Re: Wniosek o informacje publiczną przez PODEDWÓRZE

Dzień dobry

 W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej
informuję, że w UG ani w jednostkach organizacyjnych gminy nie są
prowadzone media.

Z poważaniem

Bożena Zaim

Inspektor UG

W dniu 2018-07-17 o 12:35, sprawa-7382@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

Re: Wniosek o informacje publiczną przez OBRZYCKO

Obrzycko, dn. 19.07.2018r.

DOP.1431.9.2018

*UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ*

**

Urząd Miasta Obrzycko na podstawie art. 5, art. 10 oraz art. 13 ustawy o
dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. 2018
r. poz. 1330) w odpowiedzi na wniosek z dnia 18.07.2018r., (data wpływu
do tut. urzędu: 18.07.2018r.) informuje, że
w Urzędzie MiastaObrzycko nie są prowadzone media.

Z poważaniem,

Joanna Lewandowska

Urząd Miasta Obrzycko

Rynek 19, 64-520 Obrzycko

W dniu 18.07.2018 o 11:40, sprawa-8696@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez ADAMÓWKA

Twoja wiadomość

Do: ug_adamowka@pro.onet.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-07-17 11:36

odczytano w dniu 2018-07-19 14:22.

--
Email sprawdzony przez Arcabit Internet Security
This email was scanned by Arcabit Internet Security

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez ADAMÓWKA

Twoja wiadomość

Do: ug_adamowka@pro.onet.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-07-17 11:36

odczytano w dniu 2018-07-19 14:22.

--
Email sprawdzony przez Arcabit Internet Security
This email was scanned by Arcabit Internet Security

RE: Wniosek o informacje publiczną przez MAJDAN KRÓLEWSKI

Dzień Dobry!

W odpowiedzi na wniosek uprzejmie informuję , że w Urzędzie Gminy Majdan Królewski a także w jednostkach organizacyjnych nie prowadzimy mediów wymienionych we wniosku.

Gmina ponosi wydatki za umieszczanie wymaganych ogłoszeń w prasie lokalnej i tak ; w roku 2015 na kwotę 442,80zł; w roku 2016 na kwotę 1131,60; w roku 2017 na kwotę 810,45zł. w roku bieżącym na kwotę 1536.90.

Janina Wójtowicz

Urząd Gminy Majdan Królewski

RE: Wniosek o informacje publiczną - Gmina Wohyń przez WOHYŃ

Or.1431.37.2018, Wohyń 19 lipca 2018 r.

W odpowiedzi na poniższy wniosek informuję odpowiednio:

Ad. 1. nie

Ad. 2-4. nie dotyczy

Ad. 5. 2015-31340 zł, 2016-41198,65 zł,2017-21600,67 zł, 2018-5453 zł.

Tomasz Jurkiewicz

UG Wohyń

Re: Wniosek o informacjepubliczną przez MEDYKA

Odpowiedź na Wasz wniosek o informację publiczną z dnia 17-07-2018.

Przekazuję odpowiedzi:
1) czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego
wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury)
lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do
gminy), prowadzone są media?;
Odpowiedź: NIE

2)-jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o
informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
Odpowiedź: NIE PROWADZI

3)- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku
2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018
roku.

2015 - 4000,00 zł
2016 - 4000,00 zł
2017 - 4000,00 zł
2018 - 1000,00 zł

Urząd Gminy Medyka
Jacek Wlazły
2018-07-19

------------------------------------------------------------------------------

Wniosek o informacje publiczną - Gmina Wohyń poprawiony przez WOHYŃ

Or.1431.37.2018, Wohyń 19 lipca 2018 r.

W odpowiedzi na poniższy wniosek informuję odpowiednio:

Ad. 1. nie

Ad. 2-4. nie dotyczy

Ad. 5. 2015-31340 zł, 2016-41198,65 zł,2017-21600,67 zł, 2018-9363,70 zł.

Poprawiono w odniesieniu do poprzedniego e-maila koszty promocji za 2018 r. Przepraszam za pomyłkę w poprzedniej (sprzed kilku minut) wiadomości od nas.

Tomasz Jurkiewicz

UG Wohyń

Udzielenie informacji publicznej przez MOGIELNICA

Szanowni Państwo,
w odpowiedzi na pismo dotyczące udzielenia informacji publicznej
informuję co następuje:
- Gmina Mogielnica nie posiada własnego wydawnictwa ani nie posiada
odrębnych mediów,
- Gmina Mogielnica korzysta z usług zewnętrznych - gazet lokalnych do
informowania o działaniach Urzędu na rzecz mieszkańców,
- W roku 2015 koszty poniesione na usługi medialne i na promocję
wynosiły - 34 918,07zł
- W roku 2016 koszty poniesione na usługi medialne, druk książki
"Dzieje Mogielnica" i na promocję wynosiły - 76 252,58zł
- W roku 2017 koszty poniesione na usługi medialne i na promocję
wynosiły - 31 203,60zł
- W roku 2018 do dnia 19.07.2018 koszty poniesione na usługi medialne i
na promocję wynosiły - 32 321,35zł.
Z poważaniem
Anna Bitner-Michalska

Wniosek o informacje publiczną przez RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI 5

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub
w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy),
prowadzone są media?;
TAK

- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np.
gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki
organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
gazeta informator samorządowy - prowadzona przez urząd gminy, profil na
facebooku prowadzony przez urząd gminy
gazeta - Rzepiennik Wczoraj i Dziś - prowadzona przez Gminne Centrum Kultury
Czytelnictwa i Promocji w Rzepienniku Strzyżewskim

- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
http://rzepiennik.pl/informator-samorzadowy/
https://www.facebook.com/grzepiennik

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy
jest on zarejestrowany w sądzie;
TAK

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie
pdf. - w załaczeniu

- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku
2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.
2015- 10.201,77zł
2016 - 14.307,10 zł
2017 - 17.586,15 zł
2018 - 3.791,00 zł

Grzegorz Burkot

odpowiedz przez SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE 2

W załączeniu przekazuję odpowiedz na informacje publiczną.

