Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez KOCHANOWICE

Twoja wiadomość

Do: gmina@kochanowice.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 19.07.2018 17:52

odczytano w dniu 20.07.2018 08:00.

Przeczytano: ***SPAM***Wniosek o informacje publiczną przez JASIENICA

Twoja wiadomość

Do: sekretariat@jasienica.pl
Temat: ***SPAM***Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-07-19 17:52

odczytano w dniu 2018-07-20 08:02.

Przeczytane: Wniosek o informacje publiczną przez GILOWICE

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<uggilowice@gilowice.pl> o 2018-07-19 17:52

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
odbiorcy o 2018-07-20 08:03

Odpowiedź informacja publiczna przez WYSZOGRÓD 1

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na informację publiczną z dnia
18.07.2018r.

--

Z poważaniem

Sylwia Ziętara

Urząd Gminy i Miasta Wyszogród

tel.:(24) 267 26 20

---
avast! antywirus: Wychodzace wiadomosc czysta.
Baza sygnatur wirusow (VPS): 180719-6, 2018-07-19
Przetestowano na: 2018-07-20 08:12:15
avast! - copyright (c) 1988-2018 AVAST Software.
https://www.avast.com/antivirus

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez RĘDZINY

Twoja wiadomość

Do: ug@redziny.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 19.07.2018 17:52

odczytano w dniu 20.07.2018 08:08.

Read-Receipt: Wniosek o informacje publiczną przez KNURÓW

The message sent on July 19, 2018 3:52:22 PM GMT-00:00 to agnieszkadu@mail.knurow.eu with subject "Wniosek o informacje publiczną" has been displayed. This is no guarantee that the message has been read or understood.

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez GILOWICE

Twoja wiadomość

Do: uggilowice@gilowice.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-07-19 17:52

odczytano w dniu 2018-07-20 08:10.

Odpowiedz na wniosek o informację publiczną przez DZIADKOWICE

Dzień dobry,

w odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 18
lipca 2018 r., Urząd Gminy Dziadkowice uprzejmie informuje, iż w
urzędzie gminy oraz jednostkach organizacyjnych gminy nie są prowadzone
media.

z poważaniem

Joanna Szabracka

Urząd Gminy Dziadkowice

Przeczytane: Wniosek o informacje publiczną przez NIEGOWA

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<urzad@niegowa.pl> o 2018-07-19 17:52

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2018-07-20 08:11

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o informacje publiczną przez SŁAWKÓW 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres um@slawkow.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o informacje publiczną przez WISŁA

To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

Do: um@wisla.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Data: 2018-07-19 17:52

Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez GARBATKA-LETNISKO

Twoja wiadomość

Do: urzad@garbatkaletnisko.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 2018-07-18 11:35

odczytano w dniu 2018-07-20 08:16.

Udostępnienie informacji publicznej - UG Skrwilno (30/2018) przez SKRWILNO 1

UG.1431.30.2018.JS

Szanowni Państwo,

na podstawie art. 14.1. Ustawy z dnia 8 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej (t.j.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1330) w trybie art. 244 i
art. 247 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) potwierdzam
otrzymanie wniosku i przekazuję skan udostępnionej informacji publicznej.

Z poważaniem -

Janusz Szmytkowski
sekretarz gminy

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o informacje publiczną przez HERBY 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres gmina@herby.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Re: Fwd: Wniosek o informacje publiczną przez NOWE WARPNO

Dzień dobry,

W odpowiedzi na maila z dnia 18.07.218 r. w sprawie udostępnienia
informacji publicznej poniżej przesyłam odpowiedzi na pytania:

1. Tak

2. Urząd Gminy - www.nowewarpno.pl, www.facebook.com

3. https://www.facebook.com/GminaNoweWarpno/, https://nowewarpno.pl/

4. Nie prowadzi

5. Nie prowadzi

6. WYDATKI:

2015 r. - 194 121,40 zł

2016 r. - 216 792,26 zł

2017 r. - 125 663,79 zł

2018 r. (do 19.07.2018 r.) - 31 433,13 zł

Pozdrawiam serdecznie

Marta Kanigowska

W dniu 2018-07-18 o 14:33, Urząd Gminy Nowe Warpno pisze:

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informacje publiczną przez NĘDZA

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sod@nedza.pl.
Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Gmina Nędza

Informacja publiczna przez BOLESŁAW 1

Witam

Przesyłamy w załączeniu informację publiczną dotyczącą mediów.

