Wniosek przez WOLIN

Dzień dobry,

odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
31.12.2018 r. uprzejmie informuję:

- w gminie nie funkcjonuje uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
lokalnej,
- w gminie nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego,
- nie powołano gminnej rady oświatowej,
- w gminie obowiązuje uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami. Odsyłam do www.bip.wolin.pl
- liczba uchwał w latach 2014 - 138, 2015 - 182, 2016 - 167.
- nie przeprowadzono w tym okresie konsultacji,
- nie utworzono gminnej rady młodzieżowej,
- nie utworzono gminnej racy seniorów,
w gminie wyodrębniono fundusz sołecki. Odsyłam do www.bip.wolin.pl
- odsyłam do www.wip.wolin.pl
- aktualnie nie funkcjonuje budżet obywatelski
- kwota budżetu obywatelskiego w roku 2016 wynosiła 300 000 zł

Pozdrawiam
Paweł Banaszkiewicz
-

Uzupełnienie wniosku o udostępnienie informacji publicznej przez PELPLIN 2

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

ul. Ursynowska 22/2

02-605 Warszawa

Przesyłam dokument, który powinien zostać dołączony do odpowiedzi na
wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 30 stycznia 2018r.
(dotyczy Ad.2.)

--
Stopka
<http://www.pelplin.pl> Pozdrawiam,
Monika Jasińska
Sekretarka
Urząd Miasta i Gminy Pelplin
tel.: (58) 536 12 61 w. 37
e-mail: urzad@pelplin.pl <mailto:urzad@pelplin.pl>
strona internetowa:www.pelplin.pl <http://www.pelplin.pl>

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Rzeszów 2

Szanowni Państwo,
W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 30 stycznia 2018 r.
Proszę o potwierdzenie otrzymania wiadomości.
Z poważaniem,

Sławomir Pająk
Wydział Organizacyjno-Administracyjny
Urząd Miasta Rzeszowa

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ŁOMIANKI 1

Witam,
w załączeniu przekazuję odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej. Proszę o potwierdzenie odbioru wiadomości.

Pozdrawiam,
Justyna Wichowska
Urząd Miejski w Łomiankach

Odpowiedz na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez RZECZNIÓW

_W odpowiedzi na wniosek informuję:_

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,- uchwała jest dostępna pod adresem:
http://biuletyn.net/nt-bin/_private/rzeczniow/2459.pdf
 - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
-Rady nie utworzono,
 - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
-Rady nie powoływano,
 - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
- uchwała jest dostępna pod adresem:
http://biuletyn.net/nt-bin/_private/rzeczniow/946.pdf
 - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
- Rada Gminy podjęła następującą liczbę uchwał: 2014 r. - 47 uchwał,
2015 r. - 42 uchwały, 2016 r. - 45 uchwał.
 - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
- nie przeprowadzano konsultacji

 - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
-nie tworzono młodzieżowej rady gminy,
 - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
-nie tworzono rady seniorów,
 - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
- uchwała jest dostępna pod adresem:
http://biuletyn.net/nt-bin/_private/rzeczniow/2319.pdf
 - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
- zarządzeń nie wydawano

 - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
- nie funkcjonuje i nigdy nie funkcjonował

 - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

Z poważaniem;
Janusz Włodarski
486167050
janusz.wlodarski@rzeczniow.pl

W dniu 30.01.2018 o 21:52, sprawa-6853@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

Informacja publiczna Gmina Września przez WRZEŚNIA 1

Dzień dobry,

przesyłam Państwu w załączeniu odpowiedź na informację publiczną z dnia 30-01-2018 r.

z poważaniem
Agnieszka Kasprzak
Biuro Rady Miejskiej
61/640 41 82

(bez tematu) przez WAŚNIÓW

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej, poniżej przedstawiamy informację:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
Odp. NIE
- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
Odp. NIE
- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
Odp. NIE
- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
Odp. NIE
- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
Odp. w 2014 roku – podjęto 92 uchwały
w 2015 roku – podjęto 69 uchwał
w 2016 roku – podjęto 79 uchwał
- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
Odp. 0
- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
Odp. NIE
- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
Odp. NIE
- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
Odp. NIE
- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie, – NIE DOTYCZY

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
Odp. NIE
- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
Odp. NIE
- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.
Odp. NIE

Z poważaniem

Joanna Zajączkowska
Sekretarz Gminy Waśniów

Urząd Gminy w Waśniowie
ul. Rynek 24 27 – 425 Waśniów
tel: 41 2646026
fax: 41 2646028

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ŁEBA 1

Dzień Dobry,
w załączniku przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek o udostępnienie
informacji publicznej.

