Odpowiedź na wniosek o informacje publiczną - Gmina Żagań przez ŻAGAŃ

W odpowiedzi na wniosek na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, udzielam informację:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;

W Urzędzie Gminy Żagań jej wydziałach, jednostkach organizacyjnych , samorządowych jednostkach prawnych nie są prowadzone żadne media.

- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;

Nie dotyczy.

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;

Gmina Żagań nie prowadzi żadnego dziennika oraz czasopisma.

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;

Gmina Żagań nie prowadzi żadnego dziennika oraz czasopisma brak załącznika.

- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

W budżecie gminy Żagań w 2015, 2016, 2017r. oraz 2018 r. nie zostały poniesione w/w wydatki.

Z poważaniem,

Agnieszka Antosz

Urząd Gminy Żagań

Ul. Armii Krajowej 9

68-100 Żagań

RE: Wniosek o informacje publiczną przez IZBICKO 1

W związku z Państwa zapytaniem informuję:

* nie prowadzimy mediów, nie tworzymy czasopism, dzienników.

* Podaję informacje o wydatkach Gminy Izbicko na ogłoszenia, artykuły:

* 2015 – 9567,36zł.

* 2016 – 18123,60zł.

* 2017 – 30544,88zł.

* 2018 - I połowa - 10784,68zł.

Z poważaniem

Sekretarz Gminy Izbicko Marzena Baksik

RE: FW: Wniosek o informacje publiczną przez GRABÓW NAD PROSNĄ 1

Dzień dobry. W załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek o informację publiczną z dnia 18 lipca 2018r.
Z poważaniem

 

EWA KRZYKAŁA

Kierownik Referatu Administracyjno - Organizacyjnego

 

URZĄD MIASTA I GMINY W GRABOWIE NAD PROSNĄ

www.grabownadprosna.com.pl

ul. Kolejowa 8    63-520 Grabów nad Prosną

tel. + 48 62 730 58 87

e-mail: kadry@grabownadprosna.com.pl

 


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuje Pana/Panią, że:

Administratorem przetwarzanych Pana/ Pani danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Grabów nad Prosną, ul. Kolejowa 8, 63-520 Grabów nad Prosną. Dodatkowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych mogą Państwo znaleźć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

http://bip.wokiss.pl/grabownp/zasoby/files/dane_osobowe/inf._ochorna_danych_11.06.2018.pdf

 
----------- Oryginalna wiadomość -----------
Od: Urzad urzad@grabownadprosna.com.pl
Data: 2018-07-19 12:25:19
Do: kadry@grabownadprosna.com.pl
Temat: FW: Wniosek o informacje publiczną
----------- Oryginalna wiadomość ----------- Od: sprawa-8617@fedrowanie.siecobywatelska.pl Data: 2018-07-18 09:39:58 Do: urzad@grabownadprosna.com.pl Temat: Wniosek o informacje publiczną

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:
- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.
Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-8617@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
--Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Fwd: Fwd: Fwd: Wniosek o informacje publiczną przez SIERAKÓW 1

Witam serdecznie,

W odpowiedzi na Państwa wniosek przesyłam wymagane dane:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;

Odp. Urząd Gminy Sieraków oraz cześć jednostek organizacyjnych prowadzi
własne strony internetowe oraz oficjalne profile w mediach
społecznościowych, które służą do dystrybucji treści o zróżnicowanym
charakterze do licznego grona odbiorców.

- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np.
gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki
organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;

Odp. Urząd Gminy Sieraków prowadzi tylko portal internetowy oraz
oficjalne kanały społecznościowe: Facebook, Instagram, Youtube.

- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;

http://www.sierakow.pl/

https://www.facebook.com/gmina.sierakow/

https://www.instagram.com/gmina.sierakow/

https://www.youtube.com/user/sierakowug

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację
czy jest on zarejestrowany w sądzie;

Odp. Gmina Sieraków nie prowadzi tego typu wydawnictw.

