dotyczy informacji publicznej przez RUDA MALENIECKA

Witam Szanownych Państwa,
W odpowiedzi na nadesłane pytania udzielam odpowiedzi:
1) W Gminie Ruda Maleniecka nie obowiązuje uchwała dot. trybu i
szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego
w ramach inicjatywy lokalnej.
2) W Gminie Ruda Maleniecka nie utworzono rady działalności pożytku
publicznego.
3) W naszej Gminie nie powołano rady oświatowej.
4) W aktualnie obowiązującym Statucie Gminy Ruda Maleniecka jest
załącznik dotyczący zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z
mieszkańcami. Statut jest udostępniony pod adresem:
http://bip.rudamaleniecka.samorzady.pl/kat/id/23
5) W poszczególnych latach miejscowa rada gminy podjęła następującą
ilość uchwał: 2014 rok – 59, 2015 rok – 60, 2016 rok - 74.
6) W latach 2014-2016 w Gminie Ruda Maleniecka nie przeprowadzono
żadnych konsultacji z mieszkańcami,
7) W Gminie Ruda Maleniecka nie działa młodzieżowa rada gminy.
8) W Gminie Ruda Maleniecka nie działa rada seniorów.
9) W Gminie Ruda Maleniecka nie wyodrębniono funduszu sołeckiego. W tej
sprawie na 2018 r. obowiązuje Uchwała Nr XXIV/152/2017 udostępniona pod
adresem http://bip.rudamaleniecka.samorzady.pl/kat/id/209
10)Gmina nasza nie tworzyła dotychczas budżetu obywatelskiego.

Z poważaniem M.Banasik

Gmina Trzcińsko-zdrój przez WOJCIESZÓW

w odpowiedzi na zapytanie przesłane do urzędu miejskiego w dniu 30 stycznia 2018r.
informuję że:
- ad. 1 w gminie nie obowiązuje uchwała dotycząca trybu i zgodnie z art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego.
ad. 2 nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego \
ad. 3 nie powołano w gminie rady oświatowej
ad. 4 w gminie obowiązuje uchwała odnośnie przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami
- w latach
2014- 2
2015- 2
2016- 4
ilość uchwał:
- w latach
2014- 73
2015- 110
2016- 112
- nie w gminie nie powołano młodzieżowej rady gminy.
- nie w gminie nie powołano rady seniorów
- tak wyodrębniono fundusz sołecki http://bip.trzcinsko-zdroj.pl/strony/menu/62.dhtml
- http://bip.trzcinsko-zdroj.pl/strony/menu/62.dhtml
- nie nie ma budżetu obywatelskiego

pozdrawiam Sylwia Tyrpa

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez RANIŻÓW 1

W dniu 2018-01-30 o 21:52, sprawa-6711@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

Odpowiedź na : wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SZYPLISZKI

W związku z otrzymanym w dniu 31.01.2018 r. wniosku o udostępnienie
informacji publicznej Urząd Gminy Szypliszki udziela odpowiedzi na
pytania zawarte w wniosku:

-czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
(link), pod którym jest dostępna ta uchwała,

*Nie*

- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e
ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),

*Nie*

- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),

*Nie*

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link)
BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,

*Nie*

- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych
latach 2014-2016,

*2015 rok – 18 uchwał*

*2016 rok – 54 uchwał*

*2016 rok – 61 uchwał*

- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016,

*Nie dotyczy*

- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym),

*Nie*

- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym),

*Nie*

- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o
funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony
www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to
wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna
jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
funduszu sołeckiego,

*http://www.biuletyn.net/ntbin/start.asp?podmiot=szypliszki/&strona=submenu_aktualnosci.asp&typ=podmenu&menu=102&podmenu=270&str=2&id=2655*

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w
związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,

*Nie dotyczy*

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) -
rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w
sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez
mieszkańców projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony
www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie
(uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),

*Nie*

- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w
oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami,
wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny),

*Nie*

- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
poszczególnych latach 2014-2016.

*Nie dotyczy*

         Z poważaniem

Dorota Anśko

Urzad Gminy Szypliszki

ul. Suwalska 21

16-411 Szypliszki

W dniu 2018-01-30 o 21:51, sprawa-6656@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

Udostęonienie informacxji publicznej przez KOMARÓW-OSADA

Ustronie Morskie, 14.02.2018r.

ORG.1431.8.2018.ORVII

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa

Odpowiadając na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Urząd Gminy w Ustroniu Morskim przekazuje następujące odpowiedzi w
kolejności składanych zapytań:

1) - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
(art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
(link), pod którym jest dostępna ta uchwała,

- nie podjęto takiej uchwały

2) - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e
ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),

- nie podjęto takiej uchwały

3) - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa
oświatowego),

- nie podjęto takiej uchwały

4) - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym
jest dostępna ta uchwała,

- uchwała Rady Gminy w Ustroniu Morskim Nr V/44/2015 z dnia 31 marca 2015r.

http://bip.ustronie-morskie.pl/uploads/media/Nr_44_-_konsultacje_spoleczne_0
2.pdf

5) - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych
latach 2014-2016,

Rada Gminy podjęła następującą ilość uchwał w poszczególnych latach:

2014 - 100 uchwał

2015 - 107 uchwał

2016 - 70 uchwał

6) - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016,

W latach 2014 - 2016 przeprowadzono 7 konsultacji społecznych

7) - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym),

- nie utworzono

8) - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym),

Nie utworzono

9) - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o
funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody
na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie
adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała
o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,

Uchwała Rady Gminy w Ustroniu Morskim Nr XX/143/2016 z dnia 18 marca 2016r.

http://bip.ustronie-morskie.pl/uploads/media/Nr_143_-_fundusz_solecki_02.pdf

10) Zarządzenie Wójta Gminy Ustronie Morskie Nr 54/2017 z dnia 30 czerwca
2017r.

http://bip.ustronie-morskie.pl/uploads/media/Nr_54_-_przekazanie_mienia_31.p
df

11) - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) -
rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w
sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez
mieszkańców projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www
(link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie

(uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego

Brak uchwały

12) - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w
oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami,
wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny),

Brak uchwały

13) - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
poszczególnych latach 2014-2016 - nie wydatkowano

Sporządziła:

Ewa Oksenfeld ORIV

Fw: skan przez MYŚLIBÓRZ 1

Witam.
W załączniku odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Katarzyna Królak
UMiG Myślibórz

info. publiczna przez ROPCZYCE 1

Dzień dobry w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie
informacji publicznej.

Bożena Zięba

Inspektor w ref. Spraw Organizacyjnych i Obywatelskich

Urząd Miejski w Ropczycach

tel .17 22 10 520

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej - Gmina Zwoleń przez ZWOLEŃ 1

W załączeniu przesyłam skan odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

Paweł Nakonieczny

Tel. 48 676 2210 wew. 235

Urząd Miejski w Zwoleniu

Plac Kochanowskiego 1

26-700 Zwoleń

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez TARCZYN 1

Dzień dobry,
W załączeniu przesyłam dokument zawierający odpowiedź na Państwa wniosek
Z poważaniem
Katarzyna Tunkiewicz
Referat Ogólno-Organizacyjny
UM w Tarczynie

Informacja publiczna przez PIEKOSZÓW 1

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

Z poważaniem

Beata Misztal

Kierownik Referatu

Organizacyjno-Gospodarczego

41/300-44-14

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez TUREK

Turek, dnia 14 lutego 2018 r.

OR-OG.1431.8.2018

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

ul. Ursynowska 22/2

02-605 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, informuję co
następuje:

1. w Gminie Turek nie podjęto uchwały dot. trybu i szczegółowych
kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach
inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie)

2. w Gminie Turek nie utworzono gminnej rady działalności pożytku
publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie),

3. w Gminie Turek nie powołano rady oświatowej (art. 78 ust. 1 Prawa
oświatowego),

