Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez BIELINY

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@bieliny.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-07-18 11:40

odczytano w dniu 2018-07-19 08:00.

informacja publiczna przez UJAZD

Dzień dobry,
w odpowiedzi na Państwa zapytanie, informuję, że na terenie Gminy Ujazd nie są prowadzone żadne media.
Pozdrawiam,

Martyna Obajtek
Referat Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego,
Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej
Urzędu Miejskiego w Ujeździe
Tel. 77 404 87 55

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez OSTRORÓG

Twoja wiadomość

Do: ostrorog_umig@wokiss.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-07-18 11:40

odczytano w dniu 2018-07-19 08:14.

Re: Wniosek o informacje publiczną przez JAŚLISKA

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej,
informuję, że w Urzędzie Gminy Jaśliska oraz jednostkach organizacyjnych
gminy nie są prowadzone żadne media. Gmina nie prowadzi również żadnego
czasopisma, dziennika.
--
Z poważaniem
Monika Dubiel

tel. 13 43 10 581

URZĄD GMINY JAŚLISKA
38-485 Jaśliska 171

odp. na wniosek o udzielenie informacji publicznej nr OR.1431.37.2018.SE przez POZEZDRZE 1

Witam,

W załączeniu przesyłam odpowiedź nr OR.1431.37.2018.SE, na Państwa maila z
dnia 18 lipca 2018 roku

Z poważaniem

Agnieszka Wierzchowska

Sekretarz Gminy

Urząd Gminy w Pozezdrzu

Ul. 1 Maja 1a; 11-610 Pozezdrze

Tel. 874 279 006 lub 874 279 133

www.pozezdrze.pl

Re: Wniosek o informacje publiczną przez KNYSZYN

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa

W odpowiedzi na poniższy wniosek o udzielenie informacji publicznej przekazuje następujące informacje:
1. Tak
2. gazeta, Urząd Miejski w Knyszynie
3. http://knyszyn.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=9&strona=1
4. Tak
5. Pismo jest dostępne na wyżej wymienionej stronie internetowej – brakujące numery zostaną opublikowane do 27 lipca 2018 r.
6. 2015 – 43.143,75 zł; 2016 – 43.364,28 zł; 2017 – 51.652,40 zł; 2018 – 16.240 zł.

Informację publiczna wytworzył i udostępnił
Krzysztof Bagiński
Kierownik Referatu Infrastruktury i Promocji Gminy

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez SADOWNE

Twoja wiadomość

Do: ug_sadowne@pro.onet.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-07-18 11:35

odczytano w dniu 2018-07-19 08:33.

RE: Wniosek o informacje publiczną przez CZARNA

OA.1431.29.2018

W odpowiedzi na poniższy wniosek informujemy, że w Gminie Czarna (wszystkie jednostki organizacyjne Gminy) nie są prowadzone żadne media typu gazeta – dziennik, czasopismo -, radio, telewizja, czy inne.

Na promocję wydatkowano kwotę 3382,50 zł w 2017 r. – nagranie filmiku. Znaleźć go można na głównej stronie Gminy Czarna, adres: www.czarna.pl <http://www.czarna.pl> – spot promocyjny bieszczadzkiej Gminy Czarna.

Z poważaniem

Z up. Wójta

Dorota Korżyk –Iinspektor ds. wniosków pomocowych i promocji

Teresa Karabanowska -= Skarbnik Gminy

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - odpowiedź przez GRĘBÓW 1

Urząd Gminy w Grębowie przesyła w załączeniu odpowiedź na wniosek o
udostepnienie informacji publicznej z dnia 17.07.2018r. dotyczący wydatków
poniesionych na media

Przeczytane: Wniosek o informacje publiczną przez TROSZYN

To jest potwierdzenie dla wiadomości wysłanej przez Ciebie do
<gmina@troszyn.pl> o 2018-07-18 11:35

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze odbiorcy o 2018-07-18 15:49

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez LUBASZ

Twoja wiadomość

Do: lubasz@wokiss.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 18.07.2018 11:40

odczytano w dniu 19.07.2018 08:42.

Przeczytane: Wniosek o informacje publiczną przez GÓZD

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<sekretarz@gozd.pl> o 2018-07-18 11:35

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2018-07-19 08:45

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczn&#261; przez Kielce

Twoja wiadomość

Do: bip@um.kielce.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 18 Lipca 2018, 11:40 am, Śr

Została wyświetlona na 19 Lipca 2018, 8:49 am, CzReporting-UA : mail.um.kielce.pl ; SquirrelMail (version 1.4.19-1.3.15)
Original-Recipient : bip@um.kielce.pl
Final-Recipient: rfc822; monika.olbratowska@um.kielce.pl
Original-Message-ID : <20180718094034.56366.67762@fedrowanie.siecobywatelska.pl>
Disposition: manual-action/MDN-sent-manually; displayed

Odpowiedź na wniosek Gmina Bobrowniki przez BOBROWNIKI 1

Dzień dobry,

    W odpowiedzi na Państwa wniosek Urząd Gminy Bobrowniki informuje,
że w tut. Urzędzie nie prowadzone są media, dziennik ani czasopismo.

    Wydatki Gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały
dedykowane lub innego typu promocję w latach 2015, 2016, 2017 i do dnia
udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku, przedstawione zostały w
załączniku do wiadomości.

--
Pozdrawiam
Z-ca Wójta, Sekretarz Gminy
Tomasz Kryński
606-863-997
(54)230-51-38

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez JASTROWIE

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@jastrowie.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-07-18 11:39

odczytano w dniu 2018-07-19 08:46.

RE: Wniosek o informacje publiczną przez GUBIN

Znak sprawy: PŚP.1431.6.2018

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 17.07.2018r. informuję:

Ad. 1 w Urzędzie Gminy Gubin, ani w żadnej jednostce podległej nie prowadzone są media;

Ad. 2 n/d;

Ad. 3 n/d;

Ad. 4 Gmina Gubin nie prowadzi dziennika ani czasopisma;

Ad. 5 n/d;

Ad. 6 W latach 2015 – 2017 Gmina Gubin nie ponosiła wydatków na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowana lub innego typu promocję. W czerwcu br. zamieściła artykuł na temat bieżącej działalności Urzędu Gminy na kwotę 922,50 zł brutto w lokalnej prasie. Gmina Gubin w latach 2013 - 2017 wydawała we własnym zakresie materiały informacyjno – promocyjne, z którymi można zapoznać się na naszej stronie internetowej Gminy Gubin link: <http://gminagubin.pl/materialy-informacyjno-promocyjne.html> http://gminagubin.pl/materialy-informacyjno-promocyjne.html.

Z poważaniem;
Joanna Nesterowicz
Kierownik Referatu Pozyskiwania Środków Pomocowych i Promocji

Urząd Gminy Gubin
ul. Obrońców Pokoju 20
66-620 Gubin
Tel. 68 359 16 40 w. 129

odpowiedź na wniosek o informację przez CHRZĄSTOWICE 1

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek z dnia 17.07.2018 r. o
udzielenie informacji publicznej.

Z poważaniem

Anna Kurc

Urząd Gminy Chrząstowice

Referat Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji

ul. Dworcowa 38

46-053 Chrząstowice

Przeczytane: Wniosek o informacje publiczną przez OSTROWITE

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<sekretarz@ostrowite.pl> o 2018-07-18 11:40

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2018-07-19 09:02

Re: Wniosek o informacje publiczną przez NOWA SUCHA

Witam,

w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej Urząd
Gminy Nowa Sucha informuje:

1. nie
2. nie
3. nie
4. nie
5. nie
6. 2015 - 29 553,84 zł, 2016 - 39 115,50 zł, 2017 - 36832,52 zł, 2018 -
17 858,50 zł.

Sekretariat

Urząd Gminy Nowa Sucha

W dniu 2018-07-18 o 11:35, sprawa-8296@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

odpowiedz na wniosek przez Opole 4

Dzień dobry zgodnie z prośbą odpowiadamy na powyższy wniosek

jeśli wystąpiły by jakiekolwiek pytania proszę o kontakt

--
*Jędrek Szotek*
**Instruktor ds. Kulturalno-Oświatowych
Centrum Informacyjno-Edukacyjne "Senior w Opolu"*

T**e**l.* 77 4412370
*E-mail**: *j.szotek@mopr.opole.pl

www.mopr.opole.pl
*
**Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
*ul. Armii krajowej 36
45-071 Opole*
*

KLAUZULA POUFNOŚCI
Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i
podlegają ochronie prawnej. Jeśli nie jest Pani/Pan prawidłowym
adresatem powyższej wiadomości, jakiekolwiek jej ujawnienie,
reprodukcja, dystrybucja lub inne rozpowszechnienie, są ściśle
zabronione. Jeśli otrzymała Pani/otrzymał Pan niniejszy przekaz wskutek
błędu, proszę o niezwłocznie powiadomienie nadawcy i usunięcie
otrzymanych informacji. Nadawca nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek
błędy lub zniekształcenia w niniejszej wiadomości, które mogły powstać w
wyniku jej elektronicznej transmisji. W razie jakichkolwiek wątpliwości
proszę zwrócić się o przesłanie papierowej kopii niniejszej wiadomości
do nadawcy.

Re: Wniosek o informacje publiczną przez NOWA SUCHA

Witam,

w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej Urząd
Gminy Nowa Sucha informuje:

1. nie
2. nie
3. nie
4. nie
5. nie
6. 2015 - 29 553,84 zł, 2016 - 39 115,50 zł, 2017 - 36832,52 zł, 2018 -
17 858,50 zł.

Sekretariat

Urząd Gminy Nowa Sucha

W dniu 2018-07-18 o 11:35, sprawa-8296@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

Re: Wniosek o informacje publiczną przez CHODÓW

Urząd Gminy Chodów informuje, że jednostki organizacyjne Gminy Chodów
nie prowadzą ani nie posiadają, ani nie są współwłaścicielami lub
współtwórcami mediów typu telewizja,radio,prasa. Urząd Gminy ani
jednostki podległe Gminie nie umieszczały materiałów sponsorowanych w
mediach,  w okresie wskazanym w zapytaniu.

Sekretarz Gminy

    Henryka Trzaskalska

Odpowiedź na wniosek przez CHOTCZA 1

<html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns:m="http://schemas.microsoft.com/office/2004/12/omml" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40"><head><meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=iso-8859-2"><meta name=Generator content="Microsoft Word 15 (filtered medium)"><style><!--
/* Font Definitions */
@font-face
{font-family:"Cambria Math";
panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;}
@font-face
{font-family:Calibri;
panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
{margin:0cm;
margin-bottom:.0001pt;
font-size:11.0pt;
font-family:"Calibri","sans-serif";
mso-fareast-language:EN-US;}
a:link, span.MsoHyperlink
{mso-style-priority:99;
color:#0563C1;
text-decoration:underline;}
a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed
{mso-style-priority:99;
color:#954F72;
text-decoration:underline;}
span.Stylwiadomocie-mail17
{mso-style-type:personal-compose;
font-family:"Calibri","sans-serif";
color:windowtext;}
.MsoChpDefault
{mso-style-type:export-only;
font-family:"Calibri","sans-serif";
mso-fareast-language:EN-US;}
@page WordSection1
{size:612.0pt 792.0pt;
margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt;}
div.WordSection1
{page:WordSection1;}
--></style><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1026" />
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapelayout v:ext="edit">
<o:idmap v:ext="edit" data="1" />
</o:shapelayout></xml><![endif]--></head><body lang=PL link="#0563C1" vlink="#954F72"><div class=WordSection1><p class=MsoNormal><o:p>&nbsp;</o:p></p></div></body></html>

Gmina Boguty-Pianki odpowiedż na wniosek o udostępnienie informacji przez BOGUTY-PIANKI

Uprzejmie informuję, iż w Gminie Boguty-Pianki i w jednostkach organizacyjnych gminy nie są i nie były prowadzone media, dzienniki ani czasopisma. Ponadto w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku Gmina Boguty-Pianki nie miała żadnych wydatków na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję.

Z up. Wójta
Agnieszka Tymińska
Podinspektor

ug@chrzastowice.pl sent you files via WeTransfer przez CHRZĄSTOWICE

ug@chrzastowice.pl sent you some files

5 files, 66.1 MB in total
・ Will be deleted on 26 July, 2018

Download link:
https://wetransfer.com/downloads/2126eff935986df7b437f8f1a62d017b20180719071203/0d77740095f79919f1997dc24bbf6ece20180719071203/4f9208

Message:
Dzień dobry,

w odpowiedzi na wniosek z dnia 17.07.2018 r. o udzielenie informacji publicznej, w
załączeniu przesyłam 5 ostatnich numerów "Informatora Gminy Chrząstowice". Jednoczesnie
informuję, że buletyn jest do pobrania na stronie www.chrzastowice.pl w menu górnym
"Gmina", w zakładce "Informator Gminy Chrząstowice"

Z poważaniem

Anna Kurc

Urząd Gminy Chrząstowice

Referat Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji

ul. Dworcowa 38

46-053 Chrząstowice

5 files

inf.2.2018.pdf
inf.4.2017.pdf
inf.3.2017.pdf
inf 1.2018.pdf
inf.2.2017.pdf

[Get more out of WeTransfer, get Plus](https://wetransfer.com/plus?trk=WT201704_email&utm_campaign=WT_email_tracking&utm_content=general&utm_medium=plus_footer_ad_link&utm_source=notify_recipient_email)

About WeTransfer: https://wetransfer.com/about
Help: https://wetransfer.zendesk.com/hc/en-us
Legal: https://wetransfer.com/legal/terms

To make sure our emails arrive, please add noreply@wetransfer.com to [your contacts](https://wetransfer.zendesk.com/hc/en-us/articles/204909429).