Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez SIEROSZEWICE

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@sieroszewice.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 18.07.2018 11:40

odczytano w dniu 18.07.2018 15:07.

Re: Wniosek o informacje publiczną przez GIZAŁKI

Odpowiadając na zadane pytanie informuję, że w Urzędzie Gminy Gizałki,
ani jednostce organizacyjnej gminy nie są wydawane gazety, ani dzienniki.
Nie zamieszczamy artykułów promocyjnych w innych czasopismach, jeśli
takie się pojawiają, to zamieszczają je redaktorzy gazet ponad gminnych.
Gmina zamieszcza tylko ogłoszenia wymagane przepisami prawa, np.
wynikające z ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Anna Glapa
Urząd Gminy Gizałki

Zapytanie dotyczy głównie promocji. Proszę udzielić odpowiedzi ze
znakiem sprawy RO.1431 - teczka jest w sekretariacie.

A.G.

W dniu 2018-07-18 o 11:39, sprawa-8609@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez ŚWIERCZE

Twoja wiadomość

Do: swiercze@op.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 18.07.2018 11:35

odczytano w dniu 18.07.2018 15:19.

Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o informacje publiczną przez ŁĘKA OPATOWSKA

To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

Do: sekretarz@leka-opatowska.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Data: 2018-07-18 11:40

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

Re: Wniosek o informacje publiczną przez DZIAŁDOWO

W odpowiedzi na wniosek informuję, żę w  Gminie Działdowo nie są
prowadzone żadne media

Sekretarz Gminy Jan Świniarski

W dniu 2018-07-18 o 12:36, sprawa-9030@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

Przeczytane: Wniosek o informacje publiczną przez KARCZEW

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<um@karczew.pl> o 2018-07-18 11:35

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2018-07-18 15:28

Przeczytane: Wniosek o informacje publiczną przez SOKÓŁKA

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<sokolka@sokolka.pl> o 2018-07-18 11:39

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2018-07-18 15:24

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez BISKUPIEC

Twoja wiadomość

Do: ugb@gminabiskupiec.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-07-18 12:36

odczytano w dniu 2018-07-18 15:37.

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez BRALIN

Twoja wiadomość

Do: gmina@bralin.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-07-18 11:39

odczytano w dniu 2018-07-18 15:43.

RE: Wniosek o informacje publiczną przez KOCK

Dzień Dobry,

W nawiązaniu do przesłanego przez Państwa wniosku o udzielenie informacji publicznej poniżej przesyłam odpowiedź:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?; NIE
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy; NIE
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie; NIE
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie; NIE
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.; NIE
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku. NIE

Z poważaniem

Z upoważnienia Burmistrza Miasta Kock

Maciej Tracz Zastępca Burmistrza Miasta Kock

Urząd Miejski w Kocku

ul. Jana Pawła II 29

21-150 Kock

NIP 714-10-94-024

tel. 81 85 91 004

e-mail: kock@kock.pl

RE: Wniosek o informacje publiczną- odpowiedź na wniosek przez OLSZÓWKA 1

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa

SK.1431.8.2018

Urząd Gminy w Olszówce odpowiadając na Wniosek o informację publiczną z dnia 18 lipca 2018 r. informuje, co następuje:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;

Odpowiedź: NIE

- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;

Odpowiedź: NIE

- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;

Odpowiedź: NIE

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;

Odpowiedź: NIE

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;

Odpowiedź: NIE

- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Odpowiedź: W Gminie Olszówka na promocję, ogłoszenia, reklamę wydatkowano w poszczególnych latach następujące kwoty:

1)2015 - 1.078zł

2)2016 - 539zł

3)2017 - 2.483zł

4)2018 - 4.760zł.

Z poważaniem:

Sekretarz Gminy

Elżbieta Wieczorek

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez TERESIN

Twoja wiadomość

Do: sekretarz.gminy@teresin.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-07-18 11:35

odczytano w dniu 2018-07-18 14:46.

Media przez SEJNY

Dzień dobry

W odpowiedzi na wniosek o udzielnie informacji publicznej z dnia
18.07.2018r. Gmina Sejny informuje, że ani Urząd Gminy, ani podległe
jednostki organizacyjne nie prowadzone są media. Gmina Sejny nie
umieszczała ogłoszeń (materiałów ) związanych z promocją gminy  w prasie
czy innych mediach.

Z wyrazami szacunku

Józef Januszanis
Kierownik Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Z- ca Wójta

Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Urząd Gminy Sejny
ul. Jerzego Grodzińskiego 1, 16 - 500 Sejny
tel. 87 517 37 72, fax 87 516 26 76
e-mail:jozef.januszanis@gmina.sejny.pl
www.gminasejny.pl

Przeczytane: Wniosek o informacje publiczną przez PIEKOSZÓW

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<gmina@piekoszow.pl> o 2018-07-18 11:40

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2018-07-18 14:49

Odp: Wniosek o informacje publiczną przez SKULSK

<html><head></head><body><p>W ODPOWIEDZI NA WNIOSEK Z DNIA 18.07.20018R. URZAD GMINY W SKULSKU INFORMUJE &#379;E:</p>
<p>&#160;</p>
<p>1.w urz&#281;dzie gminy w Skulsku ani w &#380;adnej jednostce organizacyjnej gminy nie s&#261;&#160; prowadzone media</p>
<p>2.Gmina nie prowadzi dziennika ani czasopisma&#160;</p>
<p>3.wydatki jakie gmina ponios&#322;a na og&#322;oszenia&#160; itp.&#160;</p>
<p>w roku 2015 koszt- 615 z&#322;.&#160;</p>
<p>w roku 2016 - 600, z&#322;.</p>
<p>w roku 2017- 0 z&#322;.&#160;</p>
<p>&#160;</p>
<p>Z powa&#380;aniem&#160;</p>
<p>/-/ Jaros&#322;aw Goi&#324;ski&#160;</p>
<p>Sekretarz Gminy Skulsk</p>
<p>&#160;</p>
<p>&#160;</p>
<p>&#160;</p>
<p>&#160;</p>
<p>&#160;</p>
<p>&#160;</p>
<p>&#160;</p>
<p>&#160;</p>
<p>&#160;</p>
<p>&#160;</p>
<p>&#160;</p>
<p>&#160;</p>
<p>&#160;</p>
<p>&#160;</p>
<p>&#160;</p>
<p>Dnia &#346;roda, 18 Lipca 2018 11:40 &lt;sprawa-8745@fedrowanie.siecobywatelska.pl&gt; napisa&#322;(a)</p>
<p><br><br></p>
<p>&#160;</p><br></body></html>

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez ZAGÓRÓW

Twoja wiadomość

Do: umg@zagorow.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-07-18 11:40

odczytano w dniu 2018-07-18 14:51.

RE: Wniosek o informacje publiczną przez PRZECISZÓW

W odpowiedzi na wniosek informuję ,że:

- w Gminnej Bibliotece Publicznej w Przeciszowie wydawany jest kwartalnik pt „Wieści Gminy Przeciszów”

-link do gazetki <http://www.gbprzeciszow.pl/wgp/wiesci_gminy_przeciszow.htm> http://www.gbprzeciszow.pl/wgp/wiesci_gminy_przeciszow.htm

- wydatki gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku:

2015 rok= 15407,38 zł.

2016 rok = 17460,58 zł.

2017 rok = 18109,43 zł.

2018 rok = 2771,64 zł.

Z poważaniem

Dorota Nykiel-Urban

Sekretarz Gminy Przeciszów

tel. 33 8414 146

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczn&#261; przez KAWĘCZYN

Twoja wiadomość

Do: ugkaweczyn@kaweczyn.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 18 Lipca 2018, 11:39 am, Śr

Została wyświetlona na 18 Lipca 2018, 2:55 pm, ŚrReporting-UA : poczta.wokiss.pl ; SquirrelMail (version 1.4.23 [SVN])
Original-Recipient : ugkaweczyn@kaweczyn.pl
Final-Recipient: rfc822;
Original-Message-ID : <20180718093959.56365.21376@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
Disposition: manual-action/MDN-sent-manually; displayed

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez NARUSZEWO

Twoja wiadomość

Do: ugnaruszewo@vip.wp.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-07-18 11:35

odczytano w dniu 2018-07-18 14:56.

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez MIŁOSŁAW

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@miloslaw.info.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 18.07.2018 11:40

odczytano w dniu 18.07.2018 14:47.

Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o informacje publiczną przez OLSZANKA

To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

Do: wojt.olszanka.wls@gminypolskie.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Data: 2018-07-18 11:35

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez KOŁOBRZEG

Twoja wiadomość

Do: urzad@um.kolobrzeg.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 18.07.2018 12:36

odczytano w dniu 18.07.2018 14:21.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o informacje publiczną przez BIAŁOBRZEGI 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres bialobrzegi@bialobrzegi.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez CZARNKÓW

Twoja wiadomość

Do: um@czarnkow.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-07-18 11:39

odczytano w dniu 2018-07-18 14:23.

Re: Wniosek o informacje publiczną przez REJOWIEC FABRYCZNY

/Rejowiec Fabryczny,dnia 18.07.2018
/
/SK.1431.11.2018

/
/*Sieć Obywatelska Watchdog Polska*
*ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa

*/
/W odpowiedzi na wniosek o udzielnie informacji publicznej z dnia
17.07.2018 w sprawie działalności medialnej samorządu informuję ,że
Urząd Gminy Rejowiec Fabryczny nie prowadzi działalności medialnej.

z poważaniem

Zdzisław Krupa
Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny
/
/
/