Odpowiedź na wniosek z dn. 16.07.2018 r. przez RADZIEJÓW

Odpowiadając na Państwa wniosek z dnia 16.07.2018 r. w sprawie mediów, informuję, że Gmina Radziejów ani żadna z jej jednostek organizacyjnych nie prowadzi mediów.
Jednocześnie informuję także, że we wskazanym przez Państwa okresie nie zakupowano artykułów sponsorowanych, promocji w mediach itp.

Pozdrawiam.

Arleta Brochocka-Śliwiak
Sekretarz Gminy Radziejów
tel. 54 285 3686 wewn. 103,
tel. kom. 533 140 059
sekretarz@ugradziejow.pl

Re: Wniosek o informacje publiczną przez SKIERBIESZÓW

Dzień dobry
W odpowiedzi na wniosek informuję, że w Urzędzie Gminy Skierbieszów
jak również w jednostkach podległych nie są prowadzone
media wymienione we wniosku.

Z poważaniem
Sławomir Kugiel
Sekretarz Gminy Skierbieszów
ul. Rynek 1
22-420 Skierbieszów

odpowiedż przez ŁASIN 2

Dzień dobry
W załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek z dnia 16 lipca 2018
roku.

Z poważaniem
Renata Janczak
--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: scan
Data: Wed, 18 Jul 2018 09:39:39 +0200
Nadawca: umig@lasin.pl
Adresat: renata.janczak@lasin.pl

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez BIAŁA RAWSKA

Twoja wiadomość

Do: umig@bialarawska.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-07-17 12:38

odczytano w dniu 2018-07-18 09:51.

przedłużenie terminu udzielenia informacji publicznej przez ŻYCHLIN 3

Szanowni Państwo,
w załączeniu przesyłam pismo w sprawie informacji publicznej.

Z poważaniem,
[cid:C0CD4BD8F05C49A9A096D706E512FF68@SEKRETARIAT]

Janina Stasiak
Sekretariat
[cid:78D74A307A744FBDB0EC75491C7DC924@SEKRETARIAT]

tel: 24 24 351 20 32

[cid:78D74A307A744FBDB0EC75491C7DC924@SEKRETARIAT]

fax: 24 351 20 31

[cid:77516215385441DCB095B20A9556B5FC@SEKRETARIAT]

sekretariat@gminazychlin.pl<mailto:sekretariat@gminazychlin.pl>

________________________________
Gmina Żychlin
NIP: 7752406961; REGON 611015514
Konto Bankowe BS w 88 9022 0007 0000 2408 2008 0007
________________________________
Informacja zawarta w niniejszej korespondencji jest POUFNA. Korespondencja skierowana jest wyłącznie do osoby (firmy) wymienionej wyżej. Rozpowszechnianie, kopiowanie, ujawnianie lub przekazywanie osobom trzecim w jakiejkolwiek formie informacji zawartych w niniejszym dokumencie w całości lub w części jest zakazane. Jeżeli nie jesteście Państwo adresatem wiadomości prosimy o natychmiastowe powiadomienie nadawcy poprzez odesłanie maila i usunięcie go.
The information contained in this message is CONFIDENTIAL and is intended for the addressee only. Any unauthorized use, dissemination of the information or copying of this message is prohibited. If you are not the addressee, please notify the sender immediately by return e-mail and delete this message.

Informacja o wydatkach przez BIERUTÓW

W odpowiedzi na wniosek z dn. 16 lipca 2018 r., przesyłam informację o
wydatkach związanych z promocją za 2015, 2016, 2017 oraz 2018 r.

2015 r. - 34.553,79 zł,

2016 r. - 30.944,07 zł,

2017 r. - 29.562,90 zł,

2018 r. - 28.198,08 zł (do dnia udzielenia informacji),

Serdecznie pozdrawiam

Jerzy Janoś

Urząd Miejski w Bierutowie

ul. Moniuszki 12

56-420 Bierutów

071/314 62 51

Niniejsza wiadomość jest skierowana do Państwa wyłącznie w celu
korespondencji z Urzędem Miejskim w Bierutowie.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Bierutowa (Urząd
Miejski w Bierutowie, ul. Moniuszki 12, 56-420 Bierutów). Dane osobowe
przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań gminy i nie są
udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. W
każdej chwili przysługuje Państwu prawo do sprostowania lub usuwania danych
osobowych, do "bycia zapomnianym", do ograniczenia przetwarzania i do
przenoszenia danych oraz do sprzeciwu.

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez REGNÓW

W odpowiedzi na wniosek z dnia 18.07.2018 roku o udostępnienie informacji
publicznej informuję , że w Urzędzie Gminy w Regnowie ani w jednostkach
organizacyjnej gminy

nie są prowadzone żadne media.


Z poważaniem Krzysztof Rupiewicz

Przeczytane: Wniosek o informacje publiczną przez ŁABOWA

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<gmina@labowa.sacz.pl> o 2018-07-17 12:40

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
odbiorcy o 2018-07-18 10:31

Odp. na wniosek o informacje publiczną przez BOBROWO 5

Dzień dobry,

w odpowiedzi na wniosek z dn. 16 lipca 2018 r. informuję, że w Urzędzie Gminy w
Bobrowie prowadzone są następujące media:

* gazeta
(http://www.bobrowo.org.pl/asp/pl_start.asp?typ=23&menu=37&strona=1&sub=33),
* strona internetowa (http://www.bobrowo.org.pl/),
* fanpage na stronie www.facebook.pl
(https://pl-pl.facebook.com/Gmina-Bobrowo-268354976625750/).

Gazeta gminy Bobrowo zarejestrowana jest w Sądzie Okręgowym w Toruniu. W
załączniku przesyłam 5 ostatnich numerów w formacie pdf. Wydatki w ramach
działań promocyjnych wyniosły w roku:

2015 - 60 268,71 zł,

2016 - 78 746,83 zł,

2017 - 59 967,82 zł,

2018 - 24 380,81 zł.

---------------------------------------------
Natalia Motylicka
pomoc administracyjna
Urząd Gminy Bobrowo
(56) 491 33 53

Udzielenie informacji- UG Kondratowice przez KONDRATOWICE

Dzień dobry,

poniżej udzielam informacji na na wysłane drogą elektroniczną w dniu 16
lipca pytania.

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
Odp.: NIE
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np.
gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki
organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
Odp.: NIE
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
Odp.: Nie dotyczy
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację
czy jest on zarejestrowany w sądzie;
Odp.: NIE
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
Odp.: NIE
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.
2015- 15 457,11 zł
2016- 24 817,68 zł
2017- 25 023,68 zł
2018- 17 983,23 zł

pozdrawiam,
Aleksandra Kowalczyk
Urząd Gminy w Kondratowicach
tel.: 71 39 27 699

klauzula informacyjna przez BRODNICA 1

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

W związku ze złożonym wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej w załączeniu przesyłam klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych

z poważaniem
Elwira Kempczyńska
Sekretarz Miasta

Odpowiedź na wniosek z dnia 16.07.2018 przez BARUCHOWO 1

W załączeniu przesyłam odpowiedź na złożony wniosek o udostepnienie
informacji publicznej. Proszę o potwierdzeni otrzymania wiadomości.

Re: Fwd: odpowiedź na wniosek o informacje publiczną przez TERESZPOL

SA.1431.29.2018.MS

W odpowiedzi na poniższy wniosek informuję, że w Urzędzie gminy i w
jednostkach organizacyjnych gminy nie są prowadzone media,dzienniki oraz
czasopisma.

Z poważaniem
Sekretarz Gminy Tereszpol
Maria Skóra
tel 84 687 66 35

Automatyczna odpowiedź (Wniosek o informacje publiczną) przez BOLIMÓW

<html><head></head><body><div><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;">
<div><span style="font-family: times new roman,times; font-size: small;">Informujemy, &#380;e Twoja wiadomo&#347;&#263; zosta&#322;a dostarczona.</span></div>
<div>&#160;</div>
<div><span style="font-family: times new roman,times; font-size: small;">Urz&#261;d Gminy Bolim&#243;w</span></div>
<div><span style="font-family: times new roman,times; font-size: small;">ul. &#321;owicka 9</span></div>
<div><span style="font-family: times new roman,times; font-size: small;">99 - 417 Bolim&#243;w<br></span></div>
</span></div><br></body></html>

Automatyczna odpowiedź (Wniosek o informacje publiczną) przez ADAMÓWKA

<html><head></head><body><div><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;">
<div><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;">
<div><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;">
<div><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;">
<div><span style="color: #000000;"><span style="font-size: large;"><strong>Skrzynka nieaktywna!</strong></span></span></div>
<div>&#160;</div>
<div><span style="font-size: medium;">Korespondencj&#281; elektroniczn&#261; prosimy kierowa&#263; na adres:<br><strong><span style="color: #000000;">gmina@adamowka.pl</span></strong></span></div>
<div><span style="font-size: medium;">_______________________<br></span></div>
<div><span style="font-size: medium;"><span style="color: #000000;"><strong>Urz&#261;d Gminy Adam&#243;wka</strong></span></span></div>
<div><span style="font-size: medium;"><span style="color: #000000;"><strong>37-534 Adam&#243;wka 97</strong></span></span></div>
</span></div>
</span></div>
</span></div>
</span></div><br></body></html>

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez MYSŁAKOWICE

Twoja wiadomość

Do: gmina@myslakowice.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-07-16 09:05

odczytano w dniu 2018-07-18 11:10.

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez PAWŁOSIÓW

Twoja wiadomość

Do: ug_pawlosiow@pro.onet.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-07-17 12:36

odczytano w dniu 2018-07-18 11:26.

Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

Wniosek o informacje publiczną przez adobrawy

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji