RE: Wniosek o informacje publiczną- odpowiedź na wniosek przez OLSZÓWKA 1

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa

SK.1431.8.2018

Urząd Gminy w Olszówce odpowiadając na Wniosek o informację publiczną z dnia 18 lipca 2018 r. informuje, co następuje:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;

Odpowiedź: NIE

- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;

Odpowiedź: NIE

- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;

Odpowiedź: NIE

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;

Odpowiedź: NIE

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;

Odpowiedź: NIE

- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Odpowiedź: W Gminie Olszówka na promocję, ogłoszenia, reklamę wydatkowano w poszczególnych latach następujące kwoty:

1)2015 - 1.078zł

2)2016 - 539zł

3)2017 - 2.483zł

4)2018 - 4.760zł.

Z poważaniem:

Sekretarz Gminy

Elżbieta Wieczorek

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez TERESIN

Twoja wiadomość

Do: sekretarz.gminy@teresin.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-07-18 11:35

odczytano w dniu 2018-07-18 14:46.

Media przez SEJNY

Dzień dobry

W odpowiedzi na wniosek o udzielnie informacji publicznej z dnia
18.07.2018r. Gmina Sejny informuje, że ani Urząd Gminy, ani podległe
jednostki organizacyjne nie prowadzone są media. Gmina Sejny nie
umieszczała ogłoszeń (materiałów ) związanych z promocją gminy  w prasie
czy innych mediach.

Z wyrazami szacunku

Józef Januszanis
Kierownik Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Z- ca Wójta

Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Urząd Gminy Sejny
ul. Jerzego Grodzińskiego 1, 16 - 500 Sejny
tel. 87 517 37 72, fax 87 516 26 76
e-mail:jozef.januszanis@gmina.sejny.pl
www.gminasejny.pl

Przeczytane: Wniosek o informacje publiczną przez PIEKOSZÓW

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<gmina@piekoszow.pl> o 2018-07-18 11:40

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2018-07-18 14:49

Odp: Wniosek o informacje publiczną przez SKULSK

<html><head></head><body><p>W ODPOWIEDZI NA WNIOSEK Z DNIA 18.07.20018R. URZAD GMINY W SKULSKU INFORMUJE &#379;E:</p>
<p>&#160;</p>
<p>1.w urz&#281;dzie gminy w Skulsku ani w &#380;adnej jednostce organizacyjnej gminy nie s&#261;&#160; prowadzone media</p>
<p>2.Gmina nie prowadzi dziennika ani czasopisma&#160;</p>
<p>3.wydatki jakie gmina ponios&#322;a na og&#322;oszenia&#160; itp.&#160;</p>
<p>w roku 2015 koszt- 615 z&#322;.&#160;</p>
<p>w roku 2016 - 600, z&#322;.</p>
<p>w roku 2017- 0 z&#322;.&#160;</p>
<p>&#160;</p>
<p>Z powa&#380;aniem&#160;</p>
<p>/-/ Jaros&#322;aw Goi&#324;ski&#160;</p>
<p>Sekretarz Gminy Skulsk</p>
<p>&#160;</p>
<p>&#160;</p>
<p>&#160;</p>
<p>&#160;</p>
<p>&#160;</p>
<p>&#160;</p>
<p>&#160;</p>
<p>&#160;</p>
<p>&#160;</p>
<p>&#160;</p>
<p>&#160;</p>
<p>&#160;</p>
<p>&#160;</p>
<p>&#160;</p>
<p>&#160;</p>
<p>Dnia &#346;roda, 18 Lipca 2018 11:40 &lt;sprawa-8745@fedrowanie.siecobywatelska.pl&gt; napisa&#322;(a)</p>
<p><br><br></p>
<p>&#160;</p><br></body></html>

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez ZAGÓRÓW

Twoja wiadomość

Do: umg@zagorow.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-07-18 11:40

odczytano w dniu 2018-07-18 14:51.

RE: Wniosek o informacje publiczną przez PRZECISZÓW

W odpowiedzi na wniosek informuję ,że:

- w Gminnej Bibliotece Publicznej w Przeciszowie wydawany jest kwartalnik pt „Wieści Gminy Przeciszów”

-link do gazetki <http://www.gbprzeciszow.pl/wgp/wiesci_gminy_przeciszow.htm> http://www.gbprzeciszow.pl/wgp/wiesci_gminy_przeciszow.htm

- wydatki gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku:

2015 rok= 15407,38 zł.

2016 rok = 17460,58 zł.

2017 rok = 18109,43 zł.

2018 rok = 2771,64 zł.

Z poważaniem

Dorota Nykiel-Urban

Sekretarz Gminy Przeciszów

tel. 33 8414 146

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczn&#261; przez KAWĘCZYN

Twoja wiadomość

Do: ugkaweczyn@kaweczyn.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 18 Lipca 2018, 11:39 am, Śr

Została wyświetlona na 18 Lipca 2018, 2:55 pm, ŚrReporting-UA : poczta.wokiss.pl ; SquirrelMail (version 1.4.23 [SVN])
Original-Recipient : ugkaweczyn@kaweczyn.pl
Final-Recipient: rfc822;
Original-Message-ID : <20180718093959.56365.21376@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
Disposition: manual-action/MDN-sent-manually; displayed

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez NARUSZEWO

Twoja wiadomość

Do: ugnaruszewo@vip.wp.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-07-18 11:35

odczytano w dniu 2018-07-18 14:56.

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez MIŁOSŁAW

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@miloslaw.info.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 18.07.2018 11:40

odczytano w dniu 18.07.2018 14:47.

Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o informacje publiczną przez OLSZANKA

To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

Do: wojt.olszanka.wls@gminypolskie.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Data: 2018-07-18 11:35

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez KOŁOBRZEG

Twoja wiadomość

Do: urzad@um.kolobrzeg.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 18.07.2018 12:36

odczytano w dniu 18.07.2018 14:21.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o informacje publiczną przez BIAŁOBRZEGI 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres bialobrzegi@bialobrzegi.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez CZARNKÓW

Twoja wiadomość

Do: um@czarnkow.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-07-18 11:39

odczytano w dniu 2018-07-18 14:23.

Re: Wniosek o informacje publiczną przez REJOWIEC FABRYCZNY

/Rejowiec Fabryczny,dnia 18.07.2018
/
/SK.1431.11.2018

/
/*Sieć Obywatelska Watchdog Polska*
*ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa

*/
/W odpowiedzi na wniosek o udzielnie informacji publicznej z dnia
17.07.2018 w sprawie działalności medialnej samorządu informuję ,że
Urząd Gminy Rejowiec Fabryczny nie prowadzi działalności medialnej.

z poważaniem

Zdzisław Krupa
Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny
/
/
/

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez SUCHOŻEBRY

Twoja wiadomość

Do: gmina@suchozebry.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-07-18 11:35

odczytano w dniu 2018-07-18 14:25.

Re: Fwd: Wniosek o informacje publiczną przez WERBKOWICE 1

WÓJT GMINY WERBKOWICE
ul. Zamojska 1, 22-550 Werbkowice
ug@werbkowice.pl, www.werbkowice.pl
tel. 846572080, faks 84 6572091

RO.1431.31.2018.MP

UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
Działając na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o
dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330) w związku
ze złożeniem za pomocą POCZTY ELEKTRONICZNEJ na adres ug@werbkowice.pl
wniosku:

Od: <sprawa-7449@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
Data: 17 lipca 2018 12:35
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Do: ug@werbkowice.pl

UDOSTĘPNIAM INFORMACJĘ PUBLICZNĄ W NASTĘPUJĄCYM ZAKRESIE:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;

Odp. Nie

- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np.
gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki
organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;

Odp. Nie dotyczy

- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;

Odp. Nie dotyczy

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację
czy jest on zarejestrowany w sądzie;

Odp. Nie dotyczy

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie
pdf.;

Odp. Nie dotyczy

- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Odp. plik: INF PUBL_WYDATKI NA MEDIA 2015-2018.ODS w załączeniu.

Z upoważnienia Wójta

---
SEKRETARZ GMINY
Monika Podolak
------------------------------------------------------
Urząd Gminy Werbkowice
ul. Zamojska 1, 22-550 Werbkowice
tel. 84 657 20 80, faks 84 657 20 91

e-mail: ug@werbkowice.pl, www.werbkowice.pl
Sekretarz: tel. 84 657 20 80 w. 34, tel. kom. 609 221 257
e-mail: sekretarz@werbkowice.pl

Links:
------
[1]
https://maps.google.com/?q=ul.+Ursynowska+22&amp;entry=gmail&amp;source=g
[2] http://www.siecobywatelska.pl
[3] http://www.watchdogportal.pl
[4] http://www.funduszesoleckie.pl
[5] http://www.informacjapubliczna.org

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez STARE CZARNOWO

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@stareczarnowo.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 18.07.2018 12:36

odczytano w dniu 18.07.2018 14:39.

Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o informacje publiczną przez RUCIANE-NIDA

To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

Do: sekretarz@ruciane-nida.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Data: 2018-07-18 12:36

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

Re: Wniosek o informacje publiczną przez CZERMIN

W odpowiedzi na wniosek informujemy, iż w Urzędzie Gminy Czermin jak
również podległych jednostkach nie są prowadzone żadne media.

Paweł Rec

W dniu 2018-07-17 o 12:36, sprawa-7497@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--
Urząd Gminy Czermin

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez SOCHOCIN

Twoja wiadomość

Do: idso@sochocin.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-07-18 11:35

odczytano w dniu 2018-07-18 14:43.

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez WIDUCHOWA

Twoja wiadomość

Do: org@widuchowa.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-07-18 12:36

odczytano w dniu 2018-07-18 14:44.

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez TUCZNO

Twoja wiadomość

Do: urzad@tuczno.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018.07.18 12:36

odczytano w dniu 2018.07.18 14:18.

Re: Fwd: Wniosek o informacje publiczną przez WĘGRÓW

Dzień dobry,

w nawiązaniu do otrzymanego wniosku o udostępnienie informacji publicznej , informuję że:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?; - NIE
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy; - NIE DOTYCZY
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie; NIE DOTYCZY
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie; NIE DOTYCZY
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.; NIE DOTYCZY
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.:

2015

Zamieszczanie na antenie Katolickiego Radia Podlasie informacji i materiałów dźwiękowych dotyczących miasta (cały rok) – 7380 zł

Umieszczanie materiałów promocyjno-ogłoszeniowych w dwutygodniku "Głos Węgrowa i okolic" oraz na portaluhttp://www.gwio.pl (cały rok) – 8400 zł

Zamieszczenie życzeń świątecznych na łamach gazety Życie Siedleckie – 246 zł

Zamieszczenie życzeń świątecznych na łamach gazety Kurier - W. – 307,50 zł

Zamieszczenie ogłoszenia planszowego w Telewizji Kablowej Podlasianka - życzenia wielkanocne – 43,05

Zakup 1/1 strony reklamowej w informatorze turystycznym "Lato nad Bugiem"; przekazanie 150 bezpłatnych egzemplarzy "Lato nad Bugiem"; zakup 1 pakietu prenumeraty – 1230 zł

Ogłoszenia planszowe w Telewizji Kablowej Podlasianka, których treść dotyczy: -konkursu na opracowanie znaków graficznych wizualizujących 575. rocznicę nadania praw miejskich dla Miasta Węgrowa – 116,85 zł

2016

Zamieszczanie na antenie Katolickiego Radia Podlasie informacji i materiałów dźwiękowych dotyczących miasta (01.02-31.12) – 6765 zł

Zamieszczenie informacji - życzeń wielkanocnych - w gazecie "Głos Węgrowa i Okolic" Nr 7/2016 publikowanej 22 marca 2016 r. – 221,40 zł

Zamieszczenie ogłoszenia - życzeń wielkanocnych - w gazecie "Kurier W-…" Nr 11/2016 publikowanej 22 marca 2016 r – 276,75 zł

Zamieszczenie ogłoszenia - życzeń wielkanocnych - w gazecie "Tygodnik Siedlecki" Nr 12/2016 – 369,00 zł

Zamieszczenie dwóch ogłoszeń planszowych w Telewizji Kablowej Podlasianka dotyczących plebiscytu na najlepszego sportowca 2015 oraz życzenia wielkanocne – 116,85 zł

Zamieszczenie ogłoszenia planszowego w Telewizji Kablowej Podlasianka - życzenia na Boże Narodzenie i Nowy Rok – 55,35 zł

2017

Zamieszczanie na antenie Katolickiego Radia Podlasie informacji i materiałów dźwiękowych dotyczących miasta (01.02-31.12) – 6765 zł

Publikacja artykułu o Węgrowie w dodatku specjalnym nt. turystyki pt. "Turystyka w powiecie" do gazety "Węgrowskie Bądźmy Razem" – 576 zł

2018( do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek)

Zamieszczanie materiałów informacyjno-promocyjnych dotyczących Miasta Węgrowa za pośrednictwem gazety Głos Węgrowa i Okolic oraz portalu internetowegohttp://www.gwio.pl – (1.01-31.10) – 8610 zł

Promocja miasta na antenie Katolickiego Radia Podlasie – zamieszczanie materiałów dźwiękowych dotyczących miasta (01.02-31.10) – 5535 zł

Z poważaniem

Anna Kalicka
Sekretarz Miasta
Urząd Miejski w Węgrowie
ul. Rynek Mariacki 16
tel. 25 792 23 26 w. 113

Automatyczna odpowiedź (Wniosek o informacje publiczną) przez SZCZUCIN

<html><head></head><body><div><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;">
<div><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;">
<div><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;">
<div>Automatyczna odpowied&#378; - Urz&#261;d Miasta i Gminy Szczucin</div>
<div>&#160;</div>
<div><span style="font-size: small;">Szanowni Pa&#324;stwo!</span></div>
<div>&#160;</div>
<div><span style="font-size: small;">W zwi&#261;zku z faktem wygaszenia adresu e-mail: ugszczucin@poczta.onet.pl wskazanym adresem do korespondencji z Urz&#281;dem Miasta i Gminy Szczucin jest adres:</span></div>
<div>&#160;</div>
<div><span style="font-size: small;"> <strong><span style="color: #800000;">sekretariat@umigszczucin.pl</span></strong></span></div>
<div>&#160;</div>
<div><span style="font-size: small;"><strong><span style="color: #800000;">Korespondencja wys&#322;ana na adres e-mail: </span></strong></span><span style="font-size: small;"><strong><span style="color: #800000;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;"><span style="font-size: small;">ugszczucin@poczta.onet.pl nie b&#281;dzie odbierana.&#160;</span></span></span></strong></span></div>
<div>&#160;</div>
<div><span style="color: #000000;"><span style="font-size: small;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-size: small;">Z powa&#380;aniem</span></span></span></span></div>
<div><span style="color: #000000;"><span style="font-size: small;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-size: small;"><br></span></span></span></span></div>
<div><span style="font-size: small;"><span style="color: #800000;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;"><span style="font-size: small;"><span style="color: #000000;">Zesp&#243;&#322; Obs&#322;ugi Informatycznej </span></span></span></span></span></div>
</span><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;">
<div><span style="font-size: small;"><span style="color: #800000;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;"><span style="font-size: small;"><span style="color: #000000;">Urz&#281;du Miasta i Gminy Szczucin</span></span></span></span><strong><span style="color: #800000;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;"></span></span></strong></span></div>
</span><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;">
<div><span style="font-size: small;"><strong><span style="color: #800000;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;"></span></span></strong></span></div>
</span><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;">
<div>&#160;</div>
<div>&#160;</div>
<div><span style="font-size: small;"><strong><span style="color: #800000;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;"><span style="font-size: small;"><br></span></span></span></strong></span></div>
<div><span style="font-size: small;"><strong><span style="color: #800000;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;"><span style="font-size: small;"><br></span></span></span></strong></span></div>
</span></div>
</span></div>
</span></div><br></body></html>