Przeczytane: Wniosek o informacje publiczną przez GODZISZÓW

To jest potwierdzenie dla wiadomości wysłanej przez Ciebie do
<sekretariat@godziszow.pl> o 2018-07-17 12:35

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
odbiorcy o 2018-07-17 13:00

Odp: Fw: Wniosek o informacje publiczną przez BRAŃSZCZYK 1

<html><head></head><body><p>Dzie&#324; dobry,<br>w odpowiedz na Pa&#324;stwa mail, Gminny Dom Kultury w Bra&#324;szczyku informuje, &#380;e jest wydawc&#261; Miesi&#281;cznika Gminnego pod nazw&#261; "Lokalne Wie&#347;ci Gminne". Gazeta jest wydawana w formie papierowej oraz elektronicznej. Ostatnie 5 numer&#243;w gazety:<br>1.&#160;http://www.branszczyk.pl/pliki/kultura/LWG/2018/lwg_2018_02.pdf<br>2.&#160;http://www.branszczyk.pl/pliki/kultura/LWG/2018/lwg_2018_03.pdf<br>3.&#160;http://www.branszczyk.pl/pliki/kultura/LWG/2018/lwg_2018_04.pdf<br>4.&#160;http://www.branszczyk.pl/pliki/kultura/LWG/2018/lwg_2018_05.pdf<br>5.&#160;http://www.branszczyk.pl/pliki/kultura/LWG/2018/lwg_2018_06.pdf<br>Gazeta jest dost&#281;pna na stronie Gminy Bra&#324;szczyk:&#160;http://www.branszczyk.pl/</p>
<p>"Lokalne Wie&#347;ci Gminne" s&#261; zarejestrowane w S&#261;dzie Okr&#281;gowym w Ostro&#322;&#281;ce, pod numerem ISSN 1643-7845, w dniu 23.10.2001 roku.<br>Og&#322;oszenia w "LWG" s&#261; bezp&#322;atne.<br><br>Z wyrazami szacunku<br>Maria Pu&#347;cian<br>Dyrektor Gminnego Domu Kultury&#160;</p>
<p>Gminny Dom Kultury w Bra&#324;szczyku</p>
<p>tel 29 679 40 45</p>
<p>&#160;</p>
<p>&#160;</p>
<p>&#160;</p>
<p>&#160;</p>
<p>&#160;</p>
<p>&#160;</p>
<p>&#160;</p>
<p>&#160;</p>
<p>Dnia &#346;roda, 18 Lipca 2018 13:03 Urz&#261;d Gminy Bra&#324;szczyk &lt;sekretariat@branszczyk.pl&gt; napisa&#322;(a)</p>
<p><br><br></p>
<p>&#160;</p><br></body></html>

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez KRZYMÓW

Twoja wiadomość

Do: krzymow@op.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-07-18 11:40

odczytano w dniu 2018-07-18 13:29.

Przeczytane: Wniosek o informacje publiczną przez JEDNOROŻEC

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<sekretarz@jednorozec.pl> o 2018-07-18 10:35

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2018-07-18 13:28

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o informacje publiczną przez JANOWO 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekretarz@janowo.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez GÓRNO

Twoja wiadomość

Do: gmina@gorno.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-07-18 11:40

odczytano w dniu 2018-07-18 13:25.

Re: Wniosek o informacje publiczną przez TARNAWATKA

Or.1431.6.2018.MS

W odpowiedzi na wniosek Urząd Gminy Tarnawatka przesyła następujące
informacje:

Gmina Tarnawatka wydaje gazetę.

Adres strony internetowej:
https://www.tarnawatka.pl/index.php/urzad-gminy5/gazeta-co-w-naszej-gminie.

Gazeta "Co w Naszej Gminie" jest zarejestrowana w sądzie.

Pod wskazanym wyżej adresem znajdują się wszystkie wydane do tej pory
numery gazety.

Wydatki, o których mowa w ostatnim punkcie wniosku wyniosły: rok 2015 -
527,3 zł, 2016 - 1431,3 zł, 2017 - 1773,63 zł i 2018 - 4325 zł.

marian Szałapski - sekretarz gminy

W dniu 17.07.2018 o 12:35, sprawa-7426@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

Przeczytane: Wniosek o informacje publiczną przez PRZYKONA

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<przykona@przykona.pl> o 2018-07-18 11:40

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2018-07-18 13:32

Przeczytane: Wniosek o informacje publiczną przez SIEDLEC

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<ug@siedlec.pl> o 18.07.2018 11:40

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o18.07.2018 13:33

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez OŻARÓW MAZOWIECKI

Twoja wiadomość

Do: umig@ozarow-mazowiecki.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-07-18 11:35

odczytano w dniu 2018-07-18 13:33.

