Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez OSTROWICE

Dzień dobry,
w odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej Urząd Gminy Ostrowice informuje jak niżej:

> Dnia 30 stycznia 2018 o 21:49 sprawa-6241@fedrowanie.siecobywatelska.pl napisał(a):
>
>
> Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:
>
> - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,-NIE OBOWIĄZUJE
> - czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),- NIE UTWORZONO
> - czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),NIE POWOŁANO
> - czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała, OBOWIĄZUJE (LINK: http://ug.ostrowice.ibip.pl/public/get_file_contents.php?id=255476)
> - informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
2014 - 52 UCHWAŁY, 2015 - 49 UCHWAŁ, 2016 - 33 UCHWAŁY
> - informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016, KONSULTACJE W 2017 r. (LINK: http://ug.ostrowice.ibip.pl/public/get_file_contents.php?id=313319)
> - czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),NIE UTWORZONO
> - czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),NIE UTWORZONO
> - czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,NIE WYODRĘBNIONO,RADA GMINY NIE PODEJMOWAŁA POWYŻSZEJ UCHWAŁY
> - link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,NIE DOTYCZY
> - czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),NIE FUNKCJONUJE
> - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),NIE DOTYCZY
> - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.NIE DOTYCZY
>
> Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-6241@fedrowanie.siecobywatelska.pl
>
> Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
>
> --
> Sieć Obywatelska Watchdog Polska
> ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
> tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
> www.siecobywatelska.pl
> www.watchdogportal.pl
> www.funduszesoleckie.pl
> www.informacjapubliczna.org
> NIP 526282872
> KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

inf.publiczna gm.Szepietowo przez SZEPIETOWO 1

<HTML><HEAD></HEAD>
<BODY dir=ltr>
<DIV dir=ltr>
<DIV style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Calibri'; COLOR: #000000">
<DIV>&nbsp;</DIV></DIV></DIV></BODY></HTML>

Odpowiedź Burmistrza Międzychodu na wniosek o udostępnienie informacji publicznej - RSO.1431.6.2018 przez MIĘDZYCHÓD 1

Szanowni Państwo,

w załączniku przesyłam odpowiedź Burmistrza Międzychodu na wniosek o
udostępnienie informacji publicznej - RSO.1431.6.2018.

Z wyrazami szacunku,

Justyna Wilk
Referent ds. obrony cywilnej, ppoż. i informacji publicznej

tel. biuro: 95 748 8100 wew.216

e-mail: <mailto:informatyk@miedzychod.pl> oc@miedzychod.pl

Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie
ul. Marszałka Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód

<http://www.miedzychod.pl/> www.miedzychod.pl <mailto:urzad@miedzychod.pl>
urzad@miedzychod.pl

tel: 95 748 81 00 fax: 95 748 81 34

PD: Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej - przedłużenie terminu przez ROŹWIENICA 1

Dnia Środa, 14 Lutego 2018 13:49 Paweł Wiśniowski <djwis@wp.pl> napisał(a)

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ZIELONKA 1

Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek w trybie dostępu do
informacji publicznej.

Z poważaniem,

Małgorzata Danielewicz

Urząd Miasta Zielonka

W dniu 30.01.2018 o 21:52, sprawa-6943@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez OSIEK

Witam, pełną odpowiedz  na wniosek o udostępnienie  informacji udzielimy
w poniedziałek 19 lutego - 2018 roku.

Joanna Chabowska

Urząd Gminy Osiek

ul. Kwiatowa 30

83-221 Osiek

W dniu 2018-01-30 o 21:51, sprawa-6552@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ŁOSICE 1

W załączeniu odpowiedz na wniosek

W dniu 2018-01-30 o 21:52, sprawa-6759@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--
Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach
ul. Piłsudskiego 6
08-200 Łosice
te.(83) 357-35-42
fax.(83) 357-27-01

Wniosek o udostepnienie informacji publicznej- udzielenie odp. przez MIASTECZKO KRAJEŃSKIE 1

Urząd Gminy Miasteczko Krajeńskie

Ul. Dąbrowskiego 16

89-350 Miasteczko Krajeńskie

Tel. 67 2873 196

Fax. 67 2873 197

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez OSTRÓW WIELKOPOLSKI

W odpowiedzi na wniosek z dnia 30 stycznia 2018 roku o udostępnienie
informacji publicznej w trybie ustawy z dnia 6 września 2011 r. o dostępie
do informacji publicznej informuję, że:

Ad 1. W Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski obowiązuje Uchwała nr IV/25/2015
Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28 stycznia 2015 roku w
sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o
realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.


<http://bip.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/ostrowfiles/file/RAZ/Uchwaly/E454A
73723994D0581042ACBA1F1B063.doc>
http://bip.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/ostrowfiles/file/RAZ/Uchwaly/E454A7
3723994D0581042ACBA1F1B063.doc

Ad 2. W dniu 31 marca 2011 r. Uchwałą Nr VI/55/2011 Rada Miejska Ostrowa
Wielkopolskiego określiła tryb powołania członków oraz sposób organizacji i
tryb działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Oficjalne
wręczenie nominacji miało miejsce w ostrowskim Ratuszu 7 czerwca 2011 r., a
pierwsze posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego odbyło się 28
czerwca 2011 roku. Obecnie działa Rada III kadencji.

Ad 3. W Ostrowie Wielkopolskim nie powołano rady oświatowej.

Ad 4. W Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski obowiązuje Uchwała Nr
XXXI/358/2017 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28 lutego 2017
roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z
mieszkańcami Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski.


<http://bip.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/ostrowfiles/file/RAZ/Uchwaly/CE709
FB3B5AE4D47B7EA13165415A9BC.doc>
http://bip.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/ostrowfiles/file/RAZ/Uchwaly/CE709F
B3B5AE4D47B7EA13165415A9BC.doc

Ad 5. W 2014 r. podjęto 127 uchwał Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego,

w 2015 r. podjęto 173 uchwały Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego,

w 2016 r. podjęto 150 uchwał Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego.

Ad 6. W 2014 r. przeprowadzono 6 konsultacji społecznych z mieszkańcami
miasta Ostrowa Wielkopolskiego,

w 2015 r. przeprowadzono 6 konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta
Ostrowa Wielkopolskiego,

w 2016 r. przeprowadzono 6 konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta
Ostrowa Wielkopolskiego.

Ad 7. Młodzieżową Radę Miejską powołano Uchwałą Nr XXXVIII/464/2017 Rady
Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 2 października 2017 roku w sprawie
Młodzieżowej Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego.

Ad 8. Gminną Radę Seniorów powołano Uchwałą Nr L/483/2014/ Rady Miejskiej
Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2016 roku w sprawie utworzenia
Gminnej Rady Seniorów.

Ad 9. W Ostrowie Wielkopolskim nie utworzono funduszu sołeckiego.

Ad 10. Ostrowski Budżet Obywatelski jest realizowany w formie konsultacji
społecznych na podstawie Zarządzenia nr 1965/VII/2017 Prezydenta Miasta
Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia
na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego konsultacji społecznych
dotyczących Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2018.


<http://bip.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/ostrowfiles/file/RAZ/Zarzadzenia/3
363F22FA8214789AE939C1EB5F6147C.doc>
http://bip.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/ostrowfiles/file/RAZ/Zarzadzenia/33
63F22FA8214789AE939C1EB5F6147C.doc

Ad 11. Pierwsza edycja Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego odbyła się w 2015
roku. W roku 2015 i 2016 kwota na realizacje zwycięskich zadań w ramach
Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego wynosiła 1 000 000 zł.

