Przeczytane: Wniosek o informacje publiczną przez RYBNO

To jest potwierdzenie dla wiadomości wysłanej przez Ciebie do gminarybno@wp.pl z datą Środa, 18 lipca 2018 11:35.

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze odbiorcy w dniu Środa, 18 lipca 2018 11:38

Autoreply toWniosek o informacje publiczną przez MOŃKI

Szanowni Państwo,
W zwiÄ
zku ze zmianÄ
nazwy konta poczty elektronicznej monki@um.pl prosimy o kierowanie korespondencji do Urzędu Miejskiego w Mońkach na adres sekretariat@um-monki.pl

UrzÄ
d Miejski w Mońkach

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o informacje publiczną przez SOŃSK 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekretariat@sonsk.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

PD: Wniosek o informacje publiczną przez Wrocław 4

Szanowni Państwo,
W załączeniu przesyłam pismo w sprawie złożonego zapytania.
Proszę o potwierdzenie odebrania wiadomości.

Z poważaniem

Katarzyna Chowner
Główny Specjalista
Zespół ds. Regulacji Prawno-Organizacyjnych
tel. 71 777-74-64

Od: sprawa-7103@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Do: kum@um.wroc.pl
Data: 2018-07-16 09:06
Temat: Wniosek o informacje publiczną

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o
informację:
- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np.
gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki
organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy
jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie
pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.
Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na
adres sprawa-7103@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu,
zgodnie z zasadami reprezentacji
--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Przeczytane: Wniosek o informacje publiczną przez BOGUTY-PIANKI

To jest potwierdzenie dla wiadomości wysłanej przez Ciebie do ugbogut@wp.pl z datą Środa, 18 lipca 2018 11:35.

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze odbiorcy w dniu Środa, 18 lipca 2018 11:40

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez KOTUŃ

Twoja wiadomość

Do: ug@kotun.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-07-18 11:35

odczytano w dniu 2018-07-18 11:40.

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez RADZIEJOWICE

Twoja wiadomość

Do: urzad@radziejowice.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-07-18 11:35

odczytano w dniu 2018-07-18 11:40.

Auto-odpowiedź: Wniosek o informacje publiczną przez Poznań

Niniejsza odpowiedź automatycznie wysłana z serwera pocztowego Urzędu
Miasta Poznania stanowi potwierdzenie wpływu korespondencji przesłanej na
adres poczty elektronicznej prezydent@um.poznan.pl i nie należy na nią
odpowiadać.
Korespondencja przesłana na skrzynkę poczty elektronicznej
prezydent@um.poznan.pl jest przekazywana przez kancelarię Urzędu do
właściwego adresata, z zastrzeżeniem wewnętrznych regulacji.
Korespondencja wnoszona za pomocą poczty elektronicznej, której przedmiotem
jest skarga lub wniosek, powinna zawierać imię i nazwisko (nazwę) oraz
adres (zamieszkania, siedzibę) podmiotu wnoszącego.

Problemy związane z funkcjonowaniem skrzynki poczty elektronicznej
prezydent@um.poznan.pl proszę zgłaszać pod numerem telefonu 61 8785 227, 61
8785 214.

W przypadku, gdy sprawa wymaga wszczęcia procedury administracyjnej w
indywidualnej sprawie kończącej się wydaniem np. decyzji, postanowienia,
zaświadczenia, wówczas taką korespondencję należy skierować na skrzynkę
Urzędu Miasta Poznania na elektronicznej Platformie Usług Administracji
Publicznej (e-PUAP) albo złożyć ją osobiście w formie papierowej w punkcie
kancelaryjnym Urzędu Miasta Poznania.

poznan.pl

UWAGA: Ta wiadomość oraz wszelkie załączniki są przeznaczone wyłącznie dla adresata korespondencji e-mail. Jeśli otrzymałeś ten e-mail przez pomyłkę, prosimy niezwłocznie powiadom nadawcę i usuń przesyłkę ze swojego systemu wraz ze wszystkimi załącznikami. Kopiowanie, dystrybucja, ujawnianie i inne wykorzystanie przesyłki e-mail, bez zgody nadawcy, jest zakazane.
CAUTION: Please note that the contents of this message including its attachments is the information protected from disclosure. If this message is not meant for you, please be warned that disclosing, copying, publishing or using it or any attachments is prohibited. If you have received this message by mistake, please inform the sender immediately and delete the message from your system including all the attachments.
Przed wydrukowaniem pomyśl o środowisku.
Before printing think about the environment.