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;

Odp. Gmina Sieraków nie prowadzi tego typu wydawnictw.

- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

2018 r.- 3028,26 zł do 19.07.2018 r.

2017 r. – 7415,92 zł

2016 r. – 1119,30 zł

2015 r. – 492 zł

W kosztach zostały podliczone płatne ogłoszenia prasowe oraz reklamy
radiowe.

pozdrawiam,
-- *Dari**a Waśkowiak *
/stanowisko ds. promocji/

*Urząd Gminy Sieraków*
ul. 8 Stycznia 38, 64-410 Sieraków tel. 61 29 55 877; promocja@sierakow.pl

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Data: Wed, 18 Jul 2018 09:40:03 -0000
Nadawca: sprawa-8742@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Odpowiedź-Do: sprawa-8742@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Adresat: urzad@sierakow.pl

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o
informację:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np.
gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki
organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację
czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na
adres sprawa-8742@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie
zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Odpowiedź na wniosek przez WILKÓW 4

Dzień dobry. W Załączeniu Urząd Gminy Wilków przesyła odpowiedź na wniosek o
udostępnienie informacji publicznej.

___________________________________

Anita Lasota- podinspektor

logo wilkow2 Urząd Gminy Wilków

Wilków 62A

24-313 Wilków

tel/fax: 818281002

mail: wilkow@gminawilkow.pl

FW: Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej- Gmina Baranów przez BARANÓW 7

Dzień dobry.

W odpowiedzi na e-mail z dnia 18.07.2018r. (wniosek o informację publiczną)
przesyłam pismo przewodnie wraz z załącznikami:

Pozdrawiam:
Joanna Semba

Podinspektor ds. funduszy pomocowych i współpracy z organizacjami
pozarządowymi

Referat Rozwioju Gminy, Kultury, Sportu i Promocji

Urząd Gminy w Baranowie

ul. Rynek 21
63-604 Baranów

woj. wielkopolskie

powiat kępniński

tel. (0-62) 78 10 430
e-mail: joanna.semba@baranow.pl

http:// <http://www.baranow.pl/> www.baranow.pl

Logo pod1

Poniższa informacja jest kierowana do osób fizycznych.
UWAGA ! Jeżeli jesteś osobą, która nie ukończyła 16 lat prosimy o podanie
kontaktu do rodzica lub opiekuna prawnego, który wyrazi zgodę na
przetwarzanie Twoich danych osobowych, o ile nie nastąpiło to w
korespondencji wcześniejszej. Informujemy, że Państwa dane osobowe określone
w mailu, na którego odpowiadamy, są przetwarzane przez Wójta Gminy Baranów z
siedzibą w Urzędzie Gminy w Baranowie, ul. Rynek 21, 63-604 Baranów,
zgodnie z Państwa intencją w celach komunikacji z Państwem oraz
archiwizacyjnych zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną, o ile treści te stanowić
będą akta sprawy. Dane osobowe o ile stanowią akta sprawy będą przechowywane
zgodnie z okresem archiwizacji w zależności od prowadzonej sprawy zgodnie z
Instrukcją Kancelaryjną. Podanie danych osobowych jest warunkiem umownym a
ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości kontaktu za pomocą poczty
elektronicznej. W przypadku gdy Państwa korespondencja będzie stanowiła akta
sprawy przysługuje Państwu prawo do: dostępu do danych osobowych, ich
sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
W pozostałych przypadkach przysługuje Państwu prawo do: usunięcia danych
osobowych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, dostępu do
danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do wniesienia skargi do
organu nadzorczego. Państwa dane osobowe będą ujawniane podmiotom
uprawnionym na podstawie przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie
udzielonej zgody. Dane kontaktowe w sprawie ochrony danych osobowych: 62 78
10 400 lub gmina@baranow.pl. Instrukcja Kancelaryjna - Rozporządzenie
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Re: Fwd: Wniosek o informacje publiczną -odpowiedź Góra Kalwaria przez GÓRA KALWARIA 5

Szanowni Państwo,

odpowiedzi na Państwa wniosek przesyłam w załączeniu.

