Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez SUCHOŻEBRY

Twoja wiadomość

Do: gmina@suchozebry.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-07-18 11:35

odczytano w dniu 2018-07-18 14:25.

Re: Fwd: Wniosek o informacje publiczną przez WERBKOWICE 1

WÓJT GMINY WERBKOWICE
ul. Zamojska 1, 22-550 Werbkowice
ug@werbkowice.pl, www.werbkowice.pl
tel. 846572080, faks 84 6572091

RO.1431.31.2018.MP

UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
Działając na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o
dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330) w związku
ze złożeniem za pomocą POCZTY ELEKTRONICZNEJ na adres ug@werbkowice.pl
wniosku:

Od: <sprawa-7449@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
Data: 17 lipca 2018 12:35
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Do: ug@werbkowice.pl

UDOSTĘPNIAM INFORMACJĘ PUBLICZNĄ W NASTĘPUJĄCYM ZAKRESIE:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;

Odp. Nie

- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np.
gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki
organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;

Odp. Nie dotyczy

- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;

Odp. Nie dotyczy

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację
czy jest on zarejestrowany w sądzie;

Odp. Nie dotyczy

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie
pdf.;

Odp. Nie dotyczy

- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Odp. plik: INF PUBL_WYDATKI NA MEDIA 2015-2018.ODS w załączeniu.

Z upoważnienia Wójta

---
SEKRETARZ GMINY
Monika Podolak
------------------------------------------------------
Urząd Gminy Werbkowice
ul. Zamojska 1, 22-550 Werbkowice
tel. 84 657 20 80, faks 84 657 20 91

e-mail: ug@werbkowice.pl, www.werbkowice.pl
Sekretarz: tel. 84 657 20 80 w. 34, tel. kom. 609 221 257
e-mail: sekretarz@werbkowice.pl

Links:
------
[1]
https://maps.google.com/?q=ul.+Ursynowska+22&amp;entry=gmail&amp;source=g
[2] http://www.siecobywatelska.pl
[3] http://www.watchdogportal.pl
[4] http://www.funduszesoleckie.pl
[5] http://www.informacjapubliczna.org

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez STARE CZARNOWO

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@stareczarnowo.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 18.07.2018 12:36

odczytano w dniu 18.07.2018 14:39.

Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o informacje publiczną przez RUCIANE-NIDA

To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

Do: sekretarz@ruciane-nida.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Data: 2018-07-18 12:36

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

Re: Wniosek o informacje publiczną przez CZERMIN

W odpowiedzi na wniosek informujemy, iż w Urzędzie Gminy Czermin jak
również podległych jednostkach nie są prowadzone żadne media.

Paweł Rec

W dniu 2018-07-17 o 12:36, sprawa-7497@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--
Urząd Gminy Czermin

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez SOCHOCIN

Twoja wiadomość

Do: idso@sochocin.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-07-18 11:35

odczytano w dniu 2018-07-18 14:43.

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez WIDUCHOWA

Twoja wiadomość

Do: org@widuchowa.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-07-18 12:36

odczytano w dniu 2018-07-18 14:44.

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez TUCZNO

Twoja wiadomość

Do: urzad@tuczno.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018.07.18 12:36

odczytano w dniu 2018.07.18 14:18.

Re: Fwd: Wniosek o informacje publiczną przez WĘGRÓW

Dzień dobry,

w nawiązaniu do otrzymanego wniosku o udostępnienie informacji publicznej , informuję że:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?; - NIE
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy; - NIE DOTYCZY
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie; NIE DOTYCZY
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie; NIE DOTYCZY
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.; NIE DOTYCZY
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.:

2015

Zamieszczanie na antenie Katolickiego Radia Podlasie informacji i materiałów dźwiękowych dotyczących miasta (cały rok) – 7380 zł

Umieszczanie materiałów promocyjno-ogłoszeniowych w dwutygodniku "Głos Węgrowa i okolic" oraz na portaluhttp://www.gwio.pl (cały rok) – 8400 zł

Zamieszczenie życzeń świątecznych na łamach gazety Życie Siedleckie – 246 zł

Zamieszczenie życzeń świątecznych na łamach gazety Kurier - W. – 307,50 zł

Zamieszczenie ogłoszenia planszowego w Telewizji Kablowej Podlasianka - życzenia wielkanocne – 43,05

Zakup 1/1 strony reklamowej w informatorze turystycznym "Lato nad Bugiem"; przekazanie 150 bezpłatnych egzemplarzy "Lato nad Bugiem"; zakup 1 pakietu prenumeraty – 1230 zł

Ogłoszenia planszowe w Telewizji Kablowej Podlasianka, których treść dotyczy: -konkursu na opracowanie znaków graficznych wizualizujących 575. rocznicę nadania praw miejskich dla Miasta Węgrowa – 116,85 zł

2016

Zamieszczanie na antenie Katolickiego Radia Podlasie informacji i materiałów dźwiękowych dotyczących miasta (01.02-31.12) – 6765 zł

Zamieszczenie informacji - życzeń wielkanocnych - w gazecie "Głos Węgrowa i Okolic" Nr 7/2016 publikowanej 22 marca 2016 r. – 221,40 zł

Zamieszczenie ogłoszenia - życzeń wielkanocnych - w gazecie "Kurier W-…" Nr 11/2016 publikowanej 22 marca 2016 r – 276,75 zł

Zamieszczenie ogłoszenia - życzeń wielkanocnych - w gazecie "Tygodnik Siedlecki" Nr 12/2016 – 369,00 zł

Zamieszczenie dwóch ogłoszeń planszowych w Telewizji Kablowej Podlasianka dotyczących plebiscytu na najlepszego sportowca 2015 oraz życzenia wielkanocne – 116,85 zł

Zamieszczenie ogłoszenia planszowego w Telewizji Kablowej Podlasianka - życzenia na Boże Narodzenie i Nowy Rok – 55,35 zł

2017

Zamieszczanie na antenie Katolickiego Radia Podlasie informacji i materiałów dźwiękowych dotyczących miasta (01.02-31.12) – 6765 zł

Publikacja artykułu o Węgrowie w dodatku specjalnym nt. turystyki pt. "Turystyka w powiecie" do gazety "Węgrowskie Bądźmy Razem" – 576 zł

2018( do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek)

Zamieszczanie materiałów informacyjno-promocyjnych dotyczących Miasta Węgrowa za pośrednictwem gazety Głos Węgrowa i Okolic oraz portalu internetowegohttp://www.gwio.pl – (1.01-31.10) – 8610 zł

Promocja miasta na antenie Katolickiego Radia Podlasie – zamieszczanie materiałów dźwiękowych dotyczących miasta (01.02-31.10) – 5535 zł

Z poważaniem

Anna Kalicka
Sekretarz Miasta
Urząd Miejski w Węgrowie
ul. Rynek Mariacki 16
tel. 25 792 23 26 w. 113

Automatyczna odpowiedź (Wniosek o informacje publiczną) przez SZCZUCIN

<html><head></head><body><div><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;">
<div><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;">
<div><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;">
<div>Automatyczna odpowied&#378; - Urz&#261;d Miasta i Gminy Szczucin</div>
<div>&#160;</div>
<div><span style="font-size: small;">Szanowni Pa&#324;stwo!</span></div>
<div>&#160;</div>
<div><span style="font-size: small;">W zwi&#261;zku z faktem wygaszenia adresu e-mail: ugszczucin@poczta.onet.pl wskazanym adresem do korespondencji z Urz&#281;dem Miasta i Gminy Szczucin jest adres:</span></div>
<div>&#160;</div>
<div><span style="font-size: small;"> <strong><span style="color: #800000;">sekretariat@umigszczucin.pl</span></strong></span></div>
<div>&#160;</div>
<div><span style="font-size: small;"><strong><span style="color: #800000;">Korespondencja wys&#322;ana na adres e-mail: </span></strong></span><span style="font-size: small;"><strong><span style="color: #800000;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;"><span style="font-size: small;">ugszczucin@poczta.onet.pl nie b&#281;dzie odbierana.&#160;</span></span></span></strong></span></div>
<div>&#160;</div>
<div><span style="color: #000000;"><span style="font-size: small;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-size: small;">Z powa&#380;aniem</span></span></span></span></div>
<div><span style="color: #000000;"><span style="font-size: small;"><span style="font-size: x-small;"><span style="font-size: small;"><br></span></span></span></span></div>
<div><span style="font-size: small;"><span style="color: #800000;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;"><span style="font-size: small;"><span style="color: #000000;">Zesp&#243;&#322; Obs&#322;ugi Informatycznej </span></span></span></span></span></div>
</span><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;">
<div><span style="font-size: small;"><span style="color: #800000;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;"><span style="font-size: small;"><span style="color: #000000;">Urz&#281;du Miasta i Gminy Szczucin</span></span></span></span><strong><span style="color: #800000;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;"></span></span></strong></span></div>
</span><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;">
<div><span style="font-size: small;"><strong><span style="color: #800000;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;"></span></span></strong></span></div>
</span><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;">
<div>&#160;</div>
<div>&#160;</div>
<div><span style="font-size: small;"><strong><span style="color: #800000;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;"><span style="font-size: small;"><br></span></span></span></strong></span></div>
<div><span style="font-size: small;"><strong><span style="color: #800000;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;"><span style="font-size: small;"><br></span></span></span></strong></span></div>
</span></div>
</span></div>
</span></div><br></body></html>

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez WĄSOSZ

Twoja wiadomość

Do: wojt.wasosz.bgr@gminypolskie.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-07-18 11:39

odczytano w dniu 2018-07-19 06:26.

Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o informacje publiczną przez RADOSZYCE

To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

Do: gmina@radoszyce.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Data: 2018-07-18 11:40

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez SIEMIĄTKOWO

Twoja wiadomość

Do: ug@siemiatkowo.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-07-18 11:35

odczytano w dniu 2018-07-19 07:10.

Przeczytane: Wniosek o informacje publiczną przez RYCHTAL

To jest potwierdzenie dla wiadomości wysłanej przez Ciebie do
<ugrychtal@wp.pl> o 2018-07-18 10:40

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze odbiorcy o 2018-07-19 07:17

Fw: Wniosek o informacje publiczną przez ŁUBOWO

Witam
w odpowiedzi na Państwa zapytanie, informujemy, iż w Urzędzie Gminy Łubowo nie są prowadzone żadne media
Pozdrawiam
Joanna Budziszewska

--- Treść przekazanej wiadomości --- Temat: Wniosek o informacje publiczną
Data: Wed, 18 Jul 2018 09:40:00 -0000
Nadawca: sprawa-8676@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Odpowiedź-Do: sprawa-8676@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Adresat: sekretariat@lubowo.pl

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-8676@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez TROJANÓW

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@trojanow.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-07-18 11:35

odczytano w dniu 2018-07-19 07:24.

ODPOWIEDŹ na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez WĘGLINIEC

Węgliniec, dnia 19 lipca 2018 r.

B.1431.42.2018

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

ul.Ursynowska 22/2

02-605 Warszawa

ODPOWIEDŹ

na wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Urząd Gminy i Miasta w Węglińcu, w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej złożony przez Sieć Obywatelską Watchdog Polska, ul. Ursynowska 22/2, 02-605 Warszawa w dniu 16.07.2018r. udzielając odpowiedzi na zadane w treści wniosku pytania, przekazuje się następujące informacje:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;

Jedyną formą aktywności medialnej jest prowadzona strona internetowa.

- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;

Strona internetowa

- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;

Link do strony www, prowadzonej przez Gminę Węgliniec:http://www.wegliniec.pl

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;

Gmina Węgliniec nie prowadzi dziennika oraz czasopisma.

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;

Nie dotyczy.

- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Wydatki gminy w latach 2016,2017 i 2018 (do dnia odpowiedzi na wniosek) wyniosły: 12963,00 zł

A. Kołodziej
Urząd Gminy i Miasta w Węglińcu

Od: sprawa-7096@fedrowanie.siecobywatelska mailto:sprawa-7096@fedrowanie.siecobywatelska .pl
Do: wegliniec@wegliniec.pl mailto:wegliniec@wegliniec.pl
Data: 16 lipca 2018 o 09:05
Temat: Wniosek o informacje publiczną

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:
* czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
* jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
* prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
* jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
* jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
* prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-7096@fedrowanie.siecobywatelska mailto:sprawa-7096@fedrowanie.siecobywatelska .pl

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez PŁASKA

Twoja wiadomość

Do: sekretariat.plaska@home.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-07-18 11:39

odczytano w dniu 2018-07-19 07:43.

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o informacje publiczną przez KORSZE 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres ugim_sekretarz@korsze.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Re: Wniosek o informacje publiczną przez AUGUSTÓW 1

W dniu 18.07.2018 o 11:39, sprawa-8459@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--
________________________________________
Gmina Augustów
ul.Wojska Polskiego 51
16-300 Augustów
NIP: 846-15-95-610
REGON: 790670929
tel.(+48 87)643 30 56
gmina-augustow@gmina-augustow.eu
www.gmina-augustow.eu
Numer konta Bankowego:
PKO Bank Polski SA II Regionalne
Centrum Korporacyjne w Białymstoku, nr:
74 1020 1332 0000 1502 1049 0235
_________________________________________

KLAUZULA POUFNOŚCI (CONFIDENTIAL CLAUSE)

Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki
są poufne i podlegają ochronie prawnej. Jeśli nie jesteś
jej prawidłowym adresatem, jakiekolwiek jej ujawnienie,
reprodukcja, dystrybucja lub inne rozpowszechnienie,
są ściśle zabronione. Jeśli otrzymał Pan/i niniejszy
przekaz wskutek błędu, proszę o niezwłocznie powiadomienie
nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji.

This message is confidential and may also be legally
privileged. If you are not the intended recipient,
please notify the sender by return email and then
delete this message from your system. You should not
copy or forward this message or disclose its contents to any person.

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez POKRZYWNICA

Wiadomość&nbsp;przeczytano&nbsp;18.07.2018&nbsp;15:39:49

Przeczytane: Wniosek o informacje publiczną przez NOWA SŁUPIA

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<sekretarz@nowaslupia.pl> o 2018-07-18 11:40

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2018-07-19 07:55

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez ZAWICHOST

Twoja wiadomość

Do: urzad@zawichost.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-07-18 11:40

odczytano w dniu 2018-07-19 07:55.

Gmina Sienno odpowiedź na wniosek przez SIENNO

Gmina Sienno

Udzielam odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej

1. Brak mediów

2. Brak dziennika lub czasopisma

3. Wydatki gminy na promocje

2015 r. 9479,95 zł

2016 r. 15516,54 zł

2017 r. 33599,56 zł

2018 r. 10200,00 zł

Z poważaniem

--

Piotr Dąbrowski - sekretarz gminy

483786011 w.26

504464895

Re: Wniosek o informacje publiczną przez GROMNIK 1

Dzień dobry!

Urząd Gminy Gromnik przekazuje w załączeniu odpowiedź na wniosek o
udostepnienie informacji publicznej z dnia 17.07.2018

Sekretarz Gminy

Bogusława Maniak

W dniu 2018-07-17 o 12:40, sprawa-8002@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--
Sekretarz Gminy Gromnik
Bogusława Maniak

www.gromnik.pl
ug@gromnik.pl
tel. 146514250