Przeczytane: Wniosek o informacje publiczną przez PĘCZNIEW

To jest potwierdzenie dla wiadomości wysłanej przez Ciebie do ug_peczniew@wp.pl z datą Wtorek, 17 lipca 2018 12:38.

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze odbiorcy w dniu Wtorek, 17 lipca 2018 12:49

Przeczytane: Wniosek o informacje publiczną przez PRZEWÓZ

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<urzadgminy@przewoz.com.pl> o 2018-07-17 12:37

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
odbiorcy o 2018-07-17 12:49

Re: Wniosek o informacje publiczną przez Piotrków Trybunalski

Biuro Obsługi Mieszkańców
Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

informuje, że wiadomość została przesłana

do komórki merytorycznie odpowiedzialnej za załatwienie sprawy.

Pozdrawiamy BOM

--------------------------------------------------------------------------------
Biuro Obsługi Mieszkańców

Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
Pasaż Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Tryb.
tel.: 44 732 77 01
e-mail: e-urzad@piotrkow.pl

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez OLSZANKA

Twoja wiadomość

Do: ug@olszanka.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-07-17 12:38

odczytano w dniu 2018-07-17 12:49.

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez GRĘBÓW

Twoja wiadomość

Do: ug@grebow.com.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-07-17 12:36

odczytano w dniu 2018-07-17 12:51.

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez TARNÓW OPOLSKI

Twoja wiadomość

Do: ug@tarnowopolski.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-07-17 12:38

odczytano w dniu 2018-07-17 12:50.

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez TUCZNA

Twoja wiadomość

Do: tuczna@wp.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-07-17 12:35

odczytano w dniu 2018-07-17 12:52.

Przeczytane: Wniosek o informacje publiczną przez RACŁAWICE

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<ugraclawice@wp.pl> o 2018-07-17 12:40

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
odbiorcy o 2018-07-17 12:52

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez ŁAPSZE NIŻNE

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@lapszenizne.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-07-17 12:40

odczytano w dniu 2018-07-17 12:55.

Przeczytane: Wniosek o informacje publiczną przez LIBIĄŻ

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<urzad@libiaz.pl> o 2018-07-17 12:40

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2018-07-17 12:53

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez BRZEG

Twoja wiadomość

Do: um@brzeg.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-07-17 12:38

odczytano w dniu 2018-07-17 12:52.

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez JODŁOWA

Twoja wiadomość

Do: ug_jodlowa@wp.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-07-17 12:36

odczytano w dniu 2018-07-17 12:53.

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez GNOJNIK

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@gnojnik.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 17.07.2018 12:40

odczytano w dniu 17.07.2018 12:53.

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez URZĘDÓW

Twoja wiadomość

Do: gmina@urzedow.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-07-17 12:35

odczytano w dniu 2018-07-17 12:53.

Przeczytane: Wniosek o informacje publiczną przez BIAŁOPOLE

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<ugbialopole@data.pl> o 2018-07-17 12:35

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2018-07-17 12:54

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez MUSZYNA

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@muszyna.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-07-17 12:40

odczytano w dniu 2018-07-17 12:53.

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez SŁAWNO

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@ugslawno.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 17.07.2018 12:38

odczytano w dniu 17.07.2018 12:55.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o informacje publiczną przez LUBARTÓW 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres poczta@um.lubartow.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez Przemyśl

Twoja wiadomość

Do: kancelaria@um.przemysl.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-07-17 12:36

odczytano w dniu 2018-07-17 12:56.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o informacje publiczną przez LUBACZÓW 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekretarz@lubaczow.com.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o informacje publiczną przez WOJNICZ 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres um@wojnicz.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez ŻYRAKÓW

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@zyrakow.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-07-17 12:36

odczytano w dniu 2018-07-17 12:56.

Potwierdzenie odbioru: Wniosek o informacje publiczną przez ŻURAWICA 1

Potwierdzenie odbioru

To jest potwierdzenie dla wiadomości wysłanej przez Ciebie do zuragmina@wp.pl w dniu: wtorek, 17 lipca 2018 o godz. 12:36.

Adresat potwierdził odbiór tej wiadomości w dniu: wtorek, 17 lipca 2018 o godz. 12:57.

Read: Wniosek o informacje publiczną przez ZDUŃSKA WOLA

Twoja wiadomość

Do: Urząd Miasta Zduńska Wola
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 17 lipca 2018 12:38:55 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 17 lipca 2018 12:57:25 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez DRELÓW

Twoja wiadomość

Do: drelow@drelow.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-07-17 12:35

odczytano w dniu 2018-07-17 12:56.