Z Góry pozdrawiam

--

Jolanta Jawień

Biuro Pozyskiwania Środków Zewnętrznych i Promocji
Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria
ul. 3-go Maja 10
05-530 Góra Kalwaria
tel. 22 727 95 17
www.gorakalwaria.pl

W dniu 18.07.2018 o 14:12, UMiG Góra Kalwaria pisze:

Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez WIERZCHOWO 1

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej.Z poważaniem


Normal
0


21


false
false
false

PL
X-NONE
X-NONE

MicrosoftInternetExplorer4
<w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true"
DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99"
LatentStyleCount="267">
<w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/>


<w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/>

<w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/>

<w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/>

<w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/>
<w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false"
UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/>


/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:Standardowy;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:"Calibri","sans-serif";
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;}

<span style="mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-fareast-language:PL;mso-no-proof:yes">Tomasz Suchoński

<span style="font-size:8.0pt;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-theme-font:
minor-fareast;mso-fareast-language:PL;mso-no-proof:yes">Sekretarz Gminy
Wierzchowo

<span style="font-size:8.0pt;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-theme-font:
minor-fareast;mso-fareast-language:PL;mso-no-proof:yes">Urząd Gminy Wierzchowo

<span style="font-size:8.0pt;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-theme-font:
minor-fareast;mso-fareast-language:PL;mso-no-proof:yes">ul. Długa 29

<span style="font-size:8.0pt;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-theme-font:
minor-fareast;mso-fareast-language:PL;mso-no-proof:yes">78-530 Wierzchowo

<span style="font-size:8.0pt;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-theme-font:
minor-fareast;mso-fareast-language:PL;mso-no-proof:yes">www.wierzchowo.pl

<span style="font-size:8.0pt;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-theme-font:
minor-fareast;mso-fareast-language:PL;mso-no-proof:yes">tel. 94 36 18 833

Przeczytane: Wniosek o informacje publiczną przez JUTROSIN

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<umig@jutrosin.eu> o 2018-07-18 11:39

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2018-07-19 13:01

odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej - Gmina Włodawa przez WŁODAWA 1

Dzień dobry
W załączeniu przesyłam odpowiedź na złożony wniosek o udzielenie informacji
publicznej dotyczącej mediów w Gminie Włodawa.


pozdrawiam
Marta Wawryszuk
Urząd Gminy Włodawa

RE: 5.2 Wniosek o informacje publiczną przez JAWORZYNA ŚLĄSKA

Dzień dobry,

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 16 lipca 2018 r., udostępniam
informację, o którą Państwo wnioskowaliście:

Gmina Jaworzyna Śląska wydaje gazetę "Rozmaitości Jaworzyńskie". Jest ona
dostępna w wersji elektronicznej pod adresem:
http://www.jaworzyna.net/index.php?option=34
<http://www.jaworzyna.net/index.php?option=34&cat_id=1&menu_id=53&page=2>
&cat_id=1&menu_id=53&page=2

Egzemplarzy na wysyłkę nie posiadamy. Gazeta jest oczywiście zarejestrowana.
Co do wydatków na "ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane
lub innego typu promocję" informacje w tym zakresie dostępne są w
sprawozdaniach z wykonania budżetów zamieszczanych w biuletynie informacji
publicznej.

Z poważaniem

Tomasz Strzałkowski

Sekretarz Gminy Jaworzyna Śląska

<mailto:strzalkowski@jaworzyna.net> strzalkowski@jaworzyna.net

Odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez ŁADZICE 1

W załączeniu odpowiedź na wniosek z dnia 17.07.2018r.

