202016%20r.pdf

- Rada Miejska w Ustrzykach Dolnych w latach 2014 -2016 przyjęła następujące liczby uchwał:

2014 - 103,

2015 - 166,

2016 - 187;

- liczba konsultacji z mieszkańcami w latach 2014 - 2016 wynosiła:

2014 - 0

2015 - 1

2016 - 4

- w gminie Ustrzyki Dolne utworzono Młodzieżową Radę Gminy;

- w gminie Ustrzyki Dolne nie utworzono Gminnej Rady Seniorów;

- uchwała dot. funduszu sołeckiego znajduje się pod adresem:

http://www.bip.ustrzyki-dolne.pl/atach/4/3031/8598/Uchwala%20XLIII-386-14%20z%20dnia%2026%20marca%202014%20r.pdf

- informacje dot. realizacji funduszu sołeckiego w gminie Ustrzyki Dolne znajdują się w Zarządzeniach Burmistrza w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Ustrzyki Dolne w danym roku, pod adresem:
http://www.bip.ustrzyki-dolne.pl/index.php?page=bip.php&under=219&grp=2

- informacje dot. Budżetu Obywatelskiego w gminie Ustrzyki Dolne znajdują się pod adresami:

http://www.bip.ustrzyki-dolne.pl/atach/4/5148/12870/Uchwala%20XXXV-460-17%20z%20dnia%2013%20lipca%202017%20r.pdf

http://www.bip.ustrzyki-dolne.pl/atach/4/5150/12872/Uchwala%20XXXV-462-17%20z%20dnia%2013%20lipca%202017%20r.pdf

- w gminie Ustrzyki Dolne nie funkcjonuje budżet obywatelski w oparciu o inną konstrukcję prawną niż konsultacje z mieszkańcami;

- kwota Budżetu Obywatelskiego w latach 2014 - 2016 wynosiła:

2014 - 0 zł

2015 - 0 zł

2016 - 100 000 zł

Z poważaniem

Karol Lenard

Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SZTUM

Dzień dobry,
poniżej przedstawiam odpowiedź na przesłany pocztą elektroniczną w dniu 31 stycznia 2018 r. do Urzędu Miasta i Gminy Sztum na wniosek o udzielenie informacji publicznej przesłany:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
Odp.: NIE

- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
Odp.: NIE

- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
Odp.: NIE

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
Odp.: NIE

- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
Odp.: 2014 - 128 uchwał
2015 - 109 uchwał
2016 - 120 uchwał

- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
Odp.: Wszystkie projekty uchwał przedkładane przez Burmistrza Miasta i Gminy Sztum są przedstawiane na posiedzeniach komisji resortowych Rady Miejskiej, posiedzenia są jawne i otwarte dla wszystkich chętnych. Dlatego należy przyjąć, że istnieje możliwość skonsultowania każdej uchwały.

- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
Odp.: Tak

- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
Odp. NIE

- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
Odp.: TAK

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
Odp.: Nie ma żadnych zarządzeń organu wykonawczego w tej sprawie. Zasady funduszu sołeckiego określa Uchwała Nr XXXIV.279.2017 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 marca w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego - link: http://bip.sztum.pl/1668.html?print=true

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
Odp.: TAK. http://www.sztum.pl/budzet-obywatelski.html

- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
Odp.: Nie dotyczy.

- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

Odp.: 2014 - nie było jeszcze budżetu obywatelskiego
2015 - 600 000 zł
2016 - 200 000 zł

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-6594@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Pozdrawiam,
-----------------------------------------------------------
Daria Mietlewska-Dura
Sekretarz Miasta i Gminy Sztum
Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39
tel. (55) 640 63 20, faks (55) 640 63 00
www.sztum.pl
Zanim wydrukujesz tę wiadomość proszę rozważ jaki to może mieć wpływ na środowisko.

Informacje zawarte w niniejszej wiadomości są przeznaczone jedynie do użytku przez adresata.
Wiadomość może zawierać Informacje poufne, zastrzeżone, objęte tajemnicą zawodową, których ujawnianie jest zabronione zgodnie z obowiązującym prawem.
Jeśli czytelnik wiadomości nie jest jej właściwym odbiorcą, nie ma prawa do jej rozpowszechniania i powielania.
W przypadku otrzymania wiadomości przez pomyłkę należy natychmiast powiadomić nadawcę telefonicznie i odesłać wiadomość pocztą.

