Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez IŁAWA 1

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej z
dn. 09.01.2018 r. w załączeniu wysyłam pismo.

Z wyrazami szacunku,

Aleksandra Kozłowska

/Urząd Miasta Iławy//
Sekretariat Burmistrza//
ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława//
tel. 89 649 01 00
/

W dniu 2018-01-10 o 15:09, Urząd Miasta Iławy pisze:

informacja publiczna przez ŚWIĘTAJNO

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej informuje:

- wyodrębniono fundusz sołecki Uchwała Nr XVIII/115/2016 z dnia 21 marca 2016 r. http://www.bip.swietajno-ug.wwm.pl/index.php?strona=dokument&podstrona=74&id=921&bip_sid=NPERsAO6qiVxbfITxEUNLMABKe7XpP http://www.bip.swietajno-ug.wwm.pl/index.php?strona=dokument&podstrona=74&id=921&bip_sid=NPERsAO6qiVxbfITxEUNLMABKe7XpP

- obowiązujące Zarządzenia wydane w związku z funduszem sołeckim Or.0050.19.2016 i BF.0050.11.2016 r. http://www.bip.swietajno-ug.wwm.pl/index.php?strona=dokument&podstrona=139&id=1042&bip_sid=Np8TcvzBSGl6tjR70k6jwoggZIDkaO http://www.bip.swietajno-ug.wwm.pl/index.php?strona=dokument&podstrona=139&id=1042&bip_sid=Np8TcvzBSGl6tjR70k6jwoggZIDkaO

- w gminie nie obowiązuję budżet obywatelski

Gmina Świętajno

Magdalena Majewska

tel. 89 623 20 73

informacja przez MIKOŁAJKI POMORSKIE

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji podaję dane:

Nie podjęto uchwał i nie określono zasad dotyczących: realizacji zadań w
formie inicjatywy lokalnej, rady pożytku publicznego, rady oświatowej,
młodzieżowej rady gminy, rady gminy seniorów,, budżetu obywatelskiego.

Odnośnie liczby uchwał w poszczególnych latach, wszystkie umieszczone są na
bip.mikolajkipomorskie.pl

Uchwała w sprawie zasad konsultacji:
http://bip.mikolajkipomorskie.pl/userfiles/file/uchwaly/Kandencja%202014-201
8/2017/Uchwala%20nr%20180.pdf

Jest to nowa uchwała i wcześniej nie konsultowano spraw w jej trybie.

Fundusz sołecki został utworzony i funkcjonuje, zarządzeń regulujących nie
podejmowano.

http://bip.mikolajkipomorskie.pl/userfiles/file/uchwaly/Kandencja%202014-201
8/2015/Uchwala%20nr%2048.pdf

http://www.bip.mikolajkipomorskie.pl/userfiles/file/uchwaly/2014/Uchwala%20n
r%20252.pdf

Janusz Wysocki

Sekretarz Gminy

Mikołajki Pomorskie

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Apelacyjny w Krakowie

Twoja wiadomość

Do: Kluza, Agnieszka
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 11 sierpnia 2017 02:48:11 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana o godzinie 21 lutego 2018 09:46:49 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

odpowiedz na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez PACANÓW 1

Witam,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek o udostępnienie
informacji publicznej.

Pozdrawiam

Danuta Kawa

Urząd Gminy Pacanów

Ul. Rynek 15
28-133 Pacanów

Tel. 41/ 376 54 03

odpowiedz na wniosek o udostępnienie inf. publ. z 8.01.2018 r. przez DYNÓW

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z 9.stycznia
2018 r. odpowiadamy:

Uchwałę dot. Zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami

Ilość podjętych uchwał przez Radę Miasta ogółem: w 2014 - 73,

2015 - 69,

2016 - 61

Na pozostały pytania odpowiedz NIE

Zofia Pantoł
Sekretarz Gminy

e-mail: <mailto:sekretarz@dynow.pl> sekretarz@dynow.pl

Urząd Miejski w Dynowie

ul. Rynek 2, 36-065 Dynów

tel. 16 6521 093; fax: 16 6521 113

<http://www.dynow.pl> www.dynow.pl; <http://www.bip.dynow.pl>
www.bip.dynow.pl

odpowiedź na informację przez MARKI 2

Witam,

w załączeniu odpowiedź na złożony wniosek.

