Fw: informacja publiczna przez KSAWERÓW 1

Witam. W załączeniu odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej.
-----Oryginalna wiadomość-----

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej KM.1431.7.1.2014 przez KĘDZIERZYN-KOŹLE

Dzień dobry.
Przesyłam odpowiedzi na zadane pytania:
1. Czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała
W gminie Kędzierzyn-Koźle obowiązuje uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie). 26 kwietnia 2012 roku Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle podjęła uchwałę nr XXI/268/12 w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Poniżej linki:
http://www.kedzierzynkozle.pl/sites/default/files/uchwala_268.pdf
http://bip.kedzierzynkozle.pl/artykuly/125/inicjatywa-lokalna

2. Czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)
Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle zarządzeniem nr 1123/KOP/2012 15 listopada 2012 roku powołał Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego. Rada została powołana w związku z uchwałą nr XXI/269/12 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z 26 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kędzierzynie-Koźlu (http://portal.kedzierzynkozle.pl/bip/index.php?t=200&id=43879) Rada działała tylko jedną kadencję. Po upływie kadencji nie powołano nowych członków.

3. Czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego)
Nie.

4. Czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała
Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle nie podjęła odrębnej uchwały dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami.
Konsultacje z mieszkańcami prowadzone są w ramach:
1) uchwały nr XXIX/379/12 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z 29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji w przedmiocie Budżetu Obywatelskiego w ramach budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle; http://portal.kedzierzynkozle.pl/bip/index.php?t=200&id=47541
2) uchwały nr XLV/411/17 z 29 czerwca 2017 r. Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w przedmiocie ogłoszenia oraz określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Kędzierzyn-Koźle projektów uchwał Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie zmiany statutów osiedli utworzonych na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle; http://bip.kedzierzynkozle.pl/uchwala/2980/uchwala-nr-xlv-412-17

5. Informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016
1) w roku 2014:
a) od stycznia do listopada 2014 r. rada miasta podjęła 149 uchwał (VI kadencja rady miasta),
b) w grudniu 2014 r. rada miasta podjęła 27 uchwał (VII kadencja rady miasta)
Razem w 2014 w roku podjęto 176 uchwał
2) w roku 2015 rada miasta podjęła 166 uchwał
3) w roku 2016 rada miasta podjęła 158 uchwał

6. Informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016
2014 - 7
2015 - 11
2016 - 10

7. Czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym)
Tak.

8. Czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym)
Tak.

9. Czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego
W gminie Kędzierzyn-Koźle nie ma sołectw i nie wyodrębniono funduszu sołeckiego. Na terenie gminy Kędzierzyn-Koźle tworzono 16 jednostek pomocniczych będących – w myśl nadanych im statutów - osiedlami.

10. Link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie
Nie istnieją takie zarządzenia, ponieważ nie wyodrębniono funduszu sołeckiego.

11. Czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego)
Tak, w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale, do której dostęp można uzyskać pod linkami np.:
- do treści uchwały pierwotnej:
http://portal.kedzierzynkozle.pl/bip/index.php?t=200&id=47541,
- do treści zmian uchwały pierwotnej:
http://portal.kedzierzynkozle.pl/bip/index.php?t=210&id=48158,
http://portal.kedzierzynkozle.pl/bip/index.php?t=210&id=63537,
http://portal.kedzierzynkozle.pl/bip/index.php?t=210&id=67185,
http://bip.kedzierzynkozle.pl/uchwala/1133/uchwala-nr-xxxiii-285-16,
http://bip.kedzierzynkozle.pl/uchwala/2980/uchwala-nr-xlv-412-17

12. Jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszkańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny)
W gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszkańcami.

13. Jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.
Kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016 wynosiła odpowiednio:
- w 2014 r. -1.000.000 zł,
- w 2015 r. -1.000.000 zł,
- w 2016 r. - 1.218.034 zł.

Z poważaniem
Jarosław Jurkowski
UM Kędzierzyn-Koźle

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej KM.1431.7.2.2018 przez KĘDZIERZYN-KOŹLE

Dzień dobry.
Przesyłam odpowiedzi na zadane pytania:
1. Czy obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link), pod którym jest dostępna ta uchwała
W gminie Kędzierzyn-Koźle obowiązuje uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej (art. 19c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie). 26 kwietnia 2012 roku Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle podjęła uchwałę nr XXI/268/12 w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Poniżej linki:
http://www.kedzierzynkozle.pl/sites/default/files/uchwala_268.pdf
http://bip.kedzierzynkozle.pl/artykuly/125/inicjatywa-lokalna

2. Czy utworzono gminną radę działalności pożytku publicznego (art. 41e ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)
Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle zarządzeniem nr 1123/KOP/2012 15 listopada 2012 roku powołał Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego. Rada została powołana w związku z uchwałą nr XXI/269/12 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z 26 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kędzierzynie-Koźlu (http://portal.kedzierzynkozle.pl/bip/index.php?t=200&id=43879) Rada działała tylko jedną kadencję. Po upływie kadencji nie powołano nowych członków.

3. Czy powołano w gminie radę oświatową (art. 78 ust. 1 Prawa oświatowego)
Nie.

4. Czy obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www (link) BIP, pod którym jest dostępna ta uchwała
Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle nie podjęła odrębnej uchwały dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami.
Konsultacje z mieszkańcami prowadzone są w ramach:
1) uchwały nr XXIX/379/12 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z 29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji w przedmiocie Budżetu Obywatelskiego w ramach budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle; http://portal.kedzierzynkozle.pl/bip/index.php?t=200&id=47541
2) uchwały nr XLV/411/17 z 29 czerwca 2017 r. Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w przedmiocie ogłoszenia oraz określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Kędzierzyn-Koźle projektów uchwał Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie zmiany statutów osiedli utworzonych na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle; http://bip.kedzierzynkozle.pl/uchwala/2980/uchwala-nr-xlv-412-17

5. Informacji o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016
1) w roku 2014:
a) od stycznia do listopada 2014 r. rada miasta podjęła 149 uchwał (VI kadencja rady miasta),
b) w grudniu 2014 r. rada miasta podjęła 27 uchwał (VII kadencja rady miasta)
Razem w 2014 w roku podjęto 176 uchwał
2) w roku 2015 rada miasta podjęła 166 uchwał
3) w roku 2016 rada miasta podjęła 158 uchwał

6. Informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016
2014 - 7
2015 - 11
2016 - 10

7. Czy utworzono młodzieżową radę gminy (art. 5b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym)
Tak.

8. Czy utworzono gminną radę seniorów (art. 5c ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym)
Tak.

9. Czy wyodrębniono w gminie fundusz sołecki (art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim), a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego; jeśli nie, to wnosimy o wskazanie adresu strony www BIP (link), pod którym dostępna jest obowiązująca uchwała o odmowie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego
W gminie Kędzierzyn-Koźle nie ma sołectw i nie wyodrębniono funduszu sołeckiego. Na terenie gminy Kędzierzyn-Koźle tworzono 16 jednostek pomocniczych będących – w myśl nadanych im statutów - osiedlami.

10. Link do obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, wydanych w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie
Nie istnieją takie zarządzenia, ponieważ nie wyodrębniono funduszu sołeckiego.

11. Czy w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty, a jeśli tak, to wnosimy o wskazanie adres strony www (link), pod którym dostępna jest uchwała/zarządzenie (uchwały/zarządzenia) w sprawie budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego)
Tak, w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale, do której dostęp można uzyskać pod linkami np.:
- do treści uchwały pierwotnej:
http://portal.kedzierzynkozle.pl/bip/index.php?t=200&id=47541,
- do treści zmian uchwały pierwotnej:
http://portal.kedzierzynkozle.pl/bip/index.php?t=210&id=48158,
http://portal.kedzierzynkozle.pl/bip/index.php?t=210&id=63537,
http://portal.kedzierzynkozle.pl/bip/index.php?t=210&id=67185,
http://bip.kedzierzynkozle.pl/uchwala/1133/uchwala-nr-xxxiii-285-16,
http://bip.kedzierzynkozle.pl/uchwala/2980/uchwala-nr-xlv-412-17

12. Jeżeli w gminie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszkańcami, wnosimy o wskazanie w jakiej formie realizowany jest budżet obywatelski (partycypacyjny)
W gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) w oparciu o inną konstrukcję prawną niż formę konsultacji z mieszkańcami.

13. Jaka była kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016.
Kwota budżetu obywatelskiego (partycypacyjnego) w poszczególnych latach 2014-2016 wynosiła odpowiednio:
- w 2014 r. -1.000.000 zł,
- w 2015 r. -1.000.000 zł,
- w 2016 r. - 1.218.034 zł.

Z poważaniem
Jarosław Jurkowski
UM Kędzierzyn-Koźle

dot. wyroku sadowego przez Nadleśnictwo Opole 1

Dzień dobry

Nadleśnictwo Opole zgodnie z Wyrokiem Sądowym z dnia 9 stycznia 2018 r.

w celu przekazania zasądzonych kosztów postepowania sądowego prosi o

podanie numeru rachunku bankowego na który należy przekazać zasądzoną kwotę.

Z poważaniem

Wiesława Łuczyńska

Główny Księgowy

Nadleśnictwo Opole

ul. Groszowicka 10

45-517 Opole

tel: 774540541, IP 3240611

te. kom. 600 948 307

FW: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez DORUCHÓW

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej Gmina
Doruchów zawiadamia, że na chwilę obecną:

- nie obowiązuje w gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
- nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego
- nie powołano w gminie rady oświatowej
- nie obowiązuje w gminie uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami

- informacja o liczbie przyjętych uchwał przez radę w poszczególnych latach 2014-2016 - 63, 64, 61,

- nie przeprowadzono konsultacji z mieszkańcami w latach 2014-2016,
- nie utworzono młodzieżowej rady gminy,
- nie utworzono gminnej rady seniorów,

- wyodrębniono w gminie fundusz sołecki
http://www.bip.doruchow.pl/?a=4863

- nie wydano obowiązujących zarządzeń organu wykonawczego, w związku z realizacją funduszu sołeckiego w gminie,

- w gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski (partycypacyjny) - rozumiany jako konsultacje społeczne, oparte na uchwale/zarządzeniu, w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców projekty.

Z poważaniem
Paweł Gruchała

Nie przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BUKOWNO

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@um.bukowno.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 07:56

usunięto w dniu 2018-03-13 08:16.

Nie przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez BUKOWNO

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@um.bukowno.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 08:02

usunięto w dniu 2018-03-13 08:16.

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ŁOWICZ

Twoja wiadomość

Do: b.orzel@ug.lowicz.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-09 08:01

odczytano w dniu 2018-03-16 20:44.

Odpowiedź na wniosek przez CHEŁMEK

Dzień dobry,

Poniżej przesyłam odpowiedzi na Państwa wniosek:

1) Tak - gmina Chełmek posiada uchwałę dotyczącą trybu i szczegółowych
kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach
inicjatywy lokalnej. Link:
https://bip.malopolska.pl/umchelmek,a,680631,zmiana-uchwaly-nr-xlviii3602010
-rady-miejskiej-w-chelmku-z-dnia-23092010-r-w-sprawie-okreslenia-tryb.html

2) Nie, gmina Chełmek nie posiada rady działalności pożytku publicznego

3) Nie, gmina Chełmek nie posiada gminnej rady oświatowej

4) Tak - gmina Chełmek posiada uchwałę dotyczącą zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Link:
https://bip.malopolska.pl/umchelmek,a,682709,w-sprawie-zasad-i-trybu-przepro
wadzania-konsultacji-z-mieszkancami-gminy-chelmek.html

5) W latach 2014-2016 Rada Miejska w Chełmku przyjęła 322 uchwały

6) W latach 2014-2016 przeprowadzono około 9 konsultacji

7) Tak, gmina Chełmek posiada Młodzieżową Radę Miejską.

8) Nie, gmina Chełmek nie posiada rady seniorów

9) Tak, w gminie Chełmek funkcjonuje tak zwany fundusz sołecki.. Link:
https://bip.malopolska.pl/umchelmek,a,1037728,w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-w
yodrebnienie-w-budzecie-gminy-srodkow-stanowiacych-fundusz-solecki.html

10) -

11) Link do ostatniego zarządzenia Burmistrza Chełmka w sprawie Budżetu
Obywatelskiego:
https://bip.malopolska.pl/umchelmek,a,1332666,w-sprawie-przeprowadzenia-na-t
erenie-gminy-chelmek-konsultacji-spolecznych-w-sprawie-budzetu-obywate.html

12) -

13) Budżet obywatelski w gminie Chełmek funkcjonuje od 2017 roku.

Pozdrawiam,

Kamil Szyjka
Urząd Miejski w Chełmku
ul. Krakowska 11
Tel. 33 844 90 22

fax. 33 844 90 19

Zaproszenie od użytkownika Piotr Miller czeka na Twoją odpowiedź przez SOKOŁÓW PODLASKI

Witaj ,

Piotr Miller chce nawiązać kontakt na LinkedIn Jak chcesz odpowiedzieć?

Zaakceptuj: https://www.linkedin.com/comm/start/accept-invitation?sharedKey=RkIQsvbW&invitationId=6381124576734179358&trk=eml-email_first_guest_reminder_02-hero-11-accept_text&trkEmail=eml-email_first_guest_reminder_02-hero-11-accept_text-null-%7Eglr11r%7Ejf29s0rx%7Eze-ssuw-start%7Esignup%7Ewarm&lipi=urn%3Ali%3Apage%3Aemail_email_first_guest_reminder_02%3B9rHMu029QYWUgbU5do754A%3D%3D

Wyświetl profil użytkownika Piotr Miller: https://www.linkedin.com/comm/in/piotr-miller-70081315b?trk=eml-email_first_guest_reminder_02-hero-2-prof%7Ename&trkEmail=eml-email_first_guest_reminder_02-hero-2-prof%7Ename-null-%7Eglr11r%7Ejf29s0rx%7Eze-null-neptune%2Fprofile%7Evanity%2Eview&lipi=urn%3Ali%3Apage%3Aemail_email_first_guest_reminder_02%3B9rHMu029QYWUgbU5do754A%3D%3D

.....................................

Zrezygnuj: https://www.linkedin.com/e/v2?e=-glr11r-jf29s0rx-ze&t=lun&midToken=AQFmrFVhGEd36Q&ek=email_first_guest_reminder_02&li=8&m=unsub&ts=unsub&loid=AQGwvMzhZ9ZjMgAAAWJNanINo0Bwk1OA1fdstdRKkdMD-lDXb-tzvYEidwkq59ZIDiEXBSL-_TvI7vjseunh3oiWI2t83B37ohq8_ptXnn_Um6VRsUhqiiWVDjfAAUwg9KUUuA&eid=-glr11r-jf29s0rx-ze

Pomoc: https://www.linkedin.com/e/v2?e=-glr11r-jf29s0rx-ze&lipi=urn%3Ali%3Apage%3Aemail_email_first_guest_reminder_02%3B9rHMu029QYWUgbU5do754A%3D%3D&a=customerServiceUrl&ek=email_first_guest_reminder_02&li=7&m=footer&ts=help&articleId=67

Otrzymujesz wiadomości e-mail Przypomnienie o zaproszeniu. LinkedIn wykorzysta Twój adres e-mail, aby wysłać sugestie swoim członkom przez funkcje, takie jak Osoby, które możesz znać.

Ta wiadomość e-mail została wysłana na adres sprawa-2617@fedrowanie.siecobywatelska.pl.

© 2018 LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2. LinkedIn jest oficjalną nazwą firmy LinkedIn Ireland Unlimited Company. LinkedIn i logo LinkedIn są zarejestrowanymi znakami handlowymi firmy LinkedIn.

RE: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SUCHEDNIÓW

Urząd Miasta i Gminy w Suchedniowie informuje:
1. nie obowiązuje w Gminie uchwała dot. trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej;
2. nie utworzono gminnej rady działalności pożytku publicznego;
3. nie powołano w gminie rady oświatowej;
4. nie obowiązuje uchwała dot. zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami;
5. przyjęte uchwały w ilościach: 2014 - 58 uchwał; 2015 - 72 uchwały; 2016 - 79 uchwał
6. w roku 2015 i w roku 2016 przeprowadzono konsultacje z mieszkańcami na okoliczność przyjmowania dokumentu planistycznego dotyczącego rewitalizacji miasta;
7.utworzona została Młodzieżowa Rada Miejska w Suchedniowie;
8. Utworzona została Rada Seniorów;
9. Uchwałą Rady Miejskiej Nr 13/III/2014 z dnia 31 marca 2014 roku wyodrębniony został fundusz sołecki (www.suchedniow.bip.doc.pl) w zakładce - prawo miejscowe - Uchwały 2014
10. nie ma odrębnych wewnętrznych zarządzeń burmistrza dot. funduszu sołeckiego
11. w gminie nie funkcjonuje budżet obywatelski
12. nie dotyczy
13. nie dotyczy.

Podpisał i sporządził: Ewa Kaniewska - Sekretarz Gminy

informacja publiczna przez KOZŁÓW

Kozłów 29.03.2018 r.

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej sprawa-5494
Informuję,m że odpowiedzi  na wszystkie pytania są negatywne.

Anna Nowak

UG Kozłów

Zaproszenie od użytkownika Piotr Miller czeka na Twoją odpowiedź przez SOKOŁÓW PODLASKI

https://www.linkedin.com/comm/start/accept-invitation?sharedKey=RkIQsvbW&invitationId=6381124576734179358&trk=eml-email_second_guest_reminder_02-hero-11-accept_text&trkEmail=eml-email_second_guest_reminder_02-hero-11-accept_text-null-%7Eglr11r%7Ejfd7q9ff%7Ean-ssuw-start%7Esignup%7Ewarm&lipi=urn%3Ali%3Apage%3Aemail_email_second_guest_reminder_02%3B2jGRsUXBRgeGBj7rH7ENog%3D%3D

https://www.linkedin.com/comm/in/piotr-miller-70081315b?trk=eml-email_second_guest_reminder_02-hero-2-prof%7Ename&trkEmail=eml-email_second_guest_reminder_02-hero-2-prof%7Ename-null-%7Eglr11r%7Ejfd7q9ff%7Ean-null-neptune%2Fprofile%7Evanity%2Eview&lipi=urn%3Ali%3Apage%3Aemail_email_second_guest_reminder_02%3B2jGRsUXBRgeGBj7rH7ENog%3D%3D

.....................................

Zrezygnuj: https://www.linkedin.com/e/v2?e=-glr11r-jfd7q9ff-an&t=lun&midToken=AQFmrFVhGEd36Q&ek=email_second_guest_reminder_02&li=8&m=unsub&ts=unsub&loid=AQHD3J9GPQhQsQAAAWJ1Sohu4LqYQAQ9hiwCigJNGLdsGJqqU5LZ0ylcoUBJmPEUwCGl-QcVYYkq6IczLoWIhMqQprKgwmXg2laO5BAGA94UD9S_Oo_WSxFZzdY35jZzKnZeow&eid=-glr11r-jfd7q9ff-an

Pomoc: https://www.linkedin.com/e/v2?e=-glr11r-jfd7q9ff-an&lipi=urn%3Ali%3Apage%3Aemail_email_second_guest_reminder_02%3B2jGRsUXBRgeGBj7rH7ENog%3D%3D&a=customerServiceUrl&ek=email_second_guest_reminder_02&li=7&m=footer&ts=help&articleId=67

Otrzymujesz wiadomości e-mail Przypomnienie o zaproszeniu. LinkedIn wykorzysta Twój adres e-mail, aby wysłać sugestie swoim członkom przez funkcje, takie jak Osoby, które możesz znać.

Ta wiadomość e-mail została wysłana na adres sprawa-2617@fedrowanie.siecobywatelska.pl.

© 2018 LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2. LinkedIn jest oficjalną nazwą firmy LinkedIn Ireland Unlimited Company. LinkedIn i logo LinkedIn są zarejestrowanymi znakami handlowymi firmy LinkedIn.

Wesołych Świąt! przez BIELANY 1

odp wniosek nr 14 przez WOŁOMIN 1

Prosz? o potwierdzenie otrzymania pisma.

Olga Ludwiniak
Naczelnik
Wydzia?u Organizacji Urz?du
Urz?d Miejski w Wo?ominie
22 763 30 32

Sprostowanie informacji przekazanych przez Urząd Miasta Żory przez Żory

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Grupa Działamy prowadzi w Żorach działania związane m.in. z
wprowadzeniem w mieście partycypacji społecznej, czyli konsultowaniem przez
władze miasta bezpośrednio z mieszkańcami Żor ważnych dla mieszkańców spraw
i współdecydowania przez mieszkańców o przyszłości, rozwoju miasta, w tym o
zmianach w przestrzeni publicznej. Od połowy 2016 roku prowadzimy
monitoring władz miasta Żory, ze zdziwieniem przeczytaliśmy odpowiedź p.
Anny Ujmy na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 2
grudnia 2017 roku odnośnie przeprowadzonych z mieszkańcami konsultacji.
Otóż p. Anna Ujma, reprezentując organ wykonawczy Gminy Miejskiej Żory nie
udostępniła poprawnej informacji publicznej na wniosek w pkt. 6 o
udzielenie: "informacji o liczbie przeprowadzonych konsultacji z
mieszkańcami w poszczególnych latach 2014-2016". W tym okresie władze
miasta nie przeprowadziły z mieszkańcami Żor na podstawie Uchwały Rady
Miasta Żory Nr 227/XXI/08 z 24.04.2008 r. ani jednej konsultacji. Można to
sprawdzić w BIP Żory pod linkiem: http://www.bip.zory.pl/?c=11024
Wszystkie wymienione w odpowiedzi na Państwa wniosek konsultacje były
przeprowadzone TYLKO i WYŁĄCZNIE z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie. Tryb przeprowadzania konsultacji z organizacjami
pozarządowymi reguluje zupełnie inna uchwała Rady Miasta Żory - Uchwała
Rady Miasta Żory Nr 570/LII/10 RADY MIASTA ŻORY z dnia 30.09.2010r.
dostępna pod tym linkiem: http://www.bip.zory.pl/?c=12710

Także w opisie mechanizmu Budżetu Obywatelskiego nie udzielono poprawnej
informacji publicznej. Udostępniono Państwu informację publiczną:
"Organizowane są czyli spotkania z mieszkańcami poszczególnych dzielnic,
podczas których można poznać dokładne zasady funkcjonowania ŻBO, zgłosić
inicjatywę oraz zagłosować na wybrany projekt". Wyjaśniamy, że w omawianym
okresie nie zorganizowano ani jednego spotkania z mieszkańcami w sprawie
ŻBO. Decyzję o sposobie wydatkowania kwot pozostających w dyspozycji
jednostek pomocniczych Gminy Miejskiej Żory podejmują w drodze uchwały Rady
Dzielnic bez organizowania osobnym zebrań z mieszkańcami, czy innej formy
konsultacji. Mieszkańcy Żor nie mogą zgłosić żadnego projektu, a już tym
bardziej na niego głosować, no chyba że są to mieszkańcy będący
jednocześnie radnymi dzielnic. Do naszego stowarzyszenia zgłaszają się
mieszkańcy, którym wręcz odmówiono wstępu na posiedzenie Rady Dzielnicy!

Informacje powyższe przekazujemy, by wszyscy korzystający z Państwa
narzędzia mieli jasność co do prawdziwych danych publicznych

Pozdrawiamy

Dariusz Kos
Grupa Działamy
stowarzyszenie zwykłe

Nie przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Twoja wiadomość

Do: poi@kwidzyn.sr.gov.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2017-08-11 03:27

usunięto w dniu 2018-04-10 15:25.

TEST POCZTY przez Nadleśnictwo Krosno 1

Test poczty

Z poważaniem

Andrzej Szymborski

Specjalista służby leśnej ds. gospodarki drewnem

Tel. Kom. 662 255 364

logo_poczta1

66-600 Krosno Odrzańskie, Osiecznica ul. Krośnieńska 42
tel.:+48 68 383 50 87, tel fax. + 48 68 383 70 78 wew. 53

<http://www.lasy.gov.pl> www.lasy.gov.pl

Przeczytano: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ROŹWIENICA

Twoja wiadomość

Do: ug_rozwienica@pro.onet.pl
Temat: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Wysłano: 2018-01-30 22:52

odczytano w dniu 2018-04-11 10:38.

Re: Fwd: Wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez TURAWA

Dzień Dobry
Poniżej odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej:
1. Nie
2. Nie
3. Nie
4. Tak
http://bip.turawa.pl/download/attachment/16057/uchwala-nr-xiii852016.pdf
5. 186
6. 8
7. Tak
8. Nie
9. Tak
http://bip.turawa.pl/download/attachment/5495/uchwala-nr-xxxii-200-2014-w-spr-wyrazenia-zgody-na-wyodrebnienie-funduszu-soleckiego.doc
10. Nie wydano zarządzeń
11. Nie
12. Nie dotyczy
13. Nie dotyczy

Bartłomiej Kita
Kierownik Referatu Turystyki
i Promocji Gminy

Urząd Gminy w Turawie
ul. Opolska 39c
46-045 Turawa
tel. 774212012 w. 124

W dniu 2018-01-09 o 12:21, Sekretariat - Urząd Gminy Turawa pisze:

Skany umów przez Nadleśnictwo Opole 2

Z poważaniem
Lidia Bocianowska
Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Opole

tel. kom.: 608 019 992, IP 3240311,

45-517 Opole, ul. Groszowicka 10
tel.: 774540541; 774540542; 774230730

www.opole.katowice.lasy.gov.pl

skany umów przez Nadleśnictwo Opole 2

Z poważaniem
Lidia Bocianowska
Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Opole

tel. kom.: 608 019 992, IP 3240311,

45-517 Opole, ul. Groszowicka 10
tel.: 774540541; 774540542; 774230730

www.opole.katowice.lasy.gov.pl

skany umów przez Nadleśnictwo Opole 2

Z poważaniem
Lidia Bocianowska
Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Opole

tel. kom.: 608 019 992, IP 3240311,

45-517 Opole, ul. Groszowicka 10
tel.: 774540541; 774540542; 774230730

www.opole.katowice.lasy.gov.pl

skany umów przez Nadleśnictwo Opole 2

Z poważaniem
Lidia Bocianowska
Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Opole

tel. kom.: 608 019 992, IP 3240311,

45-517 Opole, ul. Groszowicka 10
tel.: 774540541; 774540542; 774230730

www.opole.katowice.lasy.gov.pl

skany umów przez Nadleśnictwo Opole 2

Z poważaniem
Lidia Bocianowska
Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Opole

tel. kom.: 608 019 992, IP 3240311,

45-517 Opole, ul. Groszowicka 10
tel.: 774540541; 774540542; 774230730

www.opole.katowice.lasy.gov.pl