Dominika Szumniak

Biuro Inicjatyw i Konsultacji Społecznych

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim

al. Powstańców Wielkopolskich 18

63-400 Ostrów Wielkopolski

tel. (62) 58-22-321

Fwd: Fwd: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SZEMUD 5

Witam,

w odpowiedzi na poniższy wniosek o udostępnienie informacji publicznej
informuję, że:
- w zał. przekazuję uchwałę dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny
wniosków o realizacje zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej;
- nie utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e
ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie);
- nie  powołano w gminie rady oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego);
- w zał. przekazuję uchwałę dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym);
- w roku 2014 podjęto 190 uchwał, w roku 2015 - 174, a w roku 2016 - 160;
- w roku 2014 przeprowadzono konsultacje z mieszkańcami 1 raz, w roku
2015 - 3 razy, a w roku 2016 - 2 razy;
- nie utworzono młodzieżowej radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym);
- nie utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym);
- w zał. przesyłam uchwałę w sprawie wyodrębnienia w gminie funduszu
sołeckiego;
- w zał. przesyłam uchwały dot. budżetu obywatelskiego;
- w każdym roku kwota budżetu obywatelskiego wynosiła 100 tyś. zł.

Z poważaniem,

/*Barbara Rzeszewicz*/

Kierownik Kancelarii
Urząd Gminy Szemud
ul. Kartuska 13
84-217 Szemud
tel. 58-676-44-57

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Data: Tue, 30 Jan 2018 20:51:19 -0000
Nadawca: sprawa-6593@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Odpowiedź-Do: sprawa-6593@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Adresat: kancelaria@szemud.pl

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adressprawa-6593@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

--

Odp. dot. wniosku o udostępnienie informacji publicznej przez SKARYSZEW 2

___________________________________________

malmon

Fwd: informacja publiczna przez SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI 1

-------- Wiadomość oryginalna --------
Temat: informacja publiczna
Data: 2018-02-15 15:22
Od: Jan Maroń <j.maron@sedziszow-mlp.pl>
Do: <biuro@siecobywatelska.pl>

STOWARZYSZENIE SIEĆ OBYWATELSKA

WATCHDOG POLSKA

WARSZAWA

W związku z odrzuceniem maila przesłanego na adres
sprawa-6720@fedrowanie.siecobywatelska.pl w załączeniu przesyłam
odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

_Jan Maroń_

_Sekretarz Gminy Sędziszów Młp._

_ _

_Urząd Miejski w Sędziszowie Młp._

_Ul. Rynek 1, 39-120 Sędziszów Młp._

_tel. +48 17 7453613_

odpowiedź na wniosek przez RYBCZEWICE 1

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedz na wniosek o udzielenie informacji
publicznej

z poważaniem

Renata Trała

Sekretarz Gminy

--
Urząd Gminy Rybczewice
Rybczewice Drugie 119
21-065 Rybczewice
tel.: 81 58 44 460
fax. 81 58 44 474
(e): urzad@rybczewice.pl
www.rybczewice.pl

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez OSTRÓW MAZOWIECKA 1

RG.1431.8.2018

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

Ul. Ursynowska 22/2

02 - 605 Warszawa

Dotyczy wniosku o udostępnienie informacji publicznej

Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 1
lutego br. (data wpływu do tut. Urzędu) informuję, iż:

Ad.1. Nie.

Ad.2. Nie.

Ad.3. Nie.

Ad.4. Tak - Uchwała Nr XII/107/15 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 18
grudnia 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji społecznych
z mieszkańcami Gminy Ostrów Mazowiecka (link:
http://ostrow_mazowiecka.bipgmina.pl/wiadomosci/398/wiadomosc/293761/sesja_n
r_xiii_z_dnia_18_grudnia_2015_r )

Ad.5. Rada Gminy w latach 2014 - 2016 podjęła 281 uchwał, z czego:

- w 2014 roku - 96 uchwał

- w 2015 roku - 93 uchwały

- w 2016 roku - 92 uchwały

Ad.6. W latach 2014 - 2016 przeprowadzono 7 konsultacji społecznych, z
czego:

- w 2014 r. - 2

- w 2015 r. - 2

- w 2016 r. - 3

Ad.7. Tak, w 2013 roku utworzono Młodzieżową Radę Gminy Ostrów Mazowiecka.

Ad.8. Nie.

Ad.9. Uchwała Nr XXIV/221/17 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 31 marca
2017 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w
budżecie Gminy Ostrów Mazowiecka na 2018 rok (link:
http://ostrow_mazowiecka.bipgmina.pl/wiadomosci/398/wiadomosc/369492/sesja_n
r_xxiv_z_dnia_31__marca_2017_r_ )

Ad.10. Nie dotyczy.

Ad.11. Nie.

Ad.12. Nie dotyczy.

Ad.13. Nie dotyczy.

--

Pozdrawiam serdecznie,

mgr Kinga Jasińska

Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy

tel. 29 74 68 600 wew. 50

Urząd Gminy Ostrów Mazowiecka

ul. gen. Władysława Sikorskiego 5

tel./fax 29 74 68 600

e-mail: gminaostrowmaz@home.pl

www.gminaostrowmaz.home.pl

odpowiedz przez MIKOŁAJKI 1

Witam,

W załączeniu odpowiedź na wniosek o udostepnienie informacji publicznej.

Pozdrawiam

Monika Kępa

Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez STOCZEK ŁUKOWSKI

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej informuję:
- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
(link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
TAK
https://ugstoczeklukowski.bip.e-zeto.eu/bip/39_ugstoczeklukowski/fckeditor/file/uchwa%C5%82y%20z%20roku%202015//UCHWA%C5%81A43.pdf
- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e
ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
TAK
- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
NIE
- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link)
BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
TAK
https://ugstoczeklukowski.bip.e-zeto.eu/bip/39_ugstoczeklukowski/fckeditor/file/Uchwaly/2007/uchwala%201480001.pdf
- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych
latach 2014-2016,
2014 - 67
2015 - 116
2016 - 72
- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016,
2014 - 2
2015 - 2
2016 - 1
- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym),
NIE
- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym),
NIE
- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o
funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony
www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to
wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna
jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie
funduszu sołeckiego,
TAK
https://ugstoczeklukowski.bip.e-zeto.eu/bip/39_ugstoczeklukowski/fckeditor/file/uchwa%C5%82y%20z%20roku%202014//UCHWA%C5%81A265.pdf
- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w
związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) -
rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w
sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez
mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony
www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie
(uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
NIE
 - jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w
oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami,
wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny),
NIE
 - jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
poszczególnych latach 2014-2016.
nie dotyczy

Z poważaniem
Wojciech Rosa

Urząd Gminy Stoczek Łukowski
Plac Tadeusza Kościuszki 1
21-450 Stoczek Łukowski

Prośba o potwierdzenie Fwd: Fwd: Fwd: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez LUBOWIDZ 1

Ponownie proszę o potwierdzenie otrzymania wiadomości.

----- Oryginalna wiadomość -----

Od: sekretarz@uglubowidz.com <sekretarz@uglubowidz.com>
Do: sprawa-6752@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Data: 2018-02-06 11:27
Temat: Fwd: Fwd: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Dzień Dobry,
W załączeniu przesyłam informacje. Proszę o potwierdzenie otrzymania
wiadomości.

Z poważaniem
Monika Kotłowska
Sekretarz Gminy Lubowidz

----- Oryginalna wiadomość -----

Od: skarbnik uglubowidz.home.pl <skarbnik@uglubowidz.home.pl>
Do: sekretarz@uglubowidz.com.pl
Data: 2018-02-01 11:49
Temat: Fwd: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


-------- Oryginalna wiadomość --------Od:
sprawa-6752@fedrowanie.siecobywatelska.plDo:
skarbnik@ewidencja.uglubowidz.comData: 30 stycznia 2018 o 21:52Temat:
Wniosek o udostępnienie informacji publicznejStowarzyszenie Sieć Obywatelska
Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:czy
obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art.
19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest
dostępna ta uchwała,czy utworzono gminną radę działalności pożytku
publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie),czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa
oświatowego),czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
(link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,informacji o liczbie
przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,informacji o
liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach
2014-2016,czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym),czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2
ustawy o samorządzie gminnym),czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki
(art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o
wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest
obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego;
jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym
dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na
wyodrębnienie funduszu sołeckiego,link do obowiązujących zarządzeń organu
wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany
jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie
przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców
projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod
którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie
budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),jeżeli w gminie funkcjonuje budżet
obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę
konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany
jest budżet obywatelski (partycypacyjny),jaka była kwota budżetu
obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.Wnosimy
o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres
sprawa-6752@fedrowanie.siecobywatelska.plSzymon Osowski, Bartosz Wilk -
członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji--Sieć Obywatelska
Watchdog Polskaul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawatel: 22 844 73 55 | fax:
22 207 24
09www.siecobywatelska.plwww.watchdogportal.plwww.funduszesoleckie.plwww.informacjapubliczna.orgNIP 526282872KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