[Katarzyna Pisarska]

informacja publiczna Gmina Rydzyna przez RYDZYNA 1

<HTML><HEAD></HEAD>
<BODY dir=ltr>
<DIV dir=ltr>
<DIV style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Calibri'; COLOR: #000000">
<DIV>&nbsp;</DIV></DIV></DIV></BODY></HTML>

FW: funkcjonowanie BIP przez KOZIENICE 2

FW: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez MŁAWA

ODPOWIEDŹ

na wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Urząd Miasta Mława w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej złożony przez Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska -
na podstawie art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764), udzielając odpowiedzi na
zadane w treści Wniosku pytania, przekazuje następujące informacje:

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
(art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
(link), pod którym jest dostępna ta uchwała -
http://www.mlawa.pl/spoleczne-inicjatywy-lokalne/wniosek-w-sprawie-organizow
ania-realizacji-i-dofinansowania-spolecznych-inicjatyw-lokalnych.html

http://www.mlawa.pl/uchwaly-06-10/uchwala-nr-xxviii-300-2008-rady-miejskiej-
w-mlawie-z-dnia-8-grudnia-2008r-w-sprawie-organizowania-realizacji-i-dofinan
sowania-spolecznych-inicjatyw-lokalnych.html

- czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust.
1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) - TAK
http://www.mlawa.pl/akty-prawne2/uchwala-nr-v-47-2015-rady-miasta-mlawa-z-dn
ia-24-marca-2015-r.html

- czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego) -
NIE

- czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a
jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym
jest dostępna ta uchwała - TAK
http://www.mlawa.pl/uchwaly-2014-2018/uchwala-nr-xviii-227-2016-rady-miasta-
mlawa-z-dnia-31-maja-2016-r-w-sprawie-szczegolowych-zasad-i-trybu-przeprowad
zania-konsultacji-z-mieszkancami-miasta-mlawa.html

- informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach
2014-2016 - 315 uchwał

- informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016,
http://www.mlawa.pl/konsultacje-zakonczone/

- czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym) - TAK
https://www.mlawa.pl/uchwaly-10-14/uchwala-nr-xxviii-281-2013-rady-miasta-ml
awa-z-dnia-9-kwietnia-2013r.html

- czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym) - TAK
https://www.mlawa.pl/uchwaly-2014-2018/uchwala-nr-xxiii-285-2016-rady-miasta
-mlawa-z-dnia-25-pazdziernika-2016-r-w-sprawie-powolania-mlawskiej-rady-seni
orow-i-nadania-jej-statutu.html

- czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o
funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody
na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie
adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała
o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego - NIE

- link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku
z realizacją funduszu sołeckiego w gminie - nie dotyczy

- czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany
jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie
przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców
projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod
którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie
budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
2016 rok
https://www.mlawa.pl/2016Budzet/uchwala-nr-viii-80-2015-z-dnia-30-czerwca-20
15r.html

https://www.mlawa.pl/2016Budzet/

2017 rok
https://www.mlawa.pl/2017Budzet/uchwala-nr-xviii-228-2016-rady-miasta-mlawa-
z-dnia-31-maja-2016-r-w-sprawie-przeprowadzenia-na-terenie-miasta-mlawa-kons
ultacji-spolecznych-dotyczacych-mlawskiego-budzetu-obywatelskiego.html

https://www.mlawa.pl/2017Budzet/

2018 rok
https://www.mlawa.pl/urzad-miasta/zarzadzenia-burmistrza/zarzadzenie-nr-52-2
017-burmistrza-miasta-mlawa-z-dnia-11-kwietnia-2017-r.html

https://www.mlawa.pl/2018/

- jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu
o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o
wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski
(partycypacyjny) - NIE DOTYCZY

- jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
poszczególnych latach 2014-2016
2016 rok - 300 000 zł
2017 rok - 300 000 zł
2018 rok - 300 000 zł

Agnieszka Puzio Dębska

Pełnomocnik Burmistrza ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
Inspektor ds. promocji miasta i współpracy z zagranicą
Wydział Organizacyjny

Urząd Miasta Mława
ul. Stary Rynek 19
06-500 Mława

tel. 23 6546433 wew. 701
tel. kom. 604417109
fax. 23 6543652
e-mail: agnieszka.debska@mlawa.pl
www.mlawa.pl

Fwd: odpowiedź na wniosek przez NOWA SARZYNA

-------- Wiadomość oryginalna --------
Temat: odpowiedź na wniosek
Data: 2018-02-15 11:47
Od: Grażyna Wołoch <g.woloch@nowasarzyna.eu>
Do: biuro@siecobywatelska.pl

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
30.01.2018 r. informuję jak niżej:
w gminie Nowa Sarzyna:
- nie obowiązuje uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów
oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy
lokalnej,
- nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego,
- nie powołano gminnej rady oświatowej,
- obowiązuje uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z
mieszkańcami, adres strony oraz tytuł: www.bip.nowasarzyna.eu [1],
zakładka - prawo lokalne - uchwały - Uchwała Nr XXXII/166/2016 Rady
Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie
określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z
mieszkańcami Miasta i Gminy Nowa Sarzyna,
- w latach 2014 - 2016 podjęto 220 uchwał,
- w latach 2014 - 2016 przeprowadzono jedne konsultacje,
- nie utworzono młodzieżowej rady gminy,
- nie utworzono gminnej rady seniorów,
- wyodrębniono fundusz sołecki. Uchwała o wyrażeniu zgody na
wyodrębnienie funduszu sołeckiego znajduje się pod następującym
adresem i tytułem: www.bip.nowasarzyna.eu [1], zakładka - prawo
lokalne - uchwały - uchwała Nr LIV/339/2014 Rady Miejskiej w Nowej
Sarzynie z dnia 31 marca 2014 r w sprawie wyrażenia zgody na
wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz
sołecki,
- link do zarządzeń: www.bip.nowasarzyna.eu [1], zakładka - prawo
lokalne - zarządzenia,
- funkcjonuje budżet obywatelski jako konsultacje społeczne.
Uchwała w sprawie budżetu obywatelskiego znajduje się pod
następującym adresem i tytułem: www.bip.nowasarzyna.eu [1], zakładka
- prawo lokalne - uchwały - Uchwała Nr XLV/267/2017 Rady Miejskiej w
Nowej Sarzynie z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie Budżetu
Obywatelskiego Gminy Nowa Sarzyna,
- budżet obywatelski nie funkcjonuje w innej formie,
- w latach 2014 - 2016 nie uchwalono budżetu obywatelskiego.

--
Pozdrawiam
Grażyna Wołoch

______ ****** ______
Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie
Tel.: (17) 24 13 177 wew. 307
www.nowasarzyna.eu [2]
_____________________
_Dokument ten zawiera informacje poufne, które mogą być również
objęte tajemnicą służbową. Jest on przeznaczony do wyłącznego
użytku adresata. Jeśli nie są Państwo jego adresatem, to wszelkie
rozpowszechnianie, dystrybucja, reprodukcja, kopiowanie, publikacja lub
wykorzystanie tego dokumentu lub informacji jest zabronione. Jeśli
otrzymali Państwo tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy o
bezzwłoczne skontaktowanie się z nami oraz usunięcie wiadomości z
Państwa komputera._

_This e-mail may contain confidential and/or privileged information. If
you are not the intended recipient (or have received this e-mail by
mistake) please notify the sender immediately and destroy this e-mail.
Any unauthorized copying, disclosure or distribution of the material in
this e-mail is strictly forbidden._

Links:
------
[1] http://www.bip.nowasarzyna.eu
[2] http://www.nowasarzyna.eu

Informacja publiczna - 09 przez SKÓRCZ 1

W załączeniu przekazujemy udzieloną informację publiczną.

Urząd Miejski w Skórczu

Wojciech Wierzbowski

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez STARA KAMIENICA 1

W załączniku przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.
Sekretarz Gminy Stara Kamienica
Sylwia Domańska-Mośko

wniosek o informacje publiczna przez SKOMLIN 1

Urząd Gminy Skomlin przesyła odpowiedź na wniosek o informacje publiczną.
Przepraszamy za przekroczenie terminu.

Jadwiga Kowalek

Sekretarz Gminy Skomlin

Wysyłanie wiadomości e-mail: inf publ watch dog przez OSIEK 1

Witam w załączeniu przesyłam odpowiedz na wniosek o udostępnienie
informacji publicznej.

Joanna Chabowska

Urząd Gminy Osiek

ul.Kwiatowa 30

83-221 Osiek

Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami
(plikami lub łączami):
inf publ watch dog

Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez ZABŁUDÓW

Zabłudów, 27 lutego 2018r

Urząd Miejski
w Zabłudowie
ul. Rynek 8
16-060 Zabłudów

Or. 1431.4.2018

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2

02-605 Warszawa

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej, Urząd
Miejski w Zabłudowie udziela odpowiedzi na pytania zawarte we wniosku:

* -czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych
kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach
inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie
adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała.

Odpowiedź: link do uchwały:
http://bip.um.zabludow.wrotapodlasia.pl/uchwaly-rady-miejskiej-w-zabludowie/uchwaly-rady-miejskiej-vii-kadencji-samorzadu/uchwaly---2015-rok/u-chwa-l-a-nr-vi-i-i--54-2015.html

* -czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art.
41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

Odpowiedź: Nie.

* -czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa
oświatowego).

Odpowiedź: Nie.

* -czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie
gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www
(link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała.

Odpowiedź:
https://bip.um.zabludow.wrotapodlasia.pl/uchwaly-rady-miejskiej-w-zabludowie/uchwaly-rady-miejskiej-vii-kadencji-samorzadu/uchwaly---2015-rok/uchwala-nr-v-31-2015.html

* -informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych
latach 2014-2016.

Odpowiedź: Liczba uchwał podjętych przez Rade Miejska w Zabłudowie  w
poszczególnych latach: rok 2014 – 65 uchwał, rok 2015 – 81 uchwał, rok
2016 – 88 uchwał.

* -informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w
poszczególnych latach 2014-2016,

Odpowiedź: Rok 2014 – 0, rok 2015 – 5, rok 2016 – 2.

* -czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym).

Odpowiedź: Nie.

* -czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o
samorządzie gminnym).

Odpowiedź: Nie.

* -czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o
funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu
strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała
o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie,
to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym
dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na
wyodrębnienie funduszu sołeckiego

Odpowiedź: W Gminie Zabłudów wyodrębniono fundusz sołecki.
http://bip.um.zabludow.wrotapodlasia.pl/uchwaly-rady-miejskiej-w-zabludowie/uchwaly-rady-miejskiej-vi-kadencji/uchwaly-z-2014-roku/uchwala-nr-xxx-249-2014.html

* -link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w
związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie.

Odpowiedź: Burmistrz nie wydawał zarządzeń w sprawie funduszu sołeckiego.

* -czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) -
rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu,
w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane
przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres
strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie
(uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego
(partycypacyjnego).

Odpowiedź: W Gminie Zabłudów nie obowiązuje budżet obywatelski.

* -jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w
oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z
mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest
budżet obywatelski (partycypacyjny).

Odpowiedź: Nie dotyczy

* -jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w
poszczególnych latach 2014-2016.

Odpowiedź: Nie dotyczy.

/Z up. Burmistrza
Monika Hankowska
Sekretarz Gminy/

informacja publiczna - Morąg przez MORĄG

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska

OS.1431.2.2018

Odpowiadając na wniosek o udzielenie informacji publicznej, poniżej
przedstawiam odpowiedzi na zadane pytania:
- uchwała na podst. art.19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku.... - brak
uchwały,
- gminna rada działalności pożytku publicznego - brak,
- rada oświatowa - brak,
- konsultacje społeczne:
http://bip.morag.pl/akty/0/335/zmiany_Uchwaly_Nr_XLV_2F636_2F06_Rady_Miejskiej_w_Moragu_z_dnia_29_marca_2006_r__w_sprawie_okreslenia_zasad_i_trybu_przeprowadzania_konsultacji_z_mieszkancami_Gminy_Morag/
pierwotnej uchwały Nr XLV/636/06 w BIP nie ma, ponieważ zamieszczamy od
początku kadencji 2006 r. (listopad 2006)
- liczba uchwał podjętych w latach: 2014 – 118 uchwał, 2015 – 99 uchwał,
2016 – 92 uchwały,
- liczba konsultacji w latach 2014-2016 - 6,
- utworzenie młodzieżowej rady gminy - nie,
- utworzenie gminnej rady seniorów - nie,
- wyodrębniony w gminie fundusz sołecki
http://bip.morag.pl/akty/14/1215/wyrazenia_zgody_na_wyodrebnienie_w_budzecie_Gminy_Morag_srodkow____0D_0A_______stanowiacych_fundusz_solecki__0D_0A/
- zarządzenia organu wykonawczego związane z realizacją funduszu
sołeckiego - brak zarządzeń,
- brak budżetu obywatelskiego,
- inna konstrukcja prawa budżetu obywatelskiego - w budżecie gminy
wyodrębniono dla 8 osiedli (miasto) środki finansowe w wysokości po 10.000
zł. Decyzję o podziale środków (na jaki cel) podejmuje ogólne zebranie
mieszkańców osiedla.

z up. burmistrza Morąga
Jan Zambrzycki
sekretarz Gminy Morąg

Fwd: odp. na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez KOMARÓWKA PODLASKA

Komarówka Podlaska, 2018-02-28
Or. 1431.5.2018
Stowarzyszenie Sieć Obywatelska
Watchdog Polska

Urząd Gminy Komarówka Podlaska w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej złożony przez Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska udostępnia następujące informacje:

1)czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała
- obowiązuje - Uchwała Nr XLII/228/2010 z dnia 24 września 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
BIP www.komarowkapodlask.biuletyn.net
Link :http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=komarowkapodlaska/&strona=submenu_aktualnosci.asp&typ=podmenu&menu=9&podmenu=117&str=1&id=1168

2)czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
- nie utworzono

3)czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
- nie powołano

4)czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
- nie obowiązuje

5)informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
- liczba uchwał w 2014 roku - 70
- liczba uchwał w 2015 roku - 73
- liczba uchwał w 2016 roku - 44

6)informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
- liczba konsultacji społecznych w 2014 roku - 2
- liczba konsultacji społecznych 2015 roku - 1
- liczba konsultacji społecznych w 2016 roku - 1

7)czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym)
- nie utworzono

8)czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
- przyjęto uchwałę w sprawie powołania gminnej rady seniorów
Uchwała Nr XV/115/2016 Rady Gminy Komarówka Podlaska z dnia 13 czerwca 2016 roku w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Gminie Komarówka Podlaska
BIP www.komarowkapodlask.biuletyn.net
Link :http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=komarowkapodlaska/&strona=submenu_aktualnosci.asp&typ=podmenu&menu=9&podmenu=173&str=1&id=2576

9)czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego

- nie wyodrębniono fundusz na rok 2014 - Uchwała Nr XXI/137/2013 Rady Gminy Komarówka Podlaska z dnia 7 marca 2013 roku w sprawie wyodrębnienia bądź nie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
BIP www.komarowkapodlask.biuletyn.net Link :
http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=komarowkapodlaska/&strona=submenu_aktualnosci.asp&typ=podmenu&menu=9&podmenu=158&str=1&id=1760

- wyodrębniono fundusz na lata 2015-2016 - Uchwała Nr XXX/190/2014 Rady Gminy Komarówka Podlaska z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
BIP www.komarowkapodlask.biuletyn.net
Link :http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=komarowkapodlaska/&strona=submenu_aktualnosci.asp&typ=podmenu&menu=9&podmenu=166&str=1&id=1936

