Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o informacje publiczną przez BRODY 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres gmina@brody.info.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytane: Wniosek o informacje publiczną przez TRZEBIATÓW

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<sekretariat@trzebiatow.pl> o 2018-07-18 12:36

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2018-07-18 13:06

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez RECZ

Twoja wiadomość

Do: recz@recz.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 18.07.2018 12:36

odczytano w dniu 18.07.2018 13:06.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o informacje publiczną przez MRĄGOWO 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres poczta@gminamragowo.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Informacja publiczna przez CZERNICHÓW

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

znak sprawy SA.1431.72.2018

Treść przesłanego e-maila nie pozwala na identyfikację podmiotu, do
którego zawarty w nim wniosek o udostępnienie informacji publicznej miał
– zgodnie z wolą wnioskodawców – zostać skierowany. W związku z tym
proszę o uzupełnienie wniosku przez wskazanie konkretnego podmiotu w
rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 16 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330) do którego wniosek
ten został skierowany. Dopiero wtedy będzie możliwe zweryfikowanie, czy
podmiot, który wniosek otrzymał, jest właściwy do udostępnienia żądanej
informacji.

Z up. Wójta

inspektor Izabela Fidelus

Urząd Gminy Czernichów

32-070 Czernichów, ul. Gminna 1

pow. krakowski, woj. małopolskie

tel.: 122 702 104 wewn. 103

kom.: +48 509 959 241

e-mail: sekretarz@czernichow.pl

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-7989@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

<http://siecobywatelska.emaillabs.info.pl/open/?ot=MjAxODA3MTcxMDQwMDEuNTYzNjguMjA2NjBAZmVkcm93YW5pZS5zaWVjb2J5d2F0ZWxza2EucGx8VHVlLCAxNyBKdWwgMjAxOCAxMDo0MDowMSAtMDAwMHxzZWtyZXRhcnpAY3plcm5pY2hvdy5wbHwxLnNpZWNvYnl3YXRlbHNrYS5zbXRwfHJlZGdyaWQx>

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o informacje publiczną przez IŁAWA 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres um@umilawa.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytane: Wniosek o informacje publiczną przez NOWE MIASTO n. PILICĄ

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<nowemiasto@nowemiasto.pl> o 2018-07-18 11:35

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2018-07-18 13:04

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez NAGŁOWICE

Twoja wiadomość

Do: ug-naglowice@wp.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-07-18 11:40

odczytano w dniu 2018-07-18 13:04.

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez KRAJENKA

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@krajenka.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 18.07.2018 11:39

odczytano w dniu 18.07.2018 13:02.

Przeczytane: Wniosek o informacje publiczną przez KAMIEŃ POMORSKI

Twoja wiadomość

Do: Agnieszka Kuberna
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 18 lipca 2018 12:36:05 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 18 lipca 2018 12:57:02 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez BANIE MAZURSKIE

Twoja wiadomość

Do: ugbaniemaz@go2.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-07-18 12:36

odczytano w dniu 2018-07-18 13:13.

Przeczytane: Wniosek o informacje publiczną przez BABOSZEWO

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<urzad@gminababoszewo.pl> o 2018-07-18 11:35

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
odbiorcy o 2018-07-18 13:14

Przeczytane: Wniosek o informacje publiczną przez BABOSZEWO

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<urzad@gminababoszewo.pl> o 2018-07-18 11:35

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
odbiorcy o 2018-07-18 13:14

Read: Wniosek o informacje publiczną przez OBORNIKI

Twoja wiadomość

Do: UM
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: środa, 18 lipca 2018 11:40:01 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: środa, 18 lipca 2018 13:15:25 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez KALINOWO

Twoja wiadomość

Do: ug@kalinowo.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 18.07.2018 12:36

odczytano w dniu 18.07.2018 13:16.

Potwierdzenie odczytania wiadomości przez MARKUSY

To jest potwierdzenie dostarczenia dla wiadomości e-mail, którą wysłałeś dnia 18
lipca 2018 do "Urząd Gminy Markusy" <markusy@data.pl> z tematem "Wniosek o
informacje publiczną".

Uwaga: to potwierdzenie dostarczenia potwierdza jedynie, że wiadomość została
wyświetlona na komputerze odbiorcy. Nie ma gwarancji, że odbiorca przeczytał
wiadomość lub zrozumiał jej treść.

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez POŚWIĘTNE

Twoja wiadomość

Do: ugposwietne@onet.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-07-18 11:35

odczytano w dniu 2018-07-18 13:10.

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez GRONOWO ELBLĄSKIE

Twoja wiadomość

Do: gminagronowo@gminagronowo.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-07-18 12:36

odczytano w dniu 2018-07-18 13:18.

Przeczytane: ***SPAM*** Wniosek o informacje publiczną przez RESZEL

To jest potwierdzenie dla wiadomości wysłanej przez Ciebie do
<gmina@ugreszel.pl> o 2018-07-18 12:36

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze odbiorcy o 2018-07-18 13:21

Przeczytane: Wniosek o informacje publiczną przez PAPROTNIA

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<ug_paprotnia@pro.onet.pl> o 2018-07-18 11:35

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
odbiorcy o 2018-07-18 13:23

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez GRODZICZNO

Twoja wiadomość

Do: ug@grodziczno.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-07-18 12:36

odczytano w dniu 2018-07-18 13:23.

RE: Wniosek o informacje publiczną przez KOMARÓW-OSADA

W związku z otrzymanym wnioskiem o informację, prosimy o wyjaśnienie co należy rozumieć pod określeniem artykuły sponsorowane i materiały dedykowane.

Iwona Pełypyszyn

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez KOŃSKIE

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@umkonskie.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 18.07.2018 11:40

odczytano w dniu 18.07.2018 13:19.

informacja publiczna przez KAMIEŃ POMORSKI

O.1431.50.2018.ASK Kamień Pomorski, dnia 18 lipca 2018 roku

Dzień dobry,
Informuję że ani gmina Kamień Pomorski ani jednostki organizacyjne czy też spółki nie prowadzą żadnego czasopisma. Zgodnie z Programem postępowania naprawczego w Gminie Kamień Pomorski przyjętym Uchwałą Rady Miejskiej na wezwanie Regionalnej Izby Obrachunkowej, w związku z ustawą o finansach publicznych, promocja na czas realizacji Programu zostaje ustawowo wstrzymana.
Z upoważnienia Burmistrza
Sekretarz gminy Anna Stanaszek-Kaczor

________________________________
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) (Dz. Urz. UE z 2016 r. L 119 poz. 1) informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Gminy Kamień Pomorski z siedzibą pod adresem: 72-400 Kamień Pomorski, Stary Rynek 1;
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Kamieniu Pomorskim pod adresem: iod@kamienpomorski.pl ;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 rozporządzenia (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania ich usunięcia;
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych;
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2;
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez DOMINOWO

Twoja wiadomość

Do: urzad@dominowo.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-07-18 11:39

odczytano w dniu 2018-07-18 13:26.