odpowiedź na wniosek przez KOBIERZYCE 1

Witam,
w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

Pozdrawiam

Maria Okraszewska
Promocja Gminy Kobierzyce
tel. (+48) 71 36 98 138
fax. (+48) 71 31 11 252
email: mokraszewska@ugk.pl

Urząd Gminy Kobierzyce
al. Pałacowa 1
55-040 Kobierzyce
www.ugk.pl

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej Nr RiP.1431.8.2018 przez ŚRODA WIELKOPOLSKA 2

Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej Nr RiP.1431.8.2018.

Z wyrazami szacunku,
Mateusz Ślebioda
Wydział Rozwoju i Promocji
tel.667 907 411
e-mail: mateusz.slebioda@sroda.wlkp.pl
________________________________________________
Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej
63-000 Środa Wielkopolska,ul.Daszyńskiego 5
tel. 61 286 77 00 , fax. 61 286 77 02
www.sroda.wlkp.pl

odpowiedź na wniosek - Gmina Miłakowo przez MIŁAKOWO

Dzień dobry,

w odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej
informuję, że odpowiedzi na Państwa pytania ze względu na ich szerokie
spektrum są przygotowywane przez kilku pracowników. W związku z
powyższym prześlemy przygotowane odpowiedzi w możliwie najszybszym
terminie.

Z poważaniem

Wojciech Stani

Inspektor ds. obsługi Sołectw

Urząd Miejski w Miłakowie

tel.: (89) 757-83-43, 575-778-818

Gmina Wapno przez WAPNO

Dzień dobry

W odpowiedzi na maila z 31.02.2018 r. informuję, że w 2014 r. było
przyjętych 13 uchwał, w 2015 r. - 59 uchwał a w 2016 r. 41 uchwał.

Odnośnie pozostałych pytań to odpowiedzi są negatywne.

Pozdrawiam

Stefan Grzegorski

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej-odpowiedź przez WYSOKIE MAZOWIECKIE 1

Wysokie Mazowieckie, dnia 19.02.2018 r.

OR.1431.1.2018


Sieć Obywatelska Watchdog Polska

ul. Ursynowska 22/2

02-605 Warszawa

sprawa-6667@fedrowanie.siecobywatelska.pl

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej
z dnia 30.01.2018 r. udzielam następujących informacji:

- Ostatnia obowiązująca uchwała w sprawie przyjęcia Programu współpracy
Gminy Wysokie Mazowieckie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
określonymi w ustawie
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok, link:
http://ug.wysokiemazowieckie.pbip.pl/?event=informacja
<http://ug.wysokiemazowieckie.pbip.pl/?event=informacja&id=4584> &id=4584 ,

- W gminie nie utworzono rady działalności pożytku publicznego,

- W gminie nie powołano rady oświatowej,

- W gminie obowiązują: uchwała Nr 11/IV/11 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z
dnia 22 lutego 2011r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia
konsultacji z mieszkańcami Gminy Wysokie Mazowieckie, link:
http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/#/legalact/2011/904/, zmieniona uchwałą
Nr 139/XIII/11 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 21 grudnia 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia
konsultacji z mieszkańcami Gminy Wysokie Mazowieckie,

link: http://ug.wysokiemazowieckie.pbip.pl/?event=informacja
<http://ug.wysokiemazowieckie.pbip.pl/?event=informacja&id=2305> &id=2305 ,

- informacja o liczbie przyjętych uchwał przez Radę Gminy w poszczególnych
latach:

2014-59 uchwał, 2015-77 uchwał, 2016-76 uchwał,

- informacje o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach:

- brak przeprowadzonych konsultacji,

- nie utworzono młodzieżowej rady gminy,

- nie utworzono gminnej rady seniorów,

- W gminie wyodrębniono fundusz sołecki. Obowiązująca uchwała w nr 92/XIV/16
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w
budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki,

link: http://ug.wysokiemazowieckie.pbip.pl/?event=informacja
<http://ug.wysokiemazowieckie.pbip.pl/?event=informacja&id=4215> &id=4215

- w gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski.