Podaję link do pobrania 5 ostatnich numerów kwartalnika "Wieści"

http://www.ladzice.pl/pismo_pdf.zip

Gmina Ładzice

odpowiedź przez ŁUKOWA

Stosownie do wniosku z dnia 17.07.2018r. Urząd Gminy Łukowa informuje:
Ad. 1. W Gminie Łukowa prowadzone są media.
Ad. 2. Jest to gazeta wydawana przez Gminny Ośrodek Kultury w Łukowej.
Ad. 3. Media są dostępne w internecie - www.lukowa.pl
Ad. 4. Gazeta jest zarejestrowana w Sadzie.
Ad. 5. Nie możemy przesłać ostatnich numerów gazety gdyż ich nie
posiadamy, są do wzięcia z w/w strony.
Ad. 6. Wydatki gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały
dedykowane i promocyjne to:
- 2015 rok - 3 000,00 zł
- 2016 rok - 2 805,00 zł
- 2017 rok - 3 193,00 zł
- 2018 rok - 4 913,00 zł

Sekretarz Gminy
Stanisław Pokarowski

FW: Wniosek o informacje publiczną przez BIŁGORAJ 1

Re: Wniosek o informację publiczną przez BOLIMÓW 1

Urząd Gminy w Bolimowie w załączeniu przesyła odpowiedź na Państwa
wniosek o udostępnienie informacji publicznej (data wpływu do tut.
Urzędu 17.07.2018 r.).

Z poważaniem
Wójt Gminy Bolimów
Stanisław Linart

FW: Wniosek o udzielenie informacji publicznej przez WYSZKI 9

W odpowiedzi na niniejszy wniosek informuję:
Gminne Centrum Biblioteczno - Kulturalne jako zadanie zlecone wydaje
kwartalnik samorządowy pn. "Wieści Gminne",
finansowany z dotacji podmiotowej placówki.
W każdym numerze znajduje się wkładka (lub jako część numeru) "Gazetka
Młodych", redagowana przez Młodzieżową Radę Gminy.
Przez Bibliotekę Narodową został nadany nr ISSN 2353-0650.
Biuletyn jest dostępny mieszkańcom nieodpłatnie.
W przypadku zbyt małej ilości informacji na wydanie kolejnej "gazetki", jest
on numerem łączonym za okres półroczny.
Na stronie internetowej placówki znajdują się zarchiwizowane numery w
formacie PDF,
link do powyższych:
http://goksit.gminawyszki.pl/index.php?option=com_content
<http://goksit.gminawyszki.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3
1:wiesci-gminne&catid=15:pomocnik&Itemid=87>
&view=article&id=31:wiesci-gminne&catid=15:pomocnik&Itemid=87

W załączniku kolejne numery od roku 2015.

Pozdrawiam

Tadeusz Wielanowski

Sekretarz Gminy Wyszki

Uszczegółowienie wniosku o informację publiczną - Gmina Skarżysko Kościelne przez SKARŻYSKO-KOŚCIELNE

Dzień Dobry

Prosimy o uszczegółowienie dotyczące informacji:

- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016,2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Czy chodzi tylko o wydatki gminy na ogłoszenia promujące gminę czy również
np. ogłoszenia w prasie o przetargach, konkursach na wolne stanowiska i na
realizację zadań konkursowych gminy, ogłoszenia o realizacji projektów, o
sprzedaży działek, itp., wynikających z przepisów prawa.

artykuły sponsorowane - jakie artykuły,

materiały dedykowane- jakie,

lub innego typu promocję - jaką.

Czy innego typu promocja - to np. wydatki na redagowanie i wydawanie gazetki
gminnej, zakup gadżetów i innych z logo Gminy. Zakup nagród na zawody,
konkursy itp. Koszty organizowanych festynów gminnych i uroczystości
okolicznościowych.

Jednocześnie rozumiemy, że wydatki mają dotyczyć tylko Urzędu Gminy, bez
jej jednostek organizacyjnych. Urząd Gminy nie posiada danych
szczegółowych jednostek.

