RE: Wniosek o informacje publiczną przez OŁAWA 2

PR.1431.32.2018

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

Sprawa-7047@fedrowanie.siecobywatelska.pl <mailto:Sprawa-7047@fedrowanie.siecobywatelska.pl>

Dot. wniosku o udzielenie informacji publicznej z 16.07.2018r.

Zgodnie z art. 10.1. Ustawy o dostępie do informacji publicznej z 6 września 2001r. (Dz.U.2016.1764) oraz ww. wnioskiem poniżej udostępniam wnioskowaną informację publiczną:

* Ad. 1 – Tak

* Ad. 2 – biuletyn informacyjny Wieści Gminy Oława (gazeta), wydawca: Gmina Oława

* Ad.3 – Wieści Gminy Oława są publikowane na stronie gminy Oława: https://gminaolawa.pl/wiesci-gminy-olawa/

* Ad.4 – tak: Rej Pr 3024

* Ad. 5 – w załączeniu do niniejszej wiadomości przesyłam 2 numery z 2017 roku, w następnej wiadomości przesyłam kolejne 3 numery z 2018

* Ad. 6 – Wydatki na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, reklamy w mediach dot. promocji gminy:

* 2015 rok- 5.064,22 zł

* 2016 rok – 4.802,66 zł

* 2017 rok – 4.903,56 zł

* 2018 rok – 3.356,06 zł

Osoba która wytworzyła i udostępniła informację publiczną: insp. ds. promocji - Joanna Szulżyk, dane w stopce wiadomości

Proszę o potwierdzenie otrzymanej wiadomości

Pozdrawiam

Joanna Szulżyk - insp. ds. promocji

Gmina Oława
pl. Marszałka J. Piłsudskiego 28, 55-200 Oława


tel. 71 313 30 33 wew., 214, 71-38-12-214, fax. 71 72 34 634

<mailto:promocja@GminaOlawa.pl> promocja@GminaOlawa.pl,
<http://www.gminaolawa.pl/> www.GminaOlawa.pl bip.gminaolawa.pl, <http://www.facebook.com/gminaOlawa> www.facebook.com/gminaOlawa

Re: wniosek o informację publiczną przez PIECKI 1

Dzień dobry,
w odpowiedzi na Państwa maila z 18 lipca 2018 r. przesyłam w załączeniu odpowiedź odnośnie prowadzenia mediów.
Pozdrawiam
Karolina Obłoczyńska-Burcz

Urząd Gminy Piecki
ul. Zwycięstwa 34, 11-710 Piecki
tel. 505 054 897
e-mail. k.burcz@piecki.com.pl

FW: Wniosek o informacje publiczną przez OŁAWA 4

PR.1431.32.2018

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

Sprawa-7047@fedrowanie.siecobywatelska.pl <mailto:Sprawa-7047@fedrowanie.siecobywatelska.pl>

Dot. wniosku o udzielenie informacji publicznej z 16.07.2018r.

Zgodnie z art. 10.1. Ustawy o dostępie do informacji publicznej z 6 września 2001r. (Dz.U.2016.1764) oraz ww. wnioskiem poniżej udostępniam wnioskowaną informację publiczną:

* Ad. 1 – Tak

* Ad. 2 – biuletyn informacyjny Wieści Gminy Oława (gazeta), wydawca: Gmina Oława

* Ad.3 – Wieści Gminy Oława są publikowane na stronie gminy Oława: https://gminaolawa.pl/wiesci-gminy-olawa/

* Ad.4 – tak: Rej Pr 3024

* Ad. 5 – w załączeniu do niniejszej wiadomości przesyłam 2 numery z 2017 roku, w następnej wiadomości przesyłam kolejne 3 numery z 2018

* Ad. 6 – Wydatki na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, reklamy w mediach dot. promocji gminy:

* 2015 rok- 5.064,22 zł

* 2016 rok – 4.802,66 zł

* 2017 rok – 4.903,56 zł

* 2018 rok – 3.356,06 zł

Osoba która wytworzyła i udostępniła informację publiczną: insp. ds. promocji - Joanna Szulżyk, dane w stopce wiadomości

Proszę o potwierdzenie otrzymanej wiadomości

Pozdrawiam

Joanna Szulżyk - insp. ds. promocji

Gmina Oława
pl. Marszałka J. Piłsudskiego 28, 55-200 Oława


tel. 71 313 30 33 wew., 214, 71-38-12-214, fax. 71 72 34 634

<mailto:promocja@GminaOlawa.pl> promocja@GminaOlawa.pl,
<http://www.gminaolawa.pl/> www.GminaOlawa.pl bip.gminaolawa.pl, <http://www.facebook.com/gminaOlawa> www.facebook.com/gminaOlawa

FW: Wniosek o informacje publiczną przez OŁAWA 6

PR.1431.32.2018

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

Sprawa-7047@fedrowanie.siecobywatelska.pl <mailto:Sprawa-7047@fedrowanie.siecobywatelska.pl>

W załączeniu kolejne 3. Nr Wieści Gminy Oława.

Proszę o potwierdzenie otrzymanej wiadomości

Pozdrawiam

Joanna Szulżyk - insp. ds. promocji

Gmina Oława
pl. Marszałka J. Piłsudskiego 28, 55-200 Oława


tel. 71 313 30 33 wew., 214, 71-38-12-214, fax. 71 72 34 634

<mailto:promocja@GminaOlawa.pl> promocja@GminaOlawa.pl,
<http://www.gminaolawa.pl/> www.GminaOlawa.pl bip.gminaolawa.pl, <http://www.facebook.com/gminaOlawa> www.facebook.com/gminaOlawa

odpowiedź na wniosek o informację publiczną SP.1431.1.2018 przez ZGIERZ 2

W odpowiedzi na Państwa wniosek o informację publiczną informujemy, że:

- w Gminie Zgierz prowadzone są media w postaci gazety samorządowej –
miesięcznika bezpłatnego „Na Ziemi Zgierskiej”.

- Miesięcznik „Na Ziemi Zgierskiej” dostępny jest w internecie – link do
strony: https://gminazgierz.pl/category/na-ziemi-zgierskiej/

- Miesięcznik „Na Ziemi Zgierskiej” jest zarejestrowany w Sądzie
Okręgowym w Łodzi.

- Wszystkie numery miesięcznika „Na Ziemi Zgierskiej” są dostępne pod
adresem:

https://gminazgierz.pl/category/na-ziemi-zgierskiej/

- Gmina Zgierz nie dokonała wydatków na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję czasopisma w
roku 2015, 2016, 2017 i 2018.

Sygnatura

Aleksandra Boruta
Kierownik Referatu Promocji i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych
tel. 42 716 25 15 wew. 113

Urząd Gminy Zgierz
ul. Łęczycka 4, 95-100 Zgierz
tel. 42 716 25 15
faks 42 716 45 54

tekst alternatywny <https://www.facebook.com/gminazgierz/>

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez OSTRÓW WIELKOPOLSKI

Twoja wiadomość

Do: kancelaria@ostrowwielkopolski.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-07-18 11:40

odczytano w dniu 2018-07-19 11:38.

odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez RADZYŃ PODLASKI 1

W odpowiedzi na wniosek o informację publiczną Gmina Radzyń Podlaski podaje
wymagane informacje :

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?; -
nie są prowadzone
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta,
radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub
osoby prawnej gminy; nie dotyczy
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie; - nie
dotyczy
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy
jest on zarejestrowany w sądzie; nie dotyczy
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
nie dotyczy
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

2015r. - 10045,20

2016r. - 20697,00

2017r. - 20803,27

2018r. - 8842,00

Daniel Howorus

Urząd Gminy Radzyń Podlaski

odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez ZDUNY 2

Szanowny Panie,

w załączeniu odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej.

Urząd Miejski w Zdunach

Rynek 2, 63-760 Zduny

tel. (+48) 62 721 50 01, faks (+48) 62 721 52 43

e-mail: <mailto:zduny@zduny.pl> zduny@zduny.pl

odpowiedź na wniosek przez BIERAWA 1

W załączeniu przekazuję odpowiedź na wniosek z dnia 17 lipca 2018 r.

Barbara Gawlik
Sekretarz Gminy

odpowiedź na informację publiczną przez SIEMIATYCZE

Dzień Dobry. W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej w zakresie prowadzonych przez Gminę mediów niniejszym
informuję, że Gmina Siemiatycze nie prowadzi włąsnego radia, telewizji,
gazet. Korzystamy w tym zakresie z Głosu Siemiatycz. W roku 2017
wydaliśmy na ten cel około 8 tys. zł., w 2016r. około 4 tys. zł. w
2015r. około 5 tys.zł. Pozdrawiam Joanna Miłkowska Sekretarz Gminy.

odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez PORONIN 2

Dzień dobry,

w odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 17 lipca 2018 r. informuję:

Pytanie 1.

czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 2.

jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np.
gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki
organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;

Odpowiedź:

Gmina Poronin wydaje gazetę kwartalnik "Czas Poroniański". Jednostka
odpowiedzialna Gminne Centrum Informacji i Promocji (referat Urzędu
Gminy Poronin). Kwartalnik wydawany we współpracy z Media Kolorowe.

link: http://www.poronin.pl/dla-mieszkanca/czas-poronianski/

Pytanie 3.

jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy
jest on zarejestrowany w sądzie;

Odpowiedź: Nie

Pytanie 4.

jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;

Odpowiedź:

W marcu 2018 roku ukazał się pierwszy numer kwartalnika Czas
Poroniański. W zeszłym tygodniu ukazał się drugi numer.

W załączeniu oba numery w formacie pdf.

Pytanie 5.

prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Odpowiedź:

2015 rok - 36871,71 złotych

2016 rok - 30892,13 złotych

2017 rok - 28631,11 złotych

2018 rok (od 1.01.2018 r. do dnia udzielania odpowiedzi) - 27015,31 złotych

Z poważaniem

Katarzyna Krzyściak

Sekretarz Gminy Poronin

Fwd: Fwd: Wniosek o informacje publiczną przez BODZENTYN 6

Szanowni Państwo,

w załączniku przesyłam skan pisma w odpowiedzi na wniosek wraz z
pięcioma ostatnimi wydaniami Biuletynu Informacyjnego Miasta i Gminy
Bodzentyn "Głos z Bodzentyna".

--
Z poważaniem,
Ewa Świątkowska
inspektor ds. zdrowia, sportu i turystyki

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie
ul. Suchedniowska 3
26-010 Bodzentyn
tel.: (41) 311 50 10 w. 36
kom.: 882 841 437
fax.: (41) 311 51 14
www.bodzentyn.pl

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Data: Wed, 18 Jul 2018 09:40:33 -0000
Nadawca: sprawa-8806@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Odpowiedź-Do: sprawa-8806@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Adresat: bodzentyn@post.pl

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o
informację:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np.
gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki
organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację
czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na
adres sprawa-8806@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie
zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Odpowiedź na wniosek o informację - Warta przez WARTA

Urząd Gminy i Miasta w Warcie informuje, że żaden Wydział Urzędu ani
jednostka organizacyjna gminy i jednostki gminy posiadające osobowość prawną
nie prowadzą żadnych mediów.

Ponadto informujemy, że Gmina i Miasto Warta wydatkowało na cele promocyjne
w mediach tj. w telewizji, prasie, radiu i internecie w 2015, 2016, 2017 i w
pierwszej połowie 2018 roku środki w kwocie 89.829,19 zł.

Tomasz Jachowicz

Kierownik

Wydział Infrastuktury Turystyczno Sportowej, Zamówień Publicznych, Funduszy
Unijnych i Promocji

Urząd Gminy i Miasta w Warcie

Rynek im. Wł. St. Reymonta 1

98-290 Warta

tel. (43) 828 71 15

e-mail: <mailto:promocja@gimwarta.pl> promocja@gimwarta.pl

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez SŁAWOBORZE

Twoją wiadomość

Temat: Wniosek o informacje publiczną
Do: ug@slawoborze.pl
Wysłaną: 2018-07-18 12:47:25

Odczytano w dniu 2018-07-19 12:12:51

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez WIELUŃ

BB.1431.100.2019

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 17 lipca br. informuję, że:

1. Urząd Miejski w Wieluniu/jednostka organizacyjna gminy/ samorządowa
osoba prawna nie prowadzą mediów.

2. Gmina Wielun nie prowadzi dziennika lub czasopisma, wydaje
okazjonalnie Informator Wieluński-bezpłatny biuletyn gminy, który nie jest
zarejestrowany w sądzie.

3. Od roku 2015 do dnia dzisiejszego Gmina Wieluń wydała dwa numery
Informatora Wieluńskiego, nr 2 jest dostępny:
http://www.wielun.pl/images/biuletyn/informator2.pdf

4. Proszę o uszczegółowienie zapytania dotyczącego informacji o
wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane
lub innego typu promocję (jaką promocję? Wszystkie działania promocyjne czy
tylko promocja w formie materiałów drukowanych?) w roku 2015, 2016, 2017 i
do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 r.

Pozdrawiam,


Joanna Skotnicka-Fiuk
Kierownik Biura Burmistrza


tel. 48 43 886 02 28, 792 237 907
fax. 48 43 886 02 60
e-mail: <mailto:skotnickaj@um.wielun.pl> skotnickaj@um.wielun.pl

Urząd Miejski w Wieluniu
Plac Kazimierza Wielkiego 1
98-300 Wieluń
<http://www.wielun.pl/> www.wielun.pl

Odpowiedź na wniosek o informacje publiczną - Gmina Żagań przez ŻAGAŃ

W odpowiedzi na wniosek na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, udzielam informację:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;

W Urzędzie Gminy Żagań jej wydziałach, jednostkach organizacyjnych , samorządowych jednostkach prawnych nie są prowadzone żadne media.

- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;

Nie dotyczy.

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;

Gmina Żagań nie prowadzi żadnego dziennika oraz czasopisma.

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;

Gmina Żagań nie prowadzi żadnego dziennika oraz czasopisma brak załącznika.

- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

W budżecie gminy Żagań w 2015, 2016, 2017r. oraz 2018 r. nie zostały poniesione w/w wydatki.

Z poważaniem,

Agnieszka Antosz

Urząd Gminy Żagań

Ul. Armii Krajowej 9

68-100 Żagań

RE: Wniosek o informacje publiczną przez IZBICKO 1

W związku z Państwa zapytaniem informuję:

* nie prowadzimy mediów, nie tworzymy czasopism, dzienników.

* Podaję informacje o wydatkach Gminy Izbicko na ogłoszenia, artykuły:

* 2015 – 9567,36zł.

* 2016 – 18123,60zł.

* 2017 – 30544,88zł.

* 2018 - I połowa - 10784,68zł.

Z poważaniem

Sekretarz Gminy Izbicko Marzena Baksik

RE: FW: Wniosek o informacje publiczną przez GRABÓW NAD PROSNĄ 1

Dzień dobry. W załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek o informację publiczną z dnia 18 lipca 2018r.
Z poważaniem

 

EWA KRZYKAŁA

Kierownik Referatu Administracyjno - Organizacyjnego

 

URZĄD MIASTA I GMINY W GRABOWIE NAD PROSNĄ

www.grabownadprosna.com.pl

ul. Kolejowa 8    63-520 Grabów nad Prosną

tel. + 48 62 730 58 87

e-mail: kadry@grabownadprosna.com.pl

 


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuje Pana/Panią, że:

Administratorem przetwarzanych Pana/ Pani danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Grabów nad Prosną, ul. Kolejowa 8, 63-520 Grabów nad Prosną. Dodatkowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych mogą Państwo znaleźć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

http://bip.wokiss.pl/grabownp/zasoby/files/dane_osobowe/inf._ochorna_danych_11.06.2018.pdf

 
----------- Oryginalna wiadomość -----------
Od: Urzad urzad@grabownadprosna.com.pl
Data: 2018-07-19 12:25:19
Do: kadry@grabownadprosna.com.pl
Temat: FW: Wniosek o informacje publiczną
----------- Oryginalna wiadomość ----------- Od: sprawa-8617@fedrowanie.siecobywatelska.pl Data: 2018-07-18 09:39:58 Do: urzad@grabownadprosna.com.pl Temat: Wniosek o informacje publiczną

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:
- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.
Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-8617@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
--Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Fwd: Fwd: Fwd: Wniosek o informacje publiczną przez SIERAKÓW 1

Witam serdecznie,

W odpowiedzi na Państwa wniosek przesyłam wymagane dane:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;

Odp. Urząd Gminy Sieraków oraz cześć jednostek organizacyjnych prowadzi
własne strony internetowe oraz oficjalne profile w mediach
społecznościowych, które służą do dystrybucji treści o zróżnicowanym
charakterze do licznego grona odbiorców.

- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np.
gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki
organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;

Odp. Urząd Gminy Sieraków prowadzi tylko portal internetowy oraz
oficjalne kanały społecznościowe: Facebook, Instagram, Youtube.

- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;

http://www.sierakow.pl/

https://www.facebook.com/gmina.sierakow/

https://www.instagram.com/gmina.sierakow/

https://www.youtube.com/user/sierakowug

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację
czy jest on zarejestrowany w sądzie;

Odp. Gmina Sieraków nie prowadzi tego typu wydawnictw.

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;

Odp. Gmina Sieraków nie prowadzi tego typu wydawnictw.

- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

2018 r.- 3028,26 zł do 19.07.2018 r.

2017 r. – 7415,92 zł

2016 r. – 1119,30 zł

2015 r. – 492 zł

W kosztach zostały podliczone płatne ogłoszenia prasowe oraz reklamy
radiowe.

pozdrawiam,
-- *Dari**a Waśkowiak *
/stanowisko ds. promocji/

*Urząd Gminy Sieraków*
ul. 8 Stycznia 38, 64-410 Sieraków tel. 61 29 55 877; promocja@sierakow.pl

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Data: Wed, 18 Jul 2018 09:40:03 -0000
Nadawca: sprawa-8742@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Odpowiedź-Do: sprawa-8742@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Adresat: urzad@sierakow.pl

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o
informację:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np.
gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki
organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację
czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na
adres sprawa-8742@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie
zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Odpowiedź na wniosek przez WILKÓW 4

Dzień dobry. W Załączeniu Urząd Gminy Wilków przesyła odpowiedź na wniosek o
udostępnienie informacji publicznej.

___________________________________

Anita Lasota- podinspektor

logo wilkow2 Urząd Gminy Wilków

Wilków 62A

24-313 Wilków

tel/fax: 818281002

mail: wilkow@gminawilkow.pl

FW: Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej- Gmina Baranów przez BARANÓW 7

Dzień dobry.

W odpowiedzi na e-mail z dnia 18.07.2018r. (wniosek o informację publiczną)
przesyłam pismo przewodnie wraz z załącznikami:

Pozdrawiam:
Joanna Semba

Podinspektor ds. funduszy pomocowych i współpracy z organizacjami
pozarządowymi

Referat Rozwioju Gminy, Kultury, Sportu i Promocji

Urząd Gminy w Baranowie

ul. Rynek 21
63-604 Baranów

woj. wielkopolskie

powiat kępniński

tel. (0-62) 78 10 430
e-mail: joanna.semba@baranow.pl

http:// <http://www.baranow.pl/> www.baranow.pl

Logo pod1

Poniższa informacja jest kierowana do osób fizycznych.
UWAGA ! Jeżeli jesteś osobą, która nie ukończyła 16 lat prosimy o podanie
kontaktu do rodzica lub opiekuna prawnego, który wyrazi zgodę na
przetwarzanie Twoich danych osobowych, o ile nie nastąpiło to w
korespondencji wcześniejszej. Informujemy, że Państwa dane osobowe określone
w mailu, na którego odpowiadamy, są przetwarzane przez Wójta Gminy Baranów z
siedzibą w Urzędzie Gminy w Baranowie, ul. Rynek 21, 63-604 Baranów,
zgodnie z Państwa intencją w celach komunikacji z Państwem oraz
archiwizacyjnych zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną, o ile treści te stanowić
będą akta sprawy. Dane osobowe o ile stanowią akta sprawy będą przechowywane
zgodnie z okresem archiwizacji w zależności od prowadzonej sprawy zgodnie z
Instrukcją Kancelaryjną. Podanie danych osobowych jest warunkiem umownym a
ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości kontaktu za pomocą poczty
elektronicznej. W przypadku gdy Państwa korespondencja będzie stanowiła akta
sprawy przysługuje Państwu prawo do: dostępu do danych osobowych, ich
sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
W pozostałych przypadkach przysługuje Państwu prawo do: usunięcia danych
osobowych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, dostępu do
danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do wniesienia skargi do
organu nadzorczego. Państwa dane osobowe będą ujawniane podmiotom
uprawnionym na podstawie przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie
udzielonej zgody. Dane kontaktowe w sprawie ochrony danych osobowych: 62 78
10 400 lub gmina@baranow.pl. Instrukcja Kancelaryjna - Rozporządzenie
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Re: Fwd: Wniosek o informacje publiczną -odpowiedź Góra Kalwaria przez GÓRA KALWARIA 5

Szanowni Państwo,

odpowiedzi na Państwa wniosek przesyłam w załączeniu.

Z Góry pozdrawiam

--

Jolanta Jawień

Biuro Pozyskiwania Środków Zewnętrznych i Promocji
Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria
ul. 3-go Maja 10
05-530 Góra Kalwaria
tel. 22 727 95 17
www.gorakalwaria.pl

W dniu 18.07.2018 o 14:12, UMiG Góra Kalwaria pisze:

Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez WIERZCHOWO 1

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej.Z poważaniem


Normal
0


21


false
false
false

PL
X-NONE
X-NONE

MicrosoftInternetExplorer4
<w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true"
DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99"
LatentStyleCount="267">
<w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/>


<w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/>

<w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/>

<w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/>

<w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/>


/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:Standardowy;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:"Calibri","sans-serif";
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;}

<span style="mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-fareast-language:PL;mso-no-proof:yes">Tomasz Suchoński

<span style="font-size:8.0pt;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-theme-font:
minor-fareast;mso-fareast-language:PL;mso-no-proof:yes">Sekretarz Gminy
Wierzchowo

<span style="font-size:8.0pt;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-theme-font:
minor-fareast;mso-fareast-language:PL;mso-no-proof:yes">Urząd Gminy Wierzchowo

<span style="font-size:8.0pt;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-theme-font:
minor-fareast;mso-fareast-language:PL;mso-no-proof:yes">ul. Długa 29

<span style="font-size:8.0pt;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-theme-font:
minor-fareast;mso-fareast-language:PL;mso-no-proof:yes">78-530 Wierzchowo

<span style="font-size:8.0pt;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-theme-font:
minor-fareast;mso-fareast-language:PL;mso-no-proof:yes">www.wierzchowo.pl

<span style="font-size:8.0pt;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-theme-font:
minor-fareast;mso-fareast-language:PL;mso-no-proof:yes">tel. 94 36 18 833

Przeczytane: Wniosek o informacje publiczną przez JUTROSIN

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<umig@jutrosin.eu> o 2018-07-18 11:39

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2018-07-19 13:01

odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej - Gmina Włodawa przez WŁODAWA 1

Dzień dobry
W załączeniu przesyłam odpowiedź na złożony wniosek o udzielenie informacji
publicznej dotyczącej mediów w Gminie Włodawa.


pozdrawiam
Marta Wawryszuk
Urząd Gminy Włodawa