Odpowiedź na Wniosek o informacje publiczną przez HUSZLEW

Odpowiedź na wniosek

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?; NIE
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy; BRAK
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;- BRAK
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie; NIE
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.; NIE
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.- NIE WYDAWALIŚY

Z poważaniem

Wójt Gminy Huszlew

Re: Fw: Wniosek o informacje publiczną przez KODEŃ

Gmina Kodeń ani jej jednostki organizacyjne nie prowadzą żadnych mediów

W latach 2015-2018 (do tej pory) na informacje dedykowane wydano 9.960 zł brutto

Andrzej Krywicki

odpowiedź przez TRZEBOWNISKO

W odpowiedzi na Państwa wniosek, Urząd Gminy Trzebownisko informuje, że
zarówno w Urzędzie jak i jego jednostkach organizacyjnych nie prowadzone
są media (gazeta, radio, telewizja).

Wydatki Gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane
i inne związane z promocją w poszczególnych latach:

2015 - 4 183,85 zł,

2016 - 9 317,25 zł,

2017 - 4 827,75 zł.

--
Z poważaniem
Tomasz Wójcik
inspektor
Urząd Gminy Trzebownisko
36-001 Trzebownisko 976
NIP: 813 10 20 728 Regon: 000551697
www.trzebownisko.pl
Tel. 17 771 37 31
Fax. 17 771 37 19

Odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez CZERNIEWICE

Dzień dobry,

w nawiązaniu do wniosku o udostępnienie informacji publicznej, który
wpłyną do tutejszego Urzędu drogą elektroniczną w dn. 17.07.2018 r.,
poniżej przesyłam odpowiedzi.

Pozdrawiam,

Dominik Kępa

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Fwd: Wniosek o informacje publiczną
Data: Wed, 18 Jul 2018 10:43:15 +0200
Nadawca: UG Czerniewice - Monika Socha <gmina@czerniewice.pl>
Adresat: Dominik Kępa - UG Czerniewice <dominik.kepa@czerniewice.pl>

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Data: Tue, 17 Jul 2018 10:38:50 -0000
Nadawca: sprawa-7813@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Odpowiedź-Do: sprawa-7813@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Adresat: gmina@czerniewice.pl

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o
informację:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;

*Tak*

- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np.
gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki
organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;

*Gazeta samorządowa "Wieści znad Krzemionki", której wydawcą jest Gmina
Czerniewice*

- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;

*http://czerniewice.pl/pl/dla-mieszkanca/kultura-i-sport/gazeta-wiesci-znad-krzemionki*

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację
czy jest on zarejestrowany w sądzie;

*Gazeta zarejestrowana jest w sądzie*

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;

*Gazeta dostępna jest na stronie w formacie pdf. z możliwością pobrania
każdego numeru:
**http://czerniewice.pl/pl/dla-mieszkanca/kultura-i-sport/gazeta-wiesci-znad-krzemionki*

- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

*Wydatki na promocję:*

*2015 - **17 988,31 zł
*

*2016 -**19 015,51 zł
*

*2017 -**29 958,12 zł
*

*2018 - 6 950,73 zł*

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na
adres sprawa-7813@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie
zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Re: Wniosek o informacje publiczną przez DĘBOWIEC 1

w załączeniu odpowiedź na informacje publiczną

link do gazet archiwalnych Gminne Echa:

http://www.bip.debowiec.pl/27930/27930/

RE: Wniosek o informacje publiczną przez KAMIEŃ 3

Dzień dobry.

W załączeniu przesyłamy odpowiedź na wniosek o informację publiczną.

Z poważaniem

Urząd Gminy Kamień
ul. Diamentowa 15
22-113 Kamień
tel. (82) 567 15 51
sekretariat@kamien.gmina.pl

FW: odpowiedź na wniosek ws. udzielenia informacji publicznej z dnia 17.07.2018 przez SANOK 1

Witam,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na informacje publiczną.

Pozdrawiam

Mariola Haduch

Gmina Sanok

informacja przez Opole

Opolski Teatr Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki w Opolu uprzejmie
informuje, że w Teatrze nie są prowadzone media.

Z wyrazami szacunku

Tamara Łomnicka-Kumala

________________________________

Tamara Łomnicka-Kumala

Kierownik działu administracyjno-gospodarczego

Opolski Teatr Lalki i Aktora

im. Alojzego Smolki

tel. (77) 453 73 06; (77) 40790 47

e-mail: kadry@teatrlalki.opole.pl

---
Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast.
https://www.avast.com/antivirus

Re: Wniosek o informacje publiczną przez RUDKA 1

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez GRODZISK WIELKOPOLSKI 1

Witam!

