Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o informacje publiczną przez WISŁA

To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

Do: um@wisla.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Data: 2018-07-19 17:52

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez GARBATKA-LETNISKO

Twoja wiadomość

Do: urzad@garbatkaletnisko.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-07-18 11:35

odczytano w dniu 2018-07-20 08:16.

Udostępnienie informacji publicznej - UG Skrwilno (30/2018) przez SKRWILNO 1

UG.1431.30.2018.JS

Szanowni Państwo,

na podstawie art. 14.1. Ustawy z dnia 8 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej (t.j.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1330) w trybie art. 244 i
art. 247 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) potwierdzam
otrzymanie wniosku i przekazuję skan udostępnionej informacji publicznej.

Z poważaniem -

Janusz Szmytkowski
sekretarz gminy

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o informacje publiczną przez HERBY 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres gmina@herby.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Re: Fwd: Wniosek o informacje publiczną przez NOWE WARPNO

Dzień dobry,

W odpowiedzi na maila z dnia 18.07.218 r. w sprawie udostępnienia
informacji publicznej poniżej przesyłam odpowiedzi na pytania:

1. Tak

2. Urząd Gminy - www.nowewarpno.pl, www.facebook.com

3. https://www.facebook.com/GminaNoweWarpno/, https://nowewarpno.pl/

4. Nie prowadzi

5. Nie prowadzi

6. WYDATKI:

2015 r. - 194 121,40 zł

2016 r. - 216 792,26 zł

2017 r. - 125 663,79 zł

2018 r. (do 19.07.2018 r.) - 31 433,13 zł

Pozdrawiam serdecznie

Marta Kanigowska

W dniu 2018-07-18 o 14:33, Urząd Gminy Nowe Warpno pisze:

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informacje publiczną przez NĘDZA

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sod@nedza.pl.
Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Gmina Nędza

Informacja publiczna przez BOLESŁAW 1

Witam

Przesyłamy w załączeniu informację publiczną dotyczącą mediów.

Z poważaniem
Bożena Nowak
Skarbnik Gminy

Urząd Gminy w Krasiczynie przez KRASICZYN

W odpowiedzi na wniosek z dnia 17 lipca br uprzejmie wyjaśniam że Gmina
Krasiczyn jest gminą podmiejską niecałe 10 km od miasta Przemyśla i
zarówno w gminie jak i jej jednostkach nie są prowadzone media.
Wszystkie informacje zamieszczane są na bieżąco na stronie własnej gminy
: www.krasiczyn.pl w tym nagrany w 2015 r. film o gminie promujący
gminę. Ponadto gmina należy do Podkarpackiej Organizacji Turystycznej 
która między innymi w jej imieniu zajmuje się promocją regionu .
Pozdrawiam sekretarz gminy Jerzy Gruszecki.

Przeczytane: Wniosek o informacje publiczną przez SZCZEKOCINY

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<umig@szczekociny.pl> o 19.07.2018 17:52

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o20.07.2018 08:39

Re: Wniosek o informacjepubliczną przez PILCHOWICE

Witam,
potwierdzam odbiór Wniosku.
Urząd Gminy Pilchowice

W dniu 2018-07-19 o 17:52, sprawa-9231@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--
Email sprawdzony przez Arcabit Internet Security
This email was scanned by Arcabit Internet Security

Informacja publiczna SG.1431.42.2018 przez SŁOMNIKI 2

SG.1431.42.2018                                                    
            Słomniki, 20 lipca 2018 roku

* *

* *

* *

* *

*Sieć Obywatelska Watchdog Polska*

*ul. Ursynowska 22/2*

*02-605 Warszawa*

* *

* *

* *

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przesłany
drogą elektroniczną w dniu 17 lipca 2018 roku, Burmistrz Gminy Słomniki
informuje:

- W Urzędzie Miejskim w Słomnikach, w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w
Słomnikach, Miejskiej Bibliotece Publicznej oraz Zakładzie Gospodarki
Komunalnej prowadzone są następujące media:

*- *w *Urzędzie Miejskim* jest prowadzona strona internetowa UM
https://slomniki.pl/ oraz konto na Facebooku
 (https://www.facebook.com/Slomniki/

*- *w * Miejsko-Gminnym Centrum Kultury* *w Słomnikach* prowadzona jest
strona internetowa http://mgckslomniki.pl/ck/; konto na Facebooku
https://www.facebook.com/CentrumKulturywSlomnikach/?ref=ts oraz
miesięcznik „Głos Słomnik”.

_Jednocześnie informujemy, że wydawcą gazety „Głos Słomnik” jest
Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Słomnikach, w związku z powyższym
wszelkich danych dotyczących czasopisma udziela Miejsko-Gminne Centrum
Kultury w Słomnikach._

- w *Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Słomnikach* działa strona
internetowa http://www.zgkimslomniki.pl/

- w *Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słomnikach *prowadzona jest
strona internetowa http://gops.slomniki.pl/

- ponadto swoje strony internetowe prowadzą *szkoły z terenu gminy
Słomniki*:

ZSO w Słomnikach -  http://zsoslomniki.pl/

ZS w Waganowicach - http://zswaganowice.pl/

ZS w Smrokowie - http://www.zs-smrokow.iap.pl/

SP w Prandocinie - http://www.zsprandocin.pl/

SP w Kacicach - http://www.spkacice.slomniki.pl/

SP w Niedźwiedziu - http://www.zsniedzwiedz.szkolnastrona.pl/

Przedszkole Samorządowe w Słomnikach - http://przedszkoleslomniki.pl/

- Wydatki na ogłoszenia, artykuły sponsorowane i materiały dedykowane w
dziedzinie promocji w latach 2015–2018 wyniosły

Ogłoszenia 2015–2018 – 0 zł

Artykuły sponsorowane 2015 – 2388 zł; 2016 – 8979 zł; 2017 – 6027 zł;
2018 – 0zł.

- Ponieważ pytanie o inne materiały dedykowane i innego typu promocję
jest bardzo ogólne, poniżej zestawienie wydatków na promocję w latach
2015–2018 do 19.07.2018

2015

Materiały: 26485,90 zł Usługi 15813,56 zł

2016

Materiały: 42544,53 zł Usługi 32441,36 zł

2017

Materiały 35572,46 zł Usługi 20732,28 zł

2018 do 19.07.2018

Materiały 8840,37 zł Usługi 19133,74 zł

 

 

 

/ /

/Z up. Burmistrza/

--
/Z poważaniem/
*/Tomasz Ciałowicz/*
sekretarz gminy
<http://www.slomniki.pl> Urząd Miejski w Słomnikach
ul. Kościuszki 64
32-090 Słomniki
tel. (12) 388-11-02
fax. (12) 388-21-02

Klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych -
https://bip.malopolska.pl/umslomniki,m,305530,dane-osobowe.html
------------------------------------------------------------------------
Pomyśl o środowisku. Nie drukuj tej wiadomości jeśli nie musisz.
------------------------------------------------------------------------
Dokument ten może zawierać informacje poufne, które mogą być również
objęte tajemnicą służbową. Jest on przeznaczony do wyłącznego użytku
adresata. Jeśli nie są Państwo jego adresatem, to wszelkie
rozpowszechnianie, dystrybucja, reprodukcja, kopiowanie, publikacja lub
wykorzystanie tego dokumentu lub informacji jest zabronione. Jeśli
otrzymali Państwo tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy o bezzwłoczne
skontaktowanie się z nami oraz usunięcie wiadomości z Państwa komputera.
This e-mail may contain confidential and/or privileged information. If
you are not the intended recipient (or have received this e-mail by
mistake) please notify the sender immediately and destroy this e-mail.
Any unauthorized copying, disclosure or distribution of the material in
this e-mail is strictly forbidden.

RE: Wniosek o informacje publiczną przez SŁAWATYCZE

Dzień dobry.

Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej Urząd Gminy Sławatycze podaje informacje:

W urzędzie gminy, ani w jednostce organizacyjnej gminy nie są prowadzone media.

Wydatki gminy na promocję w rozbiciu na lata:

2015 r. – brak wydatków

2016 r. – 4451,49 zł

2017 r. – 13041,73 zł

2018 r. – 6387,85 zł

Pozdrawiam

/-/ Gerard Skalski

Sekretarz Gminy Sławatycze

RE: Wniosek o informacje publiczną przez STARE CZARNOWO 2

Witam,

w odpowiedzi na poniższy wniosek informuję, iż Gmina Stare Czarnowo wydaję bezpłatną Gazetę Gminną Stare Czarnowo.

