Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez LUBASZ

Twoja wiadomość

Do: lubasz@wokiss.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 18.07.2018 11:40

odczytano w dniu 19.07.2018 08:42.

Przeczytane: Wniosek o informacje publiczną przez GÓZD

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<sekretarz@gozd.pl> o 2018-07-18 11:35

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2018-07-19 08:45

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczn&#261; przez Kielce

Twoja wiadomość

Do: bip@um.kielce.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 18 Lipca 2018, 11:40 am, Śr

Została wyświetlona na 19 Lipca 2018, 8:49 am, CzReporting-UA : mail.um.kielce.pl ; SquirrelMail (version 1.4.19-1.3.15)
Original-Recipient : bip@um.kielce.pl
Final-Recipient: rfc822; monika.olbratowska@um.kielce.pl
Original-Message-ID : <20180718094034.56366.67762@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
Disposition: manual-action/MDN-sent-manually; displayed

Odpowiedź na wniosek Gmina Bobrowniki przez BOBROWNIKI 1

Dzień dobry,

    W odpowiedzi na Państwa wniosek Urząd Gminy Bobrowniki informuje,
że w tut. Urzędzie nie prowadzone są media, dziennik ani czasopismo.

    Wydatki Gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały
dedykowane lub innego typu promocję w latach 2015, 2016, 2017 i do dnia
udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku, przedstawione zostały w
załączniku do wiadomości.

--
Pozdrawiam
Z-ca Wójta, Sekretarz Gminy
Tomasz Kryński
606-863-997
(54)230-51-38

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez JASTROWIE

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@jastrowie.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-07-18 11:39

odczytano w dniu 2018-07-19 08:46.

RE: Wniosek o informacje publiczną przez GUBIN

Znak sprawy: PŚP.1431.6.2018

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 17.07.2018r. informuję:

Ad. 1 w Urzędzie Gminy Gubin, ani w żadnej jednostce podległej nie prowadzone są media;

Ad. 2 n/d;

Ad. 3 n/d;

Ad. 4 Gmina Gubin nie prowadzi dziennika ani czasopisma;

Ad. 5 n/d;

Ad. 6 W latach 2015 – 2017 Gmina Gubin nie ponosiła wydatków na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowana lub innego typu promocję. W czerwcu br. zamieściła artykuł na temat bieżącej działalności Urzędu Gminy na kwotę 922,50 zł brutto w lokalnej prasie. Gmina Gubin w latach 2013 - 2017 wydawała we własnym zakresie materiały informacyjno – promocyjne, z którymi można zapoznać się na naszej stronie internetowej Gminy Gubin link: <http://gminagubin.pl/materialy-informacyjno-promocyjne.html> http://gminagubin.pl/materialy-informacyjno-promocyjne.html.

Z poważaniem;
Joanna Nesterowicz
Kierownik Referatu Pozyskiwania Środków Pomocowych i Promocji

Urząd Gminy Gubin
ul. Obrońców Pokoju 20
66-620 Gubin
Tel. 68 359 16 40 w. 129

odpowiedź na wniosek o informację przez CHRZĄSTOWICE 1

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek z dnia 17.07.2018 r. o
udzielenie informacji publicznej.

Z poważaniem

Anna Kurc

Urząd Gminy Chrząstowice

Referat Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji

ul. Dworcowa 38

46-053 Chrząstowice

Przeczytane: Wniosek o informacje publiczną przez OSTROWITE

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<sekretarz@ostrowite.pl> o 2018-07-18 11:40

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2018-07-19 09:02

Re: Wniosek o informacje publiczną przez NOWA SUCHA

Witam,

w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej Urząd
Gminy Nowa Sucha informuje:

1. nie
2. nie
3. nie
4. nie
5. nie
6. 2015 - 29 553,84 zł, 2016 - 39 115,50 zł, 2017 - 36832,52 zł, 2018 -
17 858,50 zł.

Sekretariat

Urząd Gminy Nowa Sucha

W dniu 2018-07-18 o 11:35, sprawa-8296@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

odpowiedz na wniosek przez Opole 4

Dzień dobry zgodnie z prośbą odpowiadamy na powyższy wniosek

jeśli wystąpiły by jakiekolwiek pytania proszę o kontakt

--
*Jędrek Szotek*
**Instruktor ds. Kulturalno-Oświatowych
Centrum Informacyjno-Edukacyjne "Senior w Opolu"*

T**e**l.* 77 4412370
*E-mail**: *j.szotek@mopr.opole.pl

www.mopr.opole.pl
*
**Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
*ul. Armii krajowej 36
45-071 Opole*
*

KLAUZULA POUFNOŚCI
Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i
podlegają ochronie prawnej. Jeśli nie jest Pani/Pan prawidłowym
adresatem powyższej wiadomości, jakiekolwiek jej ujawnienie,
reprodukcja, dystrybucja lub inne rozpowszechnienie, są ściśle
zabronione. Jeśli otrzymała Pani/otrzymał Pan niniejszy przekaz wskutek
błędu, proszę o niezwłocznie powiadomienie nadawcy i usunięcie
otrzymanych informacji. Nadawca nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek
błędy lub zniekształcenia w niniejszej wiadomości, które mogły powstać w
wyniku jej elektronicznej transmisji. W razie jakichkolwiek wątpliwości
proszę zwrócić się o przesłanie papierowej kopii niniejszej wiadomości
do nadawcy.

Re: Wniosek o informacje publiczną przez NOWA SUCHA

Witam,

w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej Urząd
Gminy Nowa Sucha informuje:

1. nie
2. nie
3. nie
4. nie
5. nie
6. 2015 - 29 553,84 zł, 2016 - 39 115,50 zł, 2017 - 36832,52 zł, 2018 -
17 858,50 zł.

Sekretariat

Urząd Gminy Nowa Sucha

W dniu 2018-07-18 o 11:35, sprawa-8296@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

Re: Wniosek o informacje publiczną przez CHODÓW

Urząd Gminy Chodów informuje, że jednostki organizacyjne Gminy Chodów
nie prowadzą ani nie posiadają, ani nie są współwłaścicielami lub
współtwórcami mediów typu telewizja,radio,prasa. Urząd Gminy ani
jednostki podległe Gminie nie umieszczały materiałów sponsorowanych w
mediach,  w okresie wskazanym w zapytaniu.

Sekretarz Gminy

    Henryka Trzaskalska

Odpowiedź na wniosek przez CHOTCZA 1

<html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns:m="http://schemas.microsoft.com/office/2004/12/omml" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40"><head><meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=iso-8859-2"><meta name=Generator content="Microsoft Word 15 (filtered medium)"><style><!--
/* Font Definitions */
@font-face
{font-family:"Cambria Math";
panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;}
@font-face
{font-family:Calibri;
panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
{margin:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
font-size:11.0pt;
font-family:"Calibri","sans-serif";
mso-fareast-language:EN-US;}
a:link, span.MsoHyperlink
{mso-style-priority:99;
color:#0563C1;
text-decoration:underline;}
a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed
{mso-style-priority:99;
color:#954F72;
text-decoration:underline;}
span.Stylwiadomocie-mail17
{mso-style-type:personal-compose;
font-family:"Calibri","sans-serif";
color:windowtext;}
.MsoChpDefault
{mso-style-type:export-only;
font-family:"Calibri","sans-serif";
mso-fareast-language:EN-US;}
@page WordSection1
{size:612.0pt 792.0pt;
margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt;}
div.WordSection1
{page:WordSection1;}
--></style><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1026" />
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapelayout v:ext="edit">
<o:idmap v:ext="edit" data="1" />
</o:shapelayout></xml><![endif]--></head><body lang=PL link="#0563C1" vlink="#954F72"><div class=WordSection1><p class=MsoNormal><o:p>&nbsp;</o:p></p></div></body></html>

Gmina Boguty-Pianki odpowiedż na wniosek o udostępnienie informacji przez BOGUTY-PIANKI

Uprzejmie informuję, iż w Gminie Boguty-Pianki i w jednostkach organizacyjnych gminy nie są i nie były prowadzone media, dzienniki ani czasopisma. Ponadto w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku Gmina Boguty-Pianki nie miała żadnych wydatków na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję.

Z up. Wójta
Agnieszka Tymińska
Podinspektor

ug@chrzastowice.pl sent you files via WeTransfer przez CHRZĄSTOWICE

ug@chrzastowice.pl sent you some files

5 files, 66.1 MB in total
・ Will be deleted on 26 July, 2018

Download link:
https://wetransfer.com/downloads/2126eff935986df7b437f8f1a62d017b20180719071203/0d77740095f79919f1997dc24bbf6ece20180719071203/4f9208

Message:
Dzień dobry,

w odpowiedzi na wniosek z dnia 17.07.2018 r. o udzielenie informacji publicznej, w
załączeniu przesyłam 5 ostatnich numerów "Informatora Gminy Chrząstowice". Jednoczesnie
informuję, że buletyn jest do pobrania na stronie www.chrzastowice.pl w menu górnym
"Gmina", w zakładce "Informator Gminy Chrząstowice"

Z poważaniem

Anna Kurc

Urząd Gminy Chrząstowice

Referat Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji

ul. Dworcowa 38

46-053 Chrząstowice

5 files

inf.2.2018.pdf
inf.4.2017.pdf
inf.3.2017.pdf
inf 1.2018.pdf
inf.2.2017.pdf

[Get more out of WeTransfer, get Plus](https://wetransfer.com/plus?trk=WT201704_email&utm_campaign=WT_email_tracking&utm_content=general&utm_medium=plus_footer_ad_link&utm_source=notify_recipient_email)

About WeTransfer: https://wetransfer.com/about
Help: https://wetransfer.zendesk.com/hc/en-us
Legal: https://wetransfer.com/legal/terms

To make sure our emails arrive, please add noreply@wetransfer.com to [your contacts](https://wetransfer.zendesk.com/hc/en-us/articles/204909429).

Fwd: Fwd: Wniosek o informacje publiczną przez CHYNÓW 1

W związku z przesłaniem wniosku o informację publiczną poniżej
przedstawiam  dane:

Ad. 1. NIE

Ad. 2. NIE DOTYCZY

Ad. 3. NIE DOTYCZY

Ad. 4. NIE PROWADZI

Ad. 5. NIE DOTYCZY

Ad. 6. Wydatki na ogłoszenia i artykuły

2015r. - 36187,59zł

2016r. - 15442,28zł

2017r. - 13779,70zł

2018r. - 5734,26zł

Innych wydatków dotyczących promocji nie ponosimy.

Pozdrawiam
Mariola Kluczyk
Urząd Gminy w Chynowie

tel. (48) 661 57 37
mail: promocja@chynow.pl

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Fwd: Wniosek o informacje publiczną
Data: Wed, 18 Jul 2018 12:29:21 +0200
Nadawca: UG Chynów Biuro <biuro@chynow.pl>
Adresat: Mariola Kluczyk <promocja@chynow.pl>

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Data: Wed, 18 Jul 2018 09:35:46 -0000
Nadawca: sprawa-8172@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Odpowiedź-Do: sprawa-8172@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Adresat: biuro@chynow.pl

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o
informację:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np.
gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki
organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację
czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na
adres sprawa-8172@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie
zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o informacje publiczną przez PAKOSŁAW

To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

Do: sekretarz@pakoslaw.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłane: 2018-07-18 11:40

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że
wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej
gwarancji, że odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

odpowiedz na wniosek załączniki pdf przez Opole 8

--
*Jędrek Szotek*
**Instruktor ds. Kulturalno-Oświatowych
Centrum Informacyjno-Edukacyjne "Senior w Opolu"*

T**e**l.* 77 4412370
*E-mail**: *j.szotek@mopr.opole.pl

www.mopr.opole.pl
*
**Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
*ul. Armii krajowej 36
45-071 Opole*
*

KLAUZULA POUFNOŚCI
Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i
podlegają ochronie prawnej. Jeśli nie jest Pani/Pan prawidłowym
adresatem powyższej wiadomości, jakiekolwiek jej ujawnienie,
reprodukcja, dystrybucja lub inne rozpowszechnienie, są ściśle
zabronione. Jeśli otrzymała Pani/otrzymał Pan niniejszy przekaz wskutek
błędu, proszę o niezwłocznie powiadomienie nadawcy i usunięcie
otrzymanych informacji. Nadawca nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek
błędy lub zniekształcenia w niniejszej wiadomości, które mogły powstać w
wyniku jej elektronicznej transmisji. W razie jakichkolwiek wątpliwości
proszę zwrócić się o przesłanie papierowej kopii niniejszej wiadomości
do nadawcy.

Przeczytane: Wniosek o informacje publiczną przez JAŚWIŁY

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<gmina@jaswily.iap.pl> o 2018-07-18 11:39

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2018-07-19 09:26

odpowiedz na wniosek pliki pdf przez Opole 2

--
*Jędrek Szotek*
**Instruktor ds. Kulturalno-Oświatowych
Centrum Informacyjno-Edukacyjne "Senior w Opolu"*

T**e**l.* 77 4412370
*E-mail**: *j.szotek@mopr.opole.pl

www.mopr.opole.pl
*
**Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
*ul. Armii krajowej 36
45-071 Opole*
*

KLAUZULA POUFNOŚCI
Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i
podlegają ochronie prawnej. Jeśli nie jest Pani/Pan prawidłowym
adresatem powyższej wiadomości, jakiekolwiek jej ujawnienie,
reprodukcja, dystrybucja lub inne rozpowszechnienie, są ściśle
zabronione. Jeśli otrzymała Pani/otrzymał Pan niniejszy przekaz wskutek
błędu, proszę o niezwłocznie powiadomienie nadawcy i usunięcie
otrzymanych informacji. Nadawca nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek
błędy lub zniekształcenia w niniejszej wiadomości, które mogły powstać w
wyniku jej elektronicznej transmisji. W razie jakichkolwiek wątpliwości
proszę zwrócić się o przesłanie papierowej kopii niniejszej wiadomości
do nadawcy.

odpowiedz na wniosek pliki pdf przez Opole 3

--
*Jędrek Szotek*
**Instruktor ds. Kulturalno-Oświatowych
Centrum Informacyjno-Edukacyjne "Senior w Opolu"*

T**e**l.* 77 4412370
*E-mail**: *j.szotek@mopr.opole.pl

www.mopr.opole.pl
*
**Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
*ul. Armii krajowej 36
45-071 Opole*
*

KLAUZULA POUFNOŚCI
Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i
podlegają ochronie prawnej. Jeśli nie jest Pani/Pan prawidłowym
adresatem powyższej wiadomości, jakiekolwiek jej ujawnienie,
reprodukcja, dystrybucja lub inne rozpowszechnienie, są ściśle
zabronione. Jeśli otrzymała Pani/otrzymał Pan niniejszy przekaz wskutek
błędu, proszę o niezwłocznie powiadomienie nadawcy i usunięcie
otrzymanych informacji. Nadawca nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek
błędy lub zniekształcenia w niniejszej wiadomości, które mogły powstać w
wyniku jej elektronicznej transmisji. W razie jakichkolwiek wątpliwości
proszę zwrócić się o przesłanie papierowej kopii niniejszej wiadomości
do nadawcy.

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez DZIWNÓW

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@dziwnow.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-07-18 12:36

odczytano w dniu 2018-07-19 09:27.

Re: FW: Wniosek o informacje publiczną przez MARCINOWICE 1

Witam, w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie
informacji publicznej, poniżej przesłana treść:


Marcinowice, dnia 19.07.2018 r.
SE.1431.16.2018

Sieć Obywatelska
Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2
| 02-605 Warszawa

sprawa-7024@fedrowanie.siecobywatelska.pl

W odpowiedzi na Państwa wniosek dotyczący udostępnienia informacji z
dnia 16 lipca 2018 r.,
nt.: wskazania informacji dotyczących mediów oraz wydatków na
ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego tego
typu promocję, udzielam następujących odpowiedzi:
1. Urząd Gminy w Marcinowicach prowadzi stronę internetową urzędu
http://marcinowice.pl/ ,
oraz fanpage na portalu społecznościowym facebook.pl, dostępny pod
linkiem:
https://www.facebook.com/gminamarcinowice/,

a także kanał na youtube.com, dostępny pod linkiem:
https://www.youtube.com/channel/UC9ghLeIwWHzxR0bESvNBwLw .

2. Stronę internetową prowadzi również Gminny Ośrodek Kultury w
Marcinowicach: http://www.gok.marcinowice.pl/ ,
oraz fanpage na portalu społecznościowym facebook.pl, dostępny pod
linkiem: https://www.facebook.com/gokmarcinowice/ ,
a także konto na instagram.com pod linkiem
https://www.instagram.com/marcinowice/ ;
i kanał na youtube.com, dostępny pod linkiem:
https://www.youtube.com/channel/UCUAJUMN0j6pHLR0uNZNU2jg .
3. Stronę internetową prowadzi również Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:
http://www.opsmarcinowice.pl/ .
4. Strony internetowe posiadają także szkoły: Szkoła Podstawowa w
Marcinowicach: http://spmarcinowice.superszkolna.pl/ , Szkoła Podstawowa
im. K.K. Baczyńskiego w Strzelcach pod adresem:
http://www.spstrzelce.098.pl/ oraz Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas
Diecezji Świdnickiej im. Jana Pawła II w Wirach:
http://www.kspwiry.caritas.pl/ .
5. Stronę internetową posiada również Publiczne Przedszkole w
Marcinowicach: http://www.przedszkole.marcinowice.pl/ .
6. Gmina nie prowadzi czasopisma, ani dziennika zarejestrowanego w
sądzie. Wydaje natomiast okolicznościowo i sporadycznie bezpłatny
informator „Marcinowiny”.
7. Wydatki gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały
dedykowane i inne promocje w mediach:
a) 2015 r. – kwota 17 596,07 zł,
b) 2016 r. – kwota 45 685,62 zł,
c) 2017 r. – kwota 15 475,86 zł,
d) 2018 r. – stan na 19.07.2018 r. – kwota 12 867, 04 zł
Sporządziła: M.Wilk

---
z poważaniem
Małgorzata Wilk
referent
Urząd Gminy Marcinowice
ul. J. Tuwima 2
58-124 Marcinowice

Re: Wniosek o informacje publiczną przez JAŚWIŁY

Jaświły, dnia 2018-07-19

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;

Nie
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;

Brak
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;

Brak
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;

Nie prowadzimy dziennika lub czasopisma.

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Nie posiadamy.

Marek Jarosz Zastępca Wójta Gminy Jaświły

Re: Wniosek o informacje publiczną przez POTOK GÓRNY 1

Witam

Odpowiedź w załączeniu.

W dniu 2018-07-17 o 12:35, sprawa-7384@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze: