Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o informacje publiczną przez KOBYLIN-BORZYMY 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres kobylinb@wp.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o informacje publiczną przez GRYFICE 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres urzad@gryfice.eu.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez GNIEZNO

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@urzadgminy.gniezno.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-07-18 11:39

odczytano w dniu 2018-07-18 14:16.

promocja@klaj.pl sent you files via WeTransfer przez KŁAJ

promocja@klaj.pl sent you some files

5 files, 10.1 MB in total
・ Will be deleted on 25 July, 2018

Download link:
https://wetransfer.com/downloads/3663e1ed93a8a6e4899b7047939e937a20180718121727/6b2a3dd3fb54f07aab1aad29cc2cf10920180718121727/4eb8b8

Message:
info publiczne

5 files

Samodzielno_marzec.compressed.pdf
Samodzielno_czerwiec_2018.pdf
Samodzielno_maj_2018.pdf
Samodzielno_kwiecie.pdf
Samodzielno_styczen-luty.pdf

[Get more out of WeTransfer, get Plus](https://wetransfer.com/plus?trk=WT201704_email&utm_campaign=WT_email_tracking&utm_content=general&utm_medium=plus_footer_ad_link&utm_source=notify_recipient_email)

About WeTransfer: https://wetransfer.com/about
Help: https://wetransfer.zendesk.com/hc/en-us
Legal: https://wetransfer.com/legal/terms

To make sure our emails arrive, please add noreply@wetransfer.com to [your contacts](https://wetransfer.zendesk.com/hc/en-us/articles/204909429).

Przeczytane: Wniosek o informacje publiczną przez KARNICE

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<ug@karnice.pl> o 18.07.2018 12:36

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o18.07.2018 14:18

Przeczytane: Wniosek o informacje publiczną przez KRAMSK

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<gmina.kramsk@kramsk.pl> o 2018-07-18 11:39

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2018-07-18 14:18

Prośba o doprecyzowanie pytania - Wniosek o informacje publiczną przez RADZYMIN 1

Dzień dobry,

Wpłynął do nas poniższy wniosek o informację publiczną i mam prośbę o doprecyzowanie ostatniego pytania. Piszą w nim Państwo „…informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję”. Co mamy rozumieć pod określeniem „materiały dedykowane lub innego typu promocja”? Czy chodzi o wydatki poniesione na wszelką płatną promocję w mediach zewnętrznych (prasa, radio, telewizja, internet)?

Uprzejmie proszę o odpowiedź z doprecyzowaniem ostatniego pytania do poniedziałku 23 lipca do godz. 19:00.

Z wyrazami szacunku,

Dominika Krzyżanowska-Kidała
kierownik Referatu Promocji i Informacji
<mailto:dkrzyzanowska@radzymin.pl> e: dkrzyzanowska@radzymin.pl
<tel:22%20667%2068%2048> t: 22 667 68 48 <tel:733%20652%20714> k: 733 652 714

Urząd Miasta i Gminy Radzymin
pl. T. Kościuszki 2
05-250 Radzymin
<http://www.radzymin.pl/> www.radzymin.pl
<http://www.facebook.com/GRadzymin> www.facebook.com/GRadzymin

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o informacje publiczną przez SZCZUCZYN 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres um@szczuczyn.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez MIĘDZYZDROJE

Twoja wiadomość

Do: um@miedzyzdroje.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-07-18 12:36

odczytano w dniu 2018-07-18 16:20.

Przeczytano: ***SPAM*** Wniosek o informacje publiczną przez STARA BIAŁA

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@starabiala.pl
Temat: ***SPAM*** Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-07-18 11:35

odczytano w dniu 2018-07-18 16:22.

Automatyczna odpowiedź (Wniosek o informacje publiczną) przez JEŻOWE

<div>&nbsp;</div>
<div><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;">
<div>Poczta została przekierowana na adres:</div>
</span><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;">
<div><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;">
<div>&nbsp;</div>
<div><strong>boi@gmina-jezowe.pl</strong></div>
<div>&nbsp;</div>
<div>Prosimy o używanie powyższego adresu.</div>
<div>&nbsp;</div>
<div><strong>Urząd Gminy Jeżowe</strong></div>
<div>Jeżowe 136a</div>
<div>37-430 Jeżowe</div>
</span></div>
</span></div>

Re: Wniosek o informacje publiczną przez MIŁAKOWO

W odpowiedzi na Państwa wniosek uprzejmie informuję, że w Urzędzie
Miejskim w Miłakowie oraz w jednostkacj organizacyjnych i spółce wodnej
nie są prowadzone żadne media.

Z poważaniem

--
Justyna Zabiełło
Sekretarz Gminy
--------------------------
Urząd Miejski w Miłakowie
ul. Olsztyńska 16
14-310 Miłakowo
tel. 89 757 83 32
www.milakowo.eu

W dniu 2018-07-18 o 12:36, sprawa-9078@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez BISKUPIEC

Twoja wiadomość

Do: ratusz@biskupiec.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-07-18 12:36

odczytano w dniu 2018-07-18 14:59.

RE: Wniosek o informacje publiczną przez NARUSZEWO

Naruszewo, 18.07.2018 r

W odpowiedzi na pismo z dnia 18 lipca 2018 roku uprzejmie informuję, że w Urzędzie Gminy w Naruszewie ani żadnej jednostce organizacyjnej gminy ani też w samorządowej osobie prawnej nie są prowadzone media pod żadną postacią. Gmina nie ponosi wydatków na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego tego typu promocję.

Z poważaniem

Tomasz Konczewski

Sekretarz Gminy

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez BRZEZINY

Twoja wiadomość

Do: urzad@brzeziny-gmina.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 18.07.2018 11:39

odczytano w dniu 18.07.2018 15:01.

---
Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast.
https://www.avast.com/antivirus

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez SIEROSZEWICE

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@sieroszewice.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 18.07.2018 11:40

odczytano w dniu 18.07.2018 15:07.

Re: Wniosek o informacje publiczną przez GIZAŁKI

Odpowiadając na zadane pytanie informuję, że w Urzędzie Gminy Gizałki,
ani jednostce organizacyjnej gminy nie są wydawane gazety, ani dzienniki.
Nie zamieszczamy artykułów promocyjnych w innych czasopismach, jeśli
takie się pojawiają, to zamieszczają je redaktorzy gazet ponad gminnych.
Gmina zamieszcza tylko ogłoszenia wymagane przepisami prawa, np.
wynikające z ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Anna Glapa
Urząd Gminy Gizałki

Zapytanie dotyczy głównie promocji. Proszę udzielić odpowiedzi ze
znakiem sprawy RO.1431 - teczka jest w sekretariacie.

A.G.

W dniu 2018-07-18 o 11:39, sprawa-8609@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez ŚWIERCZE

Twoja wiadomość

Do: swiercze@op.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 18.07.2018 11:35

odczytano w dniu 18.07.2018 15:19.

Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o informacje publiczną przez ŁĘKA OPATOWSKA

To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

Do: sekretarz@leka-opatowska.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Data: 2018-07-18 11:40

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

Re: Wniosek o informacje publiczną przez DZIAŁDOWO

W odpowiedzi na wniosek informuję, żę w  Gminie Działdowo nie są
prowadzone żadne media

Sekretarz Gminy Jan Świniarski

W dniu 2018-07-18 o 12:36, sprawa-9030@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

Przeczytane: Wniosek o informacje publiczną przez KARCZEW

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<um@karczew.pl> o 2018-07-18 11:35

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2018-07-18 15:28

Przeczytane: Wniosek o informacje publiczną przez SOKÓŁKA

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<sokolka@sokolka.pl> o 2018-07-18 11:39

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2018-07-18 15:24

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez BISKUPIEC

Twoja wiadomość

Do: ugb@gminabiskupiec.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-07-18 12:36

odczytano w dniu 2018-07-18 15:37.

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez BRALIN

Twoja wiadomość

Do: gmina@bralin.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-07-18 11:39

odczytano w dniu 2018-07-18 15:43.

RE: Wniosek o informacje publiczną przez KOCK

Dzień Dobry,

W nawiązaniu do przesłanego przez Państwa wniosku o udzielenie informacji publicznej poniżej przesyłam odpowiedź:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?; NIE
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy; NIE
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie; NIE
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie; NIE
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.; NIE
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku. NIE

Z poważaniem

Z upoważnienia Burmistrza Miasta Kock

Maciej Tracz Zastępca Burmistrza Miasta Kock

Urząd Miejski w Kocku

ul. Jana Pawła II 29

21-150 Kock

NIP 714-10-94-024

tel. 81 85 91 004

e-mail: kock@kock.pl