List na adres "grodzisk@grodzisk.wlkp.pl" datowany 18 lipca 2018 (11:39:58),
został przeczytany. Jeśli odpowiedź okaże się niezbędna,
grodzisk@grodzisk.wlkp.pl odpowie w najbliższym czasie.

The Bat! - automatyczna obsługa potwierdzeń

RE: Wniosek o informacje publiczną przez OŁAWA 2

PR.1431.32.2018

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

Sprawa-7047@fedrowanie.siecobywatelska.pl <mailto:Sprawa-7047@fedrowanie.siecobywatelska.pl>

Dot. wniosku o udzielenie informacji publicznej z 16.07.2018r.

Zgodnie z art. 10.1. Ustawy o dostępie do informacji publicznej z 6 września 2001r. (Dz.U.2016.1764) oraz ww. wnioskiem poniżej udostępniam wnioskowaną informację publiczną:

* Ad. 1 – Tak

* Ad. 2 – biuletyn informacyjny Wieści Gminy Oława (gazeta), wydawca: Gmina Oława

* Ad.3 – Wieści Gminy Oława są publikowane na stronie gminy Oława: https://gminaolawa.pl/wiesci-gminy-olawa/

* Ad.4 – tak: Rej Pr 3024

* Ad. 5 – w załączeniu do niniejszej wiadomości przesyłam 2 numery z 2017 roku, w następnej wiadomości przesyłam kolejne 3 numery z 2018

* Ad. 6 – Wydatki na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, reklamy w mediach dot. promocji gminy:

* 2015 rok- 5.064,22 zł

* 2016 rok – 4.802,66 zł

* 2017 rok – 4.903,56 zł

* 2018 rok – 3.356,06 zł

Osoba która wytworzyła i udostępniła informację publiczną: insp. ds. promocji - Joanna Szulżyk, dane w stopce wiadomości

Proszę o potwierdzenie otrzymanej wiadomości

Pozdrawiam

Joanna Szulżyk - insp. ds. promocji

Gmina Oława
pl. Marszałka J. Piłsudskiego 28, 55-200 Oława


tel. 71 313 30 33 wew., 214, 71-38-12-214, fax. 71 72 34 634

<mailto:promocja@GminaOlawa.pl> promocja@GminaOlawa.pl,
<http://www.gminaolawa.pl/> www.GminaOlawa.pl bip.gminaolawa.pl, <http://www.facebook.com/gminaOlawa> www.facebook.com/gminaOlawa

Re: wniosek o informację publiczną przez PIECKI 1

Dzień dobry,
w odpowiedzi na Państwa maila z 18 lipca 2018 r. przesyłam w załączeniu odpowiedź odnośnie prowadzenia mediów.
Pozdrawiam
Karolina Obłoczyńska-Burcz

Urząd Gminy Piecki
ul. Zwycięstwa 34, 11-710 Piecki
tel. 505 054 897
e-mail. k.burcz@piecki.com.pl

FW: Wniosek o informacje publiczną przez OŁAWA 4

PR.1431.32.2018

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

Sprawa-7047@fedrowanie.siecobywatelska.pl <mailto:Sprawa-7047@fedrowanie.siecobywatelska.pl>

Dot. wniosku o udzielenie informacji publicznej z 16.07.2018r.

Zgodnie z art. 10.1. Ustawy o dostępie do informacji publicznej z 6 września 2001r. (Dz.U.2016.1764) oraz ww. wnioskiem poniżej udostępniam wnioskowaną informację publiczną:

* Ad. 1 – Tak

* Ad. 2 – biuletyn informacyjny Wieści Gminy Oława (gazeta), wydawca: Gmina Oława

* Ad.3 – Wieści Gminy Oława są publikowane na stronie gminy Oława: https://gminaolawa.pl/wiesci-gminy-olawa/

* Ad.4 – tak: Rej Pr 3024

* Ad. 5 – w załączeniu do niniejszej wiadomości przesyłam 2 numery z 2017 roku, w następnej wiadomości przesyłam kolejne 3 numery z 2018

* Ad. 6 – Wydatki na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, reklamy w mediach dot. promocji gminy:

* 2015 rok- 5.064,22 zł

* 2016 rok – 4.802,66 zł

* 2017 rok – 4.903,56 zł

* 2018 rok – 3.356,06 zł

Osoba która wytworzyła i udostępniła informację publiczną: insp. ds. promocji - Joanna Szulżyk, dane w stopce wiadomości

Proszę o potwierdzenie otrzymanej wiadomości

Pozdrawiam

Joanna Szulżyk - insp. ds. promocji

Gmina Oława
pl. Marszałka J. Piłsudskiego 28, 55-200 Oława


tel. 71 313 30 33 wew., 214, 71-38-12-214, fax. 71 72 34 634

<mailto:promocja@GminaOlawa.pl> promocja@GminaOlawa.pl,
<http://www.gminaolawa.pl/> www.GminaOlawa.pl bip.gminaolawa.pl, <http://www.facebook.com/gminaOlawa> www.facebook.com/gminaOlawa

FW: Wniosek o informacje publiczną przez OŁAWA 6

PR.1431.32.2018

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

Sprawa-7047@fedrowanie.siecobywatelska.pl <mailto:Sprawa-7047@fedrowanie.siecobywatelska.pl>

W załączeniu kolejne 3. Nr Wieści Gminy Oława.

Proszę o potwierdzenie otrzymanej wiadomości

Pozdrawiam

Joanna Szulżyk - insp. ds. promocji

Gmina Oława
pl. Marszałka J. Piłsudskiego 28, 55-200 Oława


tel. 71 313 30 33 wew., 214, 71-38-12-214, fax. 71 72 34 634

<mailto:promocja@GminaOlawa.pl> promocja@GminaOlawa.pl,
<http://www.gminaolawa.pl/> www.GminaOlawa.pl bip.gminaolawa.pl, <http://www.facebook.com/gminaOlawa> www.facebook.com/gminaOlawa

odpowiedź na wniosek o informację publiczną SP.1431.1.2018 przez ZGIERZ 2

W odpowiedzi na Państwa wniosek o informację publiczną informujemy, że:

- w Gminie Zgierz prowadzone są media w postaci gazety samorządowej –
miesięcznika bezpłatnego „Na Ziemi Zgierskiej”.

- Miesięcznik „Na Ziemi Zgierskiej” dostępny jest w internecie – link do
strony: https://gminazgierz.pl/category/na-ziemi-zgierskiej/

- Miesięcznik „Na Ziemi Zgierskiej” jest zarejestrowany w Sądzie
Okręgowym w Łodzi.

- Wszystkie numery miesięcznika „Na Ziemi Zgierskiej” są dostępne pod
adresem:

https://gminazgierz.pl/category/na-ziemi-zgierskiej/

- Gmina Zgierz nie dokonała wydatków na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję czasopisma w
roku 2015, 2016, 2017 i 2018.

Sygnatura

Aleksandra Boruta
Kierownik Referatu Promocji i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych
tel. 42 716 25 15 wew. 113

Urząd Gminy Zgierz
ul. Łęczycka 4, 95-100 Zgierz
tel. 42 716 25 15
faks 42 716 45 54

tekst alternatywny <https://www.facebook.com/gminazgierz/>

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez OSTRÓW WIELKOPOLSKI

Twoja wiadomość

Do: kancelaria@ostrowwielkopolski.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-07-18 11:40

odczytano w dniu 2018-07-19 11:38.

odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez RADZYŃ PODLASKI 1

W odpowiedzi na wniosek o informację publiczną Gmina Radzyń Podlaski podaje
wymagane informacje :

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?; -
nie są prowadzone
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta,
radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub
osoby prawnej gminy; nie dotyczy
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie; - nie
dotyczy
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy
jest on zarejestrowany w sądzie; nie dotyczy
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
nie dotyczy
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

2015r. - 10045,20

2016r. - 20697,00

2017r. - 20803,27

2018r. - 8842,00

Daniel Howorus

Urząd Gminy Radzyń Podlaski

odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez ZDUNY 2

Szanowny Panie,

w załączeniu odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej.

Urząd Miejski w Zdunach

Rynek 2, 63-760 Zduny

tel. (+48) 62 721 50 01, faks (+48) 62 721 52 43

e-mail: <mailto:zduny@zduny.pl> zduny@zduny.pl

odpowiedź na wniosek przez BIERAWA 1

W załączeniu przekazuję odpowiedź na wniosek z dnia 17 lipca 2018 r.

Barbara Gawlik
Sekretarz Gminy

odpowiedź na informację publiczną przez SIEMIATYCZE

Dzień Dobry. W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej w zakresie prowadzonych przez Gminę mediów niniejszym
informuję, że Gmina Siemiatycze nie prowadzi włąsnego radia, telewizji,
gazet. Korzystamy w tym zakresie z Głosu Siemiatycz. W roku 2017
wydaliśmy na ten cel około 8 tys. zł., w 2016r. około 4 tys. zł. w
2015r. około 5 tys.zł. Pozdrawiam Joanna Miłkowska Sekretarz Gminy.

odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez PORONIN 2

Dzień dobry,

w odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 17 lipca 2018 r. informuję:

Pytanie 1.

czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 2.

jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np.
gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki
organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;

Odpowiedź:

Gmina Poronin wydaje gazetę kwartalnik "Czas Poroniański". Jednostka
odpowiedzialna Gminne Centrum Informacji i Promocji (referat Urzędu
Gminy Poronin). Kwartalnik wydawany we współpracy z Media Kolorowe.

link: http://www.poronin.pl/dla-mieszkanca/czas-poronianski/

Pytanie 3.

jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy
jest on zarejestrowany w sądzie;

Odpowiedź: Nie

Pytanie 4.

jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;

Odpowiedź:

W marcu 2018 roku ukazał się pierwszy numer kwartalnika Czas
Poroniański. W zeszłym tygodniu ukazał się drugi numer.

W załączeniu oba numery w formacie pdf.

Pytanie 5.

prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Odpowiedź:

2015 rok - 36871,71 złotych

2016 rok - 30892,13 złotych

2017 rok - 28631,11 złotych

2018 rok (od 1.01.2018 r. do dnia udzielania odpowiedzi) - 27015,31 złotych

Z poważaniem

Katarzyna Krzyściak

Sekretarz Gminy Poronin

Fwd: Fwd: Wniosek o informacje publiczną przez BODZENTYN 6

Szanowni Państwo,

w załączniku przesyłam skan pisma w odpowiedzi na wniosek wraz z
pięcioma ostatnimi wydaniami Biuletynu Informacyjnego Miasta i Gminy
Bodzentyn "Głos z Bodzentyna".

--
Z poważaniem,
Ewa Świątkowska
inspektor ds. zdrowia, sportu i turystyki

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie
ul. Suchedniowska 3
26-010 Bodzentyn
tel.: (41) 311 50 10 w. 36
kom.: 882 841 437
fax.: (41) 311 51 14
www.bodzentyn.pl

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Data: Wed, 18 Jul 2018 09:40:33 -0000
Nadawca: sprawa-8806@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Odpowiedź-Do: sprawa-8806@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Adresat: bodzentyn@post.pl

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o
informację:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np.
gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki
organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację
czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na
adres sprawa-8806@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie
zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Odpowiedź na wniosek o informację - Warta przez WARTA

Urząd Gminy i Miasta w Warcie informuje, że żaden Wydział Urzędu ani
jednostka organizacyjna gminy i jednostki gminy posiadające osobowość prawną
nie prowadzą żadnych mediów.

Ponadto informujemy, że Gmina i Miasto Warta wydatkowało na cele promocyjne
w mediach tj. w telewizji, prasie, radiu i internecie w 2015, 2016, 2017 i w
pierwszej połowie 2018 roku środki w kwocie 89.829,19 zł.

Tomasz Jachowicz

Kierownik

Wydział Infrastuktury Turystyczno Sportowej, Zamówień Publicznych, Funduszy
Unijnych i Promocji

Urząd Gminy i Miasta w Warcie

Rynek im. Wł. St. Reymonta 1

98-290 Warta

tel. (43) 828 71 15

e-mail: <mailto:promocja@gimwarta.pl> promocja@gimwarta.pl

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez SŁAWOBORZE

Twoją wiadomość

Temat: Wniosek o informacje publiczną
Do: ug@slawoborze.pl
Wysłaną: 2018-07-18 12:47:25

Odczytano w dniu 2018-07-19 12:12:51

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez WIELUŃ

BB.1431.100.2019

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 17 lipca br. informuję, że:

1. Urząd Miejski w Wieluniu/jednostka organizacyjna gminy/ samorządowa
osoba prawna nie prowadzą mediów.

2. Gmina Wielun nie prowadzi dziennika lub czasopisma, wydaje
okazjonalnie Informator Wieluński-bezpłatny biuletyn gminy, który nie jest
zarejestrowany w sądzie.

3. Od roku 2015 do dnia dzisiejszego Gmina Wieluń wydała dwa numery
Informatora Wieluńskiego, nr 2 jest dostępny:
http://www.wielun.pl/images/biuletyn/informator2.pdf

4. Proszę o uszczegółowienie zapytania dotyczącego informacji o
wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane
lub innego typu promocję (jaką promocję? Wszystkie działania promocyjne czy
tylko promocja w formie materiałów drukowanych?) w roku 2015, 2016, 2017 i
do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 r.

Pozdrawiam,


Joanna Skotnicka-Fiuk
Kierownik Biura Burmistrza


tel. 48 43 886 02 28, 792 237 907
fax. 48 43 886 02 60
e-mail: <mailto:skotnickaj@um.wielun.pl> skotnickaj@um.wielun.pl

Urząd Miejski w Wieluniu
Plac Kazimierza Wielkiego 1
98-300 Wieluń
<http://www.wielun.pl/> www.wielun.pl