Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informacje publiczną przez RABA WYŻNA

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres eurzad@rabawyzna.pl.
Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Urząd Gminy w Rabie Wyżnej

Korespondencja dostarczona! przez RABA WYŻNA

Twoja korespondencja została zarejestrowana w urzędzie.
Twój internetowy klucz dostępu do sprawy to: 10BGYTJEY8G
Numer kancelaryjny: RKP-04675/18
Data rejestracji: 2018.07.17
Osoba rejestrująca: Bogusława Trybuła
Temat pisma: [E-mail] Wniosek o informacje publiczną
Liczba załączników: 0

Urząd Gminy w Rabie Wyżnej

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez PRUCHNIK

Twoja wiadomość

Do: ugpruchnik@post.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-07-17 12:36

odczytano w dniu 2018-07-17 14:24.

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez Kraków

Twoja wiadomość

Do: umk
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 17 lipca 2018 12:40:03 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana o godzinie 17 lipca 2018 14:25:34 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez ZGIERZ

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@gmina.zgierz.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 17.07.2018 12:38

odczytano w dniu 17.07.2018 14:26.

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez SZCZANIEC

Twoja wiadomo��

Do: ug@szczaniec.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczn�
Wys�ano: 17.07.2018 12:37

odczytano w dniu 17.07.2018 14:26.

informacja z Gminy Niwiska przez NIWISKA

Dzień dobry,

W odpowiedzi na Państwa zapytanie informuję:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;

nie są prowadzone
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta,
radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub
osoby prawnej gminy;

nie dotyczy
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;

nie dotyczy
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy
jest on zarejestrowany w sądzie;

nie dotyczy
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;

nie dotyczy
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Bardzo proszę o doprecyzowanie ostatniego pytania - jak należy rozumieć
sformułowanie "lub innego rodzaju promocję"

Ogłoszenia w prasie są zamieszczane tylko w zakresie wypełniania obowiązków
ustawowych np. przy sprzedaży nieruchomości. Tego rodzaju ogłoszenia nie
mają charakteru promocyjnego. Nie zamieszczamy w prasie artykułów
sponsorowanych.

Artykuły w lokalnej prasie dotyczące naszej gminy ukazują się bezpłatnie, są
wynikiem m.in. udziału dziennikarzy w sesjach rady gminy, zadawania pytań
czy publikacji informacji na naszej stronie internetowej.

W sprawozdaniach z wykonania budżetu za poszczególne lata, dostępnych w
Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Niwiska znajdują się informacje o
wydatkach na promocję w dziale 75075.

Link : http://www.niwiska.biuletyn.net/?bip=1&cid=59

Proszę o bardziej szczegółowe zapytanie w odniesieniu do "innego rodzaju
wydatków" wtedy udzielimy precyzyjnej odpowiedzi.

Pozdrawiam

Jolanta Marut

Sekretarz Gminy Niwiska

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o informacje publiczną przez ŁUKOWA 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekretariat@lukowa.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Odpowiedź na wniosek przez STOCZEK ŁUKOWSKI 1

Odpowiedź w załączeniu

Re: Wniosek o informacje publiczną przez ZAKLICZYN

Dzień dobry,

W związku z poniższym wnioskiem proszę o wyjaśnienie, czy informacja o
wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały
dedykowane lub innego typu promocję ma dotyczyć kosztów publikacji w
gazecie gminnej, czy wszystkich kosztów publikacji w mediach, z którymi
gmina współpracuje.

Z poważaniem,
Janusz Krzyżak
Sekretarz Gminy Zakliczyn
tel. 146326470

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez GORLICE

Twoja wiadomość

Do: um@um.gorlice.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-07-17 12:40

odczytano w dniu 2018-07-17 14:34.

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez BYCZYNA

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@byczyna.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-07-17 12:38

odczytano w dniu 2018-07-17 14:34.

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez ALWERNIA

Twoja wiadomość

Do: urzad@alwernia.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-07-17 12:40

odczytano w dniu 2018-07-17 14:34.

RE: Wniosek o informacje publiczną przez GAWŁUSZOWICE 1

W odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej informuję że;

Ad 1 – nie prowadzone są media,

Ad 2 – nie dotyczy

Ad 3 – nie dotyczy,

Ad 4 – nie prowadzi,

Ad 5 – nie dotyczy,

Ad 6 – w latach 2015-n 2018 Gmina nie poniosła żadnych wydatków na ogłoszenia sponsorowane, artykuły , materiały lub innego typu promocję.

Z poważaniem Wiktor Kowalik Zastępca Wójta.

Przeczytane: Wniosek o informacje publiczną przez BABICE

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<poczta@babice.pl> o 2018-07-17 12:40

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2018-07-17 14:37

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez SIEMKOWICE

Twoja wiadomość

Do: ug.siemkowice@post.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-07-17 12:38

odczytano w dniu 2018-07-17 14:40.

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez KOMARÓW-OSADA

Twoja wiadomość

Do: poczta@komarow.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-07-17 12:35

odczytano w dniu 2018-07-17 14:40.

Re: Wniosek o informacje publiczną przez BABICE

Potwierdzam otrzymanie wniosku o informacje publiczną. Dziennik Podawczy Urzędu Gminy Babice. Dnia 17 lipca 2018r. E. Ślusarczyk

Re: Wniosek o informacjepubliczną przez MEDYKA

W związku z otrzymanym wnioskiem o informację publiczną proszę o
sprecyzowanie zapytania w punkcie
"- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku
2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018
roku. "

Czy wnioskodawca ma na myśli wszystkie rodzaje ogłoszeń jakie przez 4
lata Gmina zleciła do publikacji np. w prasie lokalnej tj. ogłoszenia o
przetargach, udziały w konkursach, nekrologii itp. czy tylko związane
bezpośrednio z promocją.

Urząd Gminy Medyka
Jacek Wlazły

------------------

Przeczytane: Wniosek o informacje publiczną przez KAMIENICA

To jest potwierdzenie dla wiadomości wysłanej przez Ciebie do
<gmina@kamienica.iap.pl> o 2018-07-17 12:40

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze odbiorcy o 2018-07-17 14:47

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez BRZOSTEK

Twoja wiadomość

Do: ugbrzostek@tel.debica.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-07-17 12:36

odczytano w dniu 2018-07-17 14:43.

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez Tarnobrzeg

Twoja wiadomość

Do: um@um.tarnobrzeg.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 17.07.2018 12:36

odczytano w dniu 17.07.2018 14:49.

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez ŁOWICZ

Twoja wiadomość

Do: Patrycja Karp
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 17 lipca 2018 12:38:52 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana o godzinie 17 lipca 2018 14:51:28 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez ZDUNY

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@gminazduny.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-07-17 12:38

odczytano w dniu 2018-07-17 14:51.

RE: Wniosek o informacje publiczną przez HANNA 1