4. w Gminie Turek obowiązuje uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym) -
UCHWAŁA Nr VII/60/07 Rady Gminy Turek z dnia 02 kwietnia 2007 r. w sprawie
zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Turek
(Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2007 r., Nr 88, poz. 2251)
- strona BIP na której dostępna jest uchwała:
http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/prawo-lokalne/uchwa
ly-rady-gminy/kadencja-2006-2010/2007.html?pid=3266
<http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/prawo-lokalne/uchw
aly-rady-gminy/kadencja-2006-2010/2007.html?pid=3266&searched=konsultacje+z+
mieszka%C5%84cami&highlight=ajaxSearch_highlight+ajaxSearch_highlight1+ajaxS
earch_highlight2+ajaxSearch_highlight3>
&searched=konsultacje+z+mieszka%C5%84cami&highlight=ajaxSearch_highlight+aja
xSearch_highlight1+ajaxSearch_highlight2+ajaxSearch_highlight3

5. liczba przyjętych uchwał przez Radę Gminy Turek w poszczególnych
latach 2014-2016:

- 2014 r. (kadencja 2010-2014) - 72;

- 2014 r. (kadencja 2014-2018) - 13;

- 2015 r. - 82;

- 2016 r. - 83.

6. w latach 2014-2016 w Gminie Turek nie przeprowadzano konsultacji z
mieszkańcami,

7. w Gminie Turek nie utworzono młodzieżowej rady gminy (art. 5b ust. 2
ustawy o samorządzie gminnym),

8. w Gminie Turek nie utworzono gminnej rady seniorów (art. 5c ust. 2
ustawy o samorządzie gminnym),

9. w Gminie Turek wyodrębniono fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o
funduszu sołeckim) - Uchwała Nr XLVII/256/14 Rady Gminy Turek z dnia 31
marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy
środków stanowiących fundusz sołecki - strona BIP, na której dostępna jest
uchwała:
http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/prawo-lokalne/uchwa
ly-rady-gminy/kadencja-2010-2014/20141.html?pid=7214
<http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/prawo-lokalne/uchw
aly-rady-gminy/kadencja-2010-2014/20141.html?pid=7214&searched=w+sprawie+wyr
a%C5%BCenia+zgody+fundusz+so%C5%82ecki&highlight=ajaxSearch_highlight+ajaxSe
arch_highlight1+ajaxSearch_highlight2+ajaxSearch_highlight3+ajaxSearch_highl
ight4+ajaxSearch_highlight5+ajaxSearch_highlight6>
&searched=w+sprawie+wyra%C5%BCenia+zgody+fundusz+so%C5%82ecki&highlight=ajax
Search_highlight+ajaxSearch_highlight1+ajaxSearch_highlight2+ajaxSearch_high
light3+ajaxSearch_highlight4+ajaxSearch_highlight5+ajaxSearch_highlight6

10. link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w
związku z realizacją funduszu sołeckiego w Gminie Turek:
http://bip.gmina.turek.pl/biuletyn-informacji-publicznej/urzad-gminy/podstaw
y-prawne-dzialania.html

11. w Gminie Turek nie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny)
- rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w
sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez
mieszkańców projekty,

12. w Gminie Turek nie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w
oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami,

13. kwota budżetu obywatelskiego(partycypacyjnego) w poszczególnych
latach 2014-2016 - nie dotyczy.

Z poważaniem

/-/ Ewelina Pietrzak

Inspektor

Urzad Gminy Turek

ul. Ogrodowa 4

62-700 Turek

www.gmina.turek.pl <http://www.gmina.turek.pl>

www.bip.gmina.turek.pl <http://www.bip.gmina.turek.pl>

(63) 279 40 60

udostępnienie informacji publicznej przez OSIEK JASIELSKI

Dzień dobry,

W odpowiedzi na wniosek o udostepnienie informacji publicznej z dnia
31-01-2018 rok informuję, że na chwile obecną:

1. w Gminie Osiek J. nie obowiązuje uchwała dotycząca trybu i
szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w
ramach inicjatywy lokalnej, o której mowa w art. 19c ust.1 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego,

3. nie powołano rady oświatowej,

4. w Gminie Osiek J. nie obowiązuje uchwała dotycząca zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami, o której mowa w art. 5a ust. 2
ustawy o samorządzie gminnym,

5. Rada Gminy Osiek Jasielski przyjęła następującą liczbę uchwał: w
2014 roku przyjęto 59 uchwał, w 2015 roku przyjęto 69 uchwał a w 2016 roku
przyjęto 58 uchwał,

6. W latach 2014-2016 nie przeprowadzano konsultacji z mieszkańcami,

7. Nie utworzono młodzieżowej rady gminy zgodnie z art. 5b ust. 2
ustawy o samorządzie gminnym,

8. Nie utworzono gminnej rady seniorów, o której traktuje art. 5c ust.
1 ustawy o samorządzie gminnym,

9. Adres strony www, na której opublikowana została uchwała w sprawie
wyodrębnienia w budżecie Gminy Osiek Jasielski środków stanowiących fundusz
sołecki:
https://biuletyn.net/osiekjasielski/archiwum/bip.ires.pl/gfx/osiekjasielski/
files/monika/SKMBT_261.pdf,

10. Obecnie obowiązującym zarządzeniem organu wykonawczego zawierającego
informacje związane z realizacją funduszu sołeckiego jest zarządzenie w
sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Osiek Jasielski na rok
2018, którego jeden z załączników stanowi o wydatkach budżetu Gminy Osiek
Jasielski obejmujących środki będące do dyspozycji sołectw Gminy Osiek
Jasielski na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2018.
Adres strony www:
https://biuletyn.net/osiekjasielski/fls/bip_pliki/2017_12/BIPF55F970C8AE340Z
/z99.pdf,

11. W Gminie Osiek Jasielski nie funkcjonuje budżet partycypacyjny.

Z poważaniem

Monika Władyka

Biuro Obsługi Rady Gminy Osiek Jasielski

---
Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast.
https://www.avast.com/antivirus

OS.1431.10.2018 przez PURDA 1

Witam w zał. przesyłam odpowiedz na wniosek z 30 stycznia 2018 r.

Iwona Zawadzka

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez PASYM

Odpowiadając na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej z
dnia 30.01.2018 r. *wysłany o godz 21:50* informuję co następuje

> - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
Odp: nie

- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e
ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),

Odp: nie
> - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
Odp: nie
> - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
Odp: tak

 http://pasym.bip.visacom.pl/1340-menu/rada-miejska/rejestr-uchwal-rady-miejskiej-w-pasymiu-kadencja-2006-2010.html na końcu uchwala z 2010

 - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych
latach 2014-2016,

Odp:   2014 r.:  - 54 (43 w kadencji 2010-2014 + 11 w kadencji 2014-2018)
           2015 r.:  - 85
           2016 r.:  - 84
> - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
Odp:  w 20 15 r. konsultacje w sprawie nadania nowych statutów sołectwom
gminy Pasym.
> - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
Odp: nie
> - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
Odp: nie
> - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
Odp: tak
http://pasym.bip.visacom.pl/1341-menu/rada-miejska/rejestr-uchwal-rady-miejskiej-w-pasymiu-kadencja-2014-2018.html
na końcu uchwala z 2014
> - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
Odp: zadania do realizacji poprzez fundusz sołecki są corocznie
zawierane w uchwale budżetowej, nie ma innych zarządzeń.
> - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
Odp: nie
> - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
Odp: nie dotyczy w zwiazku z poprzednią odpowiedzią.
> - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.
Odp: nie dotyczy w związku z poprzednią odpowiedzią.

--
Sekretarz Miasta Pasym
Wiesław Szubka
tel.+48 89 621 20 11 wew. 40
kom. 512-424-184
sekretarz_umig@pasym.pl
www.pasym.pl

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez WĘGORZYNO

Dzień dobry,
w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
30.01.2018 r., który wpłynął do Urzędu Miejskiego w Węgorzynie w dniu
31.01.2018 r. uprzejmie odnoszę się do poszczególnych zapytań:

1. Nie ma podjętej uchwały dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
2. Nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego.
3. Nie powołano gminnej rady oświatowej.
4. Tak obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami http://bip.wegorzyno.pl/strony/1067.dhtml
5. Liczba przyjętych uchwał przez Radę Miejską w Węgorzynie w 2014 roku
- 99; w 2015 r. - 96; w 2016 r. - 75.
6. W latach 2014 - 2016 nie przeprowadzono żadnych konsultacji z
mieszkańcami.
7. Nie utworzono młodzieżowej rady gminy.
8. Nie utworzono gminnej rady seniorów.