Przeczytane / Displayed:Wniosek o informacje publiczną przez ŻELECHÓW 1

Twoja wiadomość została wyświetlona 2018-07-18 11:41:57

Temat: Wniosek o informacje publiczną
Czas dostarczenia: 2018-07-18 11:36:04
Odbiorca: zelechow@interia.pl

--

Your message was displayed on 2018-07-18 11:41:57

Subject: Wniosek o informacje publiczną
Delivery time: 2018-07-18 11:36:04
Recipient: zelechow@interia.pl

Przeczytane: Wniosek o informacje publiczną przez MIŃSK MAZOWIECKI

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<gmina@minskmazowiecki.pl> o 2018-07-18 11:35

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
odbiorcy o 2018-07-18 11:41

Przeczytane: Wniosek o informacje publiczną przez CHORKÓWKA

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<ugch@pro.onet.pl> o 2018-07-17 12:36

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2018-07-18 11:42

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez SŁUPIA JĘDRZEJOWSKA

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@slupia.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-07-18 11:40

odczytano w dniu 2018-07-18 11:42.

Przeczytane: Wniosek o informacje publiczną przez SKULSK

To jest potwierdzenie dla wiadomości wysłanej przez Ciebie do ug.skulsk@wp.pl z datą Środa, 18 lipca 2018 11:40.

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze odbiorcy w dniu Środa, 18 lipca 2018 11:42

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez KARNIEWO

Twoja wiadomość

Do: gmina@karniewo.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-07-18 11:35

odczytano w dniu 2018-07-18 11:43.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o informacje publiczną przez CHĘCINY 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres gmina@checiny.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytano: ***SPAM*** Wniosek o informacje publiczną przez KOŁO

Twoja wiadomość

Do: um@kolo.pl
Temat: ***SPAM*** Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-07-18 11:39

odczytano w dniu 2018-07-18 11:46.

Przeczytane: Wniosek o informacje publiczną przez SANDOMIERZ

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<um@um.sandomierz.pl> o 2018-07-18 11:40

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2018-07-18 11:44

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez OSIECZNA

Twoja wiadomość

Do: urzad@osieczna.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-07-18 11:40

odczytano w dniu 2018-07-18 11:44.

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez BORKOWICE

Twoja wiadomość

Do: gmina@borkowice.asi.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-07-18 11:35

odczytano w dniu 2018-07-18 11:45.

Przeczytane: Wniosek o informacje publiczną przez NOWOGRÓD

To jest potwierdzenie dla wiadomości wysłanej przez Ciebie do umnowogrod@wp.pl z datą Środa, 18 lipca 2018 11:39.

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze odbiorcy w dniu Środa, 18 lipca 2018 11:45

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o informacje publiczną przez BIELSK PODLASKI 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres um@bielsk-podlaski.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez STAROŹREBY

Twoja wiadomość

Do: gmina@starozreby.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-07-18 11:35

odczytano w dniu 2018-07-18 11:45.

Przeczytane: Wniosek o informacje publiczną przez JUTROSIN

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<umig@jutrosin.eu> o 2018-07-18 11:39

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2018-07-18 11:45

Przeczytane: [Spam] Wniosek o informacje publiczną przez RADZYMIN

Twoja wiadomość

Do: Sekretariat UMIG
Temat: [Spam] Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 18 lipca 2018 11:35:54 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 18 lipca 2018 11:44:55 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez ŁYSE

Twoja wiadomość

Do: ug_lyse@wp.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-07-18 11:35

odczytano w dniu 2018-07-18 11:45.