Z poważaniem
Bożena Nowak
Skarbnik Gminy

Urząd Gminy w Krasiczynie przez KRASICZYN

W odpowiedzi na wniosek z dnia 17 lipca br uprzejmie wyjaśniam że Gmina
Krasiczyn jest gminą podmiejską niecałe 10 km od miasta Przemyśla i
zarówno w gminie jak i jej jednostkach nie są prowadzone media.
Wszystkie informacje zamieszczane są na bieżąco na stronie własnej gminy
: www.krasiczyn.pl w tym nagrany w 2015 r. film o gminie promujący
gminę. Ponadto gmina należy do Podkarpackiej Organizacji Turystycznej 
która między innymi w jej imieniu zajmuje się promocją regionu .
Pozdrawiam sekretarz gminy Jerzy Gruszecki.

Przeczytane: Wniosek o informacje publiczną przez SZCZEKOCINY

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<umig@szczekociny.pl> o 19.07.2018 17:52

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o20.07.2018 08:39

Re: Wniosek o informacjepubliczną przez PILCHOWICE

Witam,
potwierdzam odbiór Wniosku.
Urząd Gminy Pilchowice

W dniu 2018-07-19 o 17:52, sprawa-9231@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--
Email sprawdzony przez Arcabit Internet Security
This email was scanned by Arcabit Internet Security

Informacja publiczna SG.1431.42.2018 przez SŁOMNIKI 2

SG.1431.42.2018                                                    
            Słomniki, 20 lipca 2018 roku

* *

* *

* *

* *

*Sieć Obywatelska Watchdog Polska*

*ul. Ursynowska 22/2*

*02-605 Warszawa*

* *

* *

* *

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przesłany
drogą elektroniczną w dniu 17 lipca 2018 roku, Burmistrz Gminy Słomniki
informuje:

- W Urzędzie Miejskim w Słomnikach, w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w
Słomnikach, Miejskiej Bibliotece Publicznej oraz Zakładzie Gospodarki
Komunalnej prowadzone są następujące media:

*- *w *Urzędzie Miejskim* jest prowadzona strona internetowa UM
https://slomniki.pl/ oraz konto na Facebooku
 (https://www.facebook.com/Slomniki/

*- *w * Miejsko-Gminnym Centrum Kultury* *w Słomnikach* prowadzona jest
strona internetowa http://mgckslomniki.pl/ck/; konto na Facebooku
https://www.facebook.com/CentrumKulturywSlomnikach/?ref=ts oraz
miesięcznik „Głos Słomnik”.

_Jednocześnie informujemy, że wydawcą gazety „Głos Słomnik” jest
Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Słomnikach, w związku z powyższym
wszelkich danych dotyczących czasopisma udziela Miejsko-Gminne Centrum
Kultury w Słomnikach._

- w *Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Słomnikach* działa strona
internetowa http://www.zgkimslomniki.pl/

- w *Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Słomnikach *prowadzona jest
strona internetowa http://gops.slomniki.pl/

- ponadto swoje strony internetowe prowadzą *szkoły z terenu gminy
Słomniki*:

ZSO w Słomnikach -  http://zsoslomniki.pl/

ZS w Waganowicach - http://zswaganowice.pl/

ZS w Smrokowie - http://www.zs-smrokow.iap.pl/

SP w Prandocinie - http://www.zsprandocin.pl/

SP w Kacicach - http://www.spkacice.slomniki.pl/

SP w Niedźwiedziu - http://www.zsniedzwiedz.szkolnastrona.pl/

Przedszkole Samorządowe w Słomnikach - http://przedszkoleslomniki.pl/

- Wydatki na ogłoszenia, artykuły sponsorowane i materiały dedykowane w
dziedzinie promocji w latach 2015–2018 wyniosły

Ogłoszenia 2015–2018 – 0 zł

Artykuły sponsorowane 2015 – 2388 zł; 2016 – 8979 zł; 2017 – 6027 zł;
2018 – 0zł.

- Ponieważ pytanie o inne materiały dedykowane i innego typu promocję
jest bardzo ogólne, poniżej zestawienie wydatków na promocję w latach
2015–2018 do 19.07.2018

2015

Materiały: 26485,90 zł Usługi 15813,56 zł

2016

Materiały: 42544,53 zł Usługi 32441,36 zł

2017

Materiały 35572,46 zł Usługi 20732,28 zł

2018 do 19.07.2018

Materiały 8840,37 zł Usługi 19133,74 zł

 

 

 

/ /

/Z up. Burmistrza/

--
/Z poważaniem/
*/Tomasz Ciałowicz/*
sekretarz gminy
<http://www.slomniki.pl> Urząd Miejski w Słomnikach
ul. Kościuszki 64
32-090 Słomniki
tel. (12) 388-11-02
fax. (12) 388-21-02

Klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych -
https://bip.malopolska.pl/umslomniki,m,305530,dane-osobowe.html
------------------------------------------------------------------------
Pomyśl o środowisku. Nie drukuj tej wiadomości jeśli nie musisz.
------------------------------------------------------------------------
Dokument ten może zawierać informacje poufne, które mogą być również
objęte tajemnicą służbową. Jest on przeznaczony do wyłącznego użytku
adresata. Jeśli nie są Państwo jego adresatem, to wszelkie
rozpowszechnianie, dystrybucja, reprodukcja, kopiowanie, publikacja lub
wykorzystanie tego dokumentu lub informacji jest zabronione. Jeśli
otrzymali Państwo tę wiadomość przez pomyłkę, prosimy o bezzwłoczne
skontaktowanie się z nami oraz usunięcie wiadomości z Państwa komputera.
This e-mail may contain confidential and/or privileged information. If
you are not the intended recipient (or have received this e-mail by
mistake) please notify the sender immediately and destroy this e-mail.
Any unauthorized copying, disclosure or distribution of the material in
this e-mail is strictly forbidden.

RE: Wniosek o informacje publiczną przez SŁAWATYCZE

Dzień dobry.

Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej Urząd Gminy Sławatycze podaje informacje:

W urzędzie gminy, ani w jednostce organizacyjnej gminy nie są prowadzone media.

Wydatki gminy na promocję w rozbiciu na lata:

2015 r. – brak wydatków

2016 r. – 4451,49 zł

2017 r. – 13041,73 zł

2018 r. – 6387,85 zł

Pozdrawiam

/-/ Gerard Skalski

Sekretarz Gminy Sławatycze

RE: Wniosek o informacje publiczną przez STARE CZARNOWO 2

Witam,

w odpowiedzi na poniższy wniosek informuję, iż Gmina Stare Czarnowo wydaję bezpłatną Gazetę Gminną Stare Czarnowo.

Wszystkie wydania gazety dostępne są pod adresem: https://www.stareczarnowo.pl/strona/menu/12_gazeta_gminna

Gazeta Gminna Stare Czarnowo jest zarejestrowana w sądzie pod numerem rejestru 1040.

__________

Pozdrawiam

Paweł Kuźniar

Kierownik Referatu Organizacyjnego, Spraw Obywatelskich, Promocji i Oświaty

Urząd Gminy Stare Czarnowo

ul. Św. Floriana 10, 74-106 Stare Czarnowo

tel. 693 368 827

tel. (91) 485 70 50

fax (91) 485 70 60

e-mail: <mailto:pkuzniar@stareczarnowo.pl> pkuzniar@stareczarnowo.pl

<http://www.stareczarnowo.pl/> www.stareczarnowo.pl

Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - ?==?utf-8?q?Wniosek o informacje publiczną przez MIERZĘCICE 1

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres gmina@mierzecice.pl.

Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Informacja publiczna przez ŚWIDWIN 1

Dzień Dobry

W odpowiedzi na Pana wniosek o udostępnienie informacji publicznej z
dnia 18.07.2018 r. (wpływ do tut. urzędu 18.07.2018r.) w załączeniu
przesyłam odpowiedź.

Jan Laufer

Gmina Świdwin

0943652015