Otrzymują:

1. Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2
02-605 Warszawa
<mailto:sprawa-6667@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
sprawa-6667@fedrowanie.siecobywatelska.pl

2. a/a

dotyczy sprawy 3992 i 48 49 przez DĘBOWA ŁĄKA

Odpowiadam na pytania:

1. Nie została podjęta

2. Nie utworzono

3.Nie utworzono

4. Obowiązuje: Dz.Urz. Woj. Kujawsko - Pomorskiego z dn. 18.11.2011,
poz. 2483

5. 2014 - 70 uchwał

2015 - 49 uchwał

2016 - 50 uchwał

6. 2014 r. - konsultacja w sprawie  energii wiatrowych, 2015 -
konsultacja w sprawie programu rewitalizacji,

7. Nie

8. Nie

9. Tak -http://www.debowalaka.bip.net.pl/?c=98
<http://www.debowalaka.bip.net.pl/?c=98>

10 . http://www.debowalaka.bip.net.pl/?c=212
<http://www.debowalaka.bip.net.pl/?c=98>

11. Nie
<http://www.debowalaka.bip.net.pl/?c=98>

12. Nie dotyczy <http://www.debowalaka.bip.net.pl/?c=98>

13. Nie dotyczy <http://www.debowalaka.bip.net.pl/?c=98>

Z poważaniem
<http://www.debowalaka.bip.net.pl/?c=98>

Anna Łęgowska - Urząd Gminy Dębowa łąka
<http://www.debowalaka.bip.net.pl/?c=98>

<http://www.debowalaka.bip.net.pl/?c=98>

<http://www.debowalaka.bip.net.pl/?c=98>

pismo 14 przez WOŁOMIN 1

Prosz? o potwierdzenie otrzymania pisma.

pozdrawiam,

Olga Ludwiniak
Naczelnik
Wydzia?u Organizacji Urz?du
Urz?d Miejski w Wo?ominie
22 763 30 32

Odpowiedż na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez OSTROWITE

Ostrowite, dnia 19.02.2018 r.

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska

Ul. Ursynowska 22/2

02-605 Warszawa

Urząd Gminy Ostrowite w odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej podaje:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny
wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art.
19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest
dostępna ta uchwała, - nie obowiązuje uchwała

- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust.
1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), - nie utworzono

- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego), - nie powołano

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym
jest dostępna ta uchwała, - obowiązuje BIP Uchwały Rady – Uchwała Nr XL/188/2005 Rady Gminy

w Ostrowitem z dnia 29.12.2005 r.

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Ostrowite

- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach
2014-2016, - w 2014 – 90, w 2015 – 82, w 2016 – 81,

- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016, - nie przeprowadzono,

- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym), - nie utworzono,

- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym), - nie utworzono,

- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu
sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link),
pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na
wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu
strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o
odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego, wyodrębniono –

BIP VII kadencja 2014-2018 –

Uchwała Nr VII/37/2015 z 30 marca 2015 r. wyrażenia zgody na wyodrębnienie w

budżecie Gminy Ostrowite środków stanowiących fundusz sołecki,

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z
realizacją funduszu sołeckiego w gminie, - nie ma zarządzeń,

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany
jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie
przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców
projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod
którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie
budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego), nie funkcjonuje,

- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu
o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o
wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny), - nie funkcjonuje,

- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych
latach 2014-2016. – nie było.

Z poważaniem

Wójt

/-/ Henryk Tylman

Specjalista d)s obsługi organów gminy,

zdrowia i kultury