Odpowiedź na wniosek przez ORZYSZ 4

Dzień dobry

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek dot. udostępnienia
informacji publicznej.

Joanna Drabent
T.: 87 424 10 43
E.: joanna.drabent@um.orzysz.pl

Urząd Miejski w Orzyszu
ul. Giżycka 15
T.: 87 424 10 40, 424 10 60
F.: 87 424 10 50
E.: um@orzysz.pl; urzad.miejski@orzysz.pl
W.: http://www.orzysz.pl ; http://www.um.orzysz.pl ;
http://www.bip.orzysz.pl

Odpowiedź na udostępnienie informacji publicznej przez RADOMYŚL WIELKI

W związku z wnioskiem z dnia 30.01.2018 r. o udostepnienie informacji
publicznej, udzielamy następujących odpowiedzi:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art.
19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest
dostępna ta uchwała, - NIE

- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust.
1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), - NIE

- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego), -
NIE

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym
jest dostępna ta uchwała, - TAK, z dnia RM Nr XL/302/14 BIP Gmina Radomyśl
Wielki - prawo miejscowe

- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach
2014-2016, - 196 (VI kadencja)

- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016, - 7

- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym), - NIE

- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym), - NIE

- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu
sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BiP (link),
pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na
wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu
strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego, - BiP prawo
miejscowe

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z
realizacją funduszu sołeckiego w gminie, - brak zarządzeń dot. realizacji
funduszu sołeckiego

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany
jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie
przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców
projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod
którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie
budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego), - NIE

- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu
o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o
wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny),

- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych
latach 2014-2016.

Z poważaniem
Michał Sypek

Sekretarz Gminy

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 30 stycznia 2018 roku przez MOGIELNICA 1

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 30
stycznia 2018 roku informuję:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art.
19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest
dostępna ta uchwała, - nie istnieje

- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust.
1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), - nie
utworzono

- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego), -
nie powołano

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym
jest dostępna ta uchwała, - Obowiązuje Uchwała
<http://www.bip.mogielnica.pl/upload/20110927UCHWAlA%2087%20-konsultacje%20s
poleczne.doc> Nr XVIII / 87 / 2011 Rady Miejskiej w Mogielnicy z dnia 12
września 2011 roku.

www.bip.mogielnica.pl/upload/20110927UCHWAlA%2087%20-konsultacje%20spoleczne
.doc
<http://www.bip.mogielnica.pl/upload/20110927UCHWAlA%2087%20-konsultacje%20s
poleczne.doc>

- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach
2014-2016:

2014rok -60 uchwał,

2015 rok - 83 uchwały,

2016 rok - 50 uchwał

- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016,- nie przeprowadzono konsultacji społecznych

- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym), - nie utworzono

- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym), - nie utworzono

- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu
sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link),
pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na
wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu
strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego, - nie
wyodrębniono funduszu sołeckiego
http://www.bip.mogielnica.pl/upload/2017%20uchwala%20174.pdf

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z
realizacją funduszu sołeckiego w gminie, -brak

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany
jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie
przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców
projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod
którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie
budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego), - nie istnieje

- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu
o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o
wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny), - brak

- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych
latach 2014-2016.

- brak

Z poważaniem

Grzegorz Frasoński

Wysyłanie wiadomości e-mail: SKMBT_C28018021211150 przez WAŁCZ 1

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej.

/Karolina Miazga//
//Insp. ds. samorządowych//
/

odp_wniosek przez MIRÓW 1

Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami (plikami
lub linkami):

odp_wniosek

FW: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez OLSZÓWKA

Olszówka, dnia 12 lutego 2018 r.

SK.1431.1.2018

Sieć obywatelska Watchdog Polska
Warszawa

Odpowiadając na Państwa Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Urząd
Gminy w Olszówce informuje, co następuje:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
(art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
(link), pod którym jest dostępna ta uchwała - NIE MA TAKIEJ UCHWAŁY
- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust.
1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)-NIE UTWORZONO
- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa
oświatowego)-NIE POWOŁANO
- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym
jest dostępna ta uchwała- TAK (BIP http://www.olszowka.org.pl/

- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach
2014-2016:
2014-48
2015-69
2016-61
- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016- NIE PRZEPROWADZONO
- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym) NIE UTWORZONO
- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym)-FUNKCJONUJE KLUB SENIORÓW, NIE MA GMINNEJ RADY SENIORÓW
- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o
funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody
na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie
adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała
o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego- TAK
WYODRĘBNIONO I FUNDUSZ SOŁECKI JEST REALIZOWANY. LINK
http://www.olszowka.org.pl/

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku
z realizacją funduszu sołeckiego w gminie- http://www.olszowka.org.pl/

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany
jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie
przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców
projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod
którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie
budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego)-w gminie nie funkcjonuje budżet
obywatelski, a normalnie ustalany w oparciu o obowiązujące przepisy prawa;
- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu
o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o
wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny) nie dotyczy
- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
poszczególnych latach 2014-2016- nie było.

Sekretarz Gminy Olszówka
Elżbieta Wieczorek

dot.odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez PŁOŃSK 3

Dzień dobry

W załączeniu przekazuję skan odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji
publicznej.

Z poważaniem
--
Katarzyna Sosińska
Wydział Polityki Społecznej

k.sosinska@plonsk.pl

Urząd Miejski w Płońsku
ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
tel. 023 663 13 16
fax. 023 661 55 11
www.plonsk.pl

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej - Gm. Nagłowice przez NAGŁOWICE 1

Witam
w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Pozdrawiam
Monika Stępień
Sekretariat
UG w Nagłowicach

Gmina Świętajno przez ŚWIĘTAJNO 1

Witam serdecznie,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek o udostępnienie
informacji publicznej.

Pozdrawiam.

--
Wojciech Lenkiewicz
Mł. referent ds. funduszy zewnętrznych i programów pomocowych
Urząd Gminy Świętajno
tel. 89/623 20 80
mail: w.lenkiewicz@swietajno.ug.gov.pl

odp. w sprawie informacji publicznej przez STĘŻYCA 1

Dzień dobry, w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek dot. informacji
publicznej złożony w dniu 31 stycznia 2018 roku do tut. Urzędu.

Renata Butowska

Urząd Gminy Stężyca

Re: Fwd: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ŚWIDWIN 1

W odpowiedzi na maila z dnia 30.01.2018 r. przesyłam w załączeniu
informacje.

Z poważaniem
Izabela Zawojska

W dniu 2018-01-31 o 08:36, Urząd Gminy pisze:
--
Izabela Zawojska
Urząd Gminy Świdwin
tel. +48 94 3652015

Informacja publiczna w sprawie konsultacji społecznych w Gminie Radzymin w latach 2014-2016 przez RADZYMIN 2

Sieć Obywatelska

Watchdog Polska

ul. Ursynowska 22/2

02-605 Warszawa

W nawiązaniu do e-maila z dnia 30 stycznia 2018 roku przesyłam w załączeniu
informację w sprawie konsultacji społecznych w Gminie Radzymin w latach
2014-2016.

Z poważaniem

Anna Kotowska

Referat Partycypacji i Polityki Społecznej

Urząd Miasta i Gminy Radzymin

Pl. T. Kościuszki 2

tel. 22 667-68-53

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - Urząd Miejski w Złocieńcu przez ZŁOCIENIEC 1

witam,
w treści wiadomości przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek:

Odpowiadając na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej informuję, że ( zgodnie z zadanymi pytaniami):

1. - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,

Odp. w gminie Złocieniec obowiązuje uchwała Nr V/42/2011 Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej http://bip.zlocieniec.pl/pliki/zlocieniec/pliki/U042(1).pdf

2. - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),

Odp. w gminie Złocieniec nie utworzono gminnej rady pożytku publicznego

3. - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),

Odp. w gminie Złocieniec nie utworzono rady oświatowej;

4. - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,

Odp. w gminie Złocieniec obowiązuje uchwała Nr XXIX/254/2013 Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Złocieniec – zmieniona uchwałą Nr XXXI/264/2016 Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Złocieniec; http://bip.zlocieniec.pl/pliki/zlocieniec/pliki/U254.PDF http://bip.zlocieniec.pl/pliki/zlocieniec/pliki/U264(2).pdf

5. - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,

Odp. 2014 rok – 131 uchwał; 2015 rok – 122 uchwały; 2016 rok – 122 uchwały.

6. - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,

Odp. 1

7. - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),

Odp. w gminie Złocieniec utworzono Radę Młodzieżową Miasta i Gminy Złocieniec

8. - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),

Odp. w gminie Złocieniec nie utworzono gminnej rady seniorów

9. - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,

Odp. Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim w Gminie Złocieniec wyodrębniono środki stanowiące fundusz sołecki zgodnie z uchwałą Nr XXI/160/2016 Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Złocieniec środków stanowiących fundusz sołecki. Link do uchwały poniżej

http://bip.zlocieniec.pl/pliki/zlocieniec/pliki/U160(2).pdf

10. - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,

Odp. http://bip.zlocieniec.pl/pliki/zlocieniec/pliki/zarzadzenia/zarz_111_2017.pdf

http://bip.zlocieniec.pl/pliki/zlocieniec/pliki/zarzadzenia/zarz_111_2017_zal.pdf

11. - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),

Odp. 1/ regulamin w uchwale Rady Miejskiej:

2016 - http://bip.zlocieniec.pl/pliki/zlocieniec/pliki/U241(2).pdf

2017 - http://bip.zlocieniec.pl/pliki/zlocieniec/pliki/U128(2).pdf

2/ harmonogram:

2016: http://bip.zlocieniec.pl/pliki/zlocieniec/pliki/zarz_06_2016.pdf

2017: http://bip.zlocieniec.pl/pliki/zlocieniec/pliki/zarz_07_2017.pdf

3/ zarządzenia dot. BO:

2016:http://bip.zlocieniec.pl/pliki/zlocieniec/pliki/zarz_06_2016.pdf ;

http://bip.zlocieniec.pl/pliki/zlocieniec/pliki/zarz_07_2016.pdf

http://bip.zlocieniec.pl/pliki/zlocieniec/pliki/podania/zarz_39_2016.pdf

http://bip.zlocieniec.pl/pliki/zlocieniec/pliki/zarz_57_2016.pdf ,

2017: http://bip.zlocieniec.pl/pliki/zlocieniec/pliki/zarz_07_2017.pdf,

http://bip.zlocieniec.pl/pliki/zlocieniec/pliki/zarz_08_2017.pdf,

http://bip.zlocieniec.pl/pliki/zlocieniec/pliki/zarz_31_2017.pdf ,

http://bip.zlocieniec.pl/pliki/zlocieniec/pliki/podania/zarz_45_2017.pdf

12. - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),

Odp.: NIE

13. - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

Odp.: 2016 -72500,00 zł, 2017 – 100000,00 zł


Paweł Jabłoński

specjalista ds. organizacyjnych

e-mail: um.archiwum@zlocieniec.pl

--------------------------------------------------------------------------------

odpowiedż na wniosek przez POTĘGOWO 2

odp_inf_publ_um_piła przez PIŁA 1

Dzień dobry,
w załączeniu przekazuję odpowiedź Zastępcy Prezydenta Miasta Piły z dnia 12 lutego 2018 r. Nr: OP-VII.1431.23.2018 w sprawie udostępnienia informacji publicznej, będącą odpowiedzią na wniosek z dnia 30 stycznia 2018 r. Dla poprawności udokumentowania podejmowanych czynności administracyjnych uprzejmie proszę o potwierdzenie odebrania niniejszej korespondencji na zwrotny adres e-mail lub poprzez automatyczne skorzystanie z funkcji “Potwierdzenie przeczytania”.
Dorota Bojaczuk
Dyrektor Wydziału
Organizacyjno-Prawnego
Urzędu Miasta Piły

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ŁOPUSZNO 1

W załączeniu przesyłam odpowiedz na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

Urząd Gminy w Łopusznie

ul. Konecka 12

26-070 Łopuszno

Tel. 41 3914001

Mail: gmina@lopuszno.pl

www.lopuszno.pl