RE: Wniosek o informacje publiczną przez GOSTYNIN 1

Udzielam odpowiedzi na informację publiczną.

Marzena Bulińska

sekretarz

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o informacje publiczną przez OPALENICA 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres info@opalenica.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej. przez KIKÓŁ 2

Witam,

W załącznikach wysyłam odpowiedź na wniosek  o udostępnienie informacji
publicznej wraz z 5 numerami gazety "Panorama Kikoła".

z wyrazami szacunku

--
Piotr Zarembski
informatyk
Urząd Gminy w Kikole
Plac Kościuszki 7
87-620 Kikół
tel.(54)2894670

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez GALEWICE

Twoja wiadomość

Do: sekretarz@galewice.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-07-17 12:38

odczytano w dniu 2018-07-19 14:04.

Re: Wniosek o informacje publiczną przez ZAKLICZYN

Dzień dobry,

W odpowiedzi na wniosek z dnia 17.07.2018 r. Urząd Miejski w Zakliczynie
informuje:

Zakliczyńskie Centrum Kultury, jako instytucja kultury Gminy Zakliczyn,
jest wydawcą miesięcznika - Pisma Miasta i Gminy Zakliczyn "Głosiciel",
o nakładzie 1000 egz., ukazującego się od maja 1993 r., zarejestrowanego
w sądzie pod nr. 44, w rejestrze prasowym ISSN 1231-4641.

Archiwalne numery pisma "Głosiciel" dostępne pod adresem:
http://zakliczyninfo.pl/index.php/archiwum-glosiciela
Przesyłam link do pobrania pięciu ostatnich wydań Głosiciela w pdf-ie
(aktywny do dnia 31 lipca br.):
https://pliki.zakliczyn.pl/index.php/s/BynGN9WqisMHWJf

Informacja o wydatkach Gminy Zakliczyn na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku
2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku:
- 2015 - 15717,00 zł
- 2016 - 34676,14 zł
- 2017 - 54277,40 zł
- 2018 - 27422,61 zł

Janusz Krzyżak
Sekretarz Gminy Zakliczyn
tel. 146326470

Odpowiedź na wniosek o informację publiczną [Sprawa#OA.1431.10.2018] przez PRZEWORNO 1

Dokumenty: OA.KW-1323/18
Znak sprawy: OA.1431.10.2018
Rej. koresp. wych.: rkw.e-mail-0045/18
Wysłane przez: Paulina Szpak

--
----------------------------------------------------------------
wysłano z Systemu Obiegu Dokumentów
----------------------------------------------------------------
Urząd Gminy Przeworno
ul. Kolejowa 4A, 57-130 Przeworno
mail: sekretariat@przeworno.pl
www.przeworno.pl
bip.gwprzeworno.finn.pl
Wysłano z systemu FINN 8 SQL

Odpowiedź na wniosek o informację publiczną przez BYTNICA 1

Dzień dobry!

W odpowiedzi na Wasz wniosek o udostepnienie informacji publicznej
informuję, że w Urzędzie Gminy i jej jednostkach organizacyjnych gminy nie
są prowadzone media. Gmina nie wydaje dziennika i czasopisma.

Wydatki gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane , materiały dedykowane
lub innego typu promocję przedstawia tabela w załączeniu.

Pozdrawiam

Grażyna Fieńko

Sekretarz Gminy

Odpowiedź OSO.1431.68.2018 przez NIDZICA 1

Dzień dobry,

w załączniku przesyłam odpowiedź na wniosek z dnia 18 lipca 2018 r.

Z poważaniem

Anna Waleriańska

Z-ca Kierownika Wydziału OSO

--
Urząd Miejski w Nidzicy
13-100 Nidzica
ul.Plac Wolności 1
tel. 89 625 07 10
fax. 89 625 07 11
e-mail. um@nidzica.pl
www.nidzica.pl