Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez BRZEG DOLNY

Twoja wiadomość

Do: um@brzegdolny.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-07-16 09:05

odczytano w dniu 2018-07-16 09:17.

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez STARA KAMIENICA

Twoja wiadomość

Do: starakamienica@starakamienica.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 16.07.2018 09:05

odczytano w dniu 16.07.2018 09:17.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o informacje publiczną przez KĘSOWO 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres kesowo@kesowo.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez JEMIELNO

Twoja wiadomość

Do: ugjemielno@poczta.onet.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 16.07.2018 09:05

odczytano w dniu 16.07.2018 09:17.

Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o informacje publiczną przez RADZIEJÓW

To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

Do: info@ugradziejow.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Data: 2018-07-16 09:05

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o informacje publiczną przez CZERNIKOWO 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekretariat@czernikowo.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Re: Wniosek o informacje publiczną przez KĘSOWO

Dzień dobry

Jedynym "medium" prowadzonym przez Gminę Kęsowo jest wydawana raz w roku
gazetka z podsumowaniem roku. Poniżej link do ostatniego wydania.

http://www.kesowo.pl/images/gazetka_2017.pdf

Gmin a nie ponosiła kosztów.

--
Z poważaniem
Adam Jakubczyk
Sekretarz Gminy Kęsowo
609456677

W dniu 16.07.2018 o 09:05, sprawa-7176@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

Przeczytane: Wniosek o informacje publiczną przez WAGANIEC

To jest potwierdzenie dla wiadomości wysłanej przez Ciebie do
<ug.waganiec@wlo.pl> o 2018-07-16 09:05

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
odbiorcy o 2018-07-16 09:21

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez INOWROCŁAW

Twoja wiadomość

Do: urzad@inowroclaw.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-07-16 09:05

odczytano w dniu 2018-07-16 09:28.

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez ZŁOTY STOK

Twoja wiadomość

Do: um@zlotystok.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-07-16 09:05

odczytano w dniu 2018-07-16 09:28.

Przeczytane: Wniosek o informacje publiczną przez PIELGRZYMKA

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<pielgrzymka@zgwrp.org.pl> o 2018.07.16 09:05

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2018.07.16 09:29

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o informacje publiczną przez STOLNO 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekretarz@stolno.com.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez CIEPŁOWODY

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@cieplowody.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-07-16 09:05

odczytano w dniu 2018-07-16 09:30.

Przeczytane: Wniosek o informacje publiczną przez CHEŁMNO

To jest potwierdzenie dla wiadomości wysłanej przez Ciebie do
<sekretarz@gmina-chelmno.pl> o 2018-07-16 09:05

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze odbiorcy o 2018-07-16 09:23

Re: Wniosek o informacje publiczną przez WIELGIE

W urzędzie gminy Wielgie, w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), nie są prowadzone media ;
Z poważniem
K. Kalka

Od: sprawa-7251@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Do: kkalka@wielgie.pl
Wysłane: poniedziałek, 16 lipca, 2018 9:05:46
Temat: Wniosek o informacje publiczną

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-7251@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji --

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez BARUCHOWO

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@baruchowo.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-07-16 09:05

odczytano w dniu 2018-07-16 09:35.

Przeczytane: Wniosek o informacje publiczną przez WARTA BOLESŁAWIECKA

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<urzad@wartabol.pl> o 2018-07-16 09:05

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2018-07-16 09:31

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez WIĘCBORK

Twoja wiadomość

Do: umwiecbork@wiecbork.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-07-16 09:05

odczytano w dniu 2018-07-16 09:40.

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez JELCZ-LASKOWICE

Twoja wiadomość

Do: um.info@jelcz-laskowice.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-07-16 09:05

odczytano w dniu 2018-07-16 09:39.

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez POLKOWICE

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@ug.polkowice.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-07-16 09:05

odczytano w dniu 2018-07-16 09:41.

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez LUBIEWO

Wiadomość&nbsp;przeczytano&nbsp;2018-07-16&nbsp;09:16:02

Przeczytane: Wniosek o informacje publiczną przez TOPÓLKA

To jest potwierdzenie dla wiadomości wysłanej przez Ciebie do
<sekretariat@topolka.pl> o 2018-07-16 09:05

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze odbiorcy o 2018-07-16 09:45

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez KŁODZKO

Twoja wiadomość

Do: umklod@um.klodzko.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-07-16 09:05

odczytano w dniu 2018-07-16 09:47.

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez WIĄZÓW

Twoja wiadomość

Do: burmistrz@wiazow.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-07-16 09:05

odczytano w dniu 2018-07-16 09:49.

Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o informacje publiczną przez ŁASIN

To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

Do: umig@lasin.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłane: 2018-07-16 09:05

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.