Przeczytane: Wniosek o informacje publiczną przez KAMIEŃ POMORSKI

Twoja wiadomość

Do: Agnieszka Kuberna
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 18 lipca 2018 12:36:05 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: 18 lipca 2018 12:57:02 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez BANIE MAZURSKIE

Twoja wiadomość

Do: ugbaniemaz@go2.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-07-18 12:36

odczytano w dniu 2018-07-18 13:13.

Przeczytane: Wniosek o informacje publiczną przez BABOSZEWO

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<urzad@gminababoszewo.pl> o 2018-07-18 11:35

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
odbiorcy o 2018-07-18 13:14

Read: Wniosek o informacje publiczną przez OBORNIKI

Twoja wiadomość

Do: UM
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: środa, 18 lipca 2018 11:40:01 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

została przeczytana: środa, 18 lipca 2018 13:15:25 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez KALINOWO

Twoja wiadomość

Do: ug@kalinowo.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 18.07.2018 12:36

odczytano w dniu 18.07.2018 13:16.

Potwierdzenie odczytania wiadomości przez MARKUSY

To jest potwierdzenie dostarczenia dla wiadomości e-mail, którą wysłałeś dnia 18
lipca 2018 do "Urząd Gminy Markusy" <markusy@data.pl> z tematem "Wniosek o
informacje publiczną".

Uwaga: to potwierdzenie dostarczenia potwierdza jedynie, że wiadomość została
wyświetlona na komputerze odbiorcy. Nie ma gwarancji, że odbiorca przeczytał
wiadomość lub zrozumiał jej treść.

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez POŚWIĘTNE

Twoja wiadomość

Do: ugposwietne@onet.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-07-18 11:35

odczytano w dniu 2018-07-18 13:10.

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez GRONOWO ELBLĄSKIE

Twoja wiadomość

Do: gminagronowo@gminagronowo.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-07-18 12:36

odczytano w dniu 2018-07-18 13:18.

Przeczytane: ***SPAM*** Wniosek o informacje publiczną przez RESZEL

To jest potwierdzenie dla wiadomości wysłanej przez Ciebie do
<gmina@ugreszel.pl> o 2018-07-18 12:36

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze odbiorcy o 2018-07-18 13:21

Przeczytane: Wniosek o informacje publiczną przez PAPROTNIA

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<ug_paprotnia@pro.onet.pl> o 2018-07-18 11:35

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
odbiorcy o 2018-07-18 13:23

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez GRODZICZNO

Twoja wiadomość

Do: ug@grodziczno.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-07-18 12:36

odczytano w dniu 2018-07-18 13:23.

RE: Wniosek o informacje publiczną przez KOMARÓW-OSADA

W związku z otrzymanym wnioskiem o informację, prosimy o wyjaśnienie co należy rozumieć pod określeniem artykuły sponsorowane i materiały dedykowane.

Iwona Pełypyszyn

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez KOŃSKIE

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@umkonskie.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 18.07.2018 11:40

odczytano w dniu 18.07.2018 13:19.

informacja publiczna przez KAMIEŃ POMORSKI

O.1431.50.2018.ASK Kamień Pomorski, dnia 18 lipca 2018 roku

Dzień dobry,
Informuję że ani gmina Kamień Pomorski ani jednostki organizacyjne czy też spółki nie prowadzą żadnego czasopisma. Zgodnie z Programem postępowania naprawczego w Gminie Kamień Pomorski przyjętym Uchwałą Rady Miejskiej na wezwanie Regionalnej Izby Obrachunkowej, w związku z ustawą o finansach publicznych, promocja na czas realizacji Programu zostaje ustawowo wstrzymana.
Z upoważnienia Burmistrza
Sekretarz gminy Anna Stanaszek-Kaczor

________________________________
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) (Dz. Urz. UE z 2016 r. L 119 poz. 1) informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Gminy Kamień Pomorski z siedzibą pod adresem: 72-400 Kamień Pomorski, Stary Rynek 1;
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Kamieniu Pomorskim pod adresem: iod@kamienpomorski.pl ;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 rozporządzenia (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania ich usunięcia;
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych;
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2;
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez DOMINOWO

Twoja wiadomość

Do: urzad@dominowo.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-07-18 11:39

odczytano w dniu 2018-07-18 13:26.

