Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez HORYNIEC-ZDRÓJ

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@horyniec-zdroj.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-07-17 12:36

odczytano w dniu 2018-07-17 13:40.

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez SIERADZ 1

Witam!

List na adres "um@umsieradz.pl" datowany 17 lipca 2018 (12:38:54),
został przeczytany. Jeśli odpowiedź okaże się niezbędna,
um@umsieradz.pl odpowie w najbliższym czasie.

The Bat! - automatyczna obsługa potwierdzeń

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez ŁUBNICE

Twoja wiadomość

Do: uglubnice@uglubnice.com.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-07-17 12:38

odczytano w dniu 2018-07-17 13:41.

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez KĘDZIERZYN-KOŹLE

Twoja wiadomość

Do: infoprom@kedzierzynkozle.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-07-17 12:38

odczytano w dniu 2018-07-17 13:41.

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez GUBIN

Twoja wiadomość

Do: urzad@gminagubin.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-07-17 12:37

odczytano w dniu 2018-07-17 13:42.

odp. Wniosek o informacje publiczną przez ŁUBNICE

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?; NIE
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie; NIE DOTYCZY
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie; NIE PROWADZI
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;NIE DOTYCZY
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku. 1500zł 1800zł 900zł 950zł

Info udzielił Henryk Ciosek tel.62 78 47 025

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-7871@fedrowanie.siecobywatelska.pl <mailto:sprawa-7871@fedrowanie.siecobywatelska.pl>

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

<http://siecobywatelska.emaillabs.info.pl/open/?ot=MjAxODA3MTcxMDM4NTIuNTYzNjUuMjQ2MTdAZmVkcm93YW5pZS5zaWVjb2J5d2F0ZWxza2EucGx8VHVlLCAxNyBKdWwgMjAxOCAxMDozODo1MiAtMDAwMHx1Z2x1Ym5pY2VAdWdsdWJuaWNlLmNvbS5wbHwxLnNpZWNvYnl3YXRlbHNrYS5zbXRwfHJlZGdyaWQx>

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez LEŚNICA

Twoja wiadomość

Do: um@lesnica.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-07-17 12:38

odczytano w dniu 2018-07-17 13:45.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o informacje publiczną przez CIĘŻKOWICE 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres ug@ciezkowice.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez ŁĘCZYCA

Wiadomość&nbsp;przeczytano&nbsp;2018-07-17&nbsp;13:25:57

Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o informacje publiczną przez ZBÓJNO

To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

Do: bip@zbojno.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Data: 2018-07-16 09:05

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

Przeczytane: Wniosek o informacje publiczną przez CZARNA

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<sekretarz@gminaczarna.pl> o 2018-07-17 12:36

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2018-07-17 13:48

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez NIEPOŁOMICE

Twoja wiadomość

Do: magistrat@niepolomice.com
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-07-17 12:40

odczytano w dniu 2018-07-17 13:46.

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez WSCHOWA

Twoja wiadomość

Do: wschowa@wschowa.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 17.07.2018 12:37

odczytano w dniu 17.07.2018 13:43.

Raport odczytania : Wniosek o informacje publiczną przez WALCE

Odbiorca: sekretarz@walce.pl
Godzina przeczytania : 17.07.2018 01:50 PM
Temat: Wniosek o informacje publiczną

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację: - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kul

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez SANOK

Twoja wiadomość

Do: ug_sanok@gminasanok.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-07-17 12:36

odczytano w dniu 2018-07-17 13:49.

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez BOCHNIA

Twoja wiadomość

Do: umb@um.bochnia.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-07-17 12:40

odczytano w dniu 2018-07-17 13:51.

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez IZBICKO

Twoja wiadomość

Do: marzena.s@izbicko.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 17.07.2018 12:38

odczytano w dniu 17.07.2018 13:53.

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez KŁODAWA

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@klodawa.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-07-17 12:37

odczytano w dniu 2018-07-17 13:54.

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez KRASNYSTAW

Twoja wiadomość

Do: miasto@krasnystaw.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-07-17 12:35

odczytano w dniu 2018-07-17 13:56.

Przeczytane: Wniosek o informacje publiczną przez CHEŁMEK

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<urzadmiejski@chelmek.pl> o 2018.07.17 12:40

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2018.07.17 13:56

Przeczytane: Wniosek o informacje publiczną przez NOWA SÓL

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<biuro@gminanowasol.pl> o 2018-07-17 12:37

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2018-07-17 13:56

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez PRUDNIK

Twoja wiadomość

Do: um@prudnik.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-07-17 12:38

odczytano w dniu 2018-07-17 13:57.

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez ŁAMBINOWICE

Twoja wiadomość

Do: ug@lambinowice.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 17.07.2018 12:38

odczytano w dniu 17.07.2018 13:58.

Przeczytane: Wniosek o informacje publiczną przez BIELAWY

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<ugbielawy@lodz.home.pl> o 2018-07-17 12:38

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
odbiorcy o 2018-07-17 14:00

Przeczytane: Wniosek o informacje publiczną przez MIĘDZYRZEC PODLASKI

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<urzad@miedzyrzecgmina.pl> o 2018-07-17 12:35

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
odbiorcy o 2018-07-17 14:01