- nie wyodrębniono fundusz na rok 2017 - Uchwała Nr XIII/98/2016 Rady Gminy Komarówka Podlaska z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie funduszu sołeckiego na 2017 r.
BIP www.komarowkapodlask.biuletyn.net
Link :http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=komarowkapodlaska/&strona=submenu_aktualnosci.asp&typ=podmenu&menu=9&podmenu=173&str=1&id=2472

- nie wyodrębniono fundusz na rok 2018 - Uchwała Nr XX/146/2017 Rada Gminy Komarówka Podlaska 24 lutego 2017 roku w sprawie funduszu sołeckiego
BIP www.komarowkapodlask.biuletyn.net
Link :http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=komarowkapodlaska/&strona=submenu_aktualnosci.asp&typ=podmenu&menu=9&podmenu=173&str=1&id=2844

10)link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
- nie wydano zarządzeń w związku z realizacją funduszu sołeckiego.

11)czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
- nie funkcjonuje

12)jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
- nie funkcjonuje

13)jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.
- nie funkcjonuje budżet obywatelski.

z poważaniem

Dorota Maksymiuk-Mitońska
Urząd Gminy Komarówkq Podlaska

odp. dla Watchdog przez Krosno

OK.1431.8.2018.F


Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2
02-605 Warszawa

W nawiązaniu do Państwa wniosku z dnia 9 stycznia 2018 r. (e-mail) poniżej przedstawiam odpowiedzi na pytania zawarte we wniosku:

Odp. 1) W gminie obowiązuje uchwała nr XL/845/17 Rady Miasta Krosna z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej.
Link do uchwały:
http://www.bip.umkrosno.pl/?c=mdTresc-cmPokazTresc-376-17178

Odp. 2) W Krośnie w roku 2010 na mocy Uchwały Rady Miasta Krosna nr LXVII/1136/10 z dnia 27 sierpnia 2010 r. utworzono Miejską Radę Działalności pożytku publicznego. Obecnie funkcjonuje 4 kadencja w/w Rady.

Odp. 3) W gminie nie została powołana rada oświatowa.

Odp.4) W Gminie Miasto Krosno obowiązuje Uchwała Nr LXI/1374/14 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Krosna. Uchwałą dostępna jest na stronie www.bip.umkrosno.pl – menu podmiotowe – zakładka prawo - Uchwały Rady Miasta Krosna VI kadencja (2010-2014) - Uchwały Rady Miasta Krosna podjęte na LXI sesji w dniu 29 sierpnia 2014 r.
Podaję link: http://www.bip.umkrosno.pl/?c=mdTresc-cmPokazTresc-273-10910

Odp. 5) Liczba uchwał podjętych w latach 2014-2016 - łącznie 1168 uchwał
Rok 2014 – 432
Rok 2015 – 347
Rok 2016 - 389

Odp. 6) Liczba przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016:
Rok 2014 – 4
Rok 2015 – 1
Rok 2016 – 3
Nie zostały tu uwzględnione konsultacje społeczne organizowane przez np. Zarząd Województwa Podkarpackiego.

Odp.7) Młodzieżowa Rada Miasta Krosna została powołana Uchwałą XXIX/619/05 Rady Miasta Krosna z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Krosna oraz nadania jej statutu.

Odp.8) W Krośnie w roku 2017 na mocy Uchwały Rady Miasta Krosna nr XL/841/17 z dnia 28 lutego 2017 utworzono Krośnieńską Radę Seniorów.

Odp.9) Nie wyodrębniono funduszu sołeckiego ponieważ fundusze sołeckie działają wyłącznie w gminach posiadających sołectwa. Gmina Miasto Krosno jest natomiast gminą miejską - jednocześnie miastem na prawach powiatu (tzw. powiat grodzki).
Odp.10) nie dotyczy

Odp. 11, 12, 13) Budżet obywatelski, nazywany także partycypacyjnym

Budżet obywatelski, nazywany także partycypacyjnym czy, w Krośnie, „budżetem 50/50”, w obecnej formule jest realizowany w Krośnie po raz drugi. Wcześniej, przez dwa lata zadania były publikowane na platformie konsultacyjnej „dobre pomysły”, gdzie mogły być oceniane i komentowane przez internautów. Ze względu na fakt, że firma, która była dostawca usług (licencjodawcą platformy „dobre pomysły”) została zlikwidowana czy przestała rozwijać tą usługę, zadania, które są realizowane w formule 50 / 50 publikowane są na stronie krosno.pl, której administratorem jest Urząd Miasta Krosna.
W Krośnie przyjęto formę, która realizowana była już od dłuższego czasu (na podstawie statutów jednostek pomocniczych): to Jednostki pomocnicze miasta (dzielnice i osiedla) pośredniczą w formułowaniu zadań i decydują o tym, co w danej dzielnicy czy osiedlu powinno być zrealizowane. Nowością będąca odpowiedzią na zmieniające się standardy i na powszechność „budżetów obywatelskich” w innych samorządach , od czasu działania platformy „dobre pomysły”, były dodatkowe konsultacje społeczne w Internecie oraz otwarcie na uwagi i pomysły mieszkańców miasta.
Obecnie proces tworzenia budżetu partycypacyjnego wygląda następująco:
• zgłaszanie pomysłów przez Zarządy dzielnic i osiedli
• weryfikacja i ocena formalna – Urząd Miasta Krosna – Wydział Organizacyjny, Zarządzania Kadrami i Kontroli UMK i wydziały merytoryczne
• poinformowanie zarządów dzielnic i osiedli o wyniku weryfikacji
• publikacja pomysłów na stronie krosno.pl i informacja do mediów o uruchomieniu konsultacji za pośrednictwem formularza na stronie krosno.pl
• ocena zadań przez mieszkańców
• konsultacje ocenionych zadań (wraz z nowymi pomysłami dodanymi przez mieszkańców) z Zarządami Dzielnic i Osiedli - przekazanie uwag, które wpłyną do Zarządów
• przekazanie zadań skierowanych do realizacji do wydziału Budżetowo-Finansowego i wydziałów merytorycznych.

Uwarunkowania formalne zadań zgłaszanych w ramach budżetu partycypacyjnego (50/50):
• Szacowany koszt pojedynczego zadania nie powinien przekraczać dwukrotności kwoty pozostającej do dyspozycji Dzielnicy/Osiedla – oznacza to, że zadania inwestycyjne (bo do nich stosuje się tą zasadę) finansowane są w połowie z budżetu „przynależnego” dzielnicy / osiedlu i w połowie z budżetu Miasta.
• Środki będące do dyspozycji stanowią sumę środków niewykorzystanych w 2017 roku oraz pulę środków przyznanych na 2018 rok.
• Zgłaszane zadania powinny obejmować: nazwę zadania, zakres rzeczowy, lokalizację zadania, szacowany koszt całkowity realizacji zadania
• Forma przekazania zadań: pisemnie w formie elektronicznej lub tradycyjnej „papierowej”
• Komórka koordynująca przyjmowanie zadań: Wydział Organizacyjny, Zarządzania Kadrami i Kontroli UMK
• Komórka odpowiedzialna za publikację zadań na stronie krosno.pl oraz za konsultacje społeczne: Wydział Promocji i Turystyki UMK
• Komórka odpowiedzialna za kwestie finansowe: Wydział Budżetowo-Finansowy

Zadania, zgłoszone przez dzielnice i osiedla w edycji budżetu 2017/18 są dostępne na stronie internetowej miasta:
http://www.krosno.pl/pl/dla-mieszkancow/budzet-obywatelski-5050/

W poprzedniej edycji (2016/2017) były to zadania bardzo zbliżone.
Kwoty:
2014 r. – 1 000 000 zł
2015 r. - 700 000 zł
2016 r. – 700 000 zł

z up. Prezydenta
Katarzyna Oberc
Zastępca Naczelnika
Wydziału Organizacyjnego, Zarządzania Kadrami i Kontroli
Urząd Miasta Krosna

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SIECIECHÓW

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej złożony przez Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska

- W Gminie Sieciechów nie została podjęta uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)
- W Gminie Sieciechów nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
- W Gminie Sieciechów nie powołano rady oświatowej (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
- W Gminie Sieciechów obowiązuje uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym) nr XIII/70/16 z dnia 22.01.2016 r w sprawie określenia zasad przeprowadzania konsultacji społecznych : http://sieciechow.bip.gmina.pl/index.php?id=167

- W latach 2014-2016 Rada Gminy Sieciechów podjęła 128 uchwał
- W latach 2014-2016 przeprowadzono z mieszkańcami 5 konsultacji społecznych.
- W Gminie Sieciechów nie została powołana młodzieżowa rada gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
- W Gminie Sieciechów utworzono gminnej rady seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
- W Gminie Sieciechów został wyodrębniony fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), uchwałą nr V/21/15 z dnia 24.03.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki: http://sieciechow.bip.gmina.pl/index.php?id=153

- Organ wykonawczy nie wydawał żadnych zarządzeń w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
- W Gminie Sieciechów nie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,

Z poważaniem
Mirosława Pachocka
Urząd Gminy Sieciechów
Tel. 48 621 60 08 wew. 22

Re: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez MIĘDZYRZEC PODLASKI

Międzyrzec Podlaski, 02.03.2018 r.

OP-I.1431.3.2018

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 9.01.2018

Pyt. Czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała

Odp. Nie.

Pyt. czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),

Odp. Nie.

Pyt. czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),

Odp. Nie

Pyt. czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,

Odp. Pyt. informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,

Odp. 273

Pyt. informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,

Odp. 2014 - 1, 2015 -1, 2016 - 2

Pyt. czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),

Odp. Tak

Pyt. czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),

Odp. Tak

Pyt. czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,

Odp. W Mieście Międzyrzec Podlaski nie wyodrębniono funduszu sołeckiego, ponieważ nie ma u nas sołectw.

Pyt. link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,

Odp. Organ nie wydawał zarządzeń w związku z realizacją funduszu sołeckiego. W mieście nie ma funduszu sołeckiego.

Pyt. czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),

Odp. Tak

http://bip.miedzyrzec.pl/index.php?option=com_govarticle&view=article&id=2434:bud%C5%BCet-obywatelski-2019-r&catid=106&Itemid=178#podstawa-prawna

Pyt. jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),

Odp. Nie dotyczy

Pyt. jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.

Odp. W ww. latach nie było budżetu obywatelskiego.

Z poważaniem

Z up. Burmistrza Miasta
Adriana Grochowska
Naczelnik Wydziału Obsługi Organizacyjno-Prawnej
Urząd Miasta w Międzyrzecu Podlaskim
ul. Pocztowa 8, 21-560 Międzyrzec Podlaski
-------- Oryginalna wiadomość --------
Od: sprawa-5063@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Do: miasto@miedzyrzec.pl
Data: 9 stycznia 2018 o 07:59
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji:

a.. czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała,
b.. czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
c.. czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego),
d.. czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała,
e.. informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016,
f.. informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016,
g.. czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
h.. czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym),
i.. czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego,
j.. link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,
k.. czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty,a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego),
l.. jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny),
m.. jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.
Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-5063@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Z poważaniem
Kamil Wysokiński

Miasto Międzyrzec Podlaski

ul. Pocztowa 8

21-560 Międzyrzec Podlaski

informacja publiczna przez OTWOCK 1

Z poważaniem
Przemysław Zaboklicki
Sekretarz Miasta Otwocka
tel. +48 22 779 61 70 w. 101
e-mail: pzaboklicki@otwock.pl

Urząd Miasta Otwocka
05-400 Otwock
Ul. Armii Krajowej 5

Nie przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Nadleśnictwo Limanowa

Twoja wiadomość

Do: limanowa@krakow.lasy.gov.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2017-08-24 16:25

usunięto w dniu 2018-03-07 07:12.