________________________________________________

Z poważaniem

Tomasz Kowalczyk

Urząd Miejski

w Sępólnie Krajeńskim

ul. Kościuszki 11

89-400 Sępólno Krajeńskie

tel. (052) 389 42 52
<http://www.gmina-sepolno.pl/> www.gmina-sepolno.pl

udzielenie informacji publicznej przez BOGORIA 1

Witam!

W związku z otrzymanym w dniu 18 lipca 2018 r. wnioskiem o udzielenie
informacji publicznej w załączeniu przesyłam drogą elektroniczną treść
odpowiedzi.

Z poważaniem:

Witold Łasisz - UG Bogoria

Informacja Publiczne przez IŃSKO 1

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzieleni informacji publicznej informuję,
że Gmina Ińsko ani żadne jednostki organizacyjne Gminy nie prowadzą mediów.
Jedyną formą informacyjną drukowaną dla mieszkańców Gminy Ińsko jest
Biuletyn Informacyjny Gminy Ińsko dostępny w formie pdf pod tym linkiem
https://www.insko.pl/strona/menu/18_biuletyn_informacyjny

Z poważaniem

Michał Kupczyński

Zastępca Burmistrza Ińska

tel. (91) 5621-016, kom. 518-688-574

fax (091) 5623-063

e-mail: <mailto:mkupczynski@insko.pl> mkupczynski@insko.pl

Gmina Ińsko

ul. Bohaterów Warszawy 38

73-140 Ińsko

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez NURZEC-STACJA 1

Urząd Gminy w Nurcu-Stacji w załączeniu przesyła odpowiedź na wniosek o
udostępnienie informacji publicznej.

Eugenia Naumiuk

FW: Wniosek o informacje publiczną przez BRAŃSK 3

FW: Wniosek o informacje publiczną przez BRAŃSK 3

Urząd Miasta Brańsk

17-120 Brańsk

Ul. Rynek 8

Os. 1431.13.2018

W odpowiedzi na wniosek o informację publiczną uprzejmie informujemy, że w jednostkach Miasta Brańsk nie prowadzi się mediów, wskazanych we wniosku. Natomiast Urząd Miasta Brańsk 1-2 razy w ciągu roku wydaje biuletyn informacyjny, który nie jest prasą w rozumieniu prawa prasowego (ze zmiennym tytułem, bez numeracji ciągłej itd.), dlatego nie jest zarejestrowany w sądzie. Jak rozumiemy, publikacje tego typu nie wchodzą też w zakres zapytania (biuletyn nie jest dziennikiem, ani czasopismem). Pomimo tego załączamy skany ostatnich numerów, by zorientować wnioskodawcę w profilu tych biuletynów. Na dzień dzisiejszy biuletyny te nie są udostępniane w Internecie. Miasto Brańsk we wskazanych latach nie finansowało artykułów sponsorowanych, materiałów dedykowanych lub innej tego typu promocji w prasie.

Natomiast zamieszczane były ogłoszenia prasowe wymagane prawem, dotyczące np. zbywania mienia komunalnego, opracowania planu zagospodarowania przestrzennego itd. Koszty związane z tymi ogłoszeniami w poszczególnych latach to:

2015 r. – 3025, 33 zł

2016 r. – 189,42 zł

2017 r. – 840 ,84 zł

2018 r. (do 19 VII) 568,26 zł.

Z up. Burmistrza

Zbigniew Romaniuk

sekretarz miasta

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI 4

pozdrawiam

Anna Olech

Kierownik Referatu Spraw Organizacyjnych i Obywatelskich

Urząd Miejski w Sędziszowie Małopolskim

Tel. 17 745 36 21

Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej cd. przez SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI 2

pozdrawiam

Anna Olech

Kierownik Referatu Spraw Organizacyjnych i Obywatelskich

Urząd Miejski w Sędziszowie Małopolskim

Tel. 17 745 36 21

udzielenie informacji publicznej przez GRODZIEC

OR.1431.26.2018

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2

02-605 Warszawa

Odpowiadając na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 18 lipca
2018 roku informujemy:

- Urząd Gminy Grodziec nie jest właścicielem i nie prowadzi żadnych mediów.

Na dzień udzielenia odpowiedzi nie mamy informacji czy jakiekolwiek media
(np. prasa, radio, telewizja itp.)

prowadzone są w jednostkach organizacyjnych gminy oraz w instytucji kultury
tj. Biblioteka Publiczna Gminy Grodziec.

- Wydatki Gminy Grodziec na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały
dedykowane oraz innego typu promocję itp.

* 2015 rok - 848,95 zł
* 2016 rok - 1 828,61zł
* 2017 rok - 2 412,08 zł
* 2018 rok- 1 252.39 zł - stan na dzień 19.07.2018 rok

Informacji udzieliła:

Sekretarz Gminy Grodziec

Wiesława Szeflińska

Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

Wniosek o informacje publiczną przez KatarzynaBatkoToluc

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres {{EMAIL}}

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji