Fwd: Fwd: Wniosek o informacje publiczną przez CHYNÓW 1

W związku z przesłaniem wniosku o informację publiczną poniżej
przedstawiam  dane:

Ad. 1. NIE

Ad. 2. NIE DOTYCZY

Ad. 3. NIE DOTYCZY

Ad. 4. NIE PROWADZI

Ad. 5. NIE DOTYCZY

Ad. 6. Wydatki na ogłoszenia i artykuły

2015r. - 36187,59zł

2016r. - 15442,28zł

2017r. - 13779,70zł

2018r. - 5734,26zł

Innych wydatków dotyczących promocji nie ponosimy.

Pozdrawiam
Mariola Kluczyk
Urząd Gminy w Chynowie

tel. (48) 661 57 37
mail: promocja@chynow.pl

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Fwd: Wniosek o informacje publiczną
Data: Wed, 18 Jul 2018 12:29:21 +0200
Nadawca: UG Chynów Biuro <biuro@chynow.pl>
Adresat: Mariola Kluczyk <promocja@chynow.pl>

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Data: Wed, 18 Jul 2018 09:35:46 -0000
Nadawca: sprawa-8172@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Odpowiedź-Do: sprawa-8172@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Adresat: biuro@chynow.pl

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o
informację:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np.
gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki
organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację
czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na
adres sprawa-8172@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie
zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o informacje publiczną przez PAKOSŁAW

To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

Do: sekretarz@pakoslaw.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłane: 2018-07-18 11:40

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że
wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej
gwarancji, że odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

odpowiedz na wniosek załączniki pdf przez Opole 8

--
*Jędrek Szotek*
**Instruktor ds. Kulturalno-Oświatowych
Centrum Informacyjno-Edukacyjne "Senior w Opolu"*

T**e**l.* 77 4412370
*E-mail**: *j.szotek@mopr.opole.pl

www.mopr.opole.pl
*
**Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
*ul. Armii krajowej 36
45-071 Opole*
*

KLAUZULA POUFNOŚCI
Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i
podlegają ochronie prawnej. Jeśli nie jest Pani/Pan prawidłowym
adresatem powyższej wiadomości, jakiekolwiek jej ujawnienie,
reprodukcja, dystrybucja lub inne rozpowszechnienie, są ściśle
zabronione. Jeśli otrzymała Pani/otrzymał Pan niniejszy przekaz wskutek
błędu, proszę o niezwłocznie powiadomienie nadawcy i usunięcie
otrzymanych informacji. Nadawca nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek
błędy lub zniekształcenia w niniejszej wiadomości, które mogły powstać w
wyniku jej elektronicznej transmisji. W razie jakichkolwiek wątpliwości
proszę zwrócić się o przesłanie papierowej kopii niniejszej wiadomości
do nadawcy.

Przeczytane: Wniosek o informacje publiczną przez JAŚWIŁY

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<gmina@jaswily.iap.pl> o 2018-07-18 11:39

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2018-07-19 09:26

odpowiedz na wniosek pliki pdf przez Opole 2

--
*Jędrek Szotek*
**Instruktor ds. Kulturalno-Oświatowych
Centrum Informacyjno-Edukacyjne "Senior w Opolu"*

T**e**l.* 77 4412370
*E-mail**: *j.szotek@mopr.opole.pl

www.mopr.opole.pl
*
**Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
*ul. Armii krajowej 36
45-071 Opole*
*

KLAUZULA POUFNOŚCI
Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i
podlegają ochronie prawnej. Jeśli nie jest Pani/Pan prawidłowym
adresatem powyższej wiadomości, jakiekolwiek jej ujawnienie,
reprodukcja, dystrybucja lub inne rozpowszechnienie, są ściśle
zabronione. Jeśli otrzymała Pani/otrzymał Pan niniejszy przekaz wskutek
błędu, proszę o niezwłocznie powiadomienie nadawcy i usunięcie
otrzymanych informacji. Nadawca nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek
błędy lub zniekształcenia w niniejszej wiadomości, które mogły powstać w
wyniku jej elektronicznej transmisji. W razie jakichkolwiek wątpliwości
proszę zwrócić się o przesłanie papierowej kopii niniejszej wiadomości
do nadawcy.

odpowiedz na wniosek pliki pdf przez Opole 3

--
*Jędrek Szotek*
**Instruktor ds. Kulturalno-Oświatowych
Centrum Informacyjno-Edukacyjne "Senior w Opolu"*

T**e**l.* 77 4412370
*E-mail**: *j.szotek@mopr.opole.pl

www.mopr.opole.pl
*
**Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
*ul. Armii krajowej 36
45-071 Opole*
*

KLAUZULA POUFNOŚCI
Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i
podlegają ochronie prawnej. Jeśli nie jest Pani/Pan prawidłowym
adresatem powyższej wiadomości, jakiekolwiek jej ujawnienie,
reprodukcja, dystrybucja lub inne rozpowszechnienie, są ściśle
zabronione. Jeśli otrzymała Pani/otrzymał Pan niniejszy przekaz wskutek
błędu, proszę o niezwłocznie powiadomienie nadawcy i usunięcie
otrzymanych informacji. Nadawca nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek
błędy lub zniekształcenia w niniejszej wiadomości, które mogły powstać w
wyniku jej elektronicznej transmisji. W razie jakichkolwiek wątpliwości
proszę zwrócić się o przesłanie papierowej kopii niniejszej wiadomości
do nadawcy.

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez DZIWNÓW

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@dziwnow.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-07-18 12:36

odczytano w dniu 2018-07-19 09:27.

Re: FW: Wniosek o informacje publiczną przez MARCINOWICE 1

Witam, w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie
informacji publicznej, poniżej przesłana treść:


Marcinowice, dnia 19.07.2018 r.
SE.1431.16.2018

Sieć Obywatelska
Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2
| 02-605 Warszawa

sprawa-7024@fedrowanie.siecobywatelska.pl

W odpowiedzi na Państwa wniosek dotyczący udostępnienia informacji z
dnia 16 lipca 2018 r.,
nt.: wskazania informacji dotyczących mediów oraz wydatków na
ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego tego
typu promocję, udzielam następujących odpowiedzi:
1. Urząd Gminy w Marcinowicach prowadzi stronę internetową urzędu
http://marcinowice.pl/ ,
oraz fanpage na portalu społecznościowym facebook.pl, dostępny pod
linkiem:
https://www.facebook.com/gminamarcinowice/,

a także kanał na youtube.com, dostępny pod linkiem:
https://www.youtube.com/channel/UC9ghLeIwWHzxR0bESvNBwLw .

2. Stronę internetową prowadzi również Gminny Ośrodek Kultury w
Marcinowicach: http://www.gok.marcinowice.pl/ ,
oraz fanpage na portalu społecznościowym facebook.pl, dostępny pod
linkiem: https://www.facebook.com/gokmarcinowice/ ,
a także konto na instagram.com pod linkiem
https://www.instagram.com/marcinowice/ ;
i kanał na youtube.com, dostępny pod linkiem:
https://www.youtube.com/channel/UCUAJUMN0j6pHLR0uNZNU2jg .
3. Stronę internetową prowadzi również Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:
http://www.opsmarcinowice.pl/ .
4. Strony internetowe posiadają także szkoły: Szkoła Podstawowa w
Marcinowicach: http://spmarcinowice.superszkolna.pl/ , Szkoła Podstawowa
im. K.K. Baczyńskiego w Strzelcach pod adresem:
http://www.spstrzelce.098.pl/ oraz Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas
Diecezji Świdnickiej im. Jana Pawła II w Wirach:
http://www.kspwiry.caritas.pl/ .
5. Stronę internetową posiada również Publiczne Przedszkole w
Marcinowicach: http://www.przedszkole.marcinowice.pl/ .
6. Gmina nie prowadzi czasopisma, ani dziennika zarejestrowanego w
sądzie. Wydaje natomiast okolicznościowo i sporadycznie bezpłatny
informator „Marcinowiny”.
7. Wydatki gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały
dedykowane i inne promocje w mediach:
a) 2015 r. – kwota 17 596,07 zł,
b) 2016 r. – kwota 45 685,62 zł,
c) 2017 r. – kwota 15 475,86 zł,
d) 2018 r. – stan na 19.07.2018 r. – kwota 12 867, 04 zł
Sporządziła: M.Wilk

---
z poważaniem
Małgorzata Wilk
referent
Urząd Gminy Marcinowice
ul. J. Tuwima 2
58-124 Marcinowice

Re: Wniosek o informacje publiczną przez JAŚWIŁY

Jaświły, dnia 2018-07-19

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;

Nie
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;

Brak
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;

Brak
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;

Nie prowadzimy dziennika lub czasopisma.

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Nie posiadamy.

Marek Jarosz Zastępca Wójta Gminy Jaświły

Re: Wniosek o informacje publiczną przez POTOK GÓRNY 1

Witam

Odpowiedź w załączeniu.

W dniu 2018-07-17 o 12:35, sprawa-7384@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez TYRAWA WOŁOSKA 1

Dzień dobry,

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o informację publiczną.

Urząd Gminy Tyrawa Wołoska
38-535 Tyrawa Wołoska
13 46 56 933

informacje - media w Gminie Golub-Dobrzyń przez GOLUB-DOBRZYŃ 1

<style>blockquote {padding-left: 1ex; margin: 0px 0px 0px 0.8ex; border-left: #cccccc 1px solid;} p {margin: 0px;padding: 0px;} </style>
<p>Witam, przesyłam odpowiedzi na Państwa pytania we wniosku. W razie pytań lub potrzeby uzupełnienia proszę o</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>kontakt:</p>
<p>Licznerski Waldemar, tel. 531 458 906</p>
<p>Urząd Gminy Golub-Dobrzyń</p>
<p>&nbsp;</p><br />

Re: Wniosek o informacjepubliczną przez SKRZYSZÓW 1

Odpowiadając na wniosek z dnia 17 lipca br. o udostepnienie informacji
publicznej w zakresie prowadzonych mediów informuję, że Gminne Centrum
Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie (jednostka organizacyjna gminy) wydaje
jedynie kwartalnik "ECHO GMINY" dostęp: http://skrzyszow.pl/echo-gminy/.

Wydatki gminy na ogłoszenia, artykuły, promocję :

2015 r. - 36 803 zł

2016 r. - 32 200 zł

2017 r. - 37 752 zł

do dnia 17.07 2018 r. - 2 460 zł
---

Z poważaniem;
Cecylia Andrusiewicz
Sekretarz Gminy Skrzyszów
Urząd Gminy Skrzyszów
33-156 Skrzyszów
tel. 14 688 70 29

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych („RODO") oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że
administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Gminy w Skrzyszowie
reprezentowany przez Wójta Gminy. Więcej informacji znajdą Państwo na
stronie:
https://bip.malopolska.pl/ugskrzyszow,m,306196,ochrona-danych-osobowych.html
[1]

Links:
------
[1]
https://bip.malopolska.pl/ugskrzyszow,m,306196,ochrona-danych-osobowych.html

odpowiedź na wniosek udostępnienie informacji publicznej przez SUCHOŻEBRY 1

DZIEŃ DOBRY.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 18 lipca 2017 r. dot. udostepnienia
informacji publicznej odnośnie prowadzenia przez gminę lub jednostki jej
podległe dzienników, gazet, publikacji radia, telewizji, Urząd Gminy w
Suchożebrach niniejszym informuję iż nie prowadzimy żadnej działalności o
których mowa we wniosku. W przypadku wydatkach gminy przeznaczonych na
ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane Urząd Gminy w
Suchożebrach poniósł następujące koszty:

* W roku 2015 - 814,75 zł. (na ogłoszenia);

* W roku 2016 - 509,22 zł. (na ogłoszenia);

* W roku 2017 - 1.730,00 zł. (na ogłoszenia);

* W roku 2018 - 0,00 zł.

Miłego dnia.

---------------------------------------------------

Jacek Wierzbicki

Urząd Gminy w Suchożebrach

Aleksandry Ogińskiej 11

08-125 Suchożebry

tel/fax: 25 631 45 15

email: <mailto:sekretariat@suchozebry.pl> sekretariat@suchozebry.pl

email: <mailto:gmina@suchozebry.pl> gmina@suchozebry.pl

<http://www.suchozebry.pl/> www.suchozebry.pl

------------------------------------------------------

informacja publiczna przez KROŚCIENKO WYŻNE 1

W załączeniu odpowiedź na Państwa maila

z poważaniem

Grażyna Rugiełło
Skarbnik Gminy
Krościenko Wyżne

odpowiedz na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez GRABOWO 1

Gmina Grabowo przesyła w załączeniu odpowiedz na wniosek o udzielenie
informacji publicznej.
Izabela Konopka
UG Grabowo

Odpowiedź na wniosek przez BRZEZINY 4

Witam

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o informacje publiczną. Proszę o
potwierdzenie otrzymania meila.

Waldemar Guzicki

Inspektor w Wydziale Organizacji i Projektów Rozwojowych, Urząd Miasta
Brzeziny

95-060 Brzeziny, ul. Henryka Sienkiewicza 16, Polska

tel: 48468742224 | fax: 48468742793 | web: <http://brzeziny.pl>
www.brzeziny.pl

<https://facebook.com/Brzeziny> <https://youtube.com/umbrzeziny>

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o informacje publiczną przez LIPSKO 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres umig@lipsko.eu.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

odp. na wniosek z dnia 16.07.2018 przez NOWOGRODZIEC 1

Sprawa nr WAP.1431.71.2018

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam pismo Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu w sprawie
Państwa wniosku z dnia 16 lipca 2018 r. dotyczącego udostępnienia informacji
publicznej.

Proszę o potwierdzenie otrzymania wiadomości.

Agnieszka Lenart

Naczelnik Wydziału Administracyjno Prawnego

Urząd Miejski w Nowogrodźcu

tel. 75 7380669, 75 7380660

www.nowogrodziec.pl

Informacja publiczna : OA.1431.26.2018.KR przez KAMIEŃSK

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 17 lipca br
informuję, że Gmina Kamieńsk prowadzi czasopismo pt. Biuletyn Informacyjny
Gminy Kamieńsk. Czasopismo zostało zarejestrowane w Sądzie Okręgowym
w Piotrkowie Tryb w dniu 08 czerwca 2012 r.
Informuję, że nie posiadamy przedmiotowego czasopisma w formacie pdf.
Wydatki Gminy na promocję w poszczególnych latach wynosiły

2015 r. kwota 140.213,91 zł

2016 r. kwota 168.345,64 zł

2017 r. kwota 161.813,95 zł

01.01.-30.06. 2018 r. kwota 168.428,80 zł.

Sekretarz Gminy Ryszard Kurman

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez MAGNUSZEW

Twoja wiadomość

Do: ugmagnuszew@bip.org.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-07-18 11:35

odczytano w dniu 2018-07-19 10:28.

Fwd: FW: informacja publiczna przez CZERWIEŃSK

-------- Wiadomość oryginalna --------
Temat: FW: informacja publiczna
Data: 2018-07-19 09:27
Od: Małgorzata Kuźniar <sekretarz@czerwiensk.pl>
Do: <biuro@siecobywatelska.pl>

Na podany adres -zwrot

Odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez STANIN

Witam!

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej informujemy, że Urząd Gminy Stanin i podległe gminie jednostki organizacyjne nie prowadzą wspomnianych we wniosku mediów.

Pozdrawiam:
Radosław Wiąckiewicz
Urząd Gminy Stanin
tel. (25) 798 11 18 wew. 26
e-mail: r.wiackiewicz@stanin.pl
www.stanin.pl

Odpowidź na wniosek przez DOBRZYŃ NAD WISŁĄ 1

<!DOCTYPE html>
<html><head>
<meta charset="UTF-8">
</head><body></body></html>

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez POŁAJEWO 1

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

ul. Ursynowska 22/2

02-605 Warszawa

Or.1431.29.2019

W załączeniu przesyłamy odpowiedź na wniosek z dnia 18 lipca 2018 r. o
udostępnienie informacji publicznej.

Z poważaniem

Sławomir Kryger

Sekretarz Gminy