RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SZYDŁOWO 2

Urząd Gminy w Szydłowie w załączeniu przesyła skan odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 30 stycznia 2018 (data wpływu do urzędu 31.01.2018 r.).
Z poważaniem,
Małgorzata Kamińska
Insp. ds. obsługi kasy
UG Szydłowo
-----------------------------
Urząd Gminy Szydłowo
ul. Mazowiecka 61
06-516 Szydłowo
Tel 236554019

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ZDUNY

Stowarzyszenie Siec Obywatelska Watchdog

W odpowiedzi na poniższy wniosek informuję:

Ad. 1) nie podejmowano takiej uchwały
Ad. 2) nie utworzono rady pożytku publicznego
Ad. 3) nie powołano rady oświatowej
Ad. 4) obowiąuje uchwała w sprawie konsultacji społecznych (www.ugzduny.bip.cc zakładka Rada Gminy-sesje zakończone, sesja z dn. 30.11.2011r.-uchwała nr
61/11)
Ad. 5) liczba uchwał podjętych w latach: 2014r. - 61
2015r. - 82
2016r. - 63
Ad. 6) w latach 2014-2016 nie przeprowadzano konsultacji w trybie uchwały o konsultacjach, odbywały się zebrania wiejskie na których omawiano aktualne
zagadnienia w zależności od potrzeb
Ad. 7) nie utworzono młodzieżowej rady gminy
Ad. 8) nie powołano gminnej rady seniorów
Ad. 9) wyodrębniono fundusz sołecki (www.ugzduny.pl zakładka Rada Gminy - sesje zakończone, sesja z dn. 27.03.2014r. - uchwała nr 205/14)
Ad. 10) nie wydano zarządzeń
Ad. 11) nie funkcjonuje budżet obywatelski, projekty mieszkańców są realizowane przez fundusz sołecki
Ad. 12) nie dotyczy
Ad. 13) nie dotyczy

Maria Kubica
Sekretarz Gminy Zduny

Odpowiedź na wniosek ouip IP_1431_7_2018 przez ŻERKÓW 1

Dzień dobry,

Urząd Miasta i Gminy Żerków w załączeniu przesyła odpowiedź na wniosek o uip
z dnia 30.01.2018 roku - IP.1431.7.2018.

Pozdrawiam

Monika Marek

Urząd Miasta i Gminy Żerków

ul. Adama Mickiewicza 5

tel. 62 740 30 24, fax. 62 740 36 27

e-mail: sekretariat@zerkow.pl

Fw: Wysyłanie wiadomości e-mail: Odpowiedź informacja publiczna..pdf przez WYRZYSK 1

Dzień dobry,
w załączeniu przesyłam odpowiedź Burmistrza Wyrzyska na wniosek o
udostępnienie informacji publicznej z dnia 30.01.2018 r. OR.1431.9.2018.

Urząd Miejski w Wyrzysku
Renata Bieniaszewska

odpowiedz na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez WĘGORZYNO

Odpowiedź na wniosek z dnia 30.01.2018. r. godz. 21:49 wpływ do urzędu
31.01.2018 r.
- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art.5b ust 2 ustawy o
samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony
www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego..
Podaje link:
http://bip.wegorzyno.pl/unzip/wegorzyno_4408/02_04_2014_15_07_59318.pdf

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w
związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie
Odpowiedź: nie posiadamy

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski
Odpowiedź: fundusz obywatelski nie obowiązuje w naszej gminie
- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w
oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszkańcami,
wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny)
Odpowiedź: nie obowiązuje
- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
poszczególnych latach 2014-2016
Odpowiedź: nie posiadamy budżetu obywatelskiego

Pozdrawiam

=====================================
Urząd Miejski w Węgorzynie
Anna Adamów
tel: 91 3971402
tel: 91 3971563
( tel:913971563)
fax: 91 3971567
( tel:913971567)
-: aadamow@um.wegorzyno.pl

www.wegorzyno.pl
www.bip.wegorzyno.pl

Odpowiedź na wniosek z dnia 30.01.2018 r. o udostępnienie informacji publicznej Urząd Miejski w Łobzie przez ŁOBEZ 3

Łobez, 13.02.2018 r.

OA.1431.4.2018.JC

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

ul. Ursynowska 22/2

02-605 Warszawa

adres e-mail: sprawa 6226@fedrowanie.siecobywatelska.pl

W załączeniu przesyłam odpowiedź (wraz z załącznikami) na wniosek z dnia
30.01.2018 r. o udostępnienie informacji publicznej. Linki do uchwał i
zarządzeń:
http://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwLobzie/document/255121/Uchwa%C5%82
a-XXIV_181_2016

http://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwLobzie/document/249290/Uchwa%C5%82
a-XVI_136_12

http://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwLobzie/document/252525/Uchwa%C5%82
a-XL_393_14

http://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwLobzie/document/406062/Uchwa%C5%82
a-XXXI_239_2017

http://www.bip.lobez.pl/subcontent.php?cms_id=2858

Z poważaniem

Z up. Burmistrza Łobza

mgr Magdalena Kowalec

Sekretarz Gminy

odpowiedz na wnisek o udostępnienie informacji publicznej przez WYSOKA 1

<html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns:m="http://schemas.microsoft.com/office/2004/12/omml" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40"><head><meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=iso-8859-2"><meta name=Generator content="Microsoft Word 14 (filtered medium)"><style><!--
/* Font Definitions */
@font-face
{font-family:Calibri;
panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
{margin:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
font-size:11.0pt;
font-family:"Calibri","sans-serif";
mso-fareast-language:EN-US;}
a:link, span.MsoHyperlink
{mso-style-priority:99;
color:blue;
text-decoration:underline;}
a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed
{mso-style-priority:99;
color:purple;
text-decoration:underline;}
span.Stylwiadomocie-mail17
{mso-style-type:personal-compose;
font-family:"Calibri","sans-serif";
color:windowtext;}
.MsoChpDefault
{mso-style-type:export-only;
font-family:"Calibri","sans-serif";
mso-fareast-language:EN-US;}
@page WordSection1
{size:612.0pt 792.0pt;
margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt;}
div.WordSection1
{page:WordSection1;}
--></style><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1026" />
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapelayout v:ext="edit">
<o:idmap v:ext="edit" data="1" />
</o:shapelayout></xml><![endif]--></head><body lang=PL link=blue vlink=purple><div class=WordSection1><p class=MsoNormal><o:p>&nbsp;</o:p></p></div></body></html>

odpowiedź przez SOŃSK 1

--
Jerzy Waśniewski
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska,
Gospodarki Komunalnej, Zamówień Publicznych i Inwestycji
Urzędu Gminy Sońsk
ul. Ciechanowska 20, 06-430 Sońsk
e-mail: j.wasniewski@sonsk.pl
tel. 516 175 530, (23) 671 38 12

Odpowiedź na wniosek z dnia 30.01.2018r. o udostępnienie informacji publicznej przez Ostrołęka 1

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek z dnia 30.01.2018r. o
udostępnienie  informacji publicznej

--
Teresa Giers
Wydział Organizacji i Obsługi Rady Miasta
Urząd Miasta Ostrołęki

odpowiedź przez SZCZYTNO 1

W załaczeniu przesyłam odpowiedź na wniosek z dnia 30.01.2018 r.

--
Magdalena Wlazło
Wydział Edukacji, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej
Urząd Miejski w Szczytnie
ul. Sienkiewicza 1
12-100 Szczytno
tel. 89 624 72 50

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez STARA BIAŁA 1

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej zawarty we
wiadomości e-mail z dnia 30 stycznia 2018 r. uprzejmie informuję, że:

1. W Gminie Stara Biała aktualnie obowiązuje uchwała dotycząca trybu i
szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w
ramach inicjatywy lokalnej. Bezpośredni link do Uchwały nr 201/XXVI/13 Rady
Gminy Stara Biała z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie określenia trybu i
szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w
ramach inicjatywy lokalnej:
http://bip.starabiala.pl/index.php?app=uchwaly&nid=3484&y=2013&which=Rady+Gm
iny+Stara+Bia%C5%82a

2. W Gminie Stara Biała nie funkcjonuje zarówno gminna rada pożytku
publicznego jak i rada oświatowa.

3. W Gminie Stara Biała nie obowiązuje żadna uchwała dot. zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami.

4. Rada Gminy Stara Biała w latach 2014 - 2016 przyjęła odpowiednio:

­ w 2014 r. 81 uchwał,

­ w 2015 r. 84 uchwały,

­ w 2016 r. 65 uchwał.

5. Urząd Gminy Stara Biała w latach 2014 - 2016 przeprowadził
odpowiednio:

­ w 2014 r. 4 konsultacje z mieszkańcami,

­ w 2015 r. 22 konsultacje z mieszkańcami,

­ w 2016 r. 10 konsultacji z mieszkańcami.

6. W Gminie Stara Biała nie utworzono młodzieżowej rady gminy oraz
gminnej rady seniorów.

7. W Gminie Stara Biała nie wyodrębniono funduszu sołeckiego.
Bezpośredni link do Uchwały nr 186/XX/17 Rady Gminy Stara Biała z dnia 30
marca 2017 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy
środków stanowiących fundusz sołecki:
http://bip.starabiala.pl/index.php?app=uchwaly&nid=5186&y=2017&which=Rady+Gm
iny+Stara+Bia%C5%82a

8. W Gminie Stara Biała aktualnie nie funkcjonuje i nigdy nie
funkcjonował budżet obywatelski.

Biała, dn. 13.02.2018 r.

SO.1431.6.2018

Z poważaniem

z up. Wójta

Aleksandra Cylińska

Sekretarz Gminy Stara Biała

----------------------------------------------------------------------------
------------

Adrian Portalski
Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
tel. 24 366-87-23, fax 24 365-61-65
<mailto:a.portalski@starabiala.pl> a.portalski@starabiala.pl
<http://www.starabiala.pl/> www.starabiala.pl

Odpowiedź na wniosek z 30-01-2018r. przez SOCHACZEW 2

W załącznikach przekazujemy odpowiedź na Państwa wniosek z 30-01-2018r.

--

Z wyrazami szacunku

Krzysztof Antczak

Informatyk

Gmina Sochaczew

Ul. Warszawska 115, 96-500 Sochaczew

Tel: 468642630

WWW gmina.e-sochaczew.pl

BIP: <http://bip.gmina.e-sochaczew.pl/> http://bip.gmina.e-sochaczew.pl/

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez OLSZTYNEK 1

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2
02-605 Warszawa

Nasz znak: SGS. 1431.11.2018

Odpowiadając na wniosek z dnia 30 stycznia 2018 r. o udostępnienie informacji publicznej informuję, co następuje:

1) Czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)?
Odp. NIE

2) Czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)?
Odp. NIE

3) Czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego)?
Odp. NIE

4) Czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała.
Odp. TAK, link do uchwały:
http://prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwOlsztynku/document/210951/Uchwa%C5%82a-XIII-139_2012

oraz link do uchwały zmieniającej:
http://prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwOlsztynku/document/210962/Uchwa%C5%82a-XX-149_2016

5) Informacja o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach
2014-2016.
Odp.
2014 r. – 84 uchwały
2015 r. – 125 uchwał
2016 r. – 119 uchwał

6) Informacja o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016.
Odp.
2014 r. – 2 konsultacje
2015 r. – 11 konsultacji
2016 r. – 15 konsultacji

7) Czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym)?
Odp. TAK

8) Czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym)?
Odp. NIE

9) Czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego.
Odp. TAK, link do uchwały:

http://prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwOlsztynku/document/207793/Uchwa%C5%82a-XXXII-368_2014

10) Link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie.
Odp. Brak

11) Czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego)?
Odp. TAK, link do zarządzenia:

https://obo.olsztynek.pl/assets/includes/kcfinder/upload/files/Za%C5%82.%201%20Zasady%20wdra%C5%BCania%20Miejskiego%20Bud%C5%BCetu%20Obywatelskiego%20w%20Olsztynku%20na%202018%20r..pdf

12) Jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny).
Odp. NIE

13) Jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016?
Odp.
2014 r. – 0 zł
2015 r. – 0 zł
2016 r. – 0 zł

Ponadto informuję, że w Gminie Olsztynek obyły się dwie edycje budżetu obywatelskiego, pierwsza w 2016 roku na 2017 rok (przeznaczona na realizację Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego kwota wynosiła 250.000,00 zł) i druga w 2017 roku na 2018 rok (przeznaczona na realizację w 2018 r. Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego kwota wynosiła również 250.000,00 zł). Obie edycje odbyły się z inicjatywy Burmistrza Olsztynka. Informacje dotyczące Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego (OBO) znajdują się na specjalnie utworzonej stronie internetowej https://obo.olsztynek.pl/ .

Z poważaniem

Beata Pieniak
Sekretarz Miasta
Urząd Miejski w Olsztynku
ul. Ratusz 1, 11-015 Olsztynek
tel. 89 519 54 82

---
Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast.
https://www.avast.com/antivirus

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej. przez SŁUPNO 1

<!DOCTYPE html>
<html><head>
<meta charset="UTF-8">
</head><body><div class="io-ox-signature"><p>Dzień dobry,<br>w załączeniu przekazuję odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w spos&#243;b żądany we wniosku: udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres<br>sprawa-6872@fedrowanie.siecobywatelska.pl</p><p>Patrycja Parys<br>Sekretariat <br>Urząd Gminy w Słupnie<br>ul. Miszewska 8a<br>09-472 Słupno<br>tel. 24 267-95-60<br></p></div></body></html>

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SANOK 1

W załączeniu skan odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

Aneta Metyk
Biuro Rady Miasta

(bez tematu) przez OSIEK 1

<html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns:m="http://schemas.microsoft.com/office/2004/12/omml" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40"><head><meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=utf-8"><meta name=Generator content="Microsoft Word 15 (filtered medium)"><style><!--
/* Font Definitions */
@font-face
{font-family:"Cambria Math";
panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;}
@font-face
{font-family:Calibri;
panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
{margin:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
font-size:12.0pt;
font-family:"Times New Roman",serif;}
a:link, span.MsoHyperlink
{mso-style-priority:99;
color:#0563C1;
text-decoration:underline;}
a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed
{mso-style-priority:99;
color:#954F72;
text-decoration:underline;}
span.Stylwiadomocie-mail17
{mso-style-type:personal-reply;
font-family:"Calibri",sans-serif;
color:#1F497D;}
.MsoChpDefault
{mso-style-type:export-only;
font-size:10.0pt;}
@page WordSection1
{size:612.0pt 792.0pt;
margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt;}
div.WordSection1
{page:WordSection1;}
--></style><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1026" />
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapelayout v:ext="edit">
<o:idmap v:ext="edit" data="1" />
</o:shapelayout></xml><![endif]--></head><body lang=PL link="#0563C1" vlink="#954F72"><div class=WordSection1><p class=MsoNormal><span style='font-size:11.0pt;font-family:"Calibri",sans-serif;color:#1F497D;mso-fareast-language:EN-US'><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p class=MsoNormal><o:p>&nbsp;</o:p></p></div></body></html>

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SŁUPSK 1

Witam,
W załączeniu przesyłam odpowiedzi dotyczące informacji zawartych we wniosku o udostepnienie informacji publicznej.

--------------------------------------------------------------------------------

Pozdrawiam
Karolina Chodasewicz
Inspektor ds inicjatyw, funduszu sołeckiego i BHP

Urząd Gminy Słupsk
ul. Sportowa 34
76-200 Słupsk
tel 59 842 84 60 wewn. 19

odp. na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez POLANÓW 1

Pozdrawiam

Kamila Augustyniak-Kula

Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej

tel. +48 94 3480356

___________________________________________

Urząd Miejski w Polanowie

<http://www.polanow.pl> www.polanow.pl * <http://www.bip.polanow.pl>
www.bip.polanow.pl

[ważne] Obieg Dokumentów Urząd Gminy w Pokrzywnicy potwierdzenie adresu email przez POKRZYWNICA

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
   W celu potwierdzenia adresu e-mail kliknij na poniższy link:
&nbsp;https://pokrzywnica.eboi.pl/Customer/VerifyEmail/0ecc1be4-f290-4dc6-bda5-a7b852dad2be
&nbsp;&nbsp;

Odpowiedż na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez POKRZYWNICA 1

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
 
&nbsp;
 
&nbsp;
 Dzień&nbsp;dobry,&nbsp;

w&nbsp;załączeniu&nbsp;przesyłam&nbsp;odpowiedź&nbsp;na&nbsp;wniosek&nbsp;o&nbsp;udostępnienie&nbsp;informacji&nbsp;publicznej&nbsp;z&nbsp;30.01.2018r.&nbsp;
&nbsp;
-------------------
&nbsp;
Pozdrawiam&nbsp;serdecznie
&nbsp;
Anna&nbsp;Mróz
&nbsp;
Główny&nbsp;specjalista&nbsp;ds.&nbsp;organizacyjno-kadrowych&nbsp;i&nbsp;obsługi&nbsp;Rady&nbsp;Gminy
&nbsp;
kadry@pokrzywnica.pl
&nbsp;
 
&nbsp;
Urząd&nbsp;Gminy&nbsp;Pokrzywnica
&nbsp;
Aleja&nbsp;Jana&nbsp;Pawła&nbsp;II&nbsp;1&nbsp;06-121&nbsp;Pokrzywnica
&nbsp;
Tel:&nbsp;23&nbsp;691&nbsp;88&nbsp;47
&nbsp;
Fax:&nbsp;23&nbsp;691&nbsp;85&nbsp;55
&nbsp;
 
&nbsp;
NIP&nbsp;568-13-77-836
&nbsp;
Regon:&nbsp;000541776
&nbsp;
www.pokrzywnica.pl
&nbsp;
bip.pokrzywnica.pl
&nbsp;
 
&nbsp;
 
&nbsp;
 
&nbsp;&nbsp;

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez MICHAŁÓW

Poniżej przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,

*Nie obowiązuje *

 - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
***Nie utworzono*

 - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),

*Nie powołano rady oświatowej*

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,

*Tak Uchwała **uchwalaNr55_2011.pdf
<http://archbip.michalow.pl/pliki/uchwalaNr55_2011.pdf>**Uchwała Nr IX/55/2011
<http://archbip.michalow.pl/pliki/uchwalaNr55_2011.pdf>**z dnia 28.06.2011r **http://archbip.michalow.pl/page.php?id=451*

- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,

*2014r. - 82 uchwały****2015r. - 80 uchwał****2016r. - 79 uchwał*

 - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,

*2014 - 0****2015 - 3****2016 - 6*

- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),

*Nie utworzono *

- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),

*Nie utworzono *

- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,


*Nie wyodrębniono funduszu sołeckiego *
- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,

*Nie ma funduszu*

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),

*Nie ma budżetu obywatelskiego***

- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),

*-*

- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

*-*

Pozdrawiam
Małgorzata Leszczyńska-Stawiarz
tel. 413565243 w34

--
Urząd Gminy w Michałowie
Michałów 115
28-411 Michałów
tel.41 35-65-243
fax.41 35-65-244
www.michalow.pl

W dniu 2018-01-30 o 21:50, sprawa-6478@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ŁOMŻA 1

Urząd Gminy Łomża

WO.1431.7.2018

W załączeniu przesyłam pismo Nr WO.1431.7.2018 z dnia 13 lutego 2018 r.
stanowiące odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
30 stycznia 2018 r.

Artur Marek

Urząd Gminy Łomża

amarek@gminalomza.pl

tel. (86) 473 73 30

Fwd: Fw: Wysyłanie wiadomości e-mail: Odpowiedź informacja publiczna..pdf przez WYRZYSK 1

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź Burmistrza Wyrzyska na wniosek o
udostępnienie informacji publicznej z dnia 30.01.2018 r. OR.1431.9.2018.

Urząd Miejski w Wyrzysku
Renata Bieniaszewska

Odpowiedź na informację publiczną przez STĘSZEW

Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, odebrany dnia
31.01.2018r., informuję co następuje:

Ad.1. NIE,

Ad.2. NIE,

Ad.3. NIE,

Ad.4. <http://bip.steszew.pl/upload/Uchlll252014.pdf>
http://bip.steszew.pl/upload/Uchlll252014.pdf

Ad.5. Liczba podjętych uchwał w latach 2014-2016:

Rok 2014 : 83 uchwały,

Rok 2015: 84 uchwały,

Rok 2016 : 106 uchwał,

Ad.6. Liczba przeprowadzonych konsultacji: 2014 rok: 0, 2015 rok: 3, 2016
rok: 0,

Ad.7. NIE,

Ad.8. NIE,

Ad.9. NIE, htpp://bip.steszew.pl/upload/UchXXIII2412017.pdf

Ad.10. -

Ad.11. NIE,

Ad.12. Mieszkańcy w wyznaczonym terminie mogą zgłaszać projekty zadań do
realizacji. Wybór projektu zadania do realizacji w roku budżetowym 2015
odbył się przez głosowanie mieszkańców. Natomiast w latach 2014 i 2016
wyborów projektów zadań do realizacji dokonała Rada Gminy, na podstawie
wniosków złożonych przez mieszkańców,

Ad.13 W latach 2014-2016 w budżecie gminy była wyodrębniona kwota 50.000,00
zł, na każdy rok.

Z poważaniem

J. Zaborska

sekretarz gminy

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez NOWA SUCHA

Witam,

w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej Urząd
Gminy Nowa Sucha informuje:
 1. tak - Uchwała 80/XII/2011 z 28.09.2011,
http://bip.nowasucha.pl/index.php?id=151
 2. nie
 3. nie
 4. tak - Uchwała 42/VIII/2011 z 12.05.2011,
http://bip.nowasucha.pl/index.php?id=151
 5. 2014 - 134, 2015 - 57, 2016 - 60
 6. nie odbyły się
 7. nie
 8. nie
 9. tak - Uchwała 278/XXXVIII/2014 z 27.03.2014,
http://bip.nowasucha.pl/upload/uchwala%20278.2014.pdf
10. Zarządzenie 49/2017 z dn. 03.07.2017,
http://bip.nowasucha.pl/upload/zarzadzenie%2049.2017.pdf
11. nie
12. nie
13. nie

Sekretariat
Urząd Gminy Nowa Sucha

W dniu 2018-01-30 o 21:52, sprawa-6787@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze: