Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o informacje publiczną przez PUSZCZYKOWO 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres um@puszczykowo.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez BAŁTÓW

Twoja wiadomość

Do: ug_baltow@wp.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-07-18 11:40

odczytano w dniu 2018-07-18 12:02.

Przeczytane: Wniosek o informacje publiczną przez KRASNE

To jest potwierdzenie dla wiadomości wysłanej przez Ciebie do
<ug_krasne@krasne.pl> o 2018-07-18 11:35

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze odbiorcy o 2018-07-18 12:03

---
Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast.
https://www.avast.com/antivirus

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez KĘPNO

Twoja wiadomość

Do: kepno@um.kepno.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-07-18 11:39

odczytano w dniu 2018-07-18 12:04.

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez DROHICZYN

Twoja wiadomość

Do: um@drohiczyn.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-07-18 11:39

odczytano w dniu 2018-07-18 12:04.

Przeczytane / Displayed:Wniosek o informacje publiczną przez WIERZBNO 1

Twoja wiadomość została wyświetlona 2018-07-18 12:04:52

Temat: Wniosek o informacje publiczną
Czas dostarczenia: 2018-07-18 11:36:05
Odbiorca: ugwierzbno@interia.pl

--

Your message was displayed on 2018-07-18 12:04:52

Subject: Wniosek o informacje publiczną
Delivery time: 2018-07-18 11:36:05
Recipient: ugwierzbno@interia.pl

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez MAŁKINIA GÓRNA

Twoja wiadomość

Do: poczta@malkiniagorna.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-07-18 11:35

odczytano w dniu 2018-07-18 12:03.

Przeczytane: Wniosek o informacje publiczną przez BRUDZEW

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<ug@brudzew.pl> o 2018-07-18 11:39

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2018-07-18 12:05

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez ĆMIELÓW

Twoja wiadomość

Do: urzad@cmielow.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-07-18 11:40

odczytano w dniu 2018-07-18 12:06.

Przeczytano: ***SPAM*** Wniosek o informacje publiczną przez DOLSK

Twoja wiadomość

Do: umig@dolsk.pl
Temat: ***SPAM*** Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-07-18 11:39

odczytano w dniu 2018-07-18 11:56.

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczna przez SZCZAWIN KOŚCIELNY

Twoja wiadomosc

Do: gmina@szczawin.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczna
Wyslano: 18.07.2018 11:35

odczytano w dniu 18.07.2018 12:08.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o informacje publiczną przez SANNIKI 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sanniki@zgwrp.org.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytane: Wniosek o informacje publiczną przez BROK

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<sekretariat@brok.pl> o 2018-07-18 11:35

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2018-07-18 12:09

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez ŁAGÓW

Twoja wiadomość

Do: urzad@lagowgmina.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-07-18 11:40

odczytano w dniu 2018-07-18 12:11.

Przeczytane: Wniosek o informacje publiczną przez BIEŻUŃ

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<umig@biezun.pl> o 2018-07-18 11:35

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
odbiorcy o 2018-07-18 12:10

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez SIECIECHÓW

Twoja wiadomość

Do: urzad@sieciechow.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-07-18 11:35

odczytano w dniu 2018-07-18 12:09.

Przeczytane: Wniosek o informacje publiczną przez WRZEŚNIA

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<wrzesnia@wrzesnia.pl> o 18.07.2018 11:40

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o18.07.2018 12:10

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o informacje publiczną przez CZERWONKA 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres urzadgminy@czerwonka.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez CHOTCZA

Twoja wiadomość

Do: ug@chotcza.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-07-18 11:35

odczytano w dniu 2018-07-18 12:12.

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez KAŁUSZYN

Twoja wiadomość

Do: umkaluszyn@kaluszyn.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-07-18 11:35

odczytano w dniu 2018-07-18 12:05.

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez BARANÓW

Twoja wiadomość

Do: gmina@baranow.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-07-18 11:39

odczytano w dniu 2018-07-18 12:13.

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez Suwałki

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@um.suwalki.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-07-18 11:39

odczytano w dniu 2018-07-18 12:13.

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez IZABELIN

Twoja wiadomość

Do: izabelin@izabelin.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 18.07.2018 11:35

odczytano w dniu 18.07.2018 12:14.

odpowiedź na informacje publiczną przez ROJEWO

W odpowiedzi na wniosek o udzieleniu informacji w trybie o dostępie do
informacji publicznej z dnia 17.07.2018r.
- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?; 
Odp: Nie.
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np.
gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki
organizacyjnej lub osoby prawnej gminy. Odp: Nie dotyczy.
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie; Odp:
Nie dotyczy.
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację
czy jest on zarejestrowany w sądzie; Odp: Nie prowadzi.
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie
pdf. Odp: Nie prowadzi. Artykuły ukazują się w tygodniku powiatu i gmin
Inowrocław z którym gmina zawiązała współpracę.
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku. Odp:
Wydatki 2016- 8394,75zł, 2017- 14 398,35zł, 2018-7380zł

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez MŁAWA

Twoja wiadomość

Do: info@mlawa.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 18.07.2018 11:35

odczytano w dniu 18.07.2018 12:14.