Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez BŁAŻOWA

Twoja wiadomość

Do: blazowa@blazowa.itl.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-07-17 12:36

odczytano w dniu 2018-07-18 07:46.

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez SOSNOWICA

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@sosnowica.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-07-17 12:35

odczytano w dniu 2018-07-18 07:55.

Przeczytane: Wniosek o informacje publiczną przez TUCHÓW

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<um@tuchow.pl> o 2018-07-17 12:40

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2018-07-18 08:05

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o informacje publiczną przez ZDZIESZOWICE 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres burmistrz@zdzieszowice.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytane: Wniosek o informacje publiczną przez STARY BRUS

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<sekretarz@starybrus.lublin.pl> o 2018-07-17 12:35

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
odbiorcy o 2018-07-18 08:24

Re: Wniosek o informacje publiczną przez LASOWICE WIELKIE

Lasowice Wielkie, 2018 - 07 - 18

Dzień dobry

W odpowiedzi na maila w sprawie udzielenia informacji publicznej, Urząd Gminy Lasowice Wielkie informuję, że urzędzie gminy ani w jednostkach organizacyjnych lub w samorządowej osobie prawnej nie są prowadzone media.
Gmina nie wydatkowała w latach 2015 - 2018 środków na ogłoszenia, artykuły sposorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję.

Joachim Smolnik - Sekretarz Gminy

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o informacje publiczną przez WOJCIESZKÓW 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres urzad_gminy@wojcieszkow.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o informacje publiczną przez MIEJSCE PIASTOWE 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekretarz@miejscepiastowe.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez CHEŁMIEC

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@chelmiec.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-07-17 12:40

odczytano w dniu 2018-07-18 08:36.

Read-Receipt: Wniosek o informacje publiczną przez NOWA SÓL

Wiadomość wysłana w dniu 17 lipca 2018 10:37:23 GMT-00:00 do nowasol@nowasol.pl o temacie „Wniosek o informacje publiczną” została wyświetlona. Nie gwarantuje to, że wiadomość została przeczytana lub zrozumiana.

RE: Wniosek o informacje publiczną przez CIESZKÓW

W odpowiedzi na zapytanie (jak poniżej) uprzejmie odpowiadamy:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;

Odpowiedź Urzędu Gminy: NIE

- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;

Odpowiedź Urzędu Gminy: NIE DOTYCZY

- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;

Odpowiedź Urzędu Gminy: NIE DOTYCZY

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;

Odpowiedź Urzędu Gminy: NIE DOTYCZY

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;

Odpowiedź Urzędu Gminy: NIE DOTYCZY

- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Odpowiedź Urzędu Gminy: Gmina Cieszków ponosiła wydatki na ogłoszenia prasowe dotyczące życzeń, nekrologów, wywieszeń wójta, ogłoszeń o sprzedaży, przekazywaniu informacji do wiadomości publicznej itp. w lokalnej prasie. Kwota wydatków na ten cel w zapytanych (ostatnich) latach wynosiła ok 2000 zł rocznie.

Niniejszym uznaje się, iż informacja publiczna została udzielona.

Z poważaniem

Hubert Czerwiński

Skarbnik

Gmina Cieszków

56-330 Cieszków

ul. Grunwaldzka 41

tel. 71/384 81 82

--- Treść przekazanej wiadomości ---

Temat:

Wniosek o informacje publiczną

Data:

Mon, 16 Jul 2018 07:05:02 -0000

Nadawca:

sprawa-6965@fedrowanie.siecobywatelska.pl <mailto:sprawa-6965@fedrowanie.siecobywatelska.pl>

Adresat:

sekretariat@ug.cieszkow.pl <mailto:sekretariat@ug.cieszkow.pl>

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-6965@fedrowanie.siecobywatelska.pl <mailto:sprawa-6965@fedrowanie.siecobywatelska.pl>

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

<http://siecobywatelska.emaillabs.info.pl/open/?ot=MjAxODA3MTYwNzA1MDIuNTYzNjUuMTA5MEBmZWRyb3dhbmllLnNpZWNvYnl3YXRlbHNrYS5wbHxNb24sIDE2IEp1bCAyMDE4IDA3OjA1OjAyIC0wMDAwfHNla3JldGFyaWF0QHVnLmNpZXN6a293LnBsfDEuc2llY29ieXdhdGVsc2thLnNtdHB8cmVkZ3JpZDE=>

Wysyłanie wiadomości e-mail: odpowiedź na informację publiczną przez SADKI 1

Dzień dobry! Przesyłam odpowiedź na informację publiczną.

--
Paulina Schulz - Ślężak
Urząd Gminy Sadki
ul. Strażacka 11
89-110 Sadki
tel. 52 339 39 30

---
Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast.
https://www.avast.com/antivirus

Przeczytano: ***SPAM*** Wniosek o informacje publiczną przez NAMYSŁÓW

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@namyslow.eu
Temat: ***SPAM*** Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 17.07.2018 12:38

odczytano w dniu 18.07.2018 08:36.

RE: Wniosek o informacje publiczną przez PAWŁOWICZKI

Pawłowiczki, 2018

Or.1431.25.2018

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej poniżej zamieszczam informację w zakresie udostępnienia:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;

Ad. 1 Nie

- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;

Ad.2 Nie dotyczy

- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;

Ad.3 Nie dotyczy

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;

Ad. 4 NIE
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;

Ad.5 Nie dotyczy

- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Ad.5

Lp.

rok

Wydatki przeznaczone przez Gminę Pawłowiczki na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane itp.

1.

2015

11 340,60

2.

2016

13 800,60

3.

2017

16 506,60

4.

2018

8 560,80

Wójt Gminy

Jerzy Treffon

RE: Wniosek o informacje publiczną przez STARY ZAMOŚĆ 1

Dzień dobry!

W załączeniu odpowiedzi na przedstawione pytania.

Janusz czarny

udzielenie odpowiedzi. przez BUDZÓW

Dzień Dobry !

Stosownie do złożonego wniosku w dniu 17 lipca 2018r. – uprzejmie informujemy,że nie prowadzone są żadne media(gazeta,radio. telewizor )przez Urząd Gminy ani też jednostki,organizacyjne.

Z poważaniem
Władysława Miś
Inspektor

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez BORZECHÓW

Twoja wiadomość

Do: ug@borzechow.eurzad.eu
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-07-17 12:35

odczytano w dniu 2018-07-18 08:39.

Re: Wniosek o informacje publiczną przez KORCZYNA

Dzień dobry!

W odpowiedzi na poniższe pytanie informuję, że Gminny Ośrodek Kultury w Korczynie, jako jednostka organizacyja Gminy Korczyna jest wydawcą miesięcznika PRZĄDKI, ukazującego sie nieprzerwalnie od marca 2003 roku.
Czasopismo zarejestrowane zostało w Bibliotece Narodowej w Warszawie (nr PKWiU-58.14.19.0).

Poniżej przesyłam link do ostatnich 5 numerów gazety.

Jednocześnie informuję, że informacja o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 udzielona zostanie przez Urząd Gminy Korczyna niezwłocznie po skompletowaniu przedmiotowych danych.

Z poważaniem

Wojciech Tomkiewicz

dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Korczynie
tel. 13 43 543 84, kom. 502 420 831
gok.korczyna.pl

ps. w przypadku kłopotów technicznych związanych z dostępem do przesłanych plików, prosze o kontakt

niemagda12@gmail.com
sent you some files
5 files, 8.69 MB in total ・ Will be deleted on 24 July, 2018
Get your filesDownload link
https://wetransfer.com/downloads/148591ed874ec36c6702e8a5390a2a0320180717195744/0e08e2e325c47211b9f131deee3d18fb20180717195744/a762d0
5 files
przadki_czerwiec.pdf
przadki_kwiecien.pdf
przadki_maj.pdf
przadki_lipiec.pdf
przadki_marzec.pdf

Re: Wniosek o informacje publiczną przez NOWA SARZYNA

W dniu 2018-07-17 o 12:36, sprawa-7569@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
Potwierdzam odbiór w/w e-maila w dniu 18.07.2018 roku.

--
*Pozdrawiam
Jadwiga Leja-Szaluś*

______ ****** ______
Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie
Tel.: (17) 24 13 177 wew. 204
www.nowasarzyna.eu
_____________________
/Dokument ten zawiera informacje poufne, które mogą być również objęte
tajemnicą służbową. Jest on przeznaczony do wyłącznego użytku adresata.
Jeśli nie są Państwo jego adresatem, to wszelkie rozpowszechnianie,
dystrybucja, reprodukcja, kopiowanie, publikacja lub wykorzystanie tego
dokumentu lub informacji jest zabronione. Jeśli otrzymali Państwo tę
wiadomość przez pomyłkę, prosimy o bezzwłoczne skontaktowanie się z nami
oraz usunięcie wiadomości z Państwa komputera./

/This e-mail may contain confidential and/or privileged information. If
you are not the intended recipient (or have received this e-mail by
mistake) please notify the sender immediately and destroy this e-mail.
Any unauthorized copying, disclosure or distribution of the material in
this e-mail is strictly forbidden./

Gmina Baranów - odpowiedz na wniosek z dn. 17.07.2018 przez BARANÓW 1

Szanowni Państwo,

W załączniku przesyłamy odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 17.07.2018 r.

Z poważaniem,
Łukasz Pasim
Pomoc administracyjna UG Baranów

RE: Wniosek o informacje publiczną przez RAWA MAZOWIECKA

W odpowiedzi na poniższy wniosek uprzejmie informuję, że Gmina Rawa Mazowiecka nie prowadzi mediów, nie wydaje czasopism, nie ma własnej telewizji.

Gmina prowadzi stronę internetową pod adresem http://www.rawam.ug.gov.pl

Co do wydatków na promocję w latach 2015.2016/2017 i 2018 zestawienie wymaga więcej czasu, postaram się przesłać odpowiedź niezwłocznie jak tylko uzyskam kompletne dane z księgowości.

Pozdrawiam

Inspektor Ochrony Danych

mgr Lidia Stawińska

Urząd Gminy Rawa Mazowiecka

Al. Konstytucji 3 Maja 32

Tel. 046 814 42 41 wew. 103

Re: Wniosek o informacje publiczną przez RUDNIK 1

W dniu 2018-07-17 o 12:35, sprawa-7399@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
Witamy ,

Urząd Gminy w Rudniku w załączeniu przesyła odpowiedź na wniosek

Urząd Gminy w Rudniku

Rudnik 71

22-330 Rudnik

Wysyłanie wiadomości e-mail: RO-1431.4.2018 przez SUŁOSZOWA 1

Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami
(plikami lub linkami):
RO-1431.4.2018

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez REGNÓW

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@ugregnow.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-07-17 12:38

odczytano w dniu 2018-07-18 09:20.

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez ŚWIERCZÓW

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@swierczow.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-07-17 12:38

odczytano w dniu 2018-07-18 09:37.