RE: 5.2 Wniosek o informacje publiczną przez JAWORZYNA ŚLĄSKA

Dzień dobry,

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 16 lipca 2018 r., udostępniam
informację, o którą Państwo wnioskowaliście:

Gmina Jaworzyna Śląska wydaje gazetę "Rozmaitości Jaworzyńskie". Jest ona
dostępna w wersji elektronicznej pod adresem:
http://www.jaworzyna.net/index.php?option=34
<http://www.jaworzyna.net/index.php?option=34&cat_id=1&menu_id=53&page=2>
&cat_id=1&menu_id=53&page=2

Egzemplarzy na wysyłkę nie posiadamy. Gazeta jest oczywiście zarejestrowana.
Co do wydatków na "ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane
lub innego typu promocję" informacje w tym zakresie dostępne są w
sprawozdaniach z wykonania budżetów zamieszczanych w biuletynie informacji
publicznej.

Z poważaniem

Tomasz Strzałkowski

Sekretarz Gminy Jaworzyna Śląska

<mailto:strzalkowski@jaworzyna.net> strzalkowski@jaworzyna.net

Odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez ŁADZICE 1

W załączeniu odpowiedź na wniosek z dnia 17.07.2018r.

Podaję link do pobrania 5 ostatnich numerów kwartalnika "Wieści"

http://www.ladzice.pl/pismo_pdf.zip

Gmina Ładzice

odpowiedź przez ŁUKOWA

Stosownie do wniosku z dnia 17.07.2018r. Urząd Gminy Łukowa informuje:
Ad. 1. W Gminie Łukowa prowadzone są media.
Ad. 2. Jest to gazeta wydawana przez Gminny Ośrodek Kultury w Łukowej.
Ad. 3. Media są dostępne w internecie - www.lukowa.pl
Ad. 4. Gazeta jest zarejestrowana w Sadzie.
Ad. 5. Nie możemy przesłać ostatnich numerów gazety gdyż ich nie
posiadamy, są do wzięcia z w/w strony.
Ad. 6. Wydatki gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały
dedykowane i promocyjne to:
- 2015 rok - 3 000,00 zł
- 2016 rok - 2 805,00 zł
- 2017 rok - 3 193,00 zł
- 2018 rok - 4 913,00 zł

Sekretarz Gminy
Stanisław Pokarowski

FW: Wniosek o informacje publiczną przez BIŁGORAJ 1

Re: Wniosek o informację publiczną przez BOLIMÓW 1

Urząd Gminy w Bolimowie w załączeniu przesyła odpowiedź na Państwa
wniosek o udostępnienie informacji publicznej (data wpływu do tut.
Urzędu 17.07.2018 r.).

Z poważaniem
Wójt Gminy Bolimów
Stanisław Linart

FW: Wniosek o udzielenie informacji publicznej przez WYSZKI 9

W odpowiedzi na niniejszy wniosek informuję:
Gminne Centrum Biblioteczno - Kulturalne jako zadanie zlecone wydaje
kwartalnik samorządowy pn. "Wieści Gminne",
finansowany z dotacji podmiotowej placówki.
W każdym numerze znajduje się wkładka (lub jako część numeru) "Gazetka
Młodych", redagowana przez Młodzieżową Radę Gminy.
Przez Bibliotekę Narodową został nadany nr ISSN 2353-0650.
Biuletyn jest dostępny mieszkańcom nieodpłatnie.
W przypadku zbyt małej ilości informacji na wydanie kolejnej "gazetki", jest
on numerem łączonym za okres półroczny.
Na stronie internetowej placówki znajdują się zarchiwizowane numery w
formacie PDF,
link do powyższych:
http://goksit.gminawyszki.pl/index.php?option=com_content
<http://goksit.gminawyszki.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3
1:wiesci-gminne&catid=15:pomocnik&Itemid=87>
&view=article&id=31:wiesci-gminne&catid=15:pomocnik&Itemid=87

W załączniku kolejne numery od roku 2015.

Pozdrawiam

Tadeusz Wielanowski

Sekretarz Gminy Wyszki

Uszczegółowienie wniosku o informację publiczną - Gmina Skarżysko Kościelne przez SKARŻYSKO-KOŚCIELNE

Dzień Dobry

Prosimy o uszczegółowienie dotyczące informacji:

- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016,2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Czy chodzi tylko o wydatki gminy na ogłoszenia promujące gminę czy również
np. ogłoszenia w prasie o przetargach, konkursach na wolne stanowiska i na
realizację zadań konkursowych gminy, ogłoszenia o realizacji projektów, o
sprzedaży działek, itp., wynikających z przepisów prawa.

artykuły sponsorowane - jakie artykuły,

materiały dedykowane- jakie,

lub innego typu promocję - jaką.

Czy innego typu promocja - to np. wydatki na redagowanie i wydawanie gazetki
gminnej, zakup gadżetów i innych z logo Gminy. Zakup nagród na zawody,
konkursy itp. Koszty organizowanych festynów gminnych i uroczystości
okolicznościowych.

Jednocześnie rozumiemy, że wydatki mają dotyczyć tylko Urzędu Gminy, bez
jej jednostek organizacyjnych. Urząd Gminy nie posiada danych
szczegółowych jednostek.

RE: Wniosek o informacje publiczną przez GOSTYNIN 1

Udzielam odpowiedzi na informację publiczną.

Marzena Bulińska

sekretarz

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o informacje publiczną przez OPALENICA 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres info@opalenica.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej. przez KIKÓŁ 2

Witam,

W załącznikach wysyłam odpowiedź na wniosek  o udostępnienie informacji
publicznej wraz z 5 numerami gazety "Panorama Kikoła".

z wyrazami szacunku

--
Piotr Zarembski
informatyk
Urząd Gminy w Kikole
Plac Kościuszki 7
87-620 Kikół
tel.(54)2894670

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez GALEWICE

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@galewice.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-07-17 12:38

odczytano w dniu 2018-07-19 14:04.

Re: Wniosek o informacje publiczną przez ZAKLICZYN

Dzień dobry,

W odpowiedzi na wniosek z dnia 17.07.2018 r. Urząd Miejski w Zakliczynie
informuje:

Zakliczyńskie Centrum Kultury, jako instytucja kultury Gminy Zakliczyn,
jest wydawcą miesięcznika - Pisma Miasta i Gminy Zakliczyn "Głosiciel",
o nakładzie 1000 egz., ukazującego się od maja 1993 r., zarejestrowanego
w sądzie pod nr. 44, w rejestrze prasowym ISSN 1231-4641.

Archiwalne numery pisma "Głosiciel" dostępne pod adresem:
http://zakliczyninfo.pl/index.php/archiwum-glosiciela
Przesyłam link do pobrania pięciu ostatnich wydań Głosiciela w pdf-ie
(aktywny do dnia 31 lipca br.):
https://pliki.zakliczyn.pl/index.php/s/BynGN9WqisMHWJf

Informacja o wydatkach Gminy Zakliczyn na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku
2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku:
- 2015 - 15717,00 zł
- 2016 - 34676,14 zł
- 2017 - 54277,40 zł
- 2018 - 27422,61 zł

Janusz Krzyżak
Sekretarz Gminy Zakliczyn
tel. 146326470

Odpowiedź na wniosek o informację publiczną [Sprawa#OA.1431.10.2018] przez PRZEWORNO 1

Dokumenty: OA.KW-1323/18
Znak sprawy: OA.1431.10.2018
Rej. koresp. wych.: rkw.e-mail-0045/18
Wysłane przez: Paulina Szpak

--
----------------------------------------------------------------
wysłano z Systemu Obiegu Dokumentów
----------------------------------------------------------------
Urząd Gminy Przeworno
ul. Kolejowa 4A, 57-130 Przeworno
mail: sekretariat@przeworno.pl
www.przeworno.pl
bip.gwprzeworno.finn.pl
Wysłano z systemu FINN 8 SQL

Odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez BYTNICA 1

Dzień dobry!

W odpowiedzi na Wasz wniosek o udostepnienie informacji publicznej
informuję, że w Urzędzie Gminy i jej jednostkach organizacyjnych gminy nie
są prowadzone media. Gmina nie wydaje dziennika i czasopisma.

Wydatki gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane , materiały dedykowane
lub innego typu promocję przedstawia tabela w załączeniu.

Pozdrawiam

Grażyna Fieńko

Sekretarz Gminy

Odpowiedź OSO.1431.68.2018 przez NIDZICA 1

Dzień dobry,

w załączniku przesyłam odpowiedź na wniosek z dnia 18 lipca 2018 r.

Z poważaniem

Anna Waleriańska

Z-ca Kierownika Wydziału OSO

--
Urząd Miejski w Nidzicy
13-100 Nidzica
ul.Plac Wolności 1
tel. 89 625 07 10
fax. 89 625 07 11
e-mail. um@nidzica.pl
www.nidzica.pl

Re: Wniosek o informacje publiczną przez PODEDWÓRZE

Dzień dobry

 W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej
informuję, że w UG ani w jednostkach organizacyjnych gminy nie są
prowadzone media.

Z poważaniem

Bożena Zaim

Inspektor UG

W dniu 2018-07-17 o 12:35, sprawa-7382@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

Re: Wniosek o informacje publiczną przez OBRZYCKO

Obrzycko, dn. 19.07.2018r.

DOP.1431.9.2018

*UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ*

**

Urząd Miasta Obrzycko na podstawie art. 5, art. 10 oraz art. 13 ustawy o
dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. 2018
r. poz. 1330) w odpowiedzi na wniosek z dnia 18.07.2018r., (data wpływu
do tut. urzędu: 18.07.2018r.) informuje, że
w Urzędzie MiastaObrzycko nie są prowadzone media.

Z poważaniem,

Joanna Lewandowska

Urząd Miasta Obrzycko

Rynek 19, 64-520 Obrzycko

W dniu 18.07.2018 o 11:40, sprawa-8696@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez ADAMÓWKA

Twoja wiadomość

Do: ug_adamowka@pro.onet.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-07-17 11:36

odczytano w dniu 2018-07-19 14:22.

--
Email sprawdzony przez Arcabit Internet Security
This email was scanned by Arcabit Internet Security

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez ADAMÓWKA

Twoja wiadomość

Do: ug_adamowka@pro.onet.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-07-17 11:36

odczytano w dniu 2018-07-19 14:22.

--
Email sprawdzony przez Arcabit Internet Security
This email was scanned by Arcabit Internet Security

RE: Wniosek o informacje publiczną przez MAJDAN KRÓLEWSKI

Dzień Dobry!

W odpowiedzi na wniosek uprzejmie informuję , że w Urzędzie Gminy Majdan Królewski a także w jednostkach organizacyjnych nie prowadzimy mediów wymienionych we wniosku.

Gmina ponosi wydatki za umieszczanie wymaganych ogłoszeń w prasie lokalnej i tak ; w roku 2015 na kwotę 442,80zł; w roku 2016 na kwotę 1131,60; w roku 2017 na kwotę 810,45zł. w roku bieżącym na kwotę 1536.90.

Janina Wójtowicz

Urząd Gminy Majdan Królewski

RE: Wniosek o informacje publiczną - Gmina Wohyń przez WOHYŃ

Or.1431.37.2018, Wohyń 19 lipca 2018 r.

W odpowiedzi na poniższy wniosek informuję odpowiednio:

Ad. 1. nie

Ad. 2-4. nie dotyczy

Ad. 5. 2015-31340 zł, 2016-41198,65 zł,2017-21600,67 zł, 2018-5453 zł.

Tomasz Jurkiewicz

UG Wohyń

Re: Wniosek o informacjepubliczną przez MEDYKA

Odpowiedź na Wasz wniosek o informację publiczną z dnia 17-07-2018.

Przekazuję odpowiedzi:
1) czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego
wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury)
lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do
gminy), prowadzone są media?;
Odpowiedź: NIE

2)-jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o
informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
Odpowiedź: NIE PROWADZI

3)- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku
2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018
roku.

2015 - 4000,00 zł
2016 - 4000,00 zł
2017 - 4000,00 zł
2018 - 1000,00 zł

Urząd Gminy Medyka
Jacek Wlazły
2018-07-19

------------------------------------------------------------------------------

Wniosek o informacje publiczną - Gmina Wohyń poprawiony przez WOHYŃ

Or.1431.37.2018, Wohyń 19 lipca 2018 r.

W odpowiedzi na poniższy wniosek informuję odpowiednio:

Ad. 1. nie

Ad. 2-4. nie dotyczy

Ad. 5. 2015-31340 zł, 2016-41198,65 zł,2017-21600,67 zł, 2018-9363,70 zł.

Poprawiono w odniesieniu do poprzedniego e-maila koszty promocji za 2018 r. Przepraszam za pomyłkę w poprzedniej (sprzed kilku minut) wiadomości od nas.

Tomasz Jurkiewicz

UG Wohyń

Udzielenie informacji publicznej przez MOGIELNICA

Szanowni Państwo,
w odpowiedzi na pismo dotyczące udzielenia informacji publicznej
informuję co następuje:
- Gmina Mogielnica nie posiada własnego wydawnictwa ani nie posiada
odrębnych mediów,
- Gmina Mogielnica korzysta z usług zewnętrznych - gazet lokalnych do
informowania o działaniach Urzędu na rzecz mieszkańców,
- W roku 2015 koszty poniesione na usługi medialne i na promocję
wynosiły - 34 918,07zł
- W roku 2016 koszty poniesione na usługi medialne, druk książki
"Dzieje Mogielnica" i na promocję wynosiły - 76 252,58zł
- W roku 2017 koszty poniesione na usługi medialne i na promocję
wynosiły - 31 203,60zł
- W roku 2018 do dnia 19.07.2018 koszty poniesione na usługi medialne i
na promocję wynosiły - 32 321,35zł.
Z poważaniem
Anna Bitner-Michalska

Wniosek o informacje publiczną przez RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI 5

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub
w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy),
prowadzone są media?;
TAK

- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np.
gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki
organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
gazeta informator samorządowy - prowadzona przez urząd gminy, profil na
facebooku prowadzony przez urząd gminy
gazeta - Rzepiennik Wczoraj i Dziś - prowadzona przez Gminne Centrum Kultury
Czytelnictwa i Promocji w Rzepienniku Strzyżewskim

- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
http://rzepiennik.pl/informator-samorzadowy/
https://www.facebook.com/grzepiennik

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy
jest on zarejestrowany w sądzie;
TAK

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie
pdf. - w załaczeniu

- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku
2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.
2015- 10.201,77zł
2016 - 14.307,10 zł
2017 - 17.586,15 zł
2018 - 3.791,00 zł

Grzegorz Burkot