W zakresie informacji dot. funduszu sołeckiego oraz budżetu
obywatelskiego, odpowiedź była udzielona e -mail w dniu 13.01.2018 r.

=====================================
Urząd Miejski w Węgorzynie
Biuro Rady Miejskiej
Wioleta Początek
' : 91 3971190
' : 91 3971563
( tel:913971563)
fax: 91 3971567
( tel:913971567)
-: wpoczatek@um.wegorzyno.pl
( mailto:wpoczatek@um.wegorzyno.pl)
www.wegorzyno.pl
www.bip.wegorzyno.pl

odpowiedź na wniosek o udostępnienie inf.publicznej przez SKARSZEWY 1

Skarszewy, dnia 14.02.2018 rok

Urząd Miejskie w Skarszewach w załączeniu przesyła odpowiedź na wniosek o
udostępnienie informacji publicznej.

Odpowiedź na wniosek przez STALOWA WOLA 3

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

Z poważaniem,

*Marcin Uszyński*
inspektor ds. kontroli zarządczej,
dostępu do informacji publicznej
i cyfryzacji Urzędu Miasta
tel. 15 643 35 92

*Gmina*

*Stalowa Wola*

CHROŃ ŚRODOWISKO, jeśli nie musisz, nie drukuj tej wiadomości.

Niniejsza wiadomość (łącznie z załącznikami) może zawierać poufne,
zastrzeżone, uprzywilejowane i / lub służbowe informacje. Informacje te
są przeznaczone do wykorzystania wyłącznie przez osoby lub podmioty
wskazane powyżej. Jeśli nie jesteś zamierzonym odbiorcą tej wiadomości,
proszę powiadom natychmiast nadawcę i usuń wiadomość wraz z
załącznikami. Ujawnianie, powielane, dystrybucja lub inne wykorzystanie
tej wiadomości lub załączników przez osobę lub podmiot inny niż
zamierzony odbiorca jest zabronione.

Thismessage (including any attachments) may contain confidential,
proprietary, privileged and/or business information. The information is
intended to be for the use of the individual or entity designated above.
If you are not the intended recipient of this message, please notify the
sender immediately, and delete the message and any attachments. Any
disclosure, reproduction, distribution or other use of this message or
any attachments by an individual or entity other than the intended
recipient is prohibited.

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez PYRZYCE 2

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam skan pisma.

Pozdrawiam,
Aneta Mróz
Sekretariat Burmistrz Pyrzyc
tel. 91 39 70 310
sekretariat@pyrzyce.um.gov.pl

Urząd Miejski w Pyrzycach
Plac Ratuszowy 1
74-200 Pyrzyce
Urząd Miejski w Pyrzycach

-----Oryginalna wiadomość-----

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej - przedłużenie terminu przez ROŹWIENICA

Szanowni...

Urząd Gminy w Roźwienicy przesyła w załączeniu odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej - przedłużenie terminu.

Pozdrawiam
Paweł Wiśniowski
GSM:793-070-560
e-mail: djwis@wp.pl

Fwd: odpowiedź na wniosek z dnia 30.01.2018 r. przez WEJHEROWO 1

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: odpowiedź na wniosek z dnia 30.01.2018 r.
Data: Wed, 14 Feb 2018 13:55:08 +0100
Nadawca: Ewa Osipowska-Rakwal <woo@um.wejherowo.pl>
Adresat: sprawa-6603@federowanie.siecobywatelska.pl

Dzień dobry.

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej z dnia 30.01.2018 r.

Z poważaniem

--
<http://www.wejherowo.pl> Ewa Osipowska-Rakwał
Wydział Ogólno-Organizacyjny
Zespół ds. administracyjno-gospodarczych (58) 677-71-90
e-mail: woo@um.wejherowo.pl

Gmina Szydłów - odpowiedź przez SZYDŁÓW

Szydłów, dnia 14 lutego 2018 r.

*STOWARZYSZENIE SIEĆ OBYWATELSKA WATCHDOG POLSKA.*

W odpowiedzi na wystąpienie z dnia 30.01.2018 r. Gmina Szydłów
przekazuje następujące informacje:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów

oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy

lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o

wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www

(link), pod którym jest dostępna ta uchwała - *NIE*,

- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e

ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)-

*NIE*,

- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego)-

*NIE*,

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania

konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie

gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link)

BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała - *TAK *

http://www.szydlow.bip.jur.pl/dokumenty/2003_statut_z4.doc,

- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych

latach 2014-2016.

*2014 – 66,*

*2015 – 90,*

*2016 – 78.*

- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami

w poszczególnych latach 2014-2016.

*2014 - 1, 2015 - 1, 2016 – 1.***

- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy

o samorządzie gminnym)- *NIE*,

- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie

gminnym)- *NIE*,

- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy

o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony

www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała

o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to

wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna

jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie

funduszu sołeckiego - *TAK* - http://www.szydlow.bip.jur.pl/artykuly/1513,

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku

z realizacją funduszu sołeckiego w gminie:

http://www.szydlow.bip.jur.pl/artykuly/1598 ,
http://www.szydlow.bip.jur.pl/artykuly/2126,

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany

jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie

przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez

mieszkańców projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony

www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie

(uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego

(partycypacyjnego)- *NIE*,

- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny)

w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami,

wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski

(partycypacyjny)- *nie dotyczy,*

- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego)

w poszczególnych latach 2014-2016 - *nie dotyczy.*

Z poważaniem - Janusz Sowa - sekretarz Gminy Szydłów

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez REGIMIN

Dzień dobry,
poniżej odpowiedzi na pytania:
- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała, NIE
- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), NIE
- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),NIE
- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała, NIE
- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016, 2014-57, 2015-56, 2016-57
- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016 - 0
- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), NIE
- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),NIE
- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego, TAK http://bip.regimin.pl/wiadomosci/431/wiadomosc/229169/uchwala_nr_xlii22314_rady_gminy_w_regiminie_z_dnia_27032014_roku
- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie, Nie wydano zarządzeń
- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),NIE
- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny), Nie funkcjonuje
- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016
Małgorzata Kosińska
Sekterarz Gminy Regimin

Gmina Mieścisko_udostępnienie informacji publicznej przez MIEŚCISKO 1

Urząd Gminy Mieścisko w załączeniu przesyła odpowiedź na Państwa wniosek o
udostępnienie informacji publicznej.

Z poważaniem

Agnieszka Brzostowicz

Urząd Gminy Mieścisko

Pl. Powstańców Wlkp. 13

62-290 Mieścisko

Tel. 61 4298010

Gmina Pysznica - odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez PYSZNICA

Dzień dobry,

w nawiązaniu do wniosku z dnia 31.01.2018 r. o udostępnienie informacji
publicznej udzielam następującej odpowiedzi:

"- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016."

Ad.1. NIE

Ad.2. NIE

Ad.3. NIE

Ad.4. TAK http://www.pysznica.bip.gmina.pl/index.php?id=53#53

Ad.5. lata 2014-2016 - 210 uchwał, w tym: 2014 - 62, 2015 - 75, 2016 - 73.

Ad.6.  4 konsultacje

Ad.7. NIE

Ad.8. NIE

Ad.9. TAK
http://www.pysznica.bip.gmina.pl/upload/Uchwa%C5%82a%20Nr%20XL_243_2014.pdf

Ad. 10.  http://www.pysznica.bip.gmina.pl/index.php?id=53#53

Ad.11. NIE

Ad.12. --

Ad.13. -.

Z poważaniem

Marta Gleich - pracownik Urzędu Gminy w Pysznicy

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SEROCK 2

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.
______________________
Anna Bilińska
Referat Organizacyjno-Prawny i Obsługi Rady Miejskiej
Urząd Miasta i Gminy w Serocku
ul. Rynek 21, 05-140 Serock
tel. 22 782 88 13