Przeczytane: Wniosek o informacje publiczną przez SULECHÓW

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<sekretarz@sulechow.pl> o 2018-07-17 12:37

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2018-07-17 14:55

Potwierdzenie odczytania wiadomości przez OSIELSKO

To jest potwierdzenie dostarczenia dla wiadomości e-mail, którą wysłałeś dnia 16
lipiec 2018 do "sekretarz@osielsko.nazwa.pl" <sekretarz@osielsko.pl> z tematem
"Wniosek o informacje publiczną".

Uwaga: to potwierdzenie dostarczenia potwierdza jedynie, że wiadomość została
wyświetlona na komputerze odbiorcy. Nie ma gwarancji, że odbiorca przeczytał
wiadomość lub zrozumiał jej treść.

Potwierdzenie rejestracji wniosku przez Kraków

Niniejszym informuję, iż przesłany wniosek o udostępnienie informacji publicznej został zarejestrowany w Centralnym Rejestrze Wniosków Urzędu Miasta Krakowa pod nr 1703/2018.

Urząd Miasta Krakowa
Wydział Organizacji i Nadzoru
Referat ds. Organizacyjnych i Interpelacji (OR-03)
pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
tel. +48 12 616 1850; +48 12 616 1442
wniosek@um.krakow.pl<mailto:wniosek@um.krakow.pl>

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez BUDZÓW

Twoja wiadomość

Do: gmina@budzow.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-07-17 12:40

odczytano w dniu 2018-07-17 15:00.

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez POPIELÓW

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@popielow.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-07-17 12:38

odczytano w dniu 2018-07-17 15:08.

Przeczytane: Wniosek o informacje publiczną przez REŃSKA WIEŚ

To jest potwierdzenie dla wiadomości wysłanej przez Ciebie do
<sekretarz@renskawies.pl> o 2018-07-17 12:38

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze odbiorcy o 2018-07-17 15:08

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez ŻYRZYN

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@zyrzyn.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-07-17 12:36

odczytano w dniu 2018-07-17 15:10.

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez KLUCZE

Twoja wiadomość

Do: klucze@gmina-klucze.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-07-17 12:40

odczytano w dniu 2018-07-17 15:10.

Re: Wniosek o informacje publiczną przez ZALESIE

Nawiązując do zapytania dot. promocji gminy uprzejmie informuję, że w Urząd Gminy Zalesie jak też jednostki podległe nie prowadzą żadnych mediów typu : czasopisma itp.
Łączne wydatki na promocję gminy Zalesie w poszczególnych latach kształtowały się następująco :
2015 r. – 35 tys. zł, 2016 r. – 25,1 tys. zł, 2017 r. – 36 tys. zł, I półrocze 2018 r. – 9,3 tys. zł.

Z poważaniem . B. Babkiewicz

Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o informacje publiczną przez RYGLICE

To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

Do: gmina@ryglice.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłane: 2018-07-17 12:40

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że
wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej
gwarancji, że odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez RAWA MAZOWIECKA

Twoja wiadomość

Do: lidia.stawinska@rawam.ug.gov.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 17.07.2018 12:38

odczytano w dniu 17.07.2018 15:20.

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez DĄBROWA

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@gminadabrowa.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-07-17 12:38

odczytano w dniu 2018-07-17 15:27.

Przeczytane: Wniosek o informacje publiczną przez ŁAPANÓW

To jest potwierdzenie dla wiadomości wysłanej przez Ciebie do
<sekretarz@lapanow.pl> o 2018-07-17 12:40

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze odbiorcy o 2018-07-17 15:29

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez JODŁOWNIK

Twoja wiadomość

Do: gmina@jodlownik.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-07-17 12:40

odczytano w dniu 2018-07-17 15:38.

Or.1431.137.2018 przez ZAKRZEWO 2

Urząd Gminy w Zakrzewie przesyła w załączeniu odpowiedź na wniosek na
udostępnienie informacji publicznej.

Przeczytane: Wniosek o informacje publiczną przez KRYNICE

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<ugkrynice@krynice.com.pl> o 2018-07-17 12:35

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
odbiorcy o 2018-07-17 16:18

Przeczytane: Wniosek o informacje publiczną przez KOLUSZKI

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<um@koluszki.pl> o 2018-07-17 12:38

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2018-07-17 16:32

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o informacje publiczną przez ROZPRZA 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres ug@rozprza.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytane: Wniosek o informacje publiczną przez CYCÓW

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<gmina_cycow@ugcycow.pl> o 2018-07-17 12:35

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2018-07-18 06:46

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez LEŻAJSK

Wiadomość&nbsp;przeczytano&nbsp;2018-07-17&nbsp;12:42:00

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez CZARNA

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@czarna.com.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-07-17 12:36

odczytano w dniu 2018-07-18 07:08.

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez KORZENNA

Twoja wiadomość

Do: gmina@korzenna.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-07-17 12:40

odczytano w dniu 2018-07-18 07:19.

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez BARANÓW

Twoja wiadomość

Do: gmina@gminabaranow.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 17.07.2018 12:35

odczytano w dniu 18.07.2018 07:17.

RE: Wniosek o informacje publiczną przez OSIEK

Urząd Gminy w Osieku potwierdza odbiór wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

Pozdrawiam,

Izabella Gawęda

Podinspektor

Urząd Gminy w Osieku

ul. Główna 125

32-608 Osiek

Tel. 033 84 58 261 wew. 123

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o informacje publiczną przez TYCZYN 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres tyczyn@tyczyn.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.