Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informacje publiczną przez ORZESZE

To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekap@orzesze.pl.
Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

Urząd Miejski Orzesze

Odpowiedź na informację publiczną przez STARA DĄBROWA

Dzień dobry.

W odpowiedzi na wniosek uprzejmie informuję że w Gminnym Ośrodku Kultury ani
w innej jednostce organizacyjnej gminy nie są prowadzone żadne media
(gazeta, radio, telewizja itp.).

Jednocześnie informuję, że każdego roku w budżecie gminy zaplanowana jest
kwota 15.000 zł,- na promocję gminy.

Z poważaniem Sekretarz Gminy Danuta Chablewska

informacja publ. przez SIEDLISZCZE 1

W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

Przeczytane: Wniosek o informacje publiczną przez ŚWIERKLANY

To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<ug@swierklany.pl> o 2018-07-19 17:52

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2018-07-20 10:33

Informacja publiczna przez DOMINOWO

Odpowiadając na państwa maila otrzymanego z Urzędu Gminy w Dominowie w dniu
dzisiejszym , informuje iż Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna
wydaje płatny miesięcznik pod nazwą Informator Gminy Dominowo, miesięcznik
zarejestrowany jest pod numerem ISSN 2084-0608, niestety nie jest on
dostępny w internecie zatem zostanie państwu przesłany droga mailową w
formacie pdf z adresu mailowego dorina.bm@gmail.com
W związku z tym że są to duże pliki koleżanka prawdopodobnie prześle je
pojedynczo za co z góry przepraszam. W Informatorze ukazują się wszystkie
ważne informacje z gminy nie mniej jednak publikujemy je bezpłatnie a zatem
nie posiadam wiedzy o wydatkach gminy Dominowo na ogłoszenia , artykuły
sponsorowane itp.

Z poważaniem
dyrektor Gabriela Gramza

--

Gminny Ośrodek Kultury
i Biblioteka Publiczna w Dominowie
tel. 502 862 970

GMINA BOJANÓW przez BOJANÓW

Or.IV.1431.21.2018

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
17.07.2018r. dotyczącej mediów prowadzonych przez Gminę Bojanów
informujemy, że wydajemy gazetę (przegląd samorządowy).

Media są dostępne w internecie pod adresem:
http://bojanow.pl/component/content/article/2-uncategorised/414-foldery_i_albumy.html
.

Przegląd Samorządowy Gminy Bojanów został zarejestrowany w sądzie w 2012
roku, posiada także numer ISSN.

W załączniku przesyłamy 5 ostatnich numerów przeglądu.

Wydatki Gminy Bojanów na promocję gminy w latach 20125 - 2017 wyglądały
następująco:

2015 rok:
artykuły - 738,00 zł
przegląd samorządowy - 9.910,11 zł
materiały dedykowane - 7.200,42 zł
materiał wyświetlany w telewizji regionalnej - 4.690,00 zł
publikacja książki kucharskiej - 9.000,00 zł

2016 rok:
artykuły - 3.690,00 zł
przegląd samorządowy - 14.579,19 zł
materiały dedykowane - 5.273,01 zł

2017 rok:
artykuły - 1.845,00
przegląd samorządowy - 26.897,64 zł
materiały dedykowane - 4.206,87 zł.

Z wyrazami szacunku:
--
Joanna Karbarz - Górka
(Inspektor Ochrony Danych ds. archiwum, profilaktyki i sportu)


bojanow 20.pdf
<https://drive.google.com/a/bojanow.pl/file/d/12pcPub9qsSYtkFtTfFPS8yJa-WN8ebtI/view?usp=drive_web>
​​
bojanow nr 17.pdf
<https://drive.google.com/a/bojanow.pl/file/d/1JYNLa7Nipm5Lxf4ie9zhBsNjNyAzgFyE/view?usp=drive_web>
​​
bojanow nr 18.pdf
<https://drive.google.com/a/bojanow.pl/file/d/1iv2u_cw_L7VAp1uCI5JUUkTT44Kx66nF/view?usp=drive_web>
​​
bojanow nr 19.pdf
<https://drive.google.com/a/bojanow.pl/file/d/1F9ZBBFOSg87NPO4fZjE0O_LZ9vokJ9jW/view?usp=drive_web>
​​
przegld samorzdowy gminy bojanw numer 16.pdf
<https://drive.google.com/a/bojanow.pl/file/d/1D_BY8lQSPPIak_51rtmi4OzEBqqLGyZA/view?usp=drive_web>

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez PRZESMYKI

Twoja wiadomość

Do: ugprzesmyki@e-bip.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 18.07.2018 11:35

odczytano w dniu 20.07.2018 10:42.

Przeczytano: Wniosek o informacje publiczną przez KRZEMIENIEWO

Twoja wiadomość

Do: sgm@krzemieniewo.pl
Temat: Wniosek o informacje publiczną
Wysłano: 18.07.2018 11:40

odczytano w dniu 20.07.2018 10:44.

Re: Wniosek o informacje publiczną przez MIEJSKA GÓRKA 2

Dzień dobry.

W załączeniu przekazuję odpowiedź na Państwa wniosek o udzielenie
informacji publicznej.

5 ostatnich numerów gazety lokalnej "Wiadomości Miejskogóreckie"
Przekazuję w oddzielnych e-mailach ze względu na ich wielkość.

W dniu 2018-07-18 o 11:40, sprawa-8681@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--

Z poważaniem
Natalia Wawrzyniak
Urząd Miejski w Miejskiej Górce
ul. Rynek 33, 63-910 Miejska Górka
tel. 607 200 327, 65 54 74 507
e-mail: urzad@miejska-gorka.pl

odpowiedź na wniosek o dostęp do informacji publicznej - Gmina zawichost przez ZAWICHOST

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

W odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej z dnia 18 lipca informuję:
1) Urząd Miasta i Gminy Zawichost, jego jednostki organizacyjne i samorządowe osoby prawne nie prowadzą mediów.
2) W latach 2015, 2016,2017 oraz w 2018r do dnia dzisiejszego, Gmina nie ponosiła wydatków na artykuły sponsorowane i materiały dedykowane. We wskazanych latach Gmina wykupywała abonament roczny na publikowanie ogłoszeń związanych z gospodarką nieruchomościami, koszty w 2015 - 1230zł, 2016r -922,50zł, 2017r - 1230zł, 2018r -590,40zł. Ponadto na zakup materiałów promocyjnych poniesiono następujące wydatki : na druk zaproszeń na imprezy gminne, wydano - w 2015r. - 450,18zł, 2016r. - 625,03zł, w 2016r. poniesiono wydatek za zakup przypinek z herbem miasta w wysokości 996zł, oraz promocyjnego grawertonu - 250zł, w 2017r. poniesiono wydatek za dodruk książki "Zawichojskie pamiątki" - 5250zł, w 2018 poniesiono wydatek za zakup znaczków okolicznościowych, dyplomów - 393,75zł, 40 okolicznościowych fotoksiążek w wysokości 1950zł, druk niezbędnika z mat. promocyjnymi Gminy w wysokości 1743zł oraz 20 szt. kubków z wizerunkiem miasta w wysokości 400zł.

Zawichost 20 lipiec 2018r.

Józef Paćkowski
Sekretarz Gminy Zawichost

Gmina Klwów - odpowiedź na wniosek przez KLWÓW

Witam,

Niniejszym Gmina Klwów udziela poniżej odpowiedzi na zadane pytanie przesłane we wniosku o udostępnienie informacji publicznej:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?; - NIE
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy; - NIE DOTYCZY
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie; - NIE DOTYCZY
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie; - NIE DOTYCZY
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.; - NIE DOTYCZY
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku:

· 2015 – 309.065,62 zł

· 2016 – 221.669,17 zł

· 2017 – 266.238,09 zł

· i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku – 80.000,00 zł.

Z poważaniem

Lidia Wiaderna

Sekretarz Gminy Klwów

RE: Wniosek o informacje publiczną przez WRÓBLEW 1

W załączniku przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Pozdrawiam

Załącznik do odpowiedzi na wniosek przez MIEJSKA GÓRKA 1

W załączeniu gazeta lokalna "Wiadomości Miejskogóreckie" (dot.
odpowiedzi na wniosek  WO.1431.11.2018)

--

Z poważaniem
Natalia Wawrzyniak
Urząd Miejski w Miejskiej Górce
ul. Rynek 33, 63-910 Miejska Górka
tel. 607 200 327, 65 54 74 507
e-mail: urzad@miejska-gorka.pl

odpowiedź na informację publiczną przez ORŁY 1

Dzień dobry w nawiązaniu przesyłam odpowiedź na informację publiczną.

pozdrawiam

--
_______________________________________________________________________
Małgorzata Ogonowska – podinspektor ds. kultury, turystyki, promocji, współpracy z organizacjami pozarządowymi i funduszy europejskich
tel. +48 16 671 26 93 w.26 fax. +48 736 24 34 e-mail: g.kalawska@ugorly.pl
Urząd Gminy Orły ul. Przemyska 3 37-716 Orły
tel. +48 16 671 26 93 fax. +48 736 24 34 e-mail: urzad@ugorly.pl www.gminaorly.pl

Rozważ czy wydrukowanie tego listu jest konieczne
Please consider the environment before printing

Re: FW: Wniosek o informacje publiczną przez DŹWIERZUTY 1

Witam,
w odpowiedzi na zapytanie informujemy:
1. Gminny Ośrodek Kultury w Dźwierzutach wydaje biuletyn - Nasza Gmina Dźwierzuty. Jest to kwartalnik. Do tej pory ukazało się 9 (dziewięć) numerów biuletynu.
2. Biuletyn jest zarejestrowany w odpowiednim sądzie.
3. Nie posiadamy archiwum czasopisma w PDF, jedynie w formie papierowej. Czasopismo w formie papierowej dostępne jest w Archiwum Czasopism Biblioteki Narodowej w Warszawie.
Poszczególne numery czasopisma w formacie pdf do znalezienia i pobrania: gminadzwierzuty.pl
4. Koszt druku jednego numeru czasopisma to 1250 zł (nakład 1000 egzemplarzy, papier kreda 90, ilość stron 16, format a4)
5. Biuletyn jest kolportowany bezpłatnie wśród mieszkańców gminy.
6. W biuletynie nie zamieszcza się ogłoszeń urzędu.
7. W biuletynie znajdują się informacje z życia gminy i jej mieszkańców, działalności poszczególnych jednostek organizacyjnych i sołectw oraz relacje i zapowiedzi imprez i wydarzeń kulturalnych.
Jako Gminny Ośrodek Kultury nie mamy informacji nt. ponoszonych przez gminę wydatków na promocje i ogłoszenia płatne w mediach prywatnych.
 
Pozdrawiam
Ewa Dolińska-Baczewska
Dyrektor GOK
 
 
 
Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:
- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.
Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-9031@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
 
 
 
--
Gminny Ośrodek Kultury
ul. Pasymska 2
12-120 Dźwierzuty
NIP: 745-17-18-430
tel. 89-621-12-80

Odpowiedź na informacje publiczna z Gminy Koźminek przez KOŹMINEK 6

Dzień dobry Państwu

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej (na podstawie art. 61 konstytucji RP), Urząd Gminy Koźminek uprzejmie informuje że:

1. W Urzędzie Gminy Koźminek jest wydawany biuletyn informacyjny pn. „Informator Koźminecki”, wydawany jest od dwóch do czterech razy w roku (w zależności od ilości zebranego materiału). Osobą odpowiedzialna jest Pani Sekretarz Gminy. Ponadto Gmina Koźminek posiada konto na Facebooku na którym informacje umieszcza Pani Sekretarz Gminy.

2. Informator Koźminecki nie jest zarejestrowany w sądzie. Posiada numer ISSN 1732-9140 nadany przez Bibliotekę Narodową z Warszawy.

3. Link do Facebooka Gminy Koźminek: <https://www.facebook.com/Urz%C4%85d-Gminy-Ko%C5%BAminek-170221416720255/> https://www.facebook.com/Urz%C4%85d-Gminy-Ko%C5%BAminek-170221416720255/.

4. Link do Informatora Koźmineckiego: <http://www.kozminek.pl/pl/kultura/Gazeta-Gminna-Informator-Kozminecki.html> http://www.kozminek.pl/pl/kultura/Gazeta-Gminna-Informator-Kozminecki.html.

5. Wydatki na promocję Gminy Koźminek wyniosły w poszczególnych latach:

2015 – 57 777,23 zł

2016 – 57 938,63 zł

2017 – 49 606,86 zł

2018 – do dnia odpowiedzi na zapytanie o informacje publiczną 37 352,02 zł.

Ponadto w załączeniu przesyłam pliki PDF z pięcioma ostatnimi numerami Informatora Koźmineckiego.

Z poważaniem

Mariusz Kaczmarek

Gmina Koźminek

62 76 37 026

załącznik- "Wiadomości Miejskogóreckie" przez MIEJSKA GÓRKA 1

W załączeniu przesyłam gazetę lokalną "Wiadomości Miejskogóreckie".

--

Z poważaniem
Natalia Wawrzyniak
Urząd Miejski w Miejskiej Górce
ul. Rynek 33, 63-910 Miejska Górka
tel. 607 200 327, 65 54 74 507
e-mail: urzad@miejska-gorka.pl

RE: Wniosek o informacje publiczną przez Kielce 1

Szanowni Państwo,

potwierdzam otrzymanie maila i informuję, że zbieramy informacje , by odpowiedzieć na Państwa wniosek.

Z poważaniem

Anna Ciulęba

Rzecznik Prasowy Prezydenta Kielc

"Wiadomości Miejskogóreckie" przez MIEJSKA GÓRKA 1

w załączeniu przesyłam "Wiadomości Miejskogóreckie"

--

Z poważaniem
Natalia Wawrzyniak
Urząd Miejski w Miejskiej Górce
ul. Rynek 33, 63-910 Miejska Górka
tel. 607 200 327, 65 54 74 507
e-mail: urzad@miejska-gorka.pl

odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez RACZKI 1

Raczki dn. 20.07.2018 r.

Urząd Gminy Raczki

Plac Kościuszki 14

16-420 Raczki

ORG.1431.22.2018

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

ul. Ursynowska 22/2

02-605 Warszawa

Urząd Gminy Raczki na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.) przesyła odpowiedź na wniosek z dnia 18 lipca 2018 roku.

pkt.1 W Urzędzie Gminy Raczki oraz w jej jednostkach organizacyjnych nie są prowadzone media;

pkt.2 Nie dotyczy,

pkt.3 Nie dotyczy;

pkt.4 Nie dotyczy;

pkt 5. Nie dotyczy;

pkt. 6. Wydatki gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocje w 2015 roku 1 850 zł, w 2016 roku 1 845 zł, w 2017 roku 2 460 zł, do 20 lipca 2018 roku 3 230 zł

Proszę o potwierdzenie otrzymania i odczytania niniejszej wiadomości.

Emilia Tertel
Podinspektor
___________________
Urząd Gminy Raczki
Plac Kościuszki 14
16-420 Raczki
875686413

Wiadomości Miejskogóreckie przez MIEJSKA GÓRKA 1

W załączeniu przesyłam"Wiadomości Miejskogóreckie"

--

Z poważaniem
Natalia Wawrzyniak
Urząd Miejski w Miejskiej Górce
ul. Rynek 33, 63-910 Miejska Górka
tel. 607 200 327, 65 54 74 507
e-mail: urzad@miejska-gorka.pl

(bez tematu) przez DOMINOWO 1

Dzień dobry,
na prośbę pani dyrektor przesyłam czerwcowy numer* Informatora Gminy
Dominowo.*
Pozdrawiam
Dorota Małek

(bez tematu) przez DOMINOWO

<div dir="ltr"><br></div>

wniosek o udzielenie informacji publicznej - odpowiedź przez GORZKOWICE

Odpowiadając na maila z dnia 17.07.2018r. - wniosek o udzielenie
informacji publicznej na temat mediów jakie są prowadzone w gminie i
związane z tym wydatki.

Urząd Gminy Gorzkowice informuje:

1) czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;

- TAK
2) jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np.
gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki
organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;

- INTERNET
3) prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;

- www.gorzkowice.pl <http://www.gorzkowice.pl/>,
www.facebook.com/gminagorzkowice <http://www.facebook.com/gminagorzkowice>
4) jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację
czy jest on zarejestrowany w sądzie;

-NIE PROWADZI
5) jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;

- NIE PROWADZI
6) prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

- 2015 rok – 24.417,76 zł

- 2016 rok – 28.960,37 zł

- 2017 rok - 46.118,13 zł

-07.2018 rok – 26.853,00 zł

--
Pozdrawiam
Monika Słowińska
Podinspektor ds. promocji i reklamy gminy
Urząd Gminy Gorzkowice
ul. Szkolna 3
97-350 Gorzkowice
tel. (44) 6818006 wew.31

(bez tematu) przez DOMINOWO 1

Dzień dobry,
na prośbę pani dyrektor przesyłam MAJOWY numer* Informatora Gminy Dominowo.*
Pozdrawiam
Dorota Małek