wniosek o informację publiczną złożony dnia 17 lipca 2018r. przez DĄBIE 3

Dzień dobry,

Przesyłamy odpowiedź na wniosek z dnia 17 lipca 2018r.

Wanda Bogdańska

Inspektor

tel. 68 888 60 01 fax 68 888 60 26

Urząd Gminy Dąbie ul. Szeroka 4 66-615 Dąbie

www.dabie.pl <http://www.dabie.pl/>

Przeczytane: Wniosek o informacje publiczną przez MILANÓWEK

Twoja wiadomość

Do: Renata Soliwoda
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 18 lipca 2018 11:35:51 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana o godzinie 18 lipca 2018 11:46:22 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Potwierdzenie odczytania wiadomości przez KRASNOSIELC

To jest potwierdzenie dostarczenia dla wiadomości e-mail, którą wysłałeś dnia 18
lipca 2018 do "ugkrasnosielc post.pl" <ugkrasnosielc@post.pl> z tematem "Wniosek
o informacje publiczną".

Uwaga: to potwierdzenie dostarczenia potwierdza jedynie, że wiadomość została
wyświetlona na komputerze odbiorcy. Nie ma gwarancji, że odbiorca przeczytał
wiadomość lub zrozumiał jej treść.

Przeczytane: Wniosek o informacje publiczną przez LESZNOWOLA

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<wojt@lesznowola.pl> o 2018-07-18 11:35

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2018-07-18 11:48

Read: Wniosek o informacje publiczną przez TARNOWO PODGÓRNE

Twoja wiadomość

Do: Urząd Gminy Tarnowo Podgórne
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 18 lipca 2018 11:40:04 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 18 lipca 2018 11:48:10 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o informacje publiczną przez BOJANOWO 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres urzad@gminabojanowo.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytane: Wniosek o informacje publiczną przez Warszawa

Twoja wiadomość

Do: Sekretarz Miasta
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: środa, 18 lipca 2018 11:35:56 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: środa, 18 lipca 2018 11:49:02 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez PRZYŁĘK

Twoja wiadomość

Do: przylek@przylek.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-07-18 11:35

odczytano w dniu 2018-07-18 11:48.

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez SKALBMIERZ

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@skalbmierz.eu
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-07-18 11:40

odczytano w dniu 2018-07-18 11:47.

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez PILAWA

Twoja wiadomość

Do: urzad@pilawa.com.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-07-18 11:35

odczytano w dniu 2018-07-18 11:48.

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez ZAMBRÓW

Twoja wiadomość

Do: ugz@ugzambrow.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 18.07.2018 11:39

odczytano w dniu 18.07.2018 11:48.

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez CZARNA BIAŁOSTOCKA

Twoja wiadomość

Do: um@czarnabialostocka.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-07-18 11:39

odczytano w dniu 2018-07-18 11:50.

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez SITKÓWKA-NOWINY

Twoja wiadomość

Do: nowiny@nowiny.com.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-07-18 11:40

odczytano w dniu 2018-07-18 11:51.

Re: Wniosek o informacje publiczną przez ŁOPIENNIK GÓRNY

W dniu 2018-07-17 o 12:35, sprawa-7356@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
Łopiennik Górny 18/07/2018 r.

Or.1431.31.2018

W odpowiedzi na wniosek z dnia 17/07/2018 r. Urząd Gminy Łopiennik Górny
poniżej przesyła informacje dotyczące pytań:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;

*NIE*
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np.
gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki
organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację
czy jest on zarejestrowany w sądzie;

*Gmina nie prowadzi dziennika ani czasopisma.*

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

*Kwoty wydatkowane na promocję gminy w:*

*2015 – 8455,00 zł*

*2016 – 5046,91 zł*

*2017 – 5287,89 zł*

*I półrocze 2018 – 4577,18*

*Gmina nie wydatkuje i nie wydatkowała pieniędzy na artykuły
sponsorowane. Wyjątkiem od tych zasad są życzenia świąteczne dla
mieszkańców, na które rocznie (2015, 2016, 2017, 2018) wydatkowana jest
kwota od 500 do 800 zł.*

*Wydatki w głównej mierze dotyczą: składek członkowskich w Lokalnej
Grupie Działania nagród dla uczniów i innych osób, które reprezentują
gminę w zawodach, turniejach, olimpiadach, konkursach na szczeblu
gminnym, powiatowym, wojewódzkim i krajowym.*

Monika Zaj

UG Łopiennik Górny

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o informacje publiczną przez HAJNÓWKA 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres hajnowka@hajnowka.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez JAROCIN

Twoja wiadomość

Do: office@jarocin.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-07-18 11:39

odczytano w dniu 2018-07-18 11:51.

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez KLESZCZEWO

Twoja wiadomość

Do: urzad@kleszczewo.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-07-18 11:39

odczytano w dniu 2018-07-18 11:51.

Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o informacje publiczną przez RUDA MALENIECKA

To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

Odbiorca: urzad.gminy@rudamaleniecka.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłane: 18.07.2018 11:40

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że
wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej
gwarancji, że odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez MSZCZONÓW 1

Witam!

List na adres "urzad.miejski@mszczonow.pl" datowany 18 July 2018 (11:35:51),
został przeczytany. Jeśli odpowiedź okaże się niezbędna,
urzad.miejski@mszczonow.pl odpowie w najbliższym czasie.

The Bat! Voyager - automatyczna obsługa potwierdzeń

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez DAMASŁAWEK

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@damaslawek.nowoczesnagmina.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-07-18 11:39

odczytano w dniu 2018-07-18 11:51.

Przeczytane: Wniosek o informacje publiczną przez SKARŻYSKO-KOŚCIELNE

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<koscielne@skarzysko.com.pl> o 2018-07-18 11:40

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2018-07-18 11:52

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez REPKI

Twoja wiadomość

Do: gminarepki@list.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-07-18 11:35

odczytano w dniu 2018-07-18 11:51.

Re: Wniosek o informacje publiczną przez STARE KUROWO

Odpowiadając na zapytanie informujemy, że punkty pytania dotyczące
kosztów ponoszonych z tytułu mediów

w Gminie nie wystąpiły.

Wydatki na promocję w larach 2015,2016,2017 i 2018 do dnia odpowiedzi
przedstawiały się nastepująco:

                                 ogłoszenia    art, sponsorowane  
materiały dedyk.    pozostałe            Razem w roku

2015                           615,- zł. 1.322.73 zł.          
-                        9.265,70 zł.               11.203,43 zł.

2016                        3.075,- zł. 8.529,95 zł.          
-                        3.250,- zł.                14.854,95 zł.

2017                        1.205,40                    5.558,70
zł.          198,64 zł.          4.728,20 zł. 11.690,94 zł.

2018                            418,20 1.842,84
zl.                                    3.664,20 zł.                 
5.925,24 zł.

Pozdrawiam

Wiesław Własak

Stare Kurowo dnia 18.07.2018 r.

W dniu 2018-07-17 o 12:37, sprawa-7690@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o informacje publiczną przez AUGUSTÓW 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres gmina-augustow@home.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o informacje publiczną przez GRĘBKÓW

To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

Do: gmina@grebkow.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłane: 2018-07-18 10:35

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że
wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej
gwarancji, że odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.