Przeczytane: Wniosek o informacje publiczną przez GODZISZÓW

To jest potwierdzenie dla wiadomości wysłanej przez Ciebie do
<sekretariat@godziszow.pl> o 2018-07-17 12:35

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
odbiorcy o 2018-07-17 13:00

Odp: Fw: Wniosek o informacje publiczną przez BRAŃSZCZYK 1

<html><head></head><body><p>Dzie&#324; dobry,<br>w odpowiedz na Pa&#324;stwa mail, Gminny Dom Kultury w Bra&#324;szczyku informuje, &#380;e jest wydawc&#261; Miesi&#281;cznika Gminnego pod nazw&#261; "Lokalne Wie&#347;ci Gminne". Gazeta jest wydawana w formie papierowej oraz elektronicznej. Ostatnie 5 numer&#243;w gazety:<br>1.&#160;http://www.branszczyk.pl/pliki/kultura/LWG/2018/lwg_2018_02.pdf<br>2.&#160;http://www.branszczyk.pl/pliki/kultura/LWG/2018/lwg_2018_03.pdf<br>3.&#160;http://www.branszczyk.pl/pliki/kultura/LWG/2018/lwg_2018_04.pdf<br>4.&#160;http://www.branszczyk.pl/pliki/kultura/LWG/2018/lwg_2018_05.pdf<br>5.&#160;http://www.branszczyk.pl/pliki/kultura/LWG/2018/lwg_2018_06.pdf<br>Gazeta jest dost&#281;pna na stronie Gminy Bra&#324;szczyk:&#160;http://www.branszczyk.pl/</p>
<p>"Lokalne Wie&#347;ci Gminne" s&#261; zarejestrowane w S&#261;dzie Okr&#281;gowym w Ostro&#322;&#281;ce, pod numerem ISSN 1643-7845, w dniu 23.10.2001 roku.<br>Og&#322;oszenia w "LWG" s&#261; bezp&#322;atne.<br><br>Z wyrazami szacunku<br>Maria Pu&#347;cian<br>Dyrektor Gminnego Domu Kultury&#160;</p>
<p>Gminny Dom Kultury w Bra&#324;szczyku</p>
<p>tel 29 679 40 45</p>
<p>&#160;</p>
<p>&#160;</p>
<p>&#160;</p>
<p>&#160;</p>
<p>&#160;</p>
<p>&#160;</p>
<p>&#160;</p>
<p>&#160;</p>
<p>Dnia &#346;roda, 18 Lipca 2018 13:03 Urz&#261;d Gminy Bra&#324;szczyk &lt;sekretariat@branszczyk.pl&gt; napisa&#322;(a)</p>
<p><br><br></p>
<p>&#160;</p><br></body></html>

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez KRZYMÓW

Twoja wiadomość

Do: krzymow@op.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-07-18 11:40

odczytano w dniu 2018-07-18 13:29.

Przeczytane: Wniosek o informacje publiczną przez JEDNOROŻEC

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<sekretarz@jednorozec.pl> o 2018-07-18 10:35

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2018-07-18 13:28

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o informacje publiczną przez JANOWO 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekretarz@janowo.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez GÓRNO

Twoja wiadomość

Do: gmina@gorno.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-07-18 11:40

odczytano w dniu 2018-07-18 13:25.

Re: Wniosek o informacje publiczną przez TARNAWATKA

Or.1431.6.2018.MS

W odpowiedzi na wniosek Urząd Gminy Tarnawatka przesyła następujące
informacje:

Gmina Tarnawatka wydaje gazetę.

Adres strony internetowej:
https://www.tarnawatka.pl/index.php/urzad-gminy5/gazeta-co-w-naszej-gminie.

Gazeta "Co w Naszej Gminie" jest zarejestrowana w sądzie.

Pod wskazanym wyżej adresem znajdują się wszystkie wydane do tej pory
numery gazety.

Wydatki, o których mowa w ostatnim punkcie wniosku wyniosły: rok 2015 -
527,3 zł, 2016 - 1431,3 zł, 2017 - 1773,63 zł i 2018 - 4325 zł.

marian Szałapski - sekretarz gminy

W dniu 17.07.2018 o 12:35, sprawa-7426@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

Przeczytane: Wniosek o informacje publiczną przez PRZYKONA

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<przykona@przykona.pl> o 2018-07-18 11:40

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2018-07-18 13:32

Przeczytane: Wniosek o informacje publiczną przez SIEDLEC

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<ug@siedlec.pl> o 18.07.2018 11:40

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o18.07.2018 13:33

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez OŻARÓW MAZOWIECKI

Twoja wiadomość

Do: umig@ozarow-mazowiecki.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-07-18 11:35

odczytano w dniu 2018-07-18 13:33.