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez PRZELEWICE

Twoja wiadomość

Do: gmina@przelewice.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-07-18 12:36

odczytano w dniu 2018-07-18 13:34.

Re: Wniosek o informacjepubliczną przez WIERZBNO

Wierzbno, 18.07.2018 r.w odpowiedzi na wniosek z dnia 18.07.2018 r. Urząd Gminy w Wierzbnie informuje, iż:- zarówno Gmina Wierzbno jak i jej jednostki organizacyjne nie są wydawcą żadnej prasy;- budynki będące własnością Gminy nie są wykorzystywane na prowadzenie redakcji gazet, studia radiowego i tv itp;- w latach 2015 - 2017 Gmina nie ponosiła wydatków na promocję, w roku 2018 wydatkowano na ten cel kwotę 933,89 złBarbara KowalczykSekretarz GminyOd: sprawa-8431@fedrowanie.siecobywatelska.plDo: ugwierzbno@interia.pl; Wysłane: 11:36 Środa 2018-07-18Temat: Wniosek o informacje publicznąNa podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-8431@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--Sieć Obywatelska Watchdog Polskaul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawatel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09www.siecobywatelska.plwww.watchdogportal.plwww.funduszesoleckie.plwww.informacjapubliczna.orgNIP 526282872KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

-- Urząd Gminy w WierzbnieWierzbno 9007-111 Wierzbnotel. 25 793 44 95

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez OSTRÓW WIELKOPOLSKI

Twoja wiadomość

Do: kancelaria@ostrowwielkopolski.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-07-18 11:40

odczytano w dniu 2018-07-18 13:36.

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez GIŻYCKO

Twoja wiadomość

Do: urzad@gizycko.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-07-18 12:36

odczytano w dniu 2018-07-18 13:39.

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez MIEŚCISKO

Twoja wiadomość

Do: ak@miescisko.nowoczesnagmina.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-07-18 11:40

odczytano w dniu 2018-07-18 13:41.

termin (Inne) przez BOGATYNIA 2

Do wiadomości dołączone są następujące załączniki:
termin - media.docx.XAdES
termin - media.docx

Przeczytane: Wniosek o informacje publiczną przez SZEPIETOWO

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<um@szepietowo.pl> o 2018-07-18 11:39

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2018-07-18 13:47

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez SUCHEDNIÓW

Twoja wiadomość

Do: suchedniow@poczta.fm
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-07-18 11:40

odczytano w dniu 2018-07-18 13:47.

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez WIERZCHOWO

Twoją wiadomość

Temat: Wniosek o informacje publiczną
Do: sekretarz@wierzchowo.pl
Wysłaną: 2018-07-18 12:36:24

Odczytano w dniu 2018-07-18 13:49:14

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Re: Fwd: Wniosek o informacje publiczną przez BROJCE

W związku z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej odpowiadam:

W Urzędzie Gminy Brojce,  jego wydziałach oraz jednostkach
organizacyjnych nie są prowadzone media.

W  gminie nie prowadzi się żadnych dzienników lub czasopism.

Gmina w latach 205, 2016, 2017 i do dnia dzisiejszego w roku 2018 gmina
nie ponosiła wydatków na ogłoszenia, materiały dedykowane lub innego
typu promocję.

Anna Bielecka-Tyszer

Sekretarz Gminy Brojce

W dniu 2018-07-18 o 13:09, Urząd Gminy w Brojcach pisze:

Re: Wniosek o informacje publiczną przez BUDRY

Odpowiadając na poniższy wniosek informuję :
W Urzędzie gminy w Budrach, jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej nie są prowadzone media.
Nie było wydatków Gminy na ogłoszenie sponsorowane lub tego typu promocję.

Pozdrawiam
Anna Kowalewska
Zastępca Wójta

e-mail: a.kowalewska@budry.pl
tel. 87 - 427-80-03 w. 34

Urząd Gminy w Budrach
Al. Wojska Polskiego 27
11-606 Budry

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez DUSZNIKI

Twoja wiadomość

Do: urzad@duszniki.eu
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 18.07.2018 11:39

odczytano w dniu 18.07.2018 13:51.

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez BANIE

Twoja wiadomość

Do: urzad@banie.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-07-18 12:36

odczytano w dniu 2018-07-18 13:52.

Re: Wniosek o informacje publiczną przez NOWY DWÓR

Urząd Gminy w Nowym Dworze uprzejmie informuje, iż nie są prowadzone media
w żadnym wydziale jednostki tut. urzędu.
Z poważaniem
Inspektor
Joanna Siemienowicz

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez JÓZEFÓW

Twoja wiadomość

Do: um@jozefow.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-07-18 11:35

odczytano w dniu 2018-07-18 13:55.