Wszystkie wydania gazety dostępne są pod adresem: https://www.stareczarnowo.pl/strona/menu/12_gazeta_gminna

Gazeta Gminna Stare Czarnowo jest zarejestrowana w sądzie pod numerem rejestru 1040.

__________

Pozdrawiam

Paweł Kuźniar

Kierownik Referatu Organizacyjnego, Spraw Obywatelskich, Promocji i Oświaty

Urząd Gminy Stare Czarnowo

ul. Św. Floriana 10, 74-106 Stare Czarnowo

tel. 693 368 827

tel. (91) 485 70 50

fax (91) 485 70 60

e-mail: <mailto:pkuzniar@stareczarnowo.pl> pkuzniar@stareczarnowo.pl

<http://www.stareczarnowo.pl/> www.stareczarnowo.pl

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o informacje publiczną przez MIERZĘCICE 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres gmina@mierzecice.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Informacja publiczna przez ŚWIDWIN 1

Dzień Dobry

W odpowiedzi na Pana wniosek o udostępnienie informacji publicznej z
dnia 18.07.2018 r. (wpływ do tut. urzędu 18.07.2018r.) w załączeniu
przesyłam odpowiedź.

Jan Laufer

Gmina Świdwin

0943652015

Odpowiedź na wniosek o informacje publiczną przez KRASNOSIELC

Odpowiadając na wniosek o informację publiczną z dnia 18 lipca 2018 r. informuję, że Urząd Gminy Krasnosielc oraz podległe mu jednostki organizacyjne nie prowadzą mediów typu: gazeta, radio, telewizja.
Wydatki gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia dzisiejszego przedstawiają się następująco: 2015 r.- 5 217,00 zł; 2016 r.- 4 950,00 zł; 2017 r.- 5 645,00 zł; 2018 r.- 1 692,00 zł.

Paulina Beczak
Urząd Gminy w Krasnosielcu

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez CZECHOWICE-DZIEDZICE

Twoja wiadomość

Do: um@um.czechowice-dziedzice.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-07-19 17:52

odczytano w dniu 2018-07-20 08:45.

Odpowiedź na wniosek o udostepnienie informacji publicznej, nasz znak RGW.1431.4.2018.MM przez WOLANÓW 1

Dzień dobry.
w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 19.07.2018 r.
Z poważaniem
Monika Musiałek
Urząd Gminy Wolanów
Biuro Rady Gminy
tel. 486186051 w.51
fax. 486187941

RE: Wniosek o informacje publiczną przez DOŁHOBYCZÓW

Dołhobyczów, dnia 19.07.2018r.

PRG.1431.7.2018

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

ul. Ursynowska 22/2

02-605 Warszawa

Dotyczy: wniosku o udostępnienie informacji publicznej

W odpowiedzi na wniosek z dnia 17 lipca 2018 roku

Pytanie:

Czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;

- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.

Odpowiedź:

W urzędzie Gminy Dołhobyczów jak również w jej referatach, jednostkach organizacyjnych nie prowadzone są media.

Pytanie:
Prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Odpowiedź:

Rok 2015 – 18 242,38zł;

Rok 2016 – 17 055,59zł;

Rok 2017 – 15 186,26zł

Rok 2018 od 1 stycznia do 19 lipca – 11 126,14zł.

Z poważaniem

Kamila Jakubiec-Ćmiel

Kierownik Referatu Promocji i Rozwoju Gminy

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o informacje publiczną przez KAZIMIERZ DOLNY 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres um@umkd.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Odpowiez na info. publiczną przez ROKICINY 1

Witam,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej
dotyczącej wykorzystania mediów w Gminie Rokiciny Przesyłam również
link do wszystkich numerów dwumiesięcznika Nowiny Gminy Rokiciny.

Pozdrawiam

Karolina Kielich
Podinspektor
Urząd Gminy w Rokicinach
tel. 44 7195 949

sprawa 8118 przez Tarnów

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na maila z dn. 17 lipca br. z godz. 12.40 dot. sprawy 8118,
uprzejmie proszę o doprecyzowanie pojęć "materiały dedykowane" i "promocja".

Są to pojęcia bardzo ogólne, a chcielibyśmy udzielić Państwu konkretnych
informacji.

Doprecyzowanie zakresu pomoże nam przygotować dla Państwa rzetelną
odpowiedź.

Z wyrazami szacunku

Lucyna Bielatowicz

zastępca dyrektora Wydziału Komunikacji Społecznej

Urząd Miasta Tarnowa

tel. 14 688 24 77

mail <mailto:l.bielatowicz@umt.tarnow.pl> l.bielatowicz@umt.tarnow.pl

Odpowiedź przez CZARNOCIN 1

Witam,
Urząd Gminy w Czarnocinie w załączniku przesyła odpowiedź na Państwa wniosek.
Z poważaniem
Agnieszka Kucharz

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez SŁAWOBORZE

Witam,
w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej informujemy, że w Gminie Sławoborze jest wydawana gazetka w formie miesięcznika p.n.: "Panorama Powiatu Świdwińskiego". Gazetka ta jest opracowywana i zlecana do druku przez Starostwo Powiatowe w Świdwinie, a Urząd Gminy w Sławoborzu dostarcza jedynie materiały do artykułów.
PozdrawiamTomasz SękalaUrząd Gminy Sławoborze

RE: Wniosek o informacje publiczną przez USTRONIE MORSKIE 4

Witam serdecznie,

w nawiązaniu do emaila z dnia 18.07.2018 r. poniżej przedstawiam stosowną informację:

- w urzędzie gminy , w jednostkach organizacyjnych gminy (np. ośrodek kultury) w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), nie są prowadzone żadne media. Gmina, jak również jednostki organizacyjne gminy nie wydają czasopism, dzienników i innych stałych wydawnictw wymagających rejestracji w sądzie.

Wydatki na ogłoszenia prasowe, radiowe i sponsorowane ujęte w dziale 750/75075/4300 w budżecie gminy Ustronie Morskie wynosiły odpowiednio:

Rok 2014 – 16.164,10 zł

Rok 2015 – 15.844,40 zł

Rok 2016 – 19.486,00 zł

Rok 2017 – 24.985,36 zł

Rok 2018 – plan (38.218,00, w tym wydatki do dnia 20.07.2018 – 15.190,00 zł).

Z pozdrowieniami

Urszula Czachorowska

Referat Promocji i Rozwoju

Urząd Gminy Ustronie Morskie

cid:part13.F5C03B0A.8443E1B6@planowaki.pl+ 48 94 351 41 89
UstronieMorskie <http://www.ustronie-morskie.pl/> cid:part16.6E968A87.E4799358@planowaki.pl <https://www.facebook.com/Centrum-Informacji-Turystycznej-GMINY-Ustronie-Morskie-772341796236324/> cid:part18.90BF0999.F1DF0530@planowaki.pl

Administrator – Wójt Gminy Ustronie Morskie/Urząd Gminy w Ustroniu Morskim ul. Rolna 2 informuje Panią/Pana o realizacji nałożonego na administratora obowiązku informacyjnego istniejącego w przypadku pozyskiwania danych osobowych zgodnie z art. 13, 14 i 15 rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) zwanego RODO.
Inspektor ochrony danych: Dane kontaktowe(IOD) tel. 94 35 14 037, email: <mailto:sekretarz@ustronie-morskie.pl> sekretarz@ustronie-morskie.pl

Informuje się o prawie żądania od Wójta Gminy Ustronie Morskie/Urzędu Gminy w Ustroniu Morskim dostępu do danych osobowych, prawie do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych w zakresie uregulowanym w RODO.
Jednocześnie informuję o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, iż dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO. Pełna treść klauzuli informacyjnej dotyczącej obowiązków Administratora - Wójta Gminy Ustronie Morskie/Urzędu Gminy w Ustroniu Morskim zamieszczona jest na stronie <http://www.ustronie-morskie.pl/> www.ustronie-morskie.pl , w zakładce „Ochrona danych osobowych/RODO”.