Z poważaniem
Anna Rataj
Sekretariat Burmistrza m. Łeby

odp. na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez NISKO

*Sz. P. Szymon Osowski*

*Sz. P. Bartosz Wilk*

*Stowarzyszenie Sieć Obywatelska *

*Watchdog Polska*

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej
informuję, że:

1) W Gminie Nisko nie była podejmowana Uchwała dot. trybu i
szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego
w ramach inicjatywy lokalnej;

2) Nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego;

3) Nie powołano w gminie rady oświatowej;

4) W Gminie Nisko podjęta została UchwałaNr XXIII/158/16 Rady Miejskiej
w Niskuw sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z Mieszkańcami
Gminy i Miasta Nisko- adres strony http://www.nisko.pl/budzet-obywatelski;

5) W latach2014 – 2016 Rada Miejska w Nisku podjęła: w 2014 r -
83Uchwały, w 2015 r. - 104 Uchwały, w 2016 r - 120 Uchwał.;

6) W 2014 przeprowadzono 0 konsultacji z mieszkańcami,

- w 2015 r. przeprowadzono 7 konsultacji z mieszkańcami,

- w 2016 r. przeprowadzono 6 konsultacji z mieszkańcami;

7) Nie utworzono młodzieżowej rady gminy;

8) Nie utworzono gminnej rady seniorów;

9) Wyodrębniono w gminie fundusz sołecki – Uchwała Nr XLII/342/17 Rady
Miejskiej w Nisku w sprawie uchwały budżetowej na 2018 r.

10) W Gminie Nisko funkcjonuje budżet obywatelski na podstawie Uchwały
Nr XXIII/158/16 Rady Miejskiej w
Niskuhttp://www.nisko.pl/budzet-obywatelski;;

11)W 2014 – 0,-zł

- w 2015 – 0,- zł

- w 2016 r- 0,- zł

- w 2017 r. .na budżet obywatelski przeznaczono kwotę 600 000,- zł

Urszula Owanek

Inspektor ds. Kancelaryjno-technicznych

Gmina i Miasto Nisko

Tel. 15 841 56 43

Gmina Rokietnica - odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ROKIETNICA 1

Dzień dobry,
odpowiadając na Państwa wniosek o dostęp do informacji publicznej w zał. przesyłam odpowiedź i na zadane pytania.

Z poważaniem,

Agnieszka Antczak
Kierownik Referatu Organizacyjnego i Promocji
Urząd Gminy w Rokietnicy
ul. Golęcińska 1
62-090 Rokietnica

tel.: +48 61 89 60 619
fax : +48 61 89 60 620
agnieszka.antczak@rokietnica.pl
www.rokietnica.pl

Gmina Rybno - odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji przez RYBNO

Rybno. 13.02.2018

OrSO.1431.6.2018

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
NIE

- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
NIE

- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
NIE

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
TAK

- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
UCHWAŁY - ROK 2014-2017 - 231 Uchwały
2014 - 72 Uchwały
2015 - 46 Uchwały
2016 - 58 Uchwał
2017 -55 Uchwały

- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
w 2015 - 1 konsultacja

- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
NIE

- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
NIE

- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
NIE

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
BRAK

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
NIE

- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
NIE

- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.
BRAK

Z poważaniem
Agnieszka Zdunek

--
Pozdrawiam
Gmina Rybno,
96-514 Rybno, ul. Długa 20
NIP: 8371692261, REGON: 750148466
tel./fax (46) 861-14-38

FW: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez TROSZYN

Dot. Wniosku o udostępnienie informacji publicznej.
W myśl art. 7 ust. 1, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 j.t. ze zm.) w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, przesyłam wymagane informacje.

> - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
> oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
> lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
> wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
> (link), pod którym jest dostępna ta uchwała, NIE
> - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e
> ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), NIE
> - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego), NIE
> - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
> konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), TAK
> a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod
> którym jest dostępna ta uchwała,
http://www.bip.troszyn.pl/pls/troszyn/dokumenty?job=Menu&id_k=199&pageid=1278&ids=2
> - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych
> latach 2014-2016,
ROK 2014 - 63 UCHWAŁY
ROK 2015 - 79 UCHWAŁ
ROK 2016 - 63 UCHWAŁY
> - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
> poszczególnych latach 2014-2016,
ROK 2014 - 0
ROK 2015 - 0
ROK 2016 - 1
> - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o
> samorządzie gminnym), NIE
> - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie
> gminnym), NIE
> - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o
> funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
> BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu
> zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; TAK UCHWAŁA NR XXVI/244/14 Z
http://www.bip.troszyn.pl/pls/troszyn/dokumenty?job=Menu&id_k=226&pageid=1313&ids=2
jeśli nie, to wnosimy o
> wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest
> obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu
> sołeckiego,
> - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku
> z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
http://www.bip.troszyn.pl/pls/troszyn/dokumenty?job=Menu&id_k=226&pageid=1313&ids=2
> - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany
> jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie
> przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez
> mieszkańców projekty, NIE
a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www
> (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia)
> w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
> - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w
> oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami,
> wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
> (partycypacyjny), NIE
> - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
> poszczególnych latach 2014-2016. NIE DOTYCZY

Marzena Jastrzębska
Urząd Gminy w Troszynie
Tel. 29 7671053

-----Original Message-----
From: Urząd Gminy w Troszynie [mailto:gmina@troszyn.pl]
Sent: Wednesday, January 31, 2018 12:02 PM
To: marzena.jastrzebska@troszyn.pl
Subject: Fw: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

----- Original Message -----
From: <sprawa-6912@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
To: <gmina@troszyn.pl>
Sent: Tuesday, January 30, 2018 9:52 PM
Subject: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

> Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie
> następujących informacji:
>
> - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
> oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
> lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
> wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
> (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
> - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e
> ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
> - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
> - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
> konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
> a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod
> którym jest dostępna ta uchwała,
> - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych
> latach 2014-2016,
> - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
> poszczególnych latach 2014-2016,
> - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o
> samorządzie gminnym),
> - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie
> gminnym),
> - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o
> funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
> BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu
> zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o
> wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest
> obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu
> sołeckiego,
> - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku
> z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
> - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany
> jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie
> przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez
> mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www
> (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia)
> w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
> - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w
> oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami,
> wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
> (partycypacyjny),
> - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
> poszczególnych latach 2014-2016.
>
> Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na
> adres sprawa-6912@fedrowanie.siecobywatelska.pl
>
> Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami
> reprezentacji
>
> --
> Sieć Obywatelska Watchdog Polska
> ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
> tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
> www.siecobywatelska.pl
> www.watchdogportal.pl
> www.funduszesoleckie.pl
> www.informacjapubliczna.org
> NIP 526282872
> KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
> Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez WYSZKÓW 1

Dzień dobry

Przesyłam w załączeniu odpowiedź na Państwa pismo z 30 stycznia 2018 r.

Z poważaniem.

Michał Mielczarczyk
Promocja i kontakty zewnętrzne
Urząd Miejski w Wyszkowie
Aleja Róż 2
07-200 Wyszków
tel. (29) 743-77-13
e-mail: promocja@wyszkow.pl
www.wyszkow.pl

Odpowiedź na wniosek przez TŁUSZCZ 2

Witam,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o dostęp do informacji
publicznej KS.1431.7.2018.AB/2

--

*/Z poważaniem
Aleksandra Borowa
Specjalista ds. Komunikacji społecznej
______________________________________________

Urząd Miejski w Tłuszczu
ul. Warszawska 10
05-240 Tłuszcz
tel.: (+48)29 777-52-56
fax.:(+48)29 777 52 52
e-mail:urzad@tluszcz.pl <mailto:urzad@tluszcz.pl>
http://www.tluszcz.pl <http://www.tluszcz.pl>
/*

Miasto Radymno przez RADYMNO 3

W załączeniu wnioskowane dokumenty

Z poważaniem

Janusz Wajhajmer

dot. odpowied na wniosek o udostpnienie informacji publicynej przez ŻABIA WOLA

Dzień dobry,

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 30 stycznia 2018 r. uprzejmie informuję, że w Gminie Żabia Wola:

* obowiązuje uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej treść uchwały Nr 68/XII/2015 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 29 września 2015 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację
zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej dostępna jest pod adresem:
http://www.bip.zabiawola.akcessnet.net/upload/20161103091030nutvtemsfhj1.pdf
* nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego;
* nie powołano w rady oświatowej;
* obowiązuje uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami treść uchwały Nr 18/XXXVIII/2010 RADY GMINY ŻABIA WOLA z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie: zasad i trybu przeprowadzania konsultacji lokalnych z mieszkańcami gminy Żabia Wola dostępna jest pod adresem:
http://www.bip.zabiawola.akcessnet.net/upload/201004011124235902qkt54kxe.pdf
* w latach 2014-2016 Rada Gminy podjęła: 331 uchwał (2016 r. - 99 uchwał, 2015 r. - 144 uchwały, 2014 r. - 88 uchwał);
* w latach 2014-2016 przeprowadzono 23 konsultacje z mieszkańcami :
2016 r. - 5, 2015 r. - 10, zaś w 2014 r. -8
* nie utworzono młodzieżowej rady gminy;
* nie utworzono gminnej rady seniorów;
* nie wyodrębniono funduszu sołeckiego;
* nie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty;

Z poważaniem

Inspektor
Krystyna Janiszewska
Urząd Gminy Żabia Wola
ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola
tel: 46 857 81 81 wew. 33
fax: 46 857 81 81 wew. 12

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez PRZELEWICE 1

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostepnienie informacji publicznej.

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez PARYSÓW 1

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

Pozdrawiam

Magdalena Pawłowska

Urząd Gminy w Parysowie

Tel. 25 6855319

Odpowiedź na pismo z 30.01.18 r. przez SZAMOTUŁY 1

Stowarzyszenie
Sieć Obywatelska Watchdog Polska

Niniejszym przekazuję w załączniku odpowiedź na Państwa pismo z 30.01.18 r.

Monika Głowacka
Wydział Administracyjno-Gospodarczy

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez MIŃSK MAZOWIECKI 1

Pan Szymon Osowski

Pan Bartosz Wilk

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek, który wpłynął do Urzędu Miasta
Mińsk Mazowiecki w dniu 31 stycznia 2018r. o udostępnienie informacji
publicznej. Jednocześnie poniżej przesyłam treść załączonej odpowiedzi, w
celu bezpośredniego dostępu do wnioskowanych dokumentów poprzez podane
linki.

W odpowiedzi na Państwa wniosek, który wpłynął do Urzędu Miasta Mińsk
Mazowiecki w dniu 31 stycznia 2018 r. o udostępnienie informacji publicznej,
wyjaśniam co następuje:

1) W mieście Mińsk Mazowiecki obowiązuje uchwała Nr XI/83/11 w sprawie
określenia trybu i kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego
w ramach inicjatywy lokalnej, podjęta przez Radę Miasta Mińsk Mazowiecki w
dniu 19 września 2011 r. (link bezpośredniego dostępu do uchwały:
<https://bip.minsk-maz.pl/index.php?type%3D4%26name%3Dbt29%26func%3Dselectsi
te%26value%255B0%255D%3D1533>
https://bip.minsk-maz.pl/index.php?type%3D4%26name%3Dbt29%26func%3Dselectsit
e%26value%255B0%255D%3D1533 ).

Jednocześnie informuję, że na sesji w dniu 30 stycznia 2017 r. podjęta
została uchwała w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały dotyczącej
inicjatywy lokalnej (link do uchwały:


<https://bip.minsk-maz.pl/index.php?type%3D4%26name%3Dbt29%26func%3Dselectsi
te%26value%255B0%255D%3D5014>
https://bip.minsk-maz.pl/index.php?type%3D4%26name%3Dbt29%26func%3Dselectsit
e%26value%255B0%255D%3D5014 ).

2) W mieście Mińsk Mazowiecki nie utworzono rady działalności pożytku
publicznego, o którym mowa w przedmiotowym wniosku.

3) Na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki nie została powołana rada
oświatowa, o której mowa we wniosku.

4) W mieście Mińsk Mazowiecki wprowadzona została uchwała Nr
XV.153.2016 z dnia 14 marca 2016 r. Rady Miasta Mińsk Mazowiecki w sprawie
określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa
miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działającymi w sferze
pożytku publicznego (link bezpośredniego dostępu do uchwały:
<https://bip.minsk-maz.pl/index.php?type%3D4%26name%3Dbt29%26func%3Dselectsi
te%26value%255B0%255D%3D4361>
https://bip.minsk-maz.pl/index.php?type%3D4%26name%3Dbt29%26func%3Dselectsit
e%26value%255B0%255D%3D4361

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 5a ustawy o samorządzie
gminnym, podjęta została uchwała Nr XXXII.305.2017 Rady Miasta Mińsk
Mazowiecki z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia
konsultacji społecznych na temat części wydatków budżetu Miasta Mińsk
Mazowiecki na rok 2018 (link do uchwały:


<https://bip.minsk-maz.pl/index.php?type%3D4%26name%3Dbt29%26func%3Dselectsi
te%26value%255B0%255D%3D5432>
https://bip.minsk-maz.pl/index.php?type%3D4%26name%3Dbt29%26func%3Dselectsit
e%26value%255B0%255D%3D5432

5) W odniesieniu do liczby podjętych uchwał, uprzejmie informuję, że
Rada Miasta Mińsk Mazowiecki w roku 2014 podjęła 101 uchwał, w roku 2015 -
120 uchwał oraz w roku 2016 - 92 uchwały.

6) W latach 2014 - 2016 w ramach uchwały Nr XV.153.2016 w sprawie
określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa
miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działającymi w sferze
pożytku publicznego, przeprowadzonych zostało 6 konsultacji społecznych.
Jednocześnie informuję, że we wnioskowanym okresie przeprowadzono również 6
konsultacji społecznych dotyczących strategii rozwoju miasta i
rewitalizacji.

7) W mieście Mińsk Mazowiecki nie powołano młodzieżowej rady miasta.

8) Miejska Rada Seniorów w Mińsku Mazowieckim została utworzona w 2016
roku.

9) Fundusz sołecki nie dotyczy miasta Mińsk Mazowiecki.

10) W mieście Mińsk Mazowiecki funkcjonuje budżet obywatelski, w
odniesieniu do którego wprowadzone zostały niżej wymienione dokumenty:

a) Uchwała Nr XXXII.305.2017 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 31
lipca 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji
społecznych na temat części wydatków budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki na rok
2018 (link do uchwały:


<https://bip.minsk-maz.pl/index.php?type%3D4%26name%3Dbt29%26func%3Dselectsi
te%26value%255B0%255D%3D5432>
https://bip.minsk-maz.pl/index.php?type%3D4%26name%3Dbt29%26func%3Dselectsit
e%26value%255B0%255D%3D5432 );

b) Zarządzenie Nr 728/209/17 Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia
14 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia budżetu
partycypacyjnego w mieście Mińsk Mazowiecki (link:
<https://bip.minsk-maz.pl/index.php?type%3D4%26name%3Dbt29%26func%3Dselectsi
te%26value%255B0%255D%3D5362>
https://bip.minsk-maz.pl/index.php?type%3D4%26name%3Dbt29%26func%3Dselectsit
e%26value%255B0%255D%3D5362 );

c) Zarządzenie Nr 783/225/17 Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia
24 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia harmonogramu oraz wzorów dokumentów
związanych z przeprowadzeniem konsultacji społecznych na temat części
wydatków budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2018 (link:
<https://bip.minsk-maz.pl/index.php?type%3D4%26name%3Dbt29%26func%3Dselectsi
te%26value%255B0%255D%3D5470>
https://bip.minsk-maz.pl/index.php?type%3D4%26name%3Dbt29%26func%3Dselectsit
e%26value%255B0%255D%3D5470 ).

11) Ze względu, iż budżet obywatelski obowiązuje w mieście Mińsk Mazowiecki
od 2018 roku, tutejszy Urząd nie posiada wnioskowanych informacji na temat
kwot tego budżetu w latach 2014 - 2016.

Z wyrazami szacunku,

Małgorzata Szybka
Inspektor ds. dokumentacji organu wykonawczego
Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. 25 759 53 53
e-mail: malgorzata.szybka@umminskmaz.pl

odpowiedź przez WIDUCHOWA 1

Dzień Dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej.

Z poważaniem

Ewa Stefańska

Referat Organizacyjny

Urząd Gminy Widuchowa

ul. Grunwaldzka 8
74-120 Widuchowa

tel. (91) 416-72-55

org@widuchowa.pl

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez WIERZCHOWO

Odpowiadając na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej informuję:
- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała, - NIE.
- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), - NIE.
- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego), - NIE.
- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała, - TAK http://prawomiejscowe.pl/UrzadGminyWierzchowo/document/244406/Uchwa%C5%82a-VII_39_2015
- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016: 2014-99, 2015-67, 2016-69.
- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016: 2014-1, 2015-4, 2016-2.
- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),NIE
- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),NIE
- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego: NIE, Rada Gminy Wierzchowo nie dokonała rozstrzygnięcia w tym zakresie tj. nie podjęto uchwały o niewyodrębnieniu funduszu sołeckiego, ale jednocześnie nie podjęto uchwały o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego na rok 2018,
- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie: NIE DOTYCZY
- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego), NIE
- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny), NIE DOTYCZY
- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016. NIE DOTYCZY

Z poważaniem
Z up. Wójta
Tomasz Suchoński
Sekretarz Gminy Wierzchowo
Urząd Gminy Wierzchowo
ul. Długa 29
78-530 Wierzchowo
www.wierzchowo.pl
tel. 94 36 18 833

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez MAŁKINIA GÓRNA 1

Dzień dobry!

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

Edytowalna wersja linków (wg kolejności zamieszczenia ich w piśmie):

<http://bip.malkiniagorna.pl/public/get_file_contents.php?id=275450>
http://bip.malkiniagorna.pl/public/get_file_contents.php?id=275450

<http://bip.malkiniagorna.pl/public/get_file_contents.php?id=275455>
http://bip.malkiniagorna.pl/public/get_file_contents.php?id=275455

<http://bip.malkiniagorna.pl/public/get_file_contents.php?id=223481>
http://bip.malkiniagorna.pl/public/get_file_contents.php?id=223481

<http://www.malkiniagorna.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=116&strona=1>
http://www.malkiniagorna.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=116&strona=1;

<http://bip.malkiniagorna.pl/public/get_file_contents.php?id=268853>
http://bip.malkiniagorna.pl/public/get_file_contents.php?id=268853

<https://malkinia.budzet-obywatelski.org/wszystko-o-budzecie/do-pobrania>
https://malkinia.budzet-obywatelski.org/wszystko-o-budzecie/do-pobrania

Pozdrawiam,

Aneta Liszewska

inspektor ds. organizacyjno-prawnych

tel. 29 644 29 95

Urząd Gminy w Małkini Górnej

ul. Przedszkolna 1

07-320 Małkinia Górna

tel.: (29) 644 80 00

fax: (29) 74 55 118

Odpowiedź na pismo przez NADARZYN 1

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam odpowiedz na pismo z dnia 31 stycznia 2018 roku.

Pozdrawiam,